Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы реформирования системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

КМ Украины
Постановление КМ, Программа, Паспорт от 17.10.2007 № 1242
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2007 р. N 1242

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити фінансування Програми в межах асигнувань, що передбачаються у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік з цією метою, та із залученням коштів з інших джерел.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити протягом I кварталу 2008 р. регіональні програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади розробити та затвердити протягом 2011 року галузеві програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення у період до 2017 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

У ході виконання Програми передбачається:

здійснити реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади) в інтересах кожної дитини;

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім'ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (далі - сім'я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім'ю громадян;

влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей в сім'ї громадян і до закладів.

Реформування системи закладів проводиться чотирма етапами:

перший - вивчення і поширення відповідного міжнародного досвіду, удосконалення діяльності закладів, запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян (один рік);

другий - створення нормативно-правової бази, регулювання діяльності закладів, пошук додаткових джерел для фінансування заходів, визначених Програмою, в тому числі за участю міжнародних організацій (один - два роки);

третій - утворення закладів нового типу, переведення до них дітей, перепідготовка педагогічних та соціальних працівників (три - чотири роки);

четвертий - перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання (сім - вісім років).

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

запровадити єдиний механізм фінансового забезпечення дітей;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім'ї громадян за місцем походження дитини;

реформувати систему закладів із створенням умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних;

створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

підвищити фаховий рівень соціальних працівників.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 621209,92 тис. гривень, з них з державного бюджету - 583797,92 тис., які спрямовані на соціальний захист дітей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 263 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1488).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1242.

3. Державний замовник - Мінсім'ямолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту.

5. Виконавці Програми - Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, Мінпраці, Мінжитлокомунгосп, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання: 2007 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 - 2017 

Державний бюджет 

583797,92 

  

137019,4 

144860,32 

148156,02 

153762,18 

  

Місцеві бюджети 

37412 

  

14100 

12126 

11186 

  

  

Інші джерела 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

621209,92 

  

151119,4 

156986,32 

159342,02 

153762,18 

  

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямованні на виконання Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прог-
нозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах 

1) запровадження ефективної методики соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім'ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення зазначеної методики 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН 

  

  

  

  

  

  

  

2) запровадження програми формування "відповідального батьківства" для сімей та дітей 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення зазначеної програми 

Мінсім'я-
молодьспорт 
МОЗ
МОН
МВС 

  

  

  

  

  

  

  

3) зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища, відсотків 

  

10 

20 

15 

10 

3) розроблення методики відпрацювання моделі раннього виявлення сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

4) збільшення кількості послуг сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків 

  

10 

10 

10 

10 

10 

4) підвищення ефективності діяльності центрів соціально-
психологічної допомоги 

Мінсім'я-
молодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

  

  

  

  

  

  

  

5) соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах, відсотків 

  

10 

10 

10 

10 

10 

5) надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

6) кількість жінок, про які надійшли повідомлення від закладів охорони здоров'я до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини, відсотків 

  

90 

90 

90 

90 

90 

6) впорядкування мережі консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в жіночих консультаціях, пологових будинках, пологових відділеннях та дитячих лікарнях з метою запобігання відмові матерів від новонароджених дітей 

Мінсім'я-
молодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

  

  

  

  

  

  

  

7) облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків 

  

100 

100 

100 

100 

100 

7) забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

Мінсім'я-
молодьспорт 

державний бюджет 

3456 

  

864 

864 

864 

864 

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінсім'я-
молодьспорт 

державний бюджет 

3456 

  

864 

864 

864 

864 

2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім'ях громадян за місцем походження дитини 

1) кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім'ї громадян 

  

15 

15 

10 

10 

10 

1) розроблення механізму повернення дітей із закладів до біологічних родин та влаштування до сімей громадян 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН
МОЗ
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів дитини 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

2) спрощення механізму визнання безвісно відсутніми батьків, діти яких залишилися без батьківського піклування 

  

  

  

  

  

  

2) внесення змін до законодавства щодо визнання безвісно відсутніми батьків, діти яких залишилися без батьківського піклування 

Мін'юст
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги 

  

19 

10 

10 

10 

14 

3) підготовка пропозицій щодо можливості та доцільності перепрофілювання притулків для дітей у центри соціально-
психологічної реабілітації дітей та їх подальше функціонування 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей 

1) впровадження державних стандартів соціального захисту дітей 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення та затвердження державних соціальних стандартів забезпечення дітей 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

2) впровадження стандарту фінансового забезпечення дітей 

  

  

  

  

  

  

2) удосконалення механізму фінансового забезпечення дітей 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

3) кількість прийомних батьків та батьків-вихователів, які будуть забезпечені державним пенсійним страхуванням, відсотків 

  

  

100 

100 

100 

100 

3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно пенсійного забезпечення прийомних батьків та батьків-вихователів 

- " - 

державний бюджет 

146239,2 

  

36559,8 

36559,8 

36559,8 

36559,8 

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

державний бюджет 

146239,2 

  

36559,8 

36559,8 

36559,8 

36559,8 

4. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей 

1) адресна допомога сім'ям з дітьми з метою запобігання влаштуванню дітей до закладу 

  

  

  

  

  

  

1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за надання адресної допомоги сім'ям з дітьми, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

2) утворення міжвідомчих рад на центральному та регіональному рівні з питань реформування закладів, одиниць 

  

28 

28 

28 

28 

28 

2) включення до розгляду міжвідомчою комісією та координаційними радами з питань охорони дитинства на центральному та регіональних рівні питань щодо стану реформування системи закладів 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

3) забезпечення індивідуального підходу до реабілітації дитини 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, що перебувають в складних життєвих обставинах 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

4) удосконалення роботи з психолого-медико-
педагогічної консультації 

  

  

  

  

  

  

4) внесення змін до Положення про психолого-
медико-
педагогічні консультації як на обласному, так і на районному та міському рівні 

МОН
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

5) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей 

  

  

  

  

  

  

5) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства для запровадження механізму закріплення частки житла за дитиною після позбавлення її батьків батьківських прав 

Мінсім'я-
молодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Житлового кодексу України стосовно взяття на квартирний облік дітей віком з 16 років за місцем походження в разі відсутності у них права власності на житло та надання таким дітям відповідного соціального житла 

Мінжитло-
комунгосп
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

6) поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки 

  

  

  

  

  

  

6) вивчення та поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян 

1) запровадження моделі функціонування професійних прийомних сімей 

  

  

  

  

  

  

1) проведення експерименту з відпрацювання моделі створення та функціонування прийомних сімей для дітей з особливими потребами 

- " - 

державний бюджет 

1524,3 

  

  

1524,3 

  

  

2) удосконалення законодавства з питань опіки та піклування 

  

  

  

  

  

  

2) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-
правової бази щодо встановлення опіки та піклування над дітьми 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

3) виконання регіональної програми влаштування дітей в сім'ї громадян 

  

27 

  

  

  

  

3) розроблення регіональної програми влаштування дітей в сім'ї громадян 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

  

  

  

  

  

  

  

4) термінове влаштування дитини в сім'ю громадян 

  

  

  

  

  

  

4) проведення експерименту із створення і функціонування моделі тимчасового влаштування дитини в сім'ї громадян у разі встановлення факту відсутності батьківського піклування 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

5) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей 

  

  

  

  

  

  

5) забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей 

- " - 

державний бюджет 

430768,8 

  

99595,6 

105272,5 

110062,5 

115838,2 

6) популяризація процесу влаштування дітей в сім'ї громадян 

  

  

  

  

  

  

6) удосконалення технологій проведення інформаційних кампаній з популяризації влаштування дітей в сім'ї громадян 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

7) влаштування дітей з особливими потребами 

  

  

  

  

  

  

7) розроблення технології (програми підготовки) для влаштування дітей з особливими потребами в сім'ї громадян 

МОЗ
Мінсім'я-
молодьспорт
МОН
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

8) законодавче врегулювання питання щодо зберігання таємниці усиновлення 

  

  

  

  

  

  

8) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Сімейного кодексу України стосовно зберігання таємниці усиновлення 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

432293,1 

  

99595,6 

106796,8 

110062,5 

115838,2 

6. Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат 

1) кількість сільських і селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

  

312 

300 

258 

238 

275 

1) пошук можливостей для забезпечення доступу сімей з дітьми, які проживають у сільській місцевості, до послуг, що надаються соціальними працівниками 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

місцеві бюджети 

37412 

  

14100 

12126 

11186 

  

2) питома вага сімей, що перебувають в складних обставинах і за результатами соціального супроводження розв'язали життєві проблеми, відсотків 

  

53 

55 

60 

65 

70 

2) проведення моніторингу якості соціальних послуг сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

3) запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах 

Мінсім'я-
молодьспорт
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

4) установлення контролю за дотриманням соціальних стандартів, відсотків 

  

53 

55 

60 

65 

70 

4) розроблення, випробування та затвердження стандартів надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

5) питома вага дітей з особливими потребами, які виховуються а сім'ях, охоплених соціальними послугами, відсотків 

  

20 

25 

30 

35 

40 

5) удосконалення системи надання медичних та соціальних послуг сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами 

МОЗ
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

6) питома вага дітей, які можуть бути повернуті із закладів у сім'ї, відсотків 

  

15 

15 

20 

20 

10 

6) розроблення та впровадження технології соціальної роботи з сім'ями, діти яких можуть бути повернуті із закладів у сім'ї 

Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держад-
міністрації 

місцеві бюджети 

37412 

  

14100 

12126 

11186 

  

7. Поліпшення умов утримання і виховання дітей 

1) удосконалення мережі будинків-інтернатів першого профілю системи праці та соціального захисту населення залежно від потреб регіонів 

  

  

  

  

  

  

1) опрацювання питання щодо шляхів реформування дитячих будинків-
інтернатів першого профілю системи праці та соціального захисту населення 

Мінпраці
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

2) визначення ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

2) проведення моніторингу ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН
МОЗ
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

3) повернення дітей до біологічної родини 

  

  

  

  

  

  

3) запровадження загальної системи ведення соціальних паспортів (історій) дітей, що перебувають в закладі (включаючи відомості про батьків, родичів, можливості для повернення в біологічну родину, під опіку/піклування) 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН
МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

4) надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників 

  

  

  

  

  

  

4) запровадження навчальної програми профорієнтаційної підготовки старшокласників 

МОН
Мінсім'я-
молодьспорт
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

5) створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня 

  

  

  

  

  

  

5) закріплення закладів за загальноосвітніми навчальними закладами з метою рівного доступу дітей до високоякісної загальної середньої освіти; визначення місця навчання дітей з особливими потребами 

МОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

забезпечення переходу на навчання дітей в загальноосвітні навчальні заклади 

МОН
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

6) запровадження сімейноорієнтованих служб та послуг для дітей 

  

  

  

  

  

  

6) розроблення та відпрацювання в експеримен-
тальному режимі комплексної моделі запобігання влаштуванню дитини в заклад 

Мінсім'я-
молодьспорт 

державний бюджет 

1279,44 

  

  

639,72 

639,72 

  

Разом за завданням 7 

  

  

  

  

  

  

  

 

-"- 

державний бюджет 

1279,44 

  

  

639,72 

639,72 

  

8. Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім'ях громадян 

1) забезпечення дітей соціальним житлом 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення порядку надання випускникам закладів соціальних гуртожитків 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН
МОЗ
Мінпраці
Мін'юст 

  

  

  

  

  

  

  

2) підготовка випускників закладів до самостійного життя 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення та виконання програми соціальної адаптації випускників закладів 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН 

  

  

  

  

  

  

  

3) запровадження програми соціальної адаптації випускників закладів 

  

  

  

  

  

  

3) підготовка та видання "Абетки життя" 

Мінсім'я-
молодьспорт 

державний бюджет 

30 

  

  

  

30 

  

Разом за завданням 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

державний бюджет 

30 

  

  

  

30 

  

9. Забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для роботи у закладах з усиновлювачами, опікунами/
піклувальниками, батьками-
вихователями, прийомними батьками 

1) забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за спеціальностями "соціальна педагогіка" та "соціальна робота" 

  

  

  

  

  

  

1) введення до навчальних планів підготовки фахівців (магістрів) у вищих навчальних закладах за спеціальностями "соціальна педагогіка" та "соціальна робота" спецкурсу "Оцінка стану дитини в сім'ї" 

МОН
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

2) підготовка працівників 

1000 

200 

200 

200 

200 

200 

2) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації відповідних кадрів для закладів, соціальних працівників, прийомних батьків, батьків-
вихователів, опікунів (піклувальників), усиновителів 

Мінсім'я-
молодьспорт 

державний бюджет 

500,18 

  

  

  

  

500,18 

Разом за завданням 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

державний бюджет 

500,18 

  

  

  

  

500,18 

Усього в 2008 - 2011 роках 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

621209,92 

  

151119,4 

156986,32 

159342,02 

153762,18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

583797,92 

  

137019,4 

144860,32 

148156,02 

153762,18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцеві бюджети 

37412 

  

14100 

12126 

11186 

  

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий, інші)  

Прогнозний 
обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками

усього 

за роками

2012

2013

2014

2015

2016 - 2017

2012 

2013

2014

2015

2016 - 2017

10. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних 

1) забезпечення процесу реформування закладів 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення заходів щодо реформування кожного закладу та забезпечення їх здійснення 

МОН
МОЗ
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

2) нормативно-
правове забезпечення діяльності закладів нового типу 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення положення про заклад, умови виховання в якому наближені до родинних; типових штатних нормативів та кваліфікаційних вимог до співробітників закладів 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОЗ
МОН
Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

3) забезпечення реформування системи закладів із залученням інвестицій 

  

  

  

  

  

  

3) проведення роботи із залучення інвестицій для реформування системи закладів 

Мінсім'я-
молодьспорт
МОН 

  

  

  

  

  

  

  

4) співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства 

  

  

  

  

  

  

4) розроблення механізму та залучення до співпраці громадських та благодійних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів для соціального захисту дітей, утворення закладів 

МОН
МОЗ
Мінпраці
Мінсім'я-
молодьспорт 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

усього 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 - 2017 

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах 

зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища 

відсотків 

60 

10 

20 

15 

10 

  

  

  

  

  

2. Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей 

поширення на дітей єдиного механізму їх фінансового забезпечення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей 

посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян 

збільшення кількості дітей, влаштованих у сім'ї громадян за місцем походження дитини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Поліпшення умов утримання та виховання дітей 

зменшення кількості дітей, направлених до закладів 

відсотків 

63 

19 

10 

10 

10 

14 

  

  

  

  

  

6. Забезпечення соціального супроводження дітей після закінчення строку їх перебування в закладах, сім'ях громадян 

створення умов для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів з умовами виховання, наближеними до сімейних 

реформування системи закладів із створення умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос