Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы перевозки радиоактивных материалов

КМ Украины
Постановление КМ от 03.10.2007 № 1196
редакция действует с 28.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2007 р. N 1196

Київ

Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 серпня 2013 року N 639
,
від 21 серпня 2019 року N 759

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, що додається.

2. Внести зміни до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2771), що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

1. Цей Порядок визначає процедуру та умови видачі Держатомрегулювання дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів (далі - дозвіл).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

відпрацьоване ядерне паливо - ядерне паливо, опромінене в активній зоні ядерного реактора та остаточно вилучене з неї;

джерело випромінювання, що вилучено з ужитку, - закрите джерело іонізуючого випромінювання, яке не використовується чи використання якого не планується під час діяльності, на провадження якої видано ліцензію;

додаткові вимоги - вимоги, що встановлюються для здійснення перевезення (з урахуванням особливостей перевезення конкретного вантажу) радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, які випливають із положень законодавства про перевезення радіоактивних матеріалів у разі транзиту радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, положень законодавства про поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом і перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх ввезення або вивезення;

країна походження - країна, з якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

країна призначення - країна, до якої планується здійснити або здійснюється перевезення;

країна транзиту - країна, крім країни походження або країни призначення, через територію якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

стандартний документ - документ, який використовується для здійснення узгодження компетентними органами перевезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про перевезення небезпечних вантажів", Положенні про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2771).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

3. Для отримання дозволу заявник подає до Держатомрегулювання заяву про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів (далі - заява).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

4. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії:

ліцензії на провадження відповідної діяльності у сфері використання ядерної енергії;

контракту, відповідно до якого здійснюється вивезення, ввезення або транзит радіоактивних матеріалів;

сертифіката, передбаченого правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів МАГАТЕ;

договору страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків їх перевезення, укладеного відповідно до законодавства, та документа, що підтверджує сплату страхового внеску, - у разі перевезення джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів;

договору про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, укладеного відповідно до законодавства, та страхового полісу (страхового сертифіката, страхового свідоцтва) - у разі перевезення ядерних матеріалів, на які поширюється дія Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року;

документа, що регламентує первинні оперативні дії у разі виникнення аварії під час перевезення радіоактивних матеріалів (аварійна картка);

договору між вантажовідправником або вантажоодержувачем та перевізником, який має ліцензію на провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, - у разі відсутності у вантажовідправника або вантажоодержувача такої ліцензії;

документа, що підтверджує згоду компетентного органу країни призначення на ввезення джерел іонізуючого випромінювання, характеристика яких наведена у додатку;

документа, що підтверджує згоду країни призначення на ввезення ядерних матеріалів або радіоактивних відходів.

У разі коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою - членом ЄС, під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви додається заповнений стандартний документ або у разі, коли таке узгодження було здійснене раніше, - копія стандартного документа.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

У стандартному документі може бути зазначено про узгодження більше ніж одного перевезення в разі, коли:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають однакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

перевезення здійснюється від однієї і тієї самої експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника до одного і того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті самі компетентні органи;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

вантаж прямує транзитом через територію третіх країн, такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні та через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

5. Заява складається українською мовою за формою, затвердженою Держатомрегулювання. Стандартний документ заповнюється англійською мовою за формою, що затверджується Держатомрегулюванням. До складених іноземною мовою документів, що додаються до заяви, на вимогу Держатомрегулювання додається їх переклад на українську мову.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

6. Держатомрегулювання попередньо розглядає заяву та документи, що до неї додаються, з метою оцінки відповідності законодавству заявлених умов перевезення і про факти порушень повідомляє заявникові протягом десяти робочих днів після надходження заяви. Остаточний розгляд заяви здійснюється Держатомрегулювання після усунення заявником виявлених порушень.

Держатомрегулювання в разі потреби надсилає до центральних органів виконавчої влади запити з питань, що можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту радіоактивних матеріалів під час їх перевезення, та здійснює узгодження з компетентними органами перевезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива в разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн, ввезення на територію України радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок надання послуг Україні іншою країною і які відповідно до контракту між суб'єктами цих країн підлягають поверненню в Україну, і транзиту радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива через територію України.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

Узгодження з компетентними органами не здійснюється в разі:

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

перевезення джерел випромінювання, що вилучені з ужитку, до їх постачальника, виробника або до об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

перевезення радіоактивних матеріалів, відновлених шляхом переробки, для їх подальшого використання;

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

перевезення відходів, що містять тільки радіоактивні матеріали природного походження, які не були утворені внаслідок будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

61. У разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн Держатомрегулювання:

здійснює попередній розгляд протягом 10 робочих днів після надходження від експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника стандартного документа та надсилає його до компетентних органів країн призначення та транзиту для узгодження з ними перевезення;

у разі надходження від компетентних органів країн призначення та транзиту запиту щодо додаткової інформації надсилає інформацію, яка запитується, не пізніше 20 робочих днів після надходження запиту;

у разі коли протягом двох місяців після надходження від компетентних органів країн призначення та транзиту підтвердження отримання ними стандартного документа не отримає від цих компетентних органів відповіді, узгодження перевезення вважає здійсненим. Строк продовжується не більше ніж на один місяць за запитом компетентних органів країн призначення та транзиту;

приймає рішення про узгодження перевезення, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими вимогами протягом 20 робочих днів після надходження відповіді від усіх компетентних органів країн призначення та транзиту або після закінчення строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, і вносить інформацію про прийняте рішення в стандартний документ, який надсилає експлуатуючій організації (оператору) або вантажовідправнику радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, про що повідомляє компетентним органам країн призначення та транзиту.

Узгодження здійснюється на строк до трьох років. Під час визначення строку дії узгодження Держатомрегулювання бере до уваги додаткові вимоги, встановлені компетентними органами країн призначення та транзиту під час узгодження перевезення.

Одне рішення про узгодження може стосуватися більше ніж одного перевезення, якщо умови таких перевезень відповідають умовам, зазначеним в абзацах дванадцятому - п'ятнадцятому пункту 4 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

62. У разі ввезення на територію України радіоактивних відходів Держатомрегулювання:

здійснює попередній розгляд стандартного документа протягом 20 робочих днів після його надходження від компетентного органу країни походження;

у разі коли стандартний документ заповнений належним чином і містить інформацію, достатню для прийняття рішення, надсилає протягом 10 робочих днів після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, підтвердження щодо отримання стандартного документа до компетентного органу країни походження і копії підтвердження до компетентних органів країн транзиту, якщо такі країни є;

у разі коли стандартний документ заповнений неналежним чином і не містить інформації, достатньої для прийняття рішення, надсилає запит на отримання додаткової інформації до компетентного органу країни походження не пізніше строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, та інформує про такий запит компетентні органи країн транзиту, якщо такі країни є;

надсилає до компетентного органу країни походження підтвердження щодо отримання стандартного документа не пізніше 10 робочих днів після надходження інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, але не раніше закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, та копії підтвердження до компетентних органів країн транзиту, якщо такі країни є;

приймає рішення про узгодження перевезення, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими вимогами не пізніше двох місяців з дати підтвердження отримання стандартного документа і вносить інформацію про прийняте рішення в стандартний документ, який надсилає компетентному органу країни походження. Держатомрегулювання може продовжити зазначений строк, про що повідомляє компетентному органу країни походження до його закінчення, але не більше ніж на один місяць.

(Порядок доповнено пунктом 62 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

63. У разі транзиту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива через територію України за умови надходження стандартного документа від компетентного органу країни походження Держатомрегулювання здійснює його розгляд та приймає рішення відповідно до пункту 62 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 63 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

64. У разі прийняття рішення про узгодження перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива із додатковими вимогами такі вимоги зазначаються в стандартному документі.

Держатомрегулювання може прийняти рішення про відмову в узгодженні перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, якщо було виявлено порушення:

законодавства України та міжнародних договорів у сфері перевезення радіоактивних матеріалів - у разі транзиту;

законодавства України та міжнародних договорів у сфері поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом і перевезення радіоактивних матеріалів - у разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн та ввезення на територію України.

Підстави для відмови зазначаються в стандартному документі.

Вантажовідправник зобов'язаний передати стандартний документ перевізнику вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива.

(Порядок доповнено пунктом 64 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

65. Узгодження Держатомрегулюванням перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива в жодному разі не повинно впливати на відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку під час таких перевезень, встановлену законом, експлуатуючої організації (оператора), вантажовідправника, перевізника, вантажоодержувача та будь-яких інших юридичних і фізичних осіб, залучених до перевезення.

(Порядок доповнено пунктом 65 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

66. У разі коли було здійснено узгодження транзиту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, Держатомрегулювання не має права відмовити в узгодженні зворотного відправлення:

радіоактивних відходів, інших продуктів, еквівалентних радіоактивним відходам або відпрацьованому ядерному паливу, після їх оброблення або повторного перероблення;

радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, якщо країни призначення, походження або транзиту прийняли рішення про те, що умови перевезення не відповідають дозволу або узгодженню, якщо зворотне відправлення відбувається на таких самих умовах, які були зазначені в дозволах або узгодженнях.

(Порядок доповнено пунктом 66 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

7. Дозвіл на ввезення на територію України джерел іонізуючого випромінювання, характеристика яких наведена у додатку, видається за умови повернення зазначених джерел після їх використання до вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті, відповідно до якого здійснюється ввезення.

8. Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом одного місяця з дня надходження заяви. У разі надіслання запиту згідно з абзацом другим пункту 6 цього Порядку строк прийняття зазначеного рішення не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження заяви до Держатомрегулювання.

У разі коли під час розгляду заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива здійснювалося узгодження перевезення з компетентними органами, рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом чотирьох місяців з дня надходження заяви.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

9. Строк дії дозволу визначається відповідно до дати, яка зазначена в заяві, але не більше одного року.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

10. Дозвіл за встановленою Держатомрегулюванням формою видається або надсилається заявнику (його уповноваженій особі) не пізніше ніж за три робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

Оплата видачі дозволу здійснюється в розмірі, передбаченому переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 591 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 43, ст. 1742).

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.08.2013 р. N 639)

11. Заявникові може бути відмовлено у видачі дозволу у разі:

виявлення в документах, поданих заявником для видачі дозволу, недостовірної інформації;

наявності підтверджених відповідними центральними органами виконавчої влади обставин, що перешкоджають здійсненню безпечного перевезення радіоактивних матеріалів;

наявності потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, діями непереборної сили, в тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер;

неусунення порушень, виявлених під час попереднього розгляду заяви та документів відповідно до пункту 6 цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 639)

12. Рішення про відмову у видачі дозволу із зазначенням підстав відмови протягом трьох робочих днів після його прийняття видається або надсилається заявникові.

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

13. Продовження строку дії дозволу здійснюється на підставі заяви, в якій зазначаються причини, з яких не було здійснено перевезення, зміни в інформації щодо перевезення, відповідно до якої було видано дозвіл, строк, на який продовжується дія дозволу.

14. Розгляд заяви щодо продовження строку дії дозволу та прийняття відповідного рішення здійснюються у порядку та у строки, передбачені для видачі дозволу. Продовження строку дії дозволу оформляється шляхом внесення змін до дозволу.

15. Контроль за дотриманням умов, визначених у дозволі, здійснюють органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства.

У разі виявлення порушення умов дозволу на перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання приймає рішення про припинення перевезення та негайно повідомляє про це рішення компетентним органам інших країн, які беруть участь у перевезенні.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

16. Вантажовідправник або вантажоодержувач повідомляє Держатомрегулювання у триденний строк після прибуття вантажу до місця призначення про здійснення згідно з дозволом перевезення радіоактивних матеріалів та дату прибуття вантажу.

Вантажоодержувач радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива протягом 15 робочих днів після отримання вантажу надсилає до Держатомрегулювання підтвердження про отримання такого вантажу. Держатомрегулювання протягом одного місяця після надходження підтвердження отримання вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива надсилає копії підтвердження до компетентних органів країн походження та транзиту.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

У разі надходження від компетентного органу країни призначення копії підтвердження отримання вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання надсилає протягом одного місяця після надходження копії підтвердження отримання вантажу зазначену копію експлуатуючій організації (оператору) або вантажовідправнику, який здійснив перевезення вантажу до вантажоодержувача.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 759)

17. Держатомрегулювання веде облік виданих дозволів відповідно до встановленого ним порядку.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
джерела іонізуючого випромінювання

Джерело іонізуючого випромінювання 

Радіонуклід 

Межа активності 

Активність, ТБк 

Радіоізотопні термоелектричні генератори 

Sr-90  

максимальна  

2.5Е+04 

Sr-90 

мінімальна 

3.3Е+02 

Sr-90 

типова 

7.4Е+02 

Pu-238 

максимальна 

1.0Е+01 

Pu-238 

мінімальна 

1.0Е+00 

Pu-238 

типова 

1.0Е+01 

Опромінювачі, які використовуються для стерилізації, консервації продуктів 

Co-60 

максимальна 

5.6Е+05 

Co-60 

мінімальна 

1.9Е+02 

Co-60 

типова 

1.5Е+05 

Cs-137 

максимальна 

1.9Е+05 

Cs-137 

мінімальна 

1.9Е+02 

Cs-137 

типова 

1.1Е+05 

Самоекрановані опромінювачі 

Cs-137 

максимальна 

1.6Е-03 

Cs-137 

мінімальна 

9.3Е+01 

Cs-137 

типова 

5.6Е+03 

Co-60 

максимальна 

1.9Е+03 

Co-60 

мінімальна 

5.6Е+01 

Co-60 

типова 

9.3Е+02 

Опромінювачі крові/тканини 

Cs-137 

максимальна 

4.4Е+02 

Cs-137 

мінімальна 

3.7Е+01 

Cs-137 

типова 

2.6Е+02 

Co-60 

максимальна 

1.1Е+02 

Co-60 

мінімальна 

5.6Е+01 

Co-60 

типова 

8.9Е+01 

Джерела для багатопроменевої терапії (гамма-ніж) 

Co-60  

максимальна  

3.7Е+02  

Co-60  

мінімальна  

1.5Е+02  

Co-60 

типова 

2.6Е+02 

Джерела для дистанційної променевої терапії 

Co-60 

максимальна 

5.6Е+02 

Co-60 

мінімальна 

3.7Е+01 

Co-60 

типова 

1.5Е+02 

Cs-137 

максимальна 

5.6Е+01 

Cs-137 

мінімальна 

1.9Е+01 

Cs-137 

типова 

1.9Е+01 

Примітка. 

Джерела іонізуючого випромінювання, характеристика яких наведена у цьому додатку, належать до першої категорії згідно з документом МАГАТЕ N RS-G-1.9 "Категоризація радіоактивних джерел". 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України

1. Пункти 4 і 8 викласти у такій редакції:

"4. Перевезення радіоактивних матеріалів залізничним, морським, річковим, автомобільним і авіаційним транспортом здійснюється з урахуванням кліматичних та сезонних факторів, які впливають на безпеку під час перевезення.";

"8. Міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів здійснюються відповідно до законодавства України, правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.",

2. Доповнити абзац третій пункту 9 після слів "який видається" словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,".

3. В абзаці третьому пункту 10 слова "маршрут та графік руху" виключити.

4. Доповнити Положення пунктами 12 і 13 такого змісту:

"12. Перевезення через територію України ядерних матеріалів та радіоактивних відходів не може здійснюватися у разі наявності потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, діями непереборної сили, в тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер.

13. Транзитне перевезення ядерних матеріалів не може здійснюватися під час проведення в Україні заходів загальнодержавного значення (національні свята, міжнародні культурні та спортивні заходи тощо).".

____________

Опрос