Идет загрузка документа (161 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой научно-технической и социальной программы "Наука в университетах" на 2008 - 2017 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 19.09.2007 № 1155
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2007 р. N 1155

Київ

Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2009 року N 1000
,
 від 23 листопада 2011 року N 1196
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

(У назві та тексті постанови цифри "2008 - 2012" замінено цифрами "2008 - 2017"; у тесті постанови слова "Міністерству економіки" замінено словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі", а слова "Міністерство освіти і науки" в усіх відмінках - словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1196)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну та соціальну програму "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Загальна частина

(розділ виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Мета Програми

Метою Програми є активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах, утворення університетів дослідницького типу, запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок, зокрема науково-навчальних центрів.

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом забезпечується шляхом:

розвитку дослідницької діяльності в університетах;

збільшення обсягу фінансування на оновлення матеріально-технічної бази університетів;

залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок, розвитку провідних наукових шкіл;

підготовки українських учених до ефективної конкурентної боротьби за гранти Рамкової програми ЄС;

надання університетам статусу дослідницького, підтримання розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів;

інтеграція вітчизняних університетів у європейський науково-освітній простір.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

зміцнити престиж української науки, залучити молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшити питому вагу дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків;

(абзац другий у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

поліпшити якість підготовки фахівців на засадах взаємодії науки та освіти, розширити форми співпраці університетів з науковими установами Національної та галузевих академій наук, науковими установами інших міністерств;

сприяти входженню України до європейського науково-освітнього простору;

запровадити у провідних державних університетах нові організаційно-структурні форми наукової та навчальної діяльності, зокрема утворити науково-навчальні центри, в яких:

(абзац п'ятий у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000)

- довести ефективність використання бюджетних коштів під час проведення наукових досліджень у розрахунку 1,5 гривні спеціального фонду державного бюджету на гривню загального фонду державного бюджету;

- оновити матеріально-технічну базу в університетах до 20 відсотків;

сприяти формуванню конкурентоспроможного вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

(розділ доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

збільшити частку інноваційно-активних підприємств за рахунок демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

(розділ доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

підвищити привабливість професійної діяльності у вітчизняному секторі наукових досліджень і розробок, збільшити у 2 рази чисельність молодих спеціалістів, залучених до проведення наукових досліджень і розробок.

(розділ доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим
)

Очікувані результати, яких передбачається досягти в ході виконання Програми, наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законом.

Абзац другий виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000)

Чисельність дослідників, техніків, науково-педагогічних працівників університетів, що братимуть участь у виконанні наукових досліджень в університетах дослідницького типу та науково-навчальних центрах, становить 3400. Для проведення наукових досліджень передбачається залучити близько 1250 студентів, аспірантів, докторантів.

(абзац третій із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000)

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 525,3 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету близько 473,2 млн. гривень, з інших джерел передбачається залучити понад 52,1 млн. гривень.

(абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2182).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Виконавці заходів Програми - вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації, наукові установи.

6. Строк виконання Програми: 2008 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет та інше)

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок університетів

кількість новітніх структурних підрозділів та форм діяльності

15

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

забезпечення продуктивної діяльності науково-навчальних центрів як осередків науки і освіти, поєднання потенціалу сформованих відомих наукових шкіл, обдарованої молоді, новітніх форм навчання, наукової роботи та інноваційної діяльності, впровадження результатів науково-технічних розробок

МОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частка оновленої матеріально-технічної бази наукових досліджень дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів, відсотків

20

 

0,1

0,1

0,1

4,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

зміцнення матеріально-технічної бази дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів

- " -

державний бюджет

83,8

 

5,2

5,2

3,6

18,7

10,2

10,2

10,2

10,2

10,3

інші джерела

6,6

 

 

 

 

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

кількість наукових і науково-технічних проектів

50

 

2

7

 

9

 

12

 

12

8

виконання наукових і науково-технічних проектів у дослідницьких університетах, науково-навчальних центрах

- " -

державний бюджет

111,1

0,15

2,2

2,2

3,55

2,9

20

20

20

20

20,1

кількість проектів, досліджень

10

 

 

 

 

 

 

4

 

4

2

проведення досліджень з використанням унікальних стендів і установок, а також унікальних об'єктів наукової інфраструктури (включаючи обсерваторії, ботанічні сади, науково-технічні музеї тощо), наукових організацій і вищих навчальних закладів із залученням студентів та молодих вчених віком до 35 років

МОН

державний бюджет

56,6

 

 

 

 

 

11,3

11,3

11,3

11,3

11,4

інші джерела

5,4

 

 

 

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Разом за завданням 1

263,5

0,15

7,4

7,4

7,15

23,6

43,5

43,5

43,5

43,5

43,8

у тому числі

державний бюджет

251,5

0,15

7,4

7,4

7,15

21,6

41,5

41,5

41,5

41,5

41,8

інші джерела

12

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2. Підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів

кількість комплексних проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

25

 

 

 

 

 

5

5

5

5

5

реалізація комплексних проектів науково-навчальних центрів та дослідницьких університетів з розроблення новітніх технологій, призначених для подальшої їх комерціалізації

- " -

державний бюджет

53,4

 

 

 

 

 

10,6

10,6

10,6

10,6

11

інші джерела

8,4

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,6

2

кількість новітніх технологій

30

 

 

 

 

 

6

6

6

6

6

кількість науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт

35

 

 

 

 

 

7

7

7

7

7

проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт за тематикою, запропонованою представниками ділових кіл

- " -

державний бюджет

15,6

 

 

 

 

 

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

інші джерела

15,6

 

 

 

 

 

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

кількість центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

10

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

утворення та забезпечення функціонування центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

МОН

державний бюджет

95,4

 

 

 

 

 

18,9

18,9

18,9

18,9

19,8

інші джерела

8,4

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,6

2

кількість закладів - користувачів новітнім науковим обладнанням центрів колективного користування

130

 

 

 

 

 

25

25

25

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

196,8

 

 

 

 

 

38,9

38,9

38,9

38,9

41,2

у тому числі

державний бюджет

164,4

 

 

 

 

 

32,6

32,6

32,6

32,6

34

інші джерела

32,4

 

 

 

 

 

6,3

6,3

6,3

6,3

7,2

3. Інтеграція вітчизняних університетів у європейський науково-освітній простір

кількість міжнародних проектів, грантів

10

 

 

 

 

 

 

4

 

4

2

виконання спільних науково-дослідних робіт науково-навчальних центрів, дослідницьких університетів разом із зарубіжними науковими організаціями та установами

- " -

державний бюджет

51

 

 

 

 

 

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

інші джерела

7,7

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

збільшення кількості спожитих статей, відсотків

40

 

 

 

 

6,5

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

забезпечення доступу науково-навчальних центрів, дослідницьких університетів до інформаційної інфраструктури зберігання та передачі нових знань

- " -

державний бюджет

3

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

кількість студентів (магістрантів), молодих учених, які взяли участь у конференціях

200

 

 

 

 

25

35

35

35

35

35

підтримання участі студентів та молодих учених у міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах

МОН

державний бюджет

3,3

 

 

 

 

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Разом за завданням 3

65

 

 

 

 

0,8

12,8

12,8

12,8

12,8

13

у тому числі

державний бюджет

57,3

 

 

 

 

0,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

інші джерела

7,7

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

Усього за Програмою

 

525,3

0,15

7,4

7,4

7,15

24,4

95,2

95,2

95,2

95,2

98

у тому числі

державний бюджет

473,2

0,15

7,4

7,4

7,15

22,4

85,4

85,4

85,4

85,4

87,1

інші джерела

52,1

 

 

 

 

2

9,8

9,8

9,8

9,8

10,9

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Зміцнення престижу української науки, залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшення питомої ваги дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків

кількість молодих вчених віком до 35 років, які взяли участь у виконанні наукових проектів

1070

 

 

 

 

120

130

150

200

220

250

кількість студентів (магістрантів), молодих учених, які взяли участь у конференціях

200

 

 

 

 

25

35

35

35

35

35

2. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок університетів

кількість новітніх структурних підрозділів та форм діяльності

15

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

частка оновленої матеріально-технічної бази дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів, відсотків

20

 

0,1

0,1

0,1

4,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

збільшення частки патентної спроможності науково-навчальних центрів за результатами виконання наукових проектів, відсотків

50

 

 

 

 

5

7

8

8,5

10,5

11

3. Підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів

кількість комплексних проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

25

 

 

 

 

 

5

5

5

5

5

кількість новітніх технологій

30

 

 

 

 

 

6

6

6

6

6

кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

35

 

 

 

 

 

7

7

7

7

7

кількість центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

10

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

кількість закладів - користувачів новітнім науковим обладнанням центрів колективного користування

130

 

 

 

 

 

25

25

25

25

30

4. Провадження інноваційної діяльності науково-навчальних центрів, забезпечення високої результативності виконання наукових розробок з подальшою їх активною комерціалізацією

збільшення частки інноваційно-активних підприємств за рахунок демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки, відсотків

20

 

 

 

 

1

2

3

4

5

5

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1000
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1196)

____________

Опрос