Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 05.09.2007 № 1108
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2007 р. N 1108

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

RDizak = (Кi5 х Ni3 х Du4) / Nu3,

де Кi5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується за формулою:

Кi5 = (Dri / Ni3) / (SDri / Nu3),

де Dri = Кi4 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) x Du4 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Ki4 = Ki3 - [(Ki1 - Ki2) + (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)] / 3 - [(Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)] / 2;

Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);

Кi4 - індекс податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;

Кi1, Кi2, Кi3, - індекс відносної податкоспроможності і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою:

Кi1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du4 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SDizak) визначається за такою формулою:

SDizak = (RDizak / g) x g' 

при g > g' 

SDizak = (RDizak / g) x g" 

при g < g" 

SDizak = RDizak 

при g" Ј g Ј g' 

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за формулою:

g = RDizak / Dio x 100,

де Dio - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів) у поточному році, закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, розрахований Мінфіном на рік, що передує планованому з урахуванням змін;

g' - усереднений коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів, збільшений на індекс-дефлятор, значення якого на 2008 рік для бюджетів районів дорівнює 149,7, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя - 145,6, для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів - 143,6;

g" - коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік.

Для недопущення зміни прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (Dizak), визначається за такою формулою:

Dizak = PDizak + Dw,

Де Dizak - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період;

PDizak - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, який розраховується за формулою:

PDizak = SDizak - (PRDizak /SPRDizak x DDu4), при DDu4 > 0 та g > g"

або при DDu4 < 0 та g" < g < g',

PDizak = SDizak, при DDu4 > 0 та g Ј g" або при DDu4 < 0 та g Ј g"

та g і g' або при DDu4 = 0,

де PRDizak - обсяг доходів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2008 рік без податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, за питомою вагою якого розподіляється обсяг доходів, необхідний для відновлення балансу загального ресурсу місцевих бюджетів;

DDu4 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення балансу загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu4 = SDuzak - Du4,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами з урахуванням показника стимулювання на прогнозований період;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.".

2. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і-тої адміністративно-територіальної одиниці, і визначається за такою формулою:

  

Di1 

  

Di2 

  

Di3 

  

  

di =  

(—— 

—— 

——) 

/ 3 

  

Dizak1 

  

Dizak2 

  

Dizak3 

  

  

де Dizak1, Dizak2, Dizak3 - розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за відповідні роки базового періоду.

Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 і при di > 1,2 

0,6 

1,085 < di  Ј 1,2 

0,7 

0,9 Ј di < 1,085 

0,8 

di < 0,9 

0,9 

Wipp - обсяг коштів, що передається з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в році, що передує планованому.

Якщо після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) темп зростання обсягу коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, більший, ніж темпи зростання обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, то обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, визначається залежно від темпу зростання обсягу таких коштів, який відповідно дорівнює темпу зростання доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Для бюджету м. Києва коефіцієнт вирівнювання (ai) становить 0,8.

Рекомендувати не менше 50 відсотків обсягу додаткового фінансового ресурсу, залишеного місцевим бюджетам у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai), спрямовувати на реалізацію інвестиційних проектів.

Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на 2008 рік коефіцієнт вирівнювання (ai) береться за 1.".

3. У другому реченні абзаців четвертого, п'ятого та шостого пункту 14 цифри та символи "0,0387", "0,0323", "0,0023, Ky sev - 0,0016" замінити відповідно цифрами та символами "0,03788", "0,03161", "0,00225, Ky sev - 0,00156".

4. У другому реченні абзацу третього пункту 15 цифри "0,0317" замінити цифрами "0,03103".

5. У пункті 16:

1) формули

"Vymi = Hymi х Nmi х Ky1 + Vymgi" і

"Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / S (Nmi х Ky1)"

замінити відповідно формулами

"Vymi = Hymi х Nmi х Ky1 х Ky2 + Vymgi" і

"Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / S (Nmi х Ky1 х Ky2)";

2) у другому реченні абзацу шостого цифри "0,3745" замінити цифрами "0,38787";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Ky2 - коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року.

Для решти міст розмір Ky2 дорівнює 1.";

4) таблицю викласти в такій редакції:

"Розмір коригувального коефіцієнта для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 2007 рік

Чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2006 року, тис. осіб 

Коригувальний коефіцієнт (Ky1

Понад 1500  

0,64 

1101 - 1500  

0,68 

1001 - 1100  

0,73 

701 - 1000  

0,77 

501 - 700 

0,82 

401 - 500 

0,87 

351 - 400 

0,91 

301 - 350 

0,96 

251 - 300 

201 - 250 

1,05 

151 - 200 

1,09 

101 - 150 

1,14 

81 - 100 

1,19 

31 - 80 

1,23 

До 30 

1,27

".  

6. У другому реченні абзацу п'ятого пункту 17 цифри "0,5189" замінити цифрами "0,50780".

7. Абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий пункту 19 викласти в такій редакції:

"Szu - загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових видатків обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2008 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.".

8. У пункті 20:

 формулу

"Vzm(r)i = Hzm(r)i x Kzm(r)3 x (Nm(r)i - Ndm(r)i - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x (1 - l + l x Kzi2) + Vzgi + Vzyi + Szi"

замінити формулою

"Vzm(r)i = Hzm(r)i x Kzm(r)3 x (Nm(r)i - Ndm(r)i - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x (1 - l + l x Kzi2) + Vzgi + Vzyi";

абзаци сьомий - дев'ятий, двадцятий і двадцять перший виключити.

9. В абзаці двадцять дев'ятому пункту 23 слова "в розмірі двох прожиткових мінімумів" замінити словами "в розмірі шести прожиткових мінімумів".

10. В абзаці третьому пункту 26 та пункті 28 слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

11. В абзаці п'ятому пункту 352 цифри "3,589" замінити цифрами "3,6321".

12. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2006 року", "на 2007 рік" і "у 2007 році" замінити відповідно словами і цифрами "на 1 січня 2007 року", "на 2008 рік" і "у 2008 році".

____________

Опрос