Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по вопросам улучшения жилищных условий граждан

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2007 № 1070
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2007 р. N 1070

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з питань поліпшення житлових умов громадян

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2010 року N 397)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу раду з питань поліпшення житлових умов громадян.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань поліпшення житлових умов громадян, що додається.

3. Міністерству з питань житлово-комунального господарства і Міністерству регіонального розвитку та будівництва подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо виконання Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надавати допомогу суб'єктам господарювання у реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань поліпшення житлових умов громадян

1. Міжвідомча рада з питань поліпшення житлових умов громадян (далі - Міжвідомча рада) є дорадчим органом, що постійно діє при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

підготовка пропозицій щодо:

- формування державної політики з питань поліпшення житлових умов громадян, у тому числі комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) (далі - об'єкти) застарілого житлового фонду, будівництва житла за доступну для громадян плату та соціального житла;

- здійснення заходів щодо інвентаризації, виявлення об'єктів застарілого житлового фонду державної та комунальної власності, які потребують реконструкції, ведення обліку таких об'єктів, а також визначення потреби у соціальному житлі;

- сприяння взаємодії суб'єктів господарювання усіх форм власності з питань комплексної реконструкції об'єктів застарілого житлового фонду, будівництва житла за доступну для громадян плату та соціального житла;

проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання з питань реалізації проектів, спрямованих на поліпшення житлових умов громадян, у тому числі виконання робіт з реконструкції об'єктів застарілого житлового фонду, будівництва житла за доступну для громадян плату та соціального житла, реконструкції інженерних систем та надання зазначеним органам влади відповідних рекомендацій.

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, а також отримувати від них необхідну інформацію;

розглядати звернення суб'єктів господарювання, що виявили бажання взяти участь у виконанні програм поліпшення житлових умов громадян, та в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції;

сприяти залученню коштів, у тому числі благодійних організацій, для поліпшення житлових умов громадян, комплексної реконструкції об'єктів застарілого житлового фонду, реконструкції інженерних систем, будівництва житла за доступну для громадян плату та соціального житла, удосконаленню механізму використання коштів і в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції;

утворювати в разі потреби робочі групи.

5. Міжвідомчу раду очолює Міністр з питань житлово-комунального господарства.

6. До складу Міжвідомчої ради входять представники Мінжитлокомунгоспу, Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, а також Національного банку, ВАТ "Ощадбанк", підприємств, установ та організацій (за згодою) загальною кількістю 13 чоловік.

7. Персональний склад Міжвідомчої ради затверджує її голова.

8. Організаційною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не менш як один раз на місяць. Головує на засіданні голова Міжвідомчої ради, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Міжвідомчої ради або його заступника, що головує на засіданні.

На першому засіданні затверджуються заступник голови Міжвідомчої ради та її секретар.

9. Рішення Міжвідомчої ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.

10. У разі коли член Міжвідомчої ради з поважних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою направляє на засідання свого представника з правом дорадчого голосу.

11. Регламент роботи Міжвідомчої ради визначається і затверджується на її засіданні.

12. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснює Мінжитлокомунгосп.

____________

Опрос