Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации и управления военным имуществом

КМ Украины
Постановление КМ от 15.08.2007 № 1063
редакция действует с 09.07.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2007 р. N 1063

Київ

Деякі питання реалізації та управління військовим майном

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 квітня 2008 року N 313
,
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 17 жовтня 2012 року N 949
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
від 2 липня 2014 року N 224

Дію Порядку, затвердженого цією постановою, зупинено на 2009 рік
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 квітня 2009 року N 348)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

2. Абзац другий пункту 12 Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26; 2002 р., N 14, ст. 740, N 29, ст. 1369; 2005 р., N 21, ст. 1133, N 34, ст. 2075, N 42, ст. 2657; 2007 р., N 16, ст. 600), викласти у такій редакції:

"Реалізація нерухомого військового майна здійснюється на аукціонах (за конкурсом) у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.".

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2006 р. N 491 "Деякі питання управління майном, яке вивільнюється в ході реформування Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 39, ст. 2625), від 18 жовтня 2006 р. N 517 "Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2006 р. N 491" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2821) і від 26 квітня 2007 р. N 232 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2006 р. N 491" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1315).

4. Поширити дію затвердженого пунктом 1 цієї постанови Порядку на інші утворені відповідно до законів військові формування.

5. Міністерству оборони затвердити у місячний строк за погодженням з Міністерством фінансів план-графік реалізації нерухомого військового майна на 2007 рік, про стан виконання якого щомісяця до 5 числа наступного періоду інформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Дію Порядку зупинено на 2009 рік 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 квітня 2009 року N 348)

(У тексті Порядку слово "(конкурс)" у всіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року N 313)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил, включеного до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків військового майна, яке може бути відчужено (далі - майно), на аукціонах.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Замовником аукціону з реалізації майна (далі - аукціон) є Міноборони.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - спосіб реалізації майна, за яким його покупцем (власником) стає учасник, який під час проведення торгів запропонував за нього найвищу ціну;

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

крок аукціону - встановлена організатором аукціону надбавка, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу майна;

ліцитатор - ведучий аукціону, призначений його організатором;

організатор аукціону - суб'єкт господарювання, якому в установленому порядку згідно з рішенням Кабінету Міністрів України надано повноваження на реалізацію військового майна (уповноважене підприємство (організація));

покупець - юридична або фізична особа - переможець аукціону;

початкова ціна реалізації майна - ціна, визначена замовником аукціону з урахуванням результатів незалежної оцінки майна, проведеної суб'єктами оціночної діяльності відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669), кон'юнктури ринку, залишкової вартості та витрат, пов'язаних з реалізацією майна (технічною інвентаризацією, державною реєстрацією прав власності на майно, проведенням незалежної оцінки тощо);

абзац дев'ятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Підготовка до проведення аукціону

3. Підготовка до проведення реалізації майна на аукціоні включає:

проведення інвентаризації та здійснення відповідно до вимог законодавства державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

визначення замовником початкової ціни реалізації майна;

укладення договору між замовником та організатором аукціону;

підготовка і публікація організатором аукціону інформації про проведення аукціону.

4. Інформація про проведення аукціону повинна містити:

найменування майна, його місцезнаходження;

відомості про майно (технічні характеристики);

початкову ціну реалізації майна;

абзац п'ятий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

перелік документів, які необхідно подати для участі в аукціоні;

кінцевий строк подання заяви про участь в аукціоні та документів, що додаються до неї;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведення аукціону;

адресу, номер телефону, час роботи організатора аукціону.

5. Інформація про проведення аукціону публікується в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення та розміщується на офіційному веб-сайті Міноборони.

6. Строк реалізації майна визначається замовником в договорі, укладеному з організатором аукціону.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Умови участі в аукціоні

7. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

8. Участь в аукціоні можуть брати лише юридичні та фізичні особи, що подали в установлений строк необхідні документи і зареєстровані як учасники аукціону.

9. Юридичні особи, які перебувають у стані ліквідації або щодо яких порушено справу про банкрутство, а також особи, що повідомили про себе недостовірну інформацію, не допускаються до участі в аукціоні.

10. Особи, що виявили бажання зареєструватися як учасники аукціону:

1) вносять встановлений організатором аукціону за погодженням із замовником гарантійний внесок у розмірі від 10 до 50 відсотків початкової ціни реалізації майна та реєстраційний внесок у розмірі 34 гривень;

2) подають:

заяву про участь в аукціоні;

абзац третій підпункту 2 пункту 10 виключено

(абзац третій підпункту 2 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та її повноваження;

декларацію про доходи за минулий рік (для фізичних осіб);

копії фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб);

копії документів, що підтверджують сплату гарантійного та реєстраційного внесків;

інші документи, визначені замовником.

У книгу реєстрації учасників аукціону окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає реалізації, вносяться такі відомості:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер (для громадян України), прізвище, ім'я та місце проживання (для іноземців та осіб без громадянства);

для юридичних осіб - резидентів України - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; для юридичних осіб - нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа.

Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до визначення його переможця.

11. Подання заяви є підтвердженням ознайомлення учасника з майном та його характеристиками і свідчить про згоду з умовами проведення аукціону.

12. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні та документів, що додаються до неї, становить:

три дні до початку проведення аукціону;

абзац третій пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

13. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності лише одного учасника;

відсутності представників замовника під час проведення аукціону;

відмови переможця аукціону від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу майна.

Проведення аукціону

14. Аукціон з реалізації майна проводиться ліцитатором.

15. Перед початком аукціону його учасники отримують картки з номерами.

16. До початку проведення торгів ліцитатор називає майно та його початкову ціну.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни реалізації майна.

17. Кожен учасник може повідомити про готовність купити майно двома способами:

підняти картку, повернувши її до ліцитатора тим боком, де зазначено номер, що засвідчує прийнятність запропонованої ціни (пропонування ціни без голосу);

підняти картку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни майна, яка повинна бути більшою за ціну, названу ліцитатором, не менш як на один крок і кратна кроку аукціону (пропонування ціни з голосу).

18. У процесі торгів ліцитатор збільшує початкову ціну в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку аукціону.

19. У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом молотка повідомляє про реалізацію майна, називає ціну реалізації та номер переможця.

20. Ліцитатор має право в будь-який момент за згодою представника замовника, але до повідомлення про реалізацію майна, зняти його з торгів.

За згодою представника замовника ліцитатор може виставити на аукціон зазначене майно повторно.

21. Під час проведення аукціону ведеться протокол у трьох примірниках, до якого вносяться відомості про майно, учасників аукціону, початкову ціну реалізації майна, пропозиції учасників аукціону, результати торгів (ціна реалізації, відомості про переможця).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником). Примірники підписаного протоколу подаються замовнику, переможцю та організатору аукціону.

22. Після закінчення торгів щодо кожного майнового об'єкта ліцитатор повідомляє про його реалізацію, називає ціну реалізації, номер переможця і викликає переможця для підписання протоколу проведення аукціону.

23. Після закінчення торгів щодо кожного майнового об'єкта ліцитатор має право оголосити перерву, але не більш як на п'ять хвилин.

24. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права подальшої участі в аукціоні, гарантійний внесок йому не повертається, а майно, за яке він запропонував найбільшу ціну, за згодою представника замовника ліцитатор може виставити на аукціон повторно.

Проведення конкурсу

25. Пункт 25 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

26. Пункт 26 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

28. Пункт 28 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

29. Пункт 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

30. Пункт 30 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

31. Пункт 31 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Проведення розрахунків за придбане майно

33. Договір купівлі-продажу майна укладається між організатором та переможцем аукціону протягом десяти робочих днів після підписання протоколу проведення аукціону та є підставою для перерахування покупцем коштів на зазначений у договорі рахунок.

34. Покупець зобов'язаний внести плату за майно протягом 10 банківських днів після укладення договору купівлі-продажу майна в розмірі різниці між ціною реалізації майна та гарантійним внеском.

35. Майно передається покупцеві згідно з актом приймання-передачі після сплати його вартості у повному обсязі.

36. У разі непроведення покупцем розрахунків за майно у строк, визначений договором купівлі-продажу, гарантійний внесок переходить організатору аукціону у розмірі, необхідному для компенсації його витрат з проведення торгів, решта зараховується до державного бюджету.

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. N 224)

37. До договору купівлі-продажу майна включається умова щодо його розірвання організатором аукціону в односторонньому порядку у разі, коли покупець не провів розрахунків за майно в установлений строк або перерахував кошти не в повному обсязі.

38. Сплачені учасниками аукціону реєстраційні внески не повертаються.

39. Гарантійні внески повертаються у десятиденний строк організатором аукціону всім учасникам, крім переможця.

Прикінцеві положення

40. У разі коли майно не було продане на аукціоні, замовник може прийняти рішення про його повторну реалізацію.

41. У разі повторної реалізації майна замовником можливе зменшення початкової ціни майна, але не більш як на 30 відсотків.

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

____________

Опрос