Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий"

КМ Украины
Постановление КМ от 01.08.2007 № 995
редакция действует с 16.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2007 р. N 995

Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99
,
 від 15 квітня 2013 року N 271
,
від 23 вересня 2015 року N 781

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2013 р. N 99)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 42

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук

(назва Типового положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

(У тексті Типового положення слова "Національна або галузева академія наук" та "підприємства, установи та організації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія наук або національна галузева академія наук" та "підприємства, наукові установи, організації та вищі навчальні заклади" у відповідному відмінку, а слова "на підприємствах, в установах та організаціях" - словами "на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року N 271)

1. Структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук (далі - структурний підрозділ) утворюється відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" з метою забезпечення виконання цими органами завдань, визначених відповідними законодавчими актами.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

2. У своїй діяльності структурний підрозділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наказами відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також положенням про нього.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

3. Основними завданнями структурного підрозділу є забезпечення виконання функцій, пов'язаних з розробленням технологій та їх складових частин (далі - технології), набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, трансфером і використанням нових технологій.

4. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення галузевих комплексних програм технологічного оновлення підприємств, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, та їх виконання;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

2) проводить моніторинг стану використання технологій на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, узагальнює практику застосування законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, додержання вимог цього законодавства суб'єктами, що провадять діяльність, пов'язану з передачею технологій, готує пропозиції щодо поліпшення стану використання технологій та удосконалення зазначеного законодавства;

3) вживає у межах своїх повноважень заходів для забезпечення розроблення технологій, що відповідають сучасному світовому науково-технологічному рівню та міжнародним, зокрема європейським стандартам, а також для виробництва і реалізації конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції з урахуванням потреб економіки;

4) забезпечує відповідно до своєї компетенції:

формування баз даних про технології, майнові права, зокрема про майнові права інтелектуальної власності, які належать підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні Національної академії наук чи національної галузевої академії наук, забезпечують доступ до них осіб, заінтересованих у використанні певної технології;

участь у підготовці проектів договорів про трансфер технологій;

подання МОН:

(абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

- інформації про завершені технології, зокрема створені або придбані за рахунок бюджетних коштів, про технології, створені або придбані підприємствами державної форми власності, а також про технології, що пропонуються для реєстрації суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій), для включення їх до реєстру технологій;

- інформації про передані технології, створені за рахунок бюджетних коштів підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні Національної академії наук чи національної галузевої академії наук;

- клопотання про необхідність підтримання патентування технологій за межами України;

- звітів про проведення патентно-кон'юнктурних, наукових досліджень, конструкторських, проектних, випробувальних робіт, пов'язаних із створенням і використанням технологій, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам;

(абзаци другий і третій підпункту 4 пункту 4 замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим
)

диверсифікацію результатів завершених прикладних наукових досліджень та інноваційної діяльності, проектних, конструкторських та випробних робіт насамперед таких, що відповідають сучасному світовому науково-технологічному рівню;

формування галузевих баз даних та фондів науково-технічної інформації про технології, розроблені з використанням коштів загального фонду державного бюджету, а також доступ до таких баз даних і фондів фізичним та юридичним особам, заінтересованим у використанні відповідних технологій;

економічну безпеку виробництва і детінізацію операцій з купівлі та продажу товарів, що виготовляються, та послуг, що надаються, з використанням відповідних технологій;

підготовку та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

5) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу:

у проведенні патентно-кон'юнктурних досліджень, пов'язаних з розробленням нових технологій, набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, використанням таких технологій, а також з реалізацією на внутрішньому та зовнішньому ринку продукції, виготовленої з їх використанням;

у визначенні порядку набуття, ліцензування і захисту прав інтелектуальної власності на технології в Україні та за її межами;

у визначенні умов і порядку набуття майнових прав на технології, зокрема на результати завершених прикладних наукових досліджень, проектну, конструкторську та технологічну документацію, об'єкти права інтелектуальної власності, а також умов і порядку передачі цих прав третім особам;

6) забезпечує в установленому порядку додержання вимог міжнародних договорів щодо запобігання техногенному ризику, впровадження потенційно небезпечних технологій, а також екологічної безпеки технологій;

7) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо:

визначення основних напрямів діяльності та пріоритетів у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності виходячи з потреб економіки та розвитку суспільства;

реалізації інноваційної політики відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Національною академією наук або національною галузевою академією наук;

уточнення середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівня;

залучення інвестицій для виконання програм технологічного оновлення підприємств, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

(абзац п'ятий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

закупівлі на конкурсних (тендерних) засадах технологій з метою задоволення потреб підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

найбільш ефективних шляхів використання та/або трансферу технологій (насамперед вітчизняних), що відповідають світовому науково-технологічному рівню і міжнародним стандартам;

порядку проведення вартісної оцінки майнових прав на технології;

підготовки проектів міжнародних договорів України про співробітництво у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також відповідних цивільно-правових договорів, які передбачають розроблення технологій (зокрема договорів про проведення прикладних наукових досліджень, розроблення проектної, конструкторської та технологічної документації, створення об'єктів права інтелектуальної власності), передачу та використання майнових прав на них;

притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав інтелектуальної власності та неправомірне поширення інформації з обмеженим доступом про технології;

удосконалення системи підготовки (перепідготовки) спеціалістів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, налагодження співробітництва із зазначених питань з МОН, а у разі потреби стосовно організації підготовки і підвищення кваліфікації таких спеціалістів, а також обміну практичним досвідом роботи у зазначеній сфері;

(абзац одинадцятий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271,
від 23.09.2015 р. N 781)

утворення координаційних і дорадчих органів для розв'язання проблем, пов'язаних з трансфером технологій, виконанням інноваційних проектів та забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності, а також для розгляду наукових і методичних рекомендацій з питань провадження основної діяльності структурного підрозділу;

8) забезпечує в установленому порядку здійснення контролю за:

підготовкою підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, проектів договорів про трансфер технологій, розроблених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які спрямовуються на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень щодо технологій і продукції, виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, проектних, конструкторських та випробних робіт, набуття, ліцензування і забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на технології, а також на здійснення їх трансферу в Україні та за її межами;

веденням обліку інтелектуальних складових частин технологій як нематеріальних активів, що розроблені за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або придбані за рахунок таких коштів згідно з укладеними договорами про трансфер технологій, на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також за проведенням інвентаризації цих складових частин та вартісної оцінки майнових прав на них;

правильністю нарахування підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, і виплати винагороди авторам технологій і особам, яким належать виключні майнові права на них, у вигляді частки ліцензійних платежів (паушальних, роялті або комбінованих) від доходів, одержаних в результаті реалізації продукції, виготовленої з використання цих технологій;

збереженням інформації з обмеженим доступом про технології на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

9) бере участь в організації виставок, ярмарок, аукціонів технологій та продукції, яку виготовлено в результаті їх використання підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, забезпечує в установленому порядку додержання прав інтелектуальної власності на відповідні технології, продукцію і послуги, що експонуються та/або реалізуються на таких виставках, ярмарках та аукціонах;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

10) організовує та забезпечує проведення конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

11) вживає в установленому порядку заходів для запобігання на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук:

розробленню, передачі та використанню технологій, що не відповідають програмам технологічного оновлення підприємств, реалізації їх з порушенням вимог законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

(абзац другий підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 271)

проявам недобросовісної конкуренції, контрафакції та монополізму щодо трансферу і використання технологій (насамперед інтелектуальних), а також під час виробництва і реалізації продукції;

наданню послуг з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, що не відповідають вимогам законодавства і міжнародних договорів з цих питань;

12) забезпечує виконання інших функцій відповідно до законодавства.

5. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати від підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на нього завдань, а у разі потреби - документи, довідки, розрахунки, письмові та усні пояснення, що стосуються їх виконання;

брати в установленому порядку участь у засіданнях координаційних та дорадчих органів, утворених у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також у нарадах з питань, що належать до його компетенції;

представляти за дорученням керівника інтереси відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук у судових органах під час розгляду спірних питань, що стосуються трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

проводити у разі потреби і в межах своїх повноважень науково-технічну експертизу технологій, що пропонуються для використання на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

6. Структурний підрозділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також із структурними підрозділами інших органів, підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що забезпечують виконання аналогічних функцій, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Структурний підрозділ підпорядковується керівнику міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук або одному з його заступників відповідно до розподілу обов'язків.

Очолює структурний підрозділ керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівник відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

На посаду керівника структурного підрозділу призначається фахівець, що має базову (галузеву) вищу освіту та вищу освіту з питань інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності чи інтелектуальної власності не менше ніж три роки.

Структуру підрозділу визначає керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

8. Керівник структурного підрозділу:

здійснює керівництво діяльністю підрозділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань та функцій;

забезпечує у межах своїх повноважень збереження у підрозділі інформації з обмеженим доступом;

подає в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підрозділу та фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

забезпечує відповідно до своєї компетенції розгляд звернень фізичних та юридичних осіб і в разі потреби врахування їх пропозицій;

розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення організації та підвищення ефективності роботи підрозділу;

забезпечує виконання інших завдань, покладених на підрозділ.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99)

____________

Опрос