Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования

КМ Украины
Постановление КМ от 01.08.2007 № 993
редакция действует с 12.07.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2007 р. N 993

Київ

Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 року N 613
,
від 5 вересня 2014 року N 514
,
від 4 липня 2017 року N 464

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

(У тексті Порядку слово "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "НКРЗІ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 613)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм залучення додаткових позабюджетних коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 р. N 514)

2. Наведені нижче терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

витрати з конверсії - витрати, пов'язані із здійсненням заходів з конверсії;

договір конверсії - договір про проведення конверсії, що укладається ініціатором та суб'єктом конверсії;

ініціатор конверсії - користувач (претендент на користування), група користувачів (група претендентів на користування) радіочастотним ресурсом України, в інтересах якого проводиться конверсія;

суб'єкт конверсії - користувач радіочастотного ресурсу, який застосовує радіотехнологію, щодо якої здійснюються заходи з конверсії у певних смугах радіочастот;

план конверсії - план заходів з вивільнення смуги радіочастот, що підлягає конверсії, від радіоелектронних засобів діючої радіотехнології для впровадження перспективної радіотехнології або подальшого розвитку іншої діючої радіотехнології.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон).

(абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

3. Дія цього Порядку поширюється на діяльність НКРЗІ, центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку, Міноборони, загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу у смугах радіочастот загального користування, а також на суб'єктів господарювання, що мають намір користуватися радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот загального користування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

4. Конверсія проводиться відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815, з метою вивільнення у визначеному регіоні (регіонах) певної смуги радіочастот від радіоелектронних засобів діючої радіотехнології для впровадження перспективної радіотехнології чи подальшого розвитку іншої діючої радіотехнології за рішенням НКРЗІ та з укладенням договору конверсії.

5. У разі коли конверсії підлягає смуга радіочастот, на яку видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (далі - ліцензія) здійснюється на конкурсних або тендерних засадах (далі - конкурсні засади), переможець конкурсу або тендеру (далі - конкурс) є ініціатором конверсії.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

Якщо конверсії підлягає смуга радіочастот, видача ліцензії на яку здійснюється без проведення конкурсу, ініціатором конверсії є суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу ліцензії і погодився на її отримання за умови проведення конверсії заявленої смуги радіочастот.

6. Порядок та умови проведення конкурсу встановлює НКРЗІ.

7. Фінансування вартості конверсії здійснюється за рахунок її ініціатора на підставі укладеного договору конверсії.

У разі коли конверсії підлягає смуга радіочастот, на яку видача ліцензії здійснюється на конкурсних засадах, проект договору конверсії додається до умов конкурсу та є їх невід'ємною частиною.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

8. Розмір плати за видачу ліцензії визначається відповідно до актів законодавства.

Проведення конверсії для зміни або подальшого розвитку радіотехнологій загальних користувачів

9. У разі надходження заяви від користувача (користувачів) радіочастотного ресурсу про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) певної смуги радіочастот з метою забезпечення впровадження перспективної чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України НКРЗІ приймає рішення про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних засадах, у якому визначає:

1) суб'єктів конверсії та радіотехнології, які застосовуються у заявлених для вивільнення смугах радіочастот;

2) регіони, в яких передбачається проведення конверсії;

3) строк проведення заходів з конверсії;

4) інші необхідні заходи.

Заява про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) смуги радіочастот подається за формою згідно з додатком.

Рішення НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття опубліковується на веб-сайті НКРЗІ та його копія надсилається суб'єкту (суб'єктам) конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Протягом 14 календарних днів після опублікування рішення НКРЗІ кожен суб'єкт конверсії готує та подає НКРЗІ план конверсії, до якого додається розрахунок вартості конверсії з необхідним обґрунтуванням та документальним підтвердженням. Вартість конверсії не може перевищувати 25 відсотків розміру плати за видачу ліцензії, розрахованого згідно з розмірами плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 200 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 453), для встановлення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на конкурсних засадах із строком дії 15 років. До зазначеного розрахунку не можуть включатися витрати з розширення радіомережі або забезпечення виконання нею додаткових функцій, інші витрати, які безпосередньо не пов'язані із конверсією.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

10. Протягом 10 днів НКРЗІ розглядає за участю суб'єкта конверсії план конверсії щодо змісту заходів, вартості робіт, порядку і строку проведення конверсії і приймає рішення стосовно затвердження плану конверсії.

Копія рішення НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилається суб'єкту конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб'єкт конверсії протягом 30 робочих днів після отримання копії рішення подає НКРЗІ заяву про переоформлення ліцензії на підставі пункту 4 частини першої статті 34 Закону або заяву про анулювання ліцензії на підставі пункту 1 частини першої статті 38 Закону залежно від радіочастотного ресурсу України, який підлягає конверсії.

Рішення НКРЗІ про задоволення таких заяв вводиться в дію не раніше дня виконання договору конверсії.

У разі неукладення зазначеного договору конверсії рішення НКРЗІ про переоформлення чи анулювання відповідної ліцензії скасовується НКРЗІ.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

11. Для отримання ліцензії на конкурсних засадах ініціатор і суб'єкт конверсії повинні протягом семи днів після оголошення переможця конкурсу поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії.

У випадку якщо ініціатор і суб'єкт конверсії є однією особою, договір конверсії не укладається і рішення НКРЗІ про задоволення заяви про переоформлення ліцензії на підставі пункту 4 частини першої статті 34 Закону або заяви про анулювання ліцензії на підставі пункту 1 частини першої статті 38 Закону залежно від радіочастотного ресурсу, який підлягає конверсії, набирає чинності з дня отримання такою особою у встановленому Законом та умовами конкурсу порядку нової ліцензії.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

12. Для отримання ліцензії без проведення конкурсу ініціатор і суб'єкт конверсії повинні протягом двох місяців після затвердження НКРЗІ плану конверсії погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії.

Технічне завдання є невід'ємною частиною договору.

13. За пропозицією ініціатора і суб'єкта конверсії НКРЗІ має право на продовження строку укладення договору.

14. У разі коли конверсії підлягає тільки частина смуги радіочастот в окремих регіонах, НКРЗІ видає ініціаторові конверсії ліцензію тільки на вільну частину смуги радіочастот у відповідних регіонах (якщо вільна частина смуги радіочастот не менша за смугу радіочастот, що мінімально необхідна для впровадження перспективної радіотехнології) після укладення договору конверсії.

15. Ліцензія в смугах радіочастот, що вивільняються у ході конверсії, видається після її проведення у строки, визначені умовами конкурсу або планом та договором конверсії.

Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 МГц для впровадження радіотехнології UMTS за згодою Генерального штабу Збройних Сил та ініціаторів конверсії на перехідний період до завершення конверсії дозволяється за умови спільного використання радіочастотного ресурсу загальними та спеціальними користувачами. Умови використання радіочастотного ресурсу України відповідно до частин шостої і сьомої статті 33 Закону зазначаються в такій ліцензії.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 р. N 514
,
абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору протягом семи днів після оголошення його результатів НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів конкурсу.

(абзац перший пункту 16 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

У разі несвоєчасної сплати коштів відповідно до договору конверсії ініціатором конверсії НКРЗІ має право скасувати своє рішення про видачу ліцензії.

17. Після виконання договору конверсії її суб'єкт протягом трьох робочих днів інформує НКРЗІ.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464)

Проведення конверсії для заміни радіотехнологій спеціальних користувачів

18. У разі надходження заяви про видачу ліцензії з метою забезпечення впровадження перспективної чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України НКРЗІ приймає за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку рішення про проведення конверсії та звертається до Генерального штабу Збройних Сил з пропозицією щодо розроблення плану конверсії.

У двомісячний строк після надходження пропозиції Генеральний штаб Збройних Сил розробляє і надсилає до НКРЗІ план конверсії та обґрунтування щодо обсягів фінансування, строків виконання, розробки і прийняття на озброєння, закупівлі та введення в експлуатацію нових зразків радіоелектронних засобів спеціальних користувачів.

19. План конверсії затверджує Міністр оборони після його погодження Головою НКРЗІ.

20. Видача ліцензії провадиться згідно з пунктами 11 - 17 цього Порядку.

21. Кошти на проведення конверсії, отримані за договором конверсії, є відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України власними надходженнями спеціального користувача, отриманими для здійснення цільових заходів, які використовуються в установленому зазначеним Кодексом порядку.

Складення та подання звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.09.2014 р. N 514)

ФОРМА

ЗАЯВА
про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) смуги радіочастот

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання ___________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання ___________________________________________________

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. _________________________________________________________________________________

Факс ________________________________________________________________________________

Електронна пошта _____________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

2. Відомості з ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, яка містить смуги радіочастот, намір щодо вивільнення яких заявляється

Радіотехнологія _______________________________________________________________________

Регіони користування радіочастотним ресурсом ____________________________________________

Номер, дата видачі ліцензії ______________________________________________________________

3. Смуги радіочастот, намір щодо вивільнення яких заявляється _____________________________________________________________________________________

Цією заявою висловлюю намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) зазначеної смуги радіочастот з метою забезпечення впровадження перспективної радіотехнології чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815.

Заявник

_______________
(підпис)

М. П. (за наявності)

________________________
(ініціали та прізвище
уповноваженої особи)

___ ____________ 20__ року

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 464) 

____________

Опрос