Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Национальном агентстве экологических инвестиций Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 30.07.2007 № 977
редакция действует с 07.05.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 липня 2007 р. N 977

Київ

Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 392
,
від 26 квітня 2010 року N 325

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство екологічних інвестицій України

(У тексті Положення слово "Агентство" в усіх відмінках замінено словом "Нацекоінвестагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року N 392)

1. Національне агентство екологічних інвестицій України (Нацекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392,
від 26.04.2010 р. N 325)

2. Нацекоінвестагентство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 р. N 325)

Нацекоінвестагентство у межах своїх повноважень та в порядку, визначеному законодавством, забезпечує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

3. Основними завданнями Нацекоінвестагентства є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї, в тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, залучення інвестицій в охорону навколишнього природного середовища;

створення та забезпечення функціонування національної системи торгівлі викидами;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

провадить міжнародну діяльність за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

4. Нацекоінвестагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере у межах своїх повноважень участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) готує та вносить в порядку, визначеному законодавством пропозиції щодо:

(абзац перший підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї;

формування інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм з охорони навколишнього природного середовища, в тому числі здійснює в установленому порядку заходи, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату;

4) проводить щорічну інвентаризацію антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і узагальнює результати інвентаризації;

5) складає національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та забезпечує архівне зберігання його інформації;

6) забезпечує у строки, визначені рішенням Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, підготовку та подання національного повідомлення з питань зміни клімату;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов'язаної з регулюванням викидів парникових газів;

8) забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

9) забезпечує проведення моніторингу частин установленої кількості, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;

(підпункт 9 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

10) розглядає та схвалює в установленому порядку проекти, спрямовані на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів;

101) розглядає та забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію та фінансування проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

(пункт 4 доповнено підпунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392) 

11) готує і погоджує у порядку, визначеному законодавством, пропозиції щодо фінансування проектів впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

(підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

12) бере участь у підготовці міжнародних договорів, готує пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає у межах своїх повноважень міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції;

13) здійснює заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом з питань зміни клімату, забезпечує у межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

14) бере участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату, вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи;

15) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

16) спрямовує бюджетні кошти на освоєння нових технологій, провадження іншої техніко-економічної діяльності з питань зміни клімату;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Нацекоінвестагентства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Нацекоінвестагентства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

181) забезпечує в межах своїх повноважень акредитацію незалежних експертних організацій та незалежних спеціалізованих організацій;

(пункт 4 доповнено підпунктом 181 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392) 

182) організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення міжнародної технічної допомоги;

(пункт 4 доповнено підпунктом 182 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392) 

19) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Нацекоінвестагентство має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

засновувати друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань, що належать до компетенції Нацекоінвестагентства;

видавати у разі потреби разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

6. Нацекоінвестагентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

7. Нацекоінвестагентство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Проекти нормативно-правових актів Нацекоінвестагентства погоджуються в установленому законодавством порядку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

Нормативно-правові акти Нацекоінвестагентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Нацекоінвестагентства обов'язкові для виконання іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

8. Нацекоінвестагентство очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України в установленому порядку.

Голова Нацекоінвестагентства має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Нацекоінвестагентства.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 р. N 325)

9. Голова Нацекоінвестагентства:

1) здійснює керівництво Нацекоінвестагентством і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Нацекоінвестагентство завдань;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

2) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Нацекоінвестагентства;

(підпункт 2 пункту 9 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392,
від 26.04.2010 р. N 325)

3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

4) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Нацекоінвестагентства;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Нацекоінвестагентства;

6) приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Нацекоінвестагентства, затверджує положення (статути) про них;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Нацекоінвестагентства та керівників самостійних структурних підрозділів;

(підпункт 7 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

8) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

9) затверджує кошторис витрат з утримання підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

(підпункт 9 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

10) приймає в установленому порядку рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Нацекоінвестагентство;

11) підпункт 11 пункту 9 виключено 

(підпункт 11 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.04.2010 р. N 325)

12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацекоінвестагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Нацекоінвестагентстві утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, інших керівних працівників Нацекоінвестагентства, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб за їх згодою.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 р. N 325)

Склад колегії затверджує Голова Нацекоінвестагентства.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Нацекоінвестагентства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Нацекоінвестагентства.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності з питань зміни клімату, обговорення найважливіших програм та інших питань у Нацекоінвестагентстві можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Абзац другий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2008 р. N 392)

12. Граничну чисельність працівників Нацекоінвестагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Нацекоінвестагентства затверджує його Голова.

(абзац другий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 р. N 325)

13. Штатний розпис і кошторис Нацекоінвестагентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Нацекоінвестагентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос