Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения размера ущерба, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2007 № 963
редакция действует с 05.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2007 р. N 963

Київ

Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2009 року N 901
,
від 24 лютого 2010 року N 179
,
від 21 червня 2010 року N 477
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1115
,
 від 10 жовтня 2012 року N 931
,
від 22 липня 2016 року N 482

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 43, 18 червня 2010 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 3 серпня 2010 року
,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 9 листопада 2010 року,
 від 21 грудня 2010 року,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 19 березня 2013 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

МЕТОДИКА
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

1. Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу (далі - розмір шкоди).

2. Розмір шкоди визначається окремо по кожному із зазначених правопорушень.

3. Розмір шкоди не включає витрати на:

знесення будинків, будівель і споруд, які самочинно збудовані чи будуються на самовільно зайнятих земельних ділянках чи на земельних ділянках, не відведених в установленому порядку на цю мету;

приведення земельних ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням;

проведення рекультивації порушених земель.

4. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається:

для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:

Шс = Пс х Нп х Кф х Кі (1),

де Шс - розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень;

Пс - площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;

Нп - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3;

Кф - коефіцієнт функціонального використання земель, визначений у додатку 4;

Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2007 та наступні роки, що визначаються відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 783 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 823);

для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:

Шс = Пс х (Нпз х Кн х Кк) х Кф х Кі (2),

де Шс, Пс, Кф і Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;

Нпз - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення, визначений у додатку 5;

Кн - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя, визначений у додатку 6;

Кк - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних, визначений у додатку 7.

5. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначається:

для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:

Шц = Пн х 0,33 х (Нп + Нф х Кр) х Ко х Кі (3),

де Шц - розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, гривень;

Пн - площа земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням, гектарів;

0,33 - коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети;

Нп та Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;

Нф - середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначений у додатку 8;

Кр - коефіцієнт, що застосовується для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначений у додатку 9;

Ко - коефіцієнт, що застосовується для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, визначений у додатку 10;

для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:

Шц = Пн х 0,33 х (Нпз х Кн х Кк + Нф х Кр) х Ко х Кі (4),

де Шц, Пн, Нф, Кр, Ко та коефіцієнт 0,33 - мають таке саме значення, як у формулі 3, Кі - як у формулі 1, Нпз, Кн, Кк - як у формулі 2.

6. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, визначається за такою формулою:

Шг = Пг х Нг х Кі (5),

де Шг - розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, гривень;

Пг - площа, на якій виявлено зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, гектарів;

Нг - нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), визначені у додатку 11;

Кі - має таке саме значення, як у формулі 1.

7. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держгеокадастром та його територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, - територіальними органами Держгеокадастру на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
від 24.02.2010 р. N 179
,
від 21.06.2010 р. N 477
,
 від 20.10.2011 р. N 1115
,
 від 10.10.2012 р. N 931
,
від 22.07.2016 р. N 482)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель за цільовим призначенням

Адміністративно-територіальна одиниця та окрема територія 

Середньорічний дохід від використання земель за цільовим призначенням, гривень з гектара 

землі сільсько-
господарського призначення 

землі природно-
заповідного та іншого природо-
охоронного призначення 

землі оздоровчого призначення 

землі рекреаційного призначення 

землі історико-
культурного призначення 

землі лісогоспо-
дарського призначення 

землі водного фонду 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

Автономна Республіка Крим (крім Південного, Південно-Східного та Західного узбережжя) 

1070 

5371 

6171 

5143 

6243 

7034 

1246 

13714 

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 

2048 

8057 

13029 

10857 

6243 

14069 

2491 

13714 

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим 

1275 

8057 

7714 

6429 

6514 

8441 

1868 

13714 

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 

898 

5371 

9257 

7714 

6243 

10551 

1868 

13714 

Вінницька область 

914 

537 

1371 

1143 

3257 

4111 

753 

12000 

Волинська область 

715 

4297 

1543 

1286 

3529 

3003 

1016 

14571 

Дніпропетровська область 

776 

806 

1029 

857 

1900 

8286 

446 

16857 

Донецька область (крім Азовського узбережжя) 

850 

806 

1200 

1000 

1357 

9320 

360 

18571 

Азовське узбережжя Донецької області 

986 

1074 

2057 

1714 

1357 

11184 

539 

18571 

Житомирська область 

560 

3223 

1714 

1429 

1900 

2968 

462 

18000 

Закарпатська область 

627 

9131 

51433 

4286 

3800 

1278 

1016 

13429 

Запорізька область (крім Азовського узбережжя) 

818 

537 

1200 

1000 

2171 

14337 

905 

16571 

Азовське узбережжя Запорізької області 

825 

269 

2057 

1714 

1357 

15771 

1357 

16571 

Івано-Франківська область (крім гірської та передгірної частини) 

689 

7520 

2400 

2000 

4071 

1399 

736 

13429 

Гірська та передгірна частина Івано-Франківської області 

508 

13429 

4286 

3571 

4071 

3497 

883 

13429 

Київська область 

831 

1343 

1714 

1429 

2171 

3629 

755 

16286 

Кіровоградська область 

777 

537 

1029 

857 

1357 

9091 

723 

10571 

Луганська область 

607 

537 

1029 

857 

1086 

6777 

360 

14857 

Львівська область (крім гірської та передгірної частини) 

615 

1611 

2400 

2000 

8414 

2999 

665 

16571 

Гірська та передгірна частина Львівської області 

392 

13429 

4286 

3571 

8414 

7498 

798 

16571 

Миколаївська область (крім Чорноморського узбережжя) 

658 

537 

1886 

1571 

1086 

13806 

905 

13429 

Чорноморське узбережжя Миколаївської області 

872 

537 

2571 

2143 

1086 

15186 

1357 

13429 

Одеська область (крім Чорноморського узбережжя) 

728 

1611 

2057 

1714 

1086 

8103 

1163 

25429 

Чорноморське узбережжя Одеської області 

931 

1880 

2571 

2143 

1086 

12154 

1745 

25429 

Полтавська область 

853 

806 

1543 

1286 

1629 

7457 

755 

13143 

Рівненська область 

746 

1074 

1714 

1429 

2171 

2816 

555 

14000 

Сумська область 

690 

537 

1543 

1286 

2171 

4013 

679 

12286 

Тернопільська область 

783 

1880 

1886 

1571 

3529 

4730 

753 

11714 

Харківська область 

767 

806 

1371 

1143 

1900 

5251 

562 

18000 

Херсонська область (крім Чорноморського і Азовського узбережжя) 

882 

2149 

2057 

1714 

1629 

9560 

905 

14286 

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області 

928 

5371 

2571 

2143 

1900 

11472 

1357 

14286 

Хмельницька область 

879 

537 

1371 

1143 

3257 

3981 

753 

12286 

Черкаська область 

1012 

537 

1886 

1571 

2443 

4297 

985 

12571 

Чернівецька область (крім гірської та передгірної частини) 

886 

2149 

2229 

1857 

3257 

1320 

736 

17429 

Гірська та передгірна частина Чернівецької області 

612 

5371 

4286 

3571 

3257 

3301 

883 

17429 

Чернігівська область 

589 

3223 

2400 

2000 

3257 

3199 

616 

13429 

м. Київ 

1151 

9756 

8979 

7483 

9441 

21494 

2822 

46216 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

2959 

5371 

6171 

5143 

6243 

9200 

850 

19714 

 

ПЕРЕЛІК
територій, що належать до морського узбережжя

Адміністративно-територіальна одиниця 

Території сільських рад та населених пунктів, що належать до морського узбережжя 

Чорноморське узбережжя Одеської області 

Кілійський район 

Десантненська, Приморська, м. Вилкове 

Татарбунарський район 

Базар'янська, Баштанська, Вишнівська, Глибоцька, Дмитрівська, Жовтоярська, Лиманська, Нерушайська, Приморська, Трапівська, Тузлівська, м. Татарбунари 

Білгород-Дністровський район 

Бритівська, Випасненська, Козацька, Краснокосянська, Миколаївська, Мологівська, Шабівська, Широківська 

Овідіопольський район 

Дальницька, Калаглійська, Кароліно-Бугазька, Миколаївська, Новоградківська, смт Великодолинське, Овідіополь, Таїрове 

Комінтернівський район 

Сичавська, смт Чорноморське 

м. Іллічівськ 

м. Іллічівськ 

м. Одеса 

м. Одеса 

м. Южне 

м. Южне 

Чорноморське узбережжя Миколаївської області 

Березанський район 

Коблівська, Лиманівська, Рибаківська, Тузлівська 

Жовтневий район 

Галицинівська, Лиманівська, Українська 

Очаківський район 

Дмитрівська, Іванівська, Козирська, Куцурубська, Парутинська, Покровська, Чорноморська 

м. Очаків 

м. Очаків 

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області 

Білозерський район 

Дніпровська, Олександрівська, Станіславська, Широкобалківська 

Генічеський район 

Новодмитрівська, Стрілківська, Фрунзенська, Чонгарська, Щасливцівська, м. Генічеськ 

Голопристанський район 

Геройська, Збур'ївська, Краснознам'янська, Круглоозерська, Новософіївська, Новофедорівська, Рибальченська, Старозбур'ївська, Чорноморська, м. Гола Пристань 

Каланчацький район 

Олександрівська, Олексіївська, Роздольненська, Хорлівська 

Новотроїцький район 

Воскресенська, Громівська, Новомиколаївська, Новомихайлівська, Новопокровська, Сергіївська 

Скадовський район 

Красненська, Приморська, Радгоспненська, Тарасівська, смт Лазурне, м. Скадовськ 

Чаплинський район 

Іванівська, Строганівська 

м. Херсон 

м. Херсон 

Азовське узбережжя Запорізької області 

Бердянський район 

Луначарська, Новопетрівська 

Приазовський район 

Ботіївська, Гірсівська, Дівнинська, Дунаївська, Надеждинська, Новокостянтинівська, Олександрівська, Приморсько-Посадська, Степанівська Перша 

Приморський район 

Борисівська, Новоолексіївська, Орлівська, Преславська, м. Приморськ 

Якимівський район 

Атманайська, Давидівська, Охрімівська, смт Кирилівка 

м. Бердянськ 

м. Бердянськ 

м. Мелітополь 

м. Мелітополь 

Азовське узбережжя Донецької області 

Новоазовський район 

Безіменська, Виноградненська, Широкинська, смт Сідове, м. Новоазовськ 

Першотравневий район 

Іллічівська, Урзуфська, смт Ялта 

м. Маріуполь 

м. Маріуполь 

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 

м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Лучистівська, Маломаяцька, смт Партеніт, м. Алушта 

м. Ялта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

смт Берегове, Виноградне, Відрадне, Восход, Гаспра, Голуба Затока, Гурзуф, Кацівелі, Кореїз, Краснокам'янка, Курпати, Лівадія, Масандра, Нікіта, Ореанда, Паркове, Понизівка, Санаторне, Симеїз, Совєтське, Форос, мм. Ялта, Алупка 

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Джанкойський район 

Зарічненська, Медведівська, Чайкинська, Яснополянська 

Кіровський район 

Владиславівська, Яркополенська, смт Кіровське 

Ленінський район 

Войковська, Глазівська, Завітненська, Калинівська, Мар'ївська, Мисівська, Семисотська, м. Щолкіне 

Нижньогірський район 

Ізобільненська, Пшеничненська 

Совєтський район 

Дмитрівська, Некрасовська, Урожайнівська, Чорноземненська, смт Совєтський 

м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Малоріченська, Привітненська, м. Алушта 

м. Судак та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Морська, Сонячнодолинська, смт Новий Світ, м. Судак 

м. Феодосія та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Берегівська, смт Коктебель, Курортне, Орджонікідзе, Приморське, Щебетовка, м. Феодосія 

м. Армянськ 

м. Армянськ 

м. Саки 

м. Саки 

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Бахчисарайський район 

Піщанівська, Табачненська, Углівська 

Красноперекопський район 

Новопавлівська, Філатівська 

Роздольненський район 

Славнівська, Слов'янська, Чернишівська 

Сакський район 

Охотниківська, Суворовська, Фрунзенська, Штормівська, смт Новофедорівка 

Сімферопольський район 

Кольчугінська, смт Миколаївка 

Чорноморський район 

Далеківська, Медведівська, Міжводненська, Новосільська, Окунівська, Оленівська, смт Чорноморське 

м. Євпаторія 

м. Євпаторія 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Орлинівська, Тернівська, Андріївська, Верхньосадівська, смт Кача, мм. Севастополь, Балаклава, Інкерман 

 

ПЕРЕЛІК
районів та міст обласного значення, що належать до гірських та передгірних

Найменування області 

Райони та міста обласного значення, що належать до гірських та передгірних 

Закарпатська 

Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачевський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Хустський 

Івано-Франківська 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький райони, мм. Болехів, Калуш, Коломия, Яремче 

Львівська 

Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський райони, мм. Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець 

Чернівецька 

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький 

 

КОЕФІЦІЄНТИ
функціонального використання земель

Функціональне використання земель 

Значення коефіцієнта 

Природні території та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища) 

10 

Штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва) 

5 

Землі промисловості (харчової, тютюнової, текстильної промисловості, виробництва готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття, обробки деревини та виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та картону, видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів, виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, хімічного виробництва, гумової та пластмасової промисловості, виготовлення інших неметалевих мінеральних виробів, металургії, обробки металу, виробництва машин та устаткування, канцелярських та електронно-обчислювальних машин, електричних машин і апаратури, устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв і годинників, автомобілів, іншого транспортного устаткування, меблів та інших видів виробництва, переробки відходів, будівництва) 

1,2 

Землі комерційного та іншого використання (торгівлі транспортними засобами та їх ремонту, оптової торгівлі та посередництва у торгівлі, роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту, готелів, фінансового посередництва, допоміжної діяльності у сфері фінансів та страхування, операцій з нерухомістю, здавання під найм без обслуговуючого персоналу, діяльності у сфері інформатизації, досліджень та розробок, послуг, які надаються переважно юридичним особам, діяльності у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, індивідуальних послуг) 

2,5 

Інші землі 

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чоловік 

Середньорічний дохід від цільового використання земель житлової та громадської забудови, гривень з гектара 

до 0,2 

4026 

від 0,2 до 1 

5636 

від 1 до 3 

7247 

від 3 до 10 

8052 

від 10 до 20 

12883 

від 20 до 50 

20130 

від 50 до 100 

24156 

від 100 до 250 

28182 

від 250 до 500 

32208 

від 500 до 1000 

40260 

від 1000 і більше 

56364 

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чоловік 

Значення коефіцієнта 

від 20 до 50 

1,2 

від 50 до 100 

1,4 

від 100 до 250 

1,6 

від 250 до 500 

від 500 до 1000 

2,5 

від 1000 і більше 

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів, віднесених до курортних

Окремі території, на яких розташовані населені пункти, віднесені до курортних 

Значення коефіцієнта 

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим 

2,5 

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 

2,2 

Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 

Гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей 

2,3 

Узбережжя Азовського моря, а також інші курортні місцевості 

1,5 

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОДАТКОВИЙ ДОХІД,
отриманий внаслідок фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

гривень з гектара

Цільове призначення земельної ділянки 

Фактичне використання земельних ділянок 

Виробництво сільськогосподарської продукції 

Поточне будівництво, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт 

Забудова об'єктами промисловості, дорогами 

Забудова житловими будинками, гуртожитками, комерційними та торгівельними об'єктами, спортивними спорудами, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками для відпочинку, садовими та дачними будинками з господарськими будівлями і дворами 

Відкриті розробки, кар'єри, шахти та відповідні споруди 

Землі сільськогосподарського призначення 

7510 

15020 

37550 

18024 

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

779 

6524 

13049 

32621 

15658 

Землі оздоровчого призначення 

779 

6765 

13529 

33824 

16235 

Землі рекреаційного призначення 

779 

6359 

12717 

31793 

15261 

Землі історико-культурного призначення 

779 

6219 

12437 

31094 

14925 

Землі лісогосподарського призначення 

779 

5770 

11540 

28850 

13848 

Землі водного фонду 

779 

7474 

14948 

37370 

17938 

Землі житлової та громадської забудови, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

779 

3950 

7900 

23699 

3160 

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

Адміністративно-територіальна одиниця 

Значення коефіцієнта 

Автономна Республіка Крим 

1,26 

Області: 

  

Вінницька 

0,9 

Волинська 

1,14 

Дніпропетровська 

1,03 

Донецька 

1,27 

Житомирська 

1,01 

Закарпатська 

1,14 

Запорізька 

0,93 

Івано-Франківська 

1,28 

Київська 

1,01 

Кіровоградська 

0,9 

Луганська 

1,02 

Львівська 

1,02 

Миколаївська 

0,85 

Одеська 

0,91 

Полтавська 

0,97 

Рівненська 

1,01 

Сумська 

0,84 

Тернопільська 

0,92 

Харківська 

0,95 

Херсонська 

0,89 

Хмельницька 

0,8 

Черкаська 

Чернівецька 

0,76 

Чернігівська 

0,87 

м. Київ 

7,99 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

4,01 

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельних ділянок*

____________
* За наявності кількох обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, застосовується найвище значення коефіцієнта.

Територія з особливим режимом використання земель 

Значення коефіцієнта 

Природні території та об'єкти природно-заповідного фонду 

10 

Штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду 

Охоронні зони навколо цінних природних об'єктів 

3,5 

Охоронні зони навколо об'єктів культурної спадщини 

Охоронні зони навколо гідрометеорологічних станцій 

Особливо цінні землі сільськогосподарського призначення 

2,5 

Округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони у лікувально-оздоровчих місцевостях і на території курортів 

Прибережні захисні смуги уздовж річок, навколо водойм та на островах 

4,5 

Прибережні захисні смуги уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах 

5 

Водоохоронні зони уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм 

1,5 

Охоронні зони наземних, надземних і підземних трубопроводів 

2,5 

Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній 

1,5 

Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі 

1,5 

Захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування навколо військових та інших оборонних об'єктів 

1,5 

Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Зона санітарної охорони навколо об'єктів, у яких є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення 

Санітарно-захисні зони навколо об'єктів, які є джерелом виділення шкідливих речовин, запахів, підвищеного рівня шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань 

1,5 

Прикордонна смуга уздовж державного кордону України 

Сільськогосподарські угіддя, включені в установленому порядку до складу екомережі 

Землі, зарезервовані для заповідання 

 

НОРМАТИВНІ ВТРАТИ
від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Адміністративно-територіальна одиниця 

Нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), гривень з гектара 

Автономна Республіка Крим 

16217 

Області: 

  

Вінницька 

13702 

Волинська 

12063 

Дніпропетровська 

14096 

Донецька 

14536 

Житомирська 

9288 

Закарпатська 

8858 

Запорізька 

16698 

Івано-Франківська 

9034 

Київська 

12612 

Кіровоградська 

11367 

Луганська 

12123 

Львівська 

12234 

Миколаївська 

14044 

Одеська 

12770 

Полтавська 

16092 

Рівненська 

15843 

Сумська 

14549 

Тернопільська 

14750 

Харківська 

13166 

Херсонська 

14047 

Хмельницька 

18830 

Черкаська 

21353 

Чернівецька 

15250 

Чернігівська 

9884 

м. Київ 

25836 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

52322 

____________

Опрос