Идет загрузка документа (142 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения размера ущерба, причиненного в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, порчи земель, нарушения режима, нормативов и правил их использования

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2007 № 963
редакция действует с 22.02.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2007 р. N 963

Київ

Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2009 року N 901
,
від 24 лютого 2010 року N 179
,
від 21 червня 2010 року N 477
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1115
,
 від 10 жовтня 2012 року N 931
,
від 22 липня 2016 року N 482
,
від 9 вересня 2020 року N 800
,
від 16 лютого 2022 року N 131

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 43, 18 червня 2010 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 3 серпня 2010 року
,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 9 листопада 2010 року,
 від 21 грудня 2010 року,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 19 березня 2013 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

МЕТОДИКА
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання

(назва Методики із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

1. Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним особам та громадянам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання (далі - розмір шкоди).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

2. Розмір шкоди визначається окремо по кожному із зазначених правопорушень.

3. Розмір шкоди не включає витрати на:

знесення будинків, будівель і споруд, які самочинно збудовані чи будуються на самовільно зайнятих земельних ділянках чи на земельних ділянках, не відведених в установленому порядку на цю мету;

приведення земельних ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням;

проведення рекультивації порушених земель.

4. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається:

для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:

Шс = Пс х Нп х Кф х Кі (1),

де Шс - розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень;

Пс - площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;

Нп - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3;

Кф - коефіцієнт виду використання земель, визначений у додатку 4;

(абзац шостий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 та наступні роки, що розраховуються Держгеокадастром відповідно до статті 289 Податкового кодексу України;

(абзац сьомий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800)

для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:

Шс = Пс х (Нпз х Кн х Кк) х Кф х Кі (2),

де Шс, Пс, Кф і Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;

Нпз - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення, визначений у додатку 5;

Кн - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя, визначений у додатку 6;

Кк - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних, визначений у додатку 7.

5. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель, визначається:

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:

Шц = Пн х 0,33 х (Нп + Нф х Кр) х Ко х Кі (3),

де Шц - розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель, гривень;

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

Пн - площа земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням, або земельної ділянки чи земель, що використовуються з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, гектарів;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

0,33 - коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети;

Нп та Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;

Нф - середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, визначений у додатку 8;

(абзац сьомий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

Кр - коефіцієнт, що застосовується для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, визначений у додатку 9;

(абзац восьмий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

Ко - коефіцієнт, що застосовується для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, визначений у додатку 10;

для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:

Шц = Пн х 0,33 х (Нпз х Кн х Кк + Нф х Кр) х Ко х Кі (4),

де Шц, Пн, Нф, Кр, Ко та коефіцієнт 0,33 - мають таке саме значення, як у формулі 3, Кі - як у формулі 1, Нпз, Кн, Кк - як у формулі 2.

6. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов'язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), визначається за такою формулою:

Шг = Пг х Нг х Кі (5),

де Шг - розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов'язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гривень;

Пг - площа, на якій виявлено псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов'язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гектарів;

Нг - нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву земельних ділянок (родючого шару ґрунту), визначені у додатку 11;

Кі - має таке саме значення, як у формулі 1.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

7. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держгеокадастром та його територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним особам та громадянам, - територіальними органами Держгеокадастру.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
від 24.02.2010 р. N 179
,
від 21.06.2010 р. N 477
,
 від 20.10.2011 р. N 1115
,
 від 10.10.2012 р. N 931
,
від 22.07.2016 р. N 482
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800
,
від 16.02.2022 р. N 131)

71. Підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди є матеріали справи про адміністративне правопорушення, які підтверджують факт вчинення правопорушення, а саме:

акт перевірки або акт, складений за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю);

протокол про адміністративне правопорушення.

(Методику доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель за цільовим призначенням

Адміністративно-територіальна одиниця та окрема територія

Середньорічний дохід від використання земель за цільовим призначенням, гривень з гектара

землі сільськогосподарського призначення

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

землі оздоровчого призначення

землі рекреаційного призначення

землі історико-культурного призначення

землі лісогосподарського призначення

землі водного фонду

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Автономна Республіка Крим (крім Південного, Південно-Східного та Західного узбережжя)

4921

24702

28382

23654

28713

32351

5731

63073

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

9419

37056

59923

49934

28713

64706

11457

63073

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим

5864

37056

35478

29568

29959

38822

8591

63073

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

4130

24702

42575

35478

28713

48526

8591

63073

Вінницька область

4204

2470

6306

5257

14980

18907

3463

55190

Волинська область

3288

19763

7097

5915

16231

13811

4673

67015

Дніпропетровська область

3569

3707

4733

3942

8738

38109

2051

77529

Донецька область (крім Азовського узбережжя)

3909

3707

5519

4599

6241

42865

1656

85412

Азовське узбережжя Донецької області

4535

4940

9461

7883

6241

51437

2479

85412

Житомирська область

2576

14823

7883

6572

8738

13650

2125

82786

Закарпатська область

2884

41995

236551

19712

17477

5878

4673

61763

Запорізька область (крім Азовського узбережжя)

3762

2470

5519

4599

9985

65939

4162

76213

Азовське узбережжя Запорізької області

3794

1237

9461

7883

6241

72534

6241

76213

Івано-Франківська область (крім гірської та передгірної частини)

3169

34586

11038

9198

18723

6434

3385

61763

Гірська та передгірна частина Івано-Франківської області

2336

61763

19712

16424

18723

16083

4061

61763

Київська область

3822

6177

7883

6572

9985

16690

3472

74903

Кіровоградська область

3574

2470

4733

3942

6241

41811

3325

48618

Луганська область

2792

2470

4733

3942

4995

31169

1656

68330

Львівська область (крім гірської та передгірної частини)

2829

7409

11038

9198

38698

13793

3058

76213

Гірська та передгірна частина Львівської області

1803

61763

19712

16424

38698

34485

3670

76213

Миколаївська область (крім Чорноморського узбережжя)

3026

2470

8674

7225

4995

63497

4162

61763

Чорноморське узбережжя Миколаївської області

4011

2470

11825

9856

4995

69843

6241

61763

Одеська область (крім Чорноморського узбережжя)

3348

7409

9461

7883

4995

37267

5349

116953

Чорноморське узбережжя Одеської області

4282

8646

11825

9856

4995

55899

8026

116953

Полтавська область

3923

3707

7097

5915

7492

34296

3472

60447

Рівненська область

3431

4940

7883

6572

9985

12951

2553

64389

Сумська область

3173

2470

7097

5915

9985

18457

3123

56506

Тернопільська область

3601

8646

8674

7225

16231

21754

3463

53875

Харківська область

3528

3707

6306

5257

8738

24150

2585

82786

Херсонська область (крім Чорноморського і Азовського узбережжя)

4056

9884

9461

7883

7492

43968

4162

65704

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області

4268

24702

11825

9856

8738

52762

6241

65704

Хмельницька область

4043

2470

6306

5257

14980

18309

3463

56506

Черкаська область

4654

2470

8674

7225

11236

19763

4530

57817

Чернівецька область (крім гірської та передгірної частини)

4075

9884

10252

8541

14980

6071

3385

80159

Гірська та передгірна частина Чернівецької області

2815

24702

19712

16424

14980

15182

4061

80159

Чернігівська область

2709

14823

11038

9198

14980

14713

2833

61763

м. Київ

5294

44870

41296

34416

43421

98855

12979

212557

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу

13609

24702

28382

23654

28713

42313

3909

90669

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800)

 

ПЕРЕЛІК
територій, що належать до морського узбережжя

Адміністративно-територіальна одиниця 

Території сільських рад та населених пунктів, що належать до морського узбережжя 

Чорноморське узбережжя Одеської області 

Кілійський район 

Десантненська, Приморська, м. Вилкове 

Татарбунарський район 

Базар'янська, Баштанська, Вишнівська, Глибоцька, Дмитрівська, Жовтоярська, Лиманська, Нерушайська, Приморська, Трапівська, Тузлівська, м. Татарбунари 

Білгород-Дністровський район 

Бритівська, Випасненська, Козацька, Краснокосянська, Миколаївська, Мологівська, Шабівська, Широківська 

Овідіопольський район 

Дальницька, Калаглійська, Кароліно-Бугазька, Миколаївська, Новоградківська, смт Великодолинське, Овідіополь, Таїрове 

Комінтернівський район 

Сичавська, смт Чорноморське 

м. Іллічівськ 

м. Іллічівськ 

м. Одеса 

м. Одеса 

м. Южне 

м. Южне 

Чорноморське узбережжя Миколаївської області 

Березанський район 

Коблівська, Лиманівська, Рибаківська, Тузлівська 

Жовтневий район 

Галицинівська, Лиманівська, Українська 

Очаківський район 

Дмитрівська, Іванівська, Козирська, Куцурубська, Парутинська, Покровська, Чорноморська 

м. Очаків 

м. Очаків 

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області 

Білозерський район 

Дніпровська, Олександрівська, Станіславська, Широкобалківська 

Генічеський район 

Новодмитрівська, Стрілківська, Фрунзенська, Чонгарська, Щасливцівська, м. Генічеськ 

Голопристанський район 

Геройська, Збур'ївська, Краснознам'янська, Круглоозерська, Новософіївська, Новофедорівська, Рибальченська, Старозбур'ївська, Чорноморська, м. Гола Пристань 

Каланчацький район 

Олександрівська, Олексіївська, Роздольненська, Хорлівська 

Новотроїцький район 

Воскресенська, Громівська, Новомиколаївська, Новомихайлівська, Новопокровська, Сергіївська 

Скадовський район 

Красненська, Приморська, Радгоспненська, Тарасівська, смт Лазурне, м. Скадовськ 

Чаплинський район 

Іванівська, Строганівська 

м. Херсон 

м. Херсон 

Азовське узбережжя Запорізької області 

Бердянський район 

Луначарська, Новопетрівська 

Приазовський район 

Ботіївська, Гірсівська, Дівнинська, Дунаївська, Надеждинська, Новокостянтинівська, Олександрівська, Приморсько-Посадська, Степанівська Перша 

Приморський район 

Борисівська, Новоолексіївська, Орлівська, Преславська, м. Приморськ 

Якимівський район 

Атманайська, Давидівська, Охрімівська, смт Кирилівка 

м. Бердянськ 

м. Бердянськ 

м. Мелітополь 

м. Мелітополь 

Азовське узбережжя Донецької області 

Новоазовський район 

Безіменська, Виноградненська, Широкинська, смт Сідове, м. Новоазовськ 

Першотравневий район 

Іллічівська, Урзуфська, смт Ялта 

м. Маріуполь 

м. Маріуполь 

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 

м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Лучистівська, Маломаяцька, смт Партеніт, м. Алушта 

м. Ялта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

смт Берегове, Виноградне, Відрадне, Восход, Гаспра, Голуба Затока, Гурзуф, Кацівелі, Кореїз, Краснокам'янка, Курпати, Лівадія, Масандра, Нікіта, Ореанда, Паркове, Понизівка, Санаторне, Симеїз, Совєтське, Форос, мм. Ялта, Алупка 

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Джанкойський район 

Зарічненська, Медведівська, Чайкинська, Яснополянська 

Кіровський район 

Владиславівська, Яркополенська, смт Кіровське 

Ленінський район 

Войковська, Глазівська, Завітненська, Калинівська, Мар'ївська, Мисівська, Семисотська, м. Щолкіне 

Нижньогірський район 

Ізобільненська, Пшеничненська 

Совєтський район 

Дмитрівська, Некрасовська, Урожайнівська, Чорноземненська, смт Совєтський 

м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Малоріченська, Привітненська, м. Алушта 

м. Судак та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Морська, Сонячнодолинська, смт Новий Світ, м. Судак 

м. Феодосія та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Берегівська, смт Коктебель, Курортне, Орджонікідзе, Приморське, Щебетовка, м. Феодосія 

м. Армянськ 

м. Армянськ 

м. Саки 

м. Саки 

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Бахчисарайський район 

Піщанівська, Табачненська, Углівська 

Красноперекопський район 

Новопавлівська, Філатівська 

Роздольненський район 

Славнівська, Слов'янська, Чернишівська 

Сакський район 

Охотниківська, Суворовська, Фрунзенська, Штормівська, смт Новофедорівка 

Сімферопольський район 

Кольчугінська, смт Миколаївка 

Чорноморський район 

Далеківська, Медведівська, Міжводненська, Новосільська, Окунівська, Оленівська, смт Чорноморське 

м. Євпаторія 

м. Євпаторія 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

Орлинівська, Тернівська, Андріївська, Верхньосадівська, смт Кача, мм. Севастополь, Балаклава, Інкерман 

 

ПЕРЕЛІК
районів та міст обласного значення, що належать до гірських та передгірних

Найменування області 

Райони та міста обласного значення, що належать до гірських та передгірних 

Закарпатська 

Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачевський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Хустський 

Івано-Франківська 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький райони, мм. Болехів, Калуш, Коломия, Яремче 

Львівська 

Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський райони, мм. Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець 

Чернівецька 

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький 

 

КОЕФІЦІЄНТИ
виду використання земель

Вид використання земель

Значення коефіцієнта

Природні території та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища)

10

Штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва)

5

Землі промисловості (харчової, тютюнової, текстильної промисловості, виробництва готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття, обробки деревини та виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та картону, видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів, виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, хімічного виробництва, гумової та пластмасової промисловості, виготовлення інших неметалевих мінеральних виробів, металургії, обробки металу, виробництва машин та устаткування, канцелярських та електронно-обчислювальних машин, електричних машин і апаратури, устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв і годинників, автомобілів, іншого транспортного устаткування, меблів та інших видів виробництва, переробки відходів, будівництва)

1,2

Землі комерційного використання (торгівлі транспортними засобами та їх ремонту, оптової торгівлі та посередництва у торгівлі, роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту, готелів, фінансового посередництва, допоміжної діяльності у сфері фінансів та страхування, операцій з нерухомістю, здавання під найм без обслуговуючого персоналу, діяльності у сфері інформатизації, досліджень та розробок, послуг, які надаються переважно юридичним особам, діяльності у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, індивідуальних послуг), землі сільськогосподарського призначення (виробництво, переробка та реалізація товарної сільськогосподарської продукції)

2,5

Інші землі комерційного використання

2

Інші землі

1

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800)

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чоловік 

Значення коефіцієнта 

від 20 до 50 

1,2 

від 50 до 100 

1,4 

від 100 до 250 

1,6 

від 250 до 500 

від 500 до 1000 

2,5 

від 1000 і більше 

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів, віднесених до курортних

Окремі території, на яких розташовані населені пункти, віднесені до курортних 

Значення коефіцієнта 

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 

Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим 

2,5 

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 

2,2 

Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 

Гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей 

2,3 

Узбережжя Азовського моря, а також інші курортні місцевості 

1,5 

 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОДАТКОВИЙ ДОХІД,
отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель

гривень з гектара

Цільове призначення земельної ділянки

Фактичне використання земельних ділянок

Виробництво сільськогосподарської продукції

Поточне будівництво, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт

Забудова об'єктами промисловості, дорогами

Забудова житловими будинками, гуртожитками, комерційними та торговельними об'єктами, спортивними спорудами, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками для відпочинку, садовими та дачними будинками з господарськими будівлями і дворами

Відкриті розробки, кар'єри, шахти та відповідні споруди

Землі сільськогосподарського призначення

 

34540

69080

172700

82896

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

3583

30005

60015

150031

72014

Землі оздоровчого призначення

3583

31114

62223

155563

74668

Землі рекреаційного призначення

3583

29246

58488

146222

70188

Землі історико-культурного призначення

3583

28602

57200

143008

68643

Землі лісогосподарського призначення

3583

26537

53075

132687

63690

Землі водного фонду

3583

34374

68749

171872

82500

Землі житлової та громадської забудови, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

3583

18167

36334

108996

14533

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель

Адміністративно-територіальна одиниця 

Значення коефіцієнта 

Автономна Республіка Крим 

1,26 

Області: 

  

Вінницька 

0,9 

Волинська 

1,14 

Дніпропетровська 

1,03 

Донецька 

1,27 

Житомирська 

1,01 

Закарпатська 

1,14 

Запорізька 

0,93 

Івано-Франківська 

1,28 

Київська 

1,01 

Кіровоградська 

0,9 

Луганська 

1,02 

Львівська 

1,02 

Миколаївська 

0,85 

Одеська 

0,91 

Полтавська 

0,97 

Рівненська 

1,01 

Сумська 

0,84 

Тернопільська 

0,92 

Харківська 

0,95 

Херсонська 

0,89 

Хмельницька 

0,8 

Черкаська 

Чернівецька 

0,76 

Чернігівська 

0,87 

м. Київ 

7,99 

м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу 

4,01 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельних ділянок*

Територія з особливим режимом використання земель

Значення коефіцієнта

Природні території та об'єкти природно-заповідного фонду

10

Штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду

5

Охоронні зони навколо цінних природних об'єктів

3,5

Охоронні зони навколо об'єктів культурної спадщини

4

Охоронні зони навколо гідрометеорологічних станцій

2

Особливо цінні землі сільськогосподарського призначення

2,5

Округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони у лікувально-оздоровчих місцевостях і на території курортів

4

Прибережні захисні смуги уздовж річок, навколо водойм та на островах, заплави малих річок

6

Прибережні захисні смуги уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах,

5

Пляжні зони уздовж морів, морських заток і лиманів

6

Водоохоронні зони уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

4

Охоронні зони наземних, надземних і підземних трубопроводів

2,5

Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній

1,5

Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі

1,5

Захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування навколо військових та інших оборонних об'єктів

1,5

Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Зона санітарної охорони навколо об'єктів, у яких є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення

6

Санітарно-захисні зони навколо об'єктів, які є джерелом виділення шкідливих речовин, запахів, підвищеного рівня шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань

1,5

Прикордонна смуга уздовж державного кордону України

3

Сільськогосподарські угіддя, включені в установленому порядку до складу екомережі

3

Землі, зарезервовані для заповідання

4

Інші території з особливим режимом використання земель

4

____________
* За наявності кількох обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, застосовується найвище значення коефіцієнта.

(додаток 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.02.2022 р. N 131)

 

НОРМАТИВНІ ВТРАТИ
від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

(додаток 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 800)

____________

Опрос