Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы образования рабочих групп учета избирателей

КМ Украины
Постановление КМ от 18.07.2007 № 942
редакция действует с 11.09.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2007 р. N 942

Київ

Питання утворення робочих груп обліку виборців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 вересня 2007 року N 1111

Відповідно до статті 1023 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про районну робочу групу обліку виборців, що додається.

2. Міністерству закордонних справ, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям утворити не пізніше ніж на п'ятий день з початку виборчого процесу позачергових виборів робочі групи обліку виборців:

для складення та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях (далі - робоча група обліку виборців при Міністерстві закордонних справ) - наказом Міністра закордонних справ;

для складення та уточнення списків виборців на звичайних виборчих дільницях (далі - районна робоча група) - розпорядженням голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації.

Установити, що керівником робочої групи при Міністерстві закордонних справ є заступник Міністра закордонних справ, керівником районної робочої групи - заступник голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

Робочі групи обліку виборців виконують свої повноваження до дня проведення позачергових виборів включно.

3. До складу робочої групи обліку виборців при Міністерстві закордонних справ включаються працівники структурних підрозділів зазначеного Міністерства, районної робочої групи - працівники організаційного та юридичного відділів апарату районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, оператори комп'ютерного набору відповідно з числа працівників Міністерства закордонних справ, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації.

Працівники, включені до складу робочих груп обліку виборців, звільняються від виконання обов'язків, що пов'язані з основною роботою, із збереженням середньої заробітної плати, яка може бути збільшена на суму премії, що визначається як різниця між премією, яка фактично виплачується відповідним категоріям працівників, та її розміром, урахованим під час обчислення середньої заробітної плати.

4. Міністерству закордонних справ, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:

затвердити у десятиденний строк положення про робочі групи обліку виборців, розроблені на основі затвердженого цією постановою Типового положення;

виділити для робочих груп приміщення, забезпечити їх телефонним і електронним зв'язком, меблями та комп'ютерами.

5. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Державному департаменту з питань виконання покарань, Державній податковій адміністрації визначити не пізніше ніж на п'ятий день після початку виборчого процесу позачергових виборів у кожному територіальному органі працівників, відповідальних за взаємодію з робочими групами обліку виборців та забезпечення їх необхідною для складення списків виборців інформацією.

6. Керівникам відповідних місцевих органів виконавчої влади забезпечити не пізніше ніж за сорок сім днів до дня виборів надання відповідними місцевими архівними установами робочим групам обліку виборців копії списків виборців на виборчих дільницях без підписів виборців, які використовувалися під час голосування на останніх виборах депутатів та передані на зберігання відповідно до статті 118 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

7. Рекомендувати виконавчим органам міських рад (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення):

утворити не пізніше ніж на п'ятий день з початку виборчого процесу робочі групи обліку виборців для складення та уточнення списків виборців, що проживають на території відповідних міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення (далі - міські робочі групи), призначивши їх керівниками заступників міських голів з питань діяльності виконавчих органів рад, та затвердити у десятиденний строк положення про зазначені групи, розроблені на основі затвердженого цією постановою Типового положення;

включити з метою виконання робіт із складення списків виборців до складу міських робочих груп операторів комп'ютерного набору, працівників організаційного та юридичного відділів виконавчих органів міських рад на умовах, визначених у пункті 3 цієї постанови для районних робочих груп;

виділити для міських робочих груп приміщення, забезпечити їх телефонним і електронним зв'язком, меблями та комп'ютерами;

забезпечити не пізніше ніж за сорок сім днів до дня виборів надання відповідними місцевими архівними установами робочим групам обліку виборців копії списків виборців на виборчих дільницях без підписів виборців, які використовувалися під час голосування на останніх виборах депутатів та передані на зберігання відповідно до статті 118 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

71. Оплата паперу та витратних матеріалів для виготовлення списків виборців на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 р. здійснюється за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті Центральній виборчій комісій за бюджетною програмою 6731090 "Проведення позачергових виборів народних депутатів України".

(постанову доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. N 1111)

8. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. N 840 "Про деякі заходи, пов'язані із забезпеченням підготовки проведення у 2006 році виборів народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2181);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2005 р. N 987 "Про затвердження Порядку перерахування коштів державного бюджету для виконання робіт із складення загальних списків виборців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2488);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1204 "Питання оплати праці членів робочих груп обліку виборців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3131);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. N 1279 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. N 840" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3317).

9. Ця постанова набирає чинності з дня початку виборчого процесу позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених згідно з частиною другою статті 82 Конституції України (за умови юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради України), але не раніше ніж 1 серпня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 39

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про районну робочу групу обліку виборців

1. Районна робоча група обліку виборців є тимчасовим органом, утвореним районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією для складення та уточнення списків виборців на звичайних виборчих дільницях (далі - районна робоча група).

2. Районна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, а також Положенням про районну робочу групу.

3. Основним завданням районної робочої групи є складення та уточнення списків виборців на звичайних виборчих дільницях, сприяння окружним та дільничним виборчим комісіям у здійсненні їх повноважень.

4. Районна робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) складає та уточнює списки виборців на звичайних виборчих дільницях на території кожного села, селища, міста районного значення, району у мм. Києві та Севастополі;

2) опрацьовує запити окружної або дільничної виборчої комісії щодо перевірки або уточнення інформації про місце проживання та інші відомості про виборців, а також відомості, що надходять в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 1023 Закону України "Про вибори народних депутатів України";

3) надає на письмову вимогу контрольних груп електронну копію списків виборців на виборчих дільницях (станом на день передачі списків виборців окружній виборчій комісії);

4) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Районна робоча група має право одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

До складення та уточнення списків виборців у відповідних територіальних громадах районна робоча група залучає сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів, голів районних у місті рад або інших посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

6. Керівник районної робочої групи:

здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

здійснює інші повноваження, передбачені актами законодавства та Положенням про районну робочу групу.

____________

Опрос