Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2007 № 926
редакция действует с 10.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2007 р. N 926

Київ

Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 червня 2009 року N 621
,
 від 28 березня 2011 року N 346
,
від 6 липня 2011 року N 717
,
 від 2 листопада 2011 року N 1161
,
 від 18 вересня 2013 року N 712
,
від 26 червня 2015 року N 431
,
від 12 квітня 2017 року N 263,
від 26 квітня 2017 року N 294
,
від 13 березня 2019 року N 214
,
від 18 грудня 2019 року N 1156

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та її склад, що додаються.

3. Ліквідувати Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом і наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні".

4. Пункт 4 втратив чинність з 20 квітня 2011 року - одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 441/2011 

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України  від 28.03.2011 р. N 346)

5. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворити регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України. Рада забезпечує виконання Кабінетом Міністрів України функцій Національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.09.2013 р. N 712)

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;

сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, трансгендерних людей, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 712,
від 12.04.2017 р. N 263
,
від 13.03.2019 р. N 214)

проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Раду очолює Міністр охорони здоров'я.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1161,
 від 18.09.2013 р. N 712
,
від 18.12.2019 р. N 1156)

Голова Ради має двох заступників.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 621,
 від 02.11.2011 р. N 1161
,
від 26.06.2015 р. N 431)

Один із заступників є представником громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (за згодою). Заступник голови Ради з числа представників громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, обирається членами Ради на її засіданні з урахуванням принципу забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 263)

Секретарем Ради є представник МОЗ, який не входить до складу Ради.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 431)

6. До складу Ради входять:

голова Ради, його заступники;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 431)

представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, трансгендерних людей, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції, а також представники бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 263,
від 13.03.2019 р. N 214)

провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

У складі Ради кількість представників громадських організацій не повинна перевищувати кількості представників органів державної влади.

(пункт 6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 214,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

Персональний склад Ради затверджує її голова. Формування персонального складу Ради здійснюється з урахуванням принципу забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1161,
від 26.06.2015 р. N 431
,
від 12.04.2017 р. N 263
,
від 18.12.2019 р. N 1156)

Голова Ради має право вносити зміни до її складу відповідно до порядку, визначеного у регламенті Ради.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1161,
від 26.06.2015 р. N 431
,
від 18.12.2019 р. N 1156)

7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети та президія Ради.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 214)

Головами комітетів є члени Ради.

До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 263)

Головою президії Ради є голова Ради, який формує та затверджує її персональний склад.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 214)

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджується рішенням Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1156)

Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується на засіданні Ради.

9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним у разі присутності на ньому більше ніж половини її членів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1156)

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

(абзац перший пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1156)

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, функції якого покладаються на МОЗ.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 р. N 717,
від 26.06.2015 р. N 431)

17. Діяльність Ради та її секретаріату проводиться на громадських засадах.

18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

 

СКЛАД
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Міністр охорони здоров'я, голова Ради

Міністр соціальної політики, заступник голови Ради

Представник громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, заступник голови Ради (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра культури, молоді та спорту

Позицію виключено

Заступник Міністра охорони здоров'я

Позицію виключено

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Народний депутат України (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представник Міноборони

Представник Мінсоцполітики

Представник МОН

Представник Мінветеранів

По одному представнику від:

Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою);

державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою);

об'єднань профспілок (за згодою);

об'єднань організацій роботодавців (за згодою);

Товариства Червоного Хреста України (за згодою);

Представництва ООН в Україні (за згодою);

двосторонніх міжурядових агенцій (за згодою);

міжнародних неурядових організацій (за згодою);

ділових кіл (за згодою);

Національної академії медичних наук (за згодою);

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою);

громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом (за згодою);

громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін'єкційних наркотиків (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси трансгендерних людей (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси учасників операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції (за згодою)

Чотири представники громадських організацій, зокрема молодіжних, які працюють у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 621,
 від 06.07.2011 р. N 717
,
 від 02.11.2011 р. N 1161
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.09.2013 р. N 712
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 431
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2017 р. N 263)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 214,
від 18.12.2019 р. N 1156)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 1480 "Про утворення Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1686).

2. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1004 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 971 "Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1363).

4. Абзаци тринадцятий і двадцять сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

5. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

6. Абзац дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. N 946 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2009) та пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 р. N 352 "Про утворення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1068).

8. Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 579 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1650).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. N 1286 "Про внесення зміни до Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3322).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 961 "Про внесення змін до пункту 6 Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2023).

11. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).

12. Пункт 12 та абзац сімдесят четвертий підпункту 1 пункту 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).

____________

Опрос