Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2007 № 915
редакция действует с 29.01.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2007 р. N 915

Київ

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 19 листопада 2012 року N 1104
,
 від 19 серпня 2015 року N 621
,
 від 9 листопада 2016 року N 797
,
від 4 липня 2017 року N 477
,
від 24 грудня 2019 року N 1104
,
від 24 лютого 2021 року N 138
,
від 26 січня 2022 року N 61

Відповідно до частини сьомої статті 295 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 "Про затвердження Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 180).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

(У тексті Порядку слова "реєстрація" у всіх відмінках замінено словами "державна реєстрація" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1109)

(У тексті Порядку слова "орган внутрішніх справ" у всіх відмінках замінено словами "територіальний орган Національної поліції" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року N 797)

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України.

2. Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном, - дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

3. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 477)

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.

Абзац четвертий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 477)

Абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2021 р. N 138)

4. До заяви про зміну імені додаються:

 свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;

фотокартка заявника;

квитанція про сплату державного мита.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

5. Під час подання заяви про зміну імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.

6. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.

Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актових записів цивільного стану в архівах інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану відділ, який прийняв заяву про зміну імені, надсилає відповідні запити до зазначених відділів.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

Дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, надсилають запити через МЗС до Укрдержреєстру для подальшого пересилання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, в яких перебувають на зберіганні відповідні актові записи цивільного стану, про витребування їх копій або витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

Зміна імені проводиться за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану та даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

У разі відсутності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України актових записів цивільного стану, в які за результатами державної реєстрації зміни імені необхідно внести зміни відповідно до закону, або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку.

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

7. Заява про зміну імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня її подання.

За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1104)

Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Строк розгляду заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.

Дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає необхідні матеріали щодо зміни імені через МЗС до Національної поліції для подальшого пересилання до територіального органу Національної поліції за останнім місцем проживання заявника в Україні.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 797)

9. Територіальний орган Національної поліції за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи через МЗС до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.

10. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку територіального органу Національної поліції про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.

11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

(абзац перший пункту 11 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

абзац третій пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.11.2012 р. N 1104)

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

12. У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Державна реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита.

Державна реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.

У разі звільнення заявника в установленому законодавством порядку від сплати державного мита або консульського збору він повинен пред'явити відповідний документ, що підтверджує таке право.

Під час державної реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Про державну реєстрацію зміни імені громадян України, які проживають на території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк повідомляє територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за місцем їх проживання та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у якому вони перебувають на обліку.

(абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 621,
від 26.01.2022 р. N 61)

Інформацію про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, дипломатичне представництво або консульська установа України у семиденний строк заносить до картки про постійний консульський облік громадянина України (облікової картки) та повідомляє про таку зміну через МЗС територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за останнім місцем їх проживання в Україні та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у якому вони перебувають на обліку.

(абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 621,
від 26.01.2022 р. N 61)

Після державної реєстрації зміни імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України, а дипломатичним представництвом або консульською установою України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон робиться відмітка про те, що паспорт у зв'язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця.

13. Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім'я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

У разі внесення змін повторно видаються свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Раніше видані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану анулюються та знищуються в установленому порядку.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

14. У разі державної реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах, розгляд заяв про зміну імені здійснюється без витребування копій актових записів цивільного стану та без внесення відповідних змін до таких актових записів.

Державна реєстрація компетентними органами іноземних держав актів цивільного стану підтверджується відповідними документами про державну реєстрацію акта цивільного стану, легалізованими в установленому порядку.

____________

Опрос