Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 июня 1997 г. N 574

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2007 № 910
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2007 р. N 910

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89; 1998 р., N 19, ст. 702; 2000 р., N 36, ст. 1543; 2001 р., N 13, ст. 549; 2002 р., N 51, ст. 2313; 2004 р., N 5, ст. 232, N 21, ст. 1423) зміни, що додаються.

2. Установити, що з дня набрання чинності цією постановою запроваджуються бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 та додаткового аркуша форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 та специфікації форми МД-8. Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4 та додаткового аркуша форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 до прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України не застосовуються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574

1. Абзац третій пункту 2 постанови виключити.

2. У Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів.";

2) абзаци четвертий - шостий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

"партія товарів:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. ВМД складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

Електронна копія ВМД повинна обов'язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3) або МД-7 (у разі застосування бланків форм МД-4 і МД-5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7).

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.";

4) абзаци перший і другий пункту 10 замінити абзацами такого змісту:

"10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4.

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

Держмитслужба визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп'ютера. Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Держмитслужбою.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

5) доповнити пункт 11 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами шостим - восьмим;

6) у пункті 12:

у другому реченні абзацу першого слова і цифру "(форма МД-3)" замінити словами і цифрами "(форми МД-3 і МД-5)";

абзац другий виключити;

7) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою.";

8) у тексті Положення слова "Державна митна служба" в усіх відмінках замінити словом "Держмитслужба" у відповідному відмінку;

9) додатки 1 - 3 до Положення викласти в редакції, що додається;

10) доповнити Положення додатками 4 - 7, що додаються.

 

Єдиний адміністративний документ форми МД-2 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

  

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

 

 

Додатковий аркуш форми МД-3 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

 

Єдиний адміністративний документ форми МД-4 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

 

Лицьовий бік 

 

Зворотний бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

 

Додатковий аркуш форми МД-5 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

 

Доповнення форми МД-6 до єдиного адміністративного документа форми МД-2 

Лицьовий бік

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

 

Доповнення форми МД-7 до єдиного адміністративного документа форми МД-4 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік 

 

Лицьовий бік

 

Лицьовий бік 

 

 

Специфікація форми МД-8 

Лицьовий бік 

  

____________

Опрос