Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения исполнения законов Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.2007 № 885
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2007 р. N 885

Київ

Про деякі заходи, пов'язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України

Дію постанови зупинено
Указом Президента України
від 30 серпня 2007 року N 799/2007

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 вересня 2007 року N 1097)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 30 серпня 2007 року

Відповідно до пунктів 2 і 7 статті 116 Конституції України, розділу VI та пункту 4 розділу VII Закону України "Про Державний реєстр виборців", статті 9 Закону України "Про державну статистику" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству внутрішніх справ:

1) разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:

забезпечити належне виконання територіальними органами і підрозділами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб вимог Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

провести у червні - серпні 2007 р. вибіркові перевірки із залученням дільничних інспекторів міліції стану дотримання порядку виконання громадянами обов'язку з реєстрації місця проживання (перебування), у тому числі тими, що тимчасово виїжджають за межі України, прийняти за їх результатами відповідні рішення;

забезпечити взаємодію з органами військового управління, військовими комісаріатами, військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронними органами в роботі із підготовки і подання інформації, необхідної для забезпечення виконання Законів України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" і "Про Державний реєстр виборців", інших законодавчих актів;

забезпечити передачу територіальними органами і підрозділами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб відомостей про громадян, що прибули для проживання до відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи вибули з її території, органам державної податкової служби згідно із статтею 4 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів";

забезпечити до 10 серпня 2007 р. узагальнення на загальнодержавному та регіональному рівні інформації, зокрема в електронній формі, про осіб, що проживають (перебувають) в Україні, а також тих, що виїхали за межі України, для надання її у разі потреби згідно із законом органам, утвореним відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" і "Про Державний реєстр виборців";

2) разом з Міністерством закордонних справ і Міністерством транспорту та зв'язку подати до 30 серпня 2007 р. Адміністрації Державної прикордонної служби у паперовому та електронному вигляді інформацію стосовно громадян, включених до Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, наявності у них документів на право виїзду з України та в'їзду в Україну, а також паспорта громадянина України; забезпечити постійну взаємодію з питань обміну інформацією стосовно осіб, що тимчасово виїжджають за межі України, затвердити у разі потреби спільні акти;

3) забезпечити у передбачених законом випадках подання інформації, необхідної для складення списків виборців у разі проведення відповідно до Конституції та законів України виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, формування та функціонування Державного реєстру виборців, Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, створення належних умов для проведення державних статистичних спостережень щодо демографічної ситуації в Україні та її регіонах, забезпечення реалізації виборчих прав громадян;

4) інформувати один раз на тиждень Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї постанови, подати узагальнені матеріали до 15 серпня 2007 року.

2. Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, органам військового управління, військовим комісаріатам, керівникам (командирам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронним органам спеціального призначення та Державному департаменту з питань виконання покарань забезпечити:

подання у триденний строк за зверненням відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ інформації, необхідної для забезпечення виконання вимог Законів України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" і "Про Державний реєстр виборців";

формування та функціонування у місячний строк відомчої системи електронного обліку громадян, що тимчасово перебувають у відповідних військових частинах, закладах, підприємствах, установах та організаціях.

3. Міністерству юстиції:

вжити невідкладних заходів до створення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян, внести у тижневий строк проекти відповідних актів законодавства;

забезпечити подання один раз на тиждень відповідним територіальним органам і підрозділам служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб інформації стосовно осіб, що змінили прізвище, ім'я або по батькові чи померли.

4. Адміністрації Державної прикордонної служби:

в тижневий строк затвердити Положення про базу даних осіб, що перетнули державний кордон, та подати його в установленому порядку Міністерству юстиції для державної реєстрації;

забезпечити застосування зазначеного Положення з дня набрання чинності наказом про його затвердження.

5. Державному комітетові статистики, його територіальним підрозділам забезпечити у межах своїх повноважень постійну взаємодію з відповідними територіальними органами і підрозділами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб для отримання інформації про динаміку міграційних процесів в Україні та її регіонах, зміну чисельності населення, пов'язану, зокрема, з виїздом громадян за межі України.

6. Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному фонду, Державній податковій адміністрації разом з Міністерством внутрішніх справ організувати роботу із звіряння даних відповідних державних реєстрів та відомостей щодо реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, за результатами якого забезпечити їх постійне оновлення, зокрема на підставі інформації територіальних органів та підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

7. Міністерству фінансів:

1) внести зміни до помісячного розпису видатків, передбачених на IV квартал бюджетною програмою 5341080 "Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування", у сумі 8,960 млн. гривень шляхом виділення їх у червні 2007 року;

2) виділити додатково в червні 2007 р. Адміністрації Державної прикордонної служби 4,160 млн. гривень для створення підсистеми "Вибори" Центральної інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи;

3) забезпечити в установленому порядку за поданням Міністерства внутрішніх справ додаткове фінансування заходів щодо створення і функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

4) внести зміни до помісячного розпису видатків, передбачених на IV квартал бюджетною програмою 1001020 "Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування", у сумі 16 млн. гривень шляхом виділення їх у липні 2007 року;

5) забезпечити в установленому порядку за поданням Міністерства юстиції фінансування заходів щодо створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, органам військового управління, військовим комісаріатам, керівникам (командирам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронним органам спеціального призначення та Державному департаменту з питань виконання покарань забезпечити під час здійснення заходів, передбачених цією постановою, виконання вимог статті 32 Конституції України, Закону України "Про інформацію", інших законодавчих актів з питань збирання та поширення конфіденційної інформації про особу.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

Опрос