Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением от должностей руководителей органов исполнительной власти, правительственных органов, государственных предприятий и их объединений

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 26.06.2007 № 880
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2007 р. N 880

Київ

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників органів виконавчої влади, урядових органів, державних підприємств та їх об'єднань

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 850,
від 04.08.2010 р. N 697)

(Дію Порядку, затвердженого цією постановою, зупинено у частині, що стосується питань призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України, перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій, згідно з Указом Президента України від 13 серпня 2007 року N 698/2007)

Постанову скасовано у частині, що стосується питань призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників Міністра оборони та Міністра закордонних справ, перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2007 року N 1403)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 2008 року N 850
,
від 4 серпня 2010 року N 697

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2010 року N 1065)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 13 серпня 2007 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників органів виконавчої влади, урядових органів, державних підприємств та їх об'єднань, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 850,
від 04.08.2010 р. N 697)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам державних підприємств та їх об'єднань забезпечити добір компетентних претендентів для призначення на відповідну посаду, високоякісну підготовку документів та їх своєчасне подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників органів виконавчої влади, урядових органів, державних підприємств та їх об'єднань

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.08.2010 р. N 697)

(У тексті Порядку слова "торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України" і "керівники торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 року N 697)

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питання щодо:

1) призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників державних підприємств та об'єднань таких підприємств (далі - підприємства), їх перших заступників та заступників у разі, коли такі особи призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України;

2) призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих держадміністрацій і внесення Президентові України відповідних подань;

3) погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників голів місцевих держадміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України.

2. Перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, члени колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, керівники урядових органів, їх перші заступники та заступники, керівники підприємств, їх перші заступники та заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

3. Голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

4. Перший заступник та заступники голів місцевих держадміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України, призначаються на посаду та звільняються з посади головами місцевих держадміністрацій за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Перший заступник та заступники голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади Київським міським головою відповідно за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

5. Питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, розглядається після надходження подання разом з документами згідно з пунктом 11 цього Порядку за результатами співбесід і спеціальної перевірки відомостей, наведених у таких документах.

Подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду надсилається разом з документами Кабінетові Міністрів України протягом 14 календарних днів після утворення вакансії.

Подання стосовно заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації надсилається також Головдержслужбі.

Подання розглядається в Кабінеті Міністрів України протягом п'яти календарних днів після його надходження. У разі потреби додатково вивчаються ділові та моральні якості претендента на посаду безпосередньо з виїздом на місце з урахуванням думки керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості відповідного регіону.

Попередній розгляд подання щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації проводиться Головдержслужбою, яка протягом семи календарних днів після його надходження надсилає Кабінетові Міністрів України відповідний висновок.

Загальний строк розгляду подання не повинен перевищувати 15 календарних днів після його надходження.

6. У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням встановленого порядку, весь комплект повертається відповідному органові (підприємству) не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після надходження подання до Кабінету Міністрів України.

7. Розгляд питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників підприємств, їх перших заступників та заступників готує за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України згідно з розподілом повноважень, а керівників місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників - за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України структурні підрозділи з питань кадрового забезпечення та персоналу і з питань регіональної політики Секретаріату.

8. Пропозиція щодо призначення на посаду та звільнення з посади або щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади вноситься:

1) стосовно перших заступників та заступників міністрів, керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників - відповідними міністрами;

2) стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, - членами Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування і координації яких належать такі органи;

3) стосовно керівників підприємств - членами Кабінету Міністрів України; стосовно перших заступників та заступників керівників підприємств - членами Кабінету Міністрів України, а також керівниками підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом повноважень;

4) підпункт 4 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.08.2010 р. N 697)

5) стосовно голів:

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій - головами відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

районних в Автономній Республіці Крим держадміністрацій - Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

6) стосовно перших заступників та заступників голів:

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - головою відповідної держадміністрації за погодженням з Мінрегіонбудом;

районних, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі держадміністрацій - головами відповідних районних, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі держадміністрацій за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і Мінрегіонбудом.

9. Під час розгляду питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Державної судової адміністрації, його заступників структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України готує за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України відповідні документи і лист за підписом Прем'єр-міністра України для погодження зазначеного питання з Радою суддів України.

У разі надходження рекомендації від з'їзду суддів України щодо звільнення з посади Голови Державної судової адміністрації готуються відповідні документи для доповіді Прем'єр-міністрові України.

10. У поданні щодо призначення на посаду або щодо погодження призначення на посаду зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку рекомендується, та її функціональний напрям, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, відповідність посаді, на яку рекомендується, ділові та моральні якості, відсутність судимості або факту перебування під слідством.

Якщо претендент не перебуває у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні відзначається, з якої причини не рекомендується особа, зарахована до кадрового резерву на певну посаду.

11. До подання щодо призначення на посаду або щодо погодження призначення на посаду додаються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764), такі документи:

1) біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової служби та печаткою;

2) проект рішення про призначення претендента на посаду, завізований керівником відповідного органу;

3) рекомендаційний лист за формою згідно з додатком 1;

4) заява претендента на зайняття посади;

5) особова картка форми П-2ДС з додатками;

6) три фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

7) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріусом або кадровою службою;

8) копія першої та другої сторінок паспорта, засвідчена кадровою службою;

9) копія військового квитка (для військовозобов'язаних);

10) декларація про доходи (копія декларації) за минулий рік та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, претендента і членів його сім'ї, а для претендента на зайняття посади державного службовця першої та другої категорії також відомості про належне йому та членам його сім'ї нерухоме і цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери;

11) довідка про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для державних службовців, підписана претендентом на посаду (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників);

12) довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, підписана претендентом на посаду (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників);

13) довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці;

14) медична довідка встановленої форми;

15) висновок структурного підрозділу з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України про результати вивчення ділових та моральних якостей претендентів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 1 цього Порядку, безпосередньо з виїздом на місце з урахуванням думки керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості відповідного регіону;

16) згода претендента на проведення спеціальної перевірки відомостей, наведених ним у документах. У разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться і питання про призначення особи на відповідну посаду не розглядається.

До доручення на проведення спеціальної перевірки додаються письмово оформлена згода претендента та копії документів, передбачених підпунктами 1, 4, 5, 7 - 10, 13 і 14 цього пункту.

12. У разі коли повторно вноситься пропозиція щодо призначення керівника, особова справа якого зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, разом з поданням надсилаються біографічна довідка, декларація про доходи (копія декларації) за минулий рік та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, претендента і членів його сім'ї, завізований в установленому порядку проект рішення, рекомендаційний лист про призначення претендента на посаду, заява про призначення та письмово оформлена згода претендента на проведення спеціальної перевірки відомостей, наведених у поданих ним документах.

13. У разі внесення пропозиції щодо звільнення з посади у поданні обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються проект рішення про звільнення з посади, завізований керівником відповідного органу, заява особи про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби - матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

У разі внесення пропозиції про відставку керівника у поданні зазначається, що передбачені законодавством виплати відповідній особі здійснюються за рахунок фонду оплати праці органу, в якому працює особа. До подання додаються письмова заява особи з поясненням причини відставки, інші документи, що обґрунтовують мотиви відставки, проект рішення про відставку, завізований керівником відповідного органу.

14. Особова справа претендента на посаду опрацьовується структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15. Співбесіди претендентів на посаду перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників підприємств, їх перших заступників та заступників з Прем'єр-міністром України, іншими членами Кабінету Міністрів України та відповідними посадовими особами Секретаріату Кабінету Міністрів України організовує структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України.

Співбесіди претендентів на посаду керівників місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників з Прем'єр-міністром України організовує структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу, з іншими членами Кабінету Міністрів України та відповідними посадовими особами Секретаріату Кабінету Міністрів України - структурний підрозділ з питань регіональної політики.

Співбесіди проводяться з метою вивчення досвіду роботи претендентів, професійного рівня, ділових та моральних якостей, відповідності посаді, на яку рекомендуються, рівня правової підготовки тощо.

Висновки за результатами співбесіди викладаються посадовою особою у картці погодження призначення на посаду згідно з додатком 2.

16. Структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України:

доукомплектовує після проведення згідно з пунктом 15 цього Порядку співбесід особову справу претендента на посаду і разом з поданням, підписаним Прем'єр-міністром України, та проектом акта подає для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України;

надсилає до Секретаріату Президента України у разі прийняття позитивного рішення щодо призначення головою місцевої держадміністрації подання, підписане Прем'єр-міністром України, разом з документами, передбаченими пунктом 11 цього Порядку.

17. Повідомлення про погодження Кабінетом Міністрів України призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників голів місцевих держадміністрацій надсилається за підписом Прем'єр-міністра України голові відповідної держадміністрації після прийняття позитивного рішення згідно з додатком 3.

18. У разі відхилення пропозиції щодо призначення на посаду, непогодження призначення на посаду відповідний орган, підприємство надсилають протягом 14 календарних днів Кабінетові Міністрів України подання щодо призначення на посаду або щодо погодження призначення на посаду нового претендента разом з відповідним документами.

19. За дорученням Прем'єр-міністра України структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України готує подання, проект постанови Верховної Ради України, особову справу кандидата на зайняття посади у центральному органі виконавчої влади, призначення на яку та звільнення з якої здійснюється Верховною Радою України, і після підписання Прем'єр-міністром України надсилає матеріали до Апарату Верховної Ради України.

20. Особові справи осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, копії документів, що надсилаються до Апарату Верховної Ради України чи Секретаріату Президента України, зберігаються в структурному підрозділі з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

21. На підставі рішення щодо призначення на посаду чи звільнення з посади або щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади за місцем роботи особи видається наказ (розпорядження), в якому фіксується дата початку роботи на відповідній посаді або дата припинення роботи.

Копія наказу (розпорядження) надсилається у триденний строк до Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

22. На підставі позитивного рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника, заступника голови держадміністрації голова обласної, Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації видає розпорядження про призначення (звільнення).

Розпорядження про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, видається на підставі позитивного рішення Президента України та Кабінету Міністрів України.

Копія розпорядження надсилається до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Головдержслужби.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.09.2008 р. N 850)

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
до подання щодо призначення (погодження призначення) на посаду

______________________________________________
(назва посади)

Прізвище, ім'я та по батькові 

_______________________________ 

Число, місяць, рік народження 

_______________________________ 

Громадянство 

_______________________________ 

Освіта, спеціальність 

_______________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання 

_______________________________ 

Посада, яку займає на даний час, з якого часу 

_______________________________ 

Досвід роботи на господарській роботі 

_______________________________ 

Досвід роботи на державній службі 

_______________________________ 

Характеристика ділових якостей 

_______________________________ 

Оцінка рівня обізнаності із станом справ та соціально-економічною ситуацією в регіоні 

_______________________________ 

Знання законодавства, що регламентує діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

_______________________________ 

Перебування у кадровому резерві 

_______________________________ 

Відомості про підвищення кваліфікації, стажування 

_______________________________ 

Державні нагороди та відомчі відзнаки 

_______________________________ 

Сімейний стан 

_______________________________ 

Характеристика моральних якостей 

_______________________________ 

Відомості про дисциплінарні та інші стягнення 

_______________________________ 

Відомості про судимість або перебування під слідством 

_______________________________ 

Посадові особи, що рекомендують кандидата для призначення на зазначену посаду 

_______________________________ 

__________________________
                 (посада керівника) 

_________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

 

КАРТКА
погодження призначення на посаду

Подання _____________________________________________________________________________
                                                        (прізвище та ініціали керівника, посада та найменування органу)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата ___________________________________________________

Найменування посади, на яку рекомендується особа ________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає
на даний час (з якого року) ______________________________________________________________

Прізвища та ініціали посадових осіб, які додатково
рекомендують кандидата _______________________________________________________________

Висновки за результатами співбесіди

Керівник структурного підрозділу з питань кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України
_____________________________________________________________________________________ 

__________________
                 (дата) 

________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України (згідно з розподілом повноважень)
_____________________________________________________________________________________ 

__________________
                 (дата) 

________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Перший заступник, заступник Міністра Кабінету Міністрів України (відповідно до функціональних повноважень)
_____________________________________________________________________________________

__________________
                 (дата) 

________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Міністр Кабінету Міністрів України
_____________________________________________________________________________________

__________________
                 (дата) 

________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Перший віце-прем'єр-міністр України, Віце-прем'єр-міністр України (згідно з розподілом повноважень)
_____________________________________________________________________________________

__________________
                 (дата) 

________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Додаткові дані про результати співбесіди (заповнюються структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення та персоналу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                     (підпис посадової особи) 

 

Державний Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шановний ______________________!

Кабінет Міністрів України розглянув і погодив Вашу пропозицію щодо призначення (звільнення) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

З повагою 

Прем'єр-міністр України 

_______________
(підпис) 

__________________________
(ім'я та прізвище) 

 

Державний Герб України

МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Додаток 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 2008 року N 850)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1369 "Про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1544).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1283 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1369" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1437).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1658 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2275; 2004 р., N 24, ст. 1594) у частині розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, голів місцевих держадміністрацій.

4. Пункти 20 і 44 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1369 і від 13 грудня 2001 р. N 1658, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2039 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2807), а також пункт 2 зазначених змін в частині розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, голів місцевих держадміністрацій.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. N 507 "Про внесення змін до Порядку призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій, а також заступника голови Київської міської державної адміністрації та керівника її апарату" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1120).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1369 і від 13 грудня 2001 р. N 1658, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2014), а також пункт 2 зазначених змін в частині розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, голів місцевих держадміністрацій.

____________

Опрос