Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 26.06.2007 № 872
редакция действует с 30.08.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2007 р. N 872

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2007 року N 1068

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Назву пункту 5 розділу VII додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., N 13, ст. 550; 2005 р., N 48, ст. 3013; 2006 р., N 8, ст. 454), викласти в такій редакції:

"5. Притулки для дітей".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 "Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1, ст. 22, N 16, ст. 845):

1) у постанові:

у назві та тексті постанови слова "притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і числі;

у вступній частині слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей";

у пункті 3 слова "Міністерством у справах молоді та спорту" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту";

2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Типового положення та пункті 1 слова "притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" замінити словами "притулок для дітей служби у справах дітей";

доповнити пункт 6 після слів "у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. До притулку не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними органами чи посадовими особами рішення про розшук, затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ.";

доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:

"письмове звернення керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.";

в абзаці другому пункту 23 слова "Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим";

доповнити абзац другий пункту 31 після слів "служби у справах неповнолітніх" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";

у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт", "служба у справах неповнолітніх" і "кримінальна міліція у справах неповнолітніх" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Мінсім'ямолодьспорт", "служба у справах дітей" і "кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх справ" у відповідному відмінку, а слово "неповнолітній" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "дитина" у відповідному відмінку і числі.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.08.2007 р. N 1068)

4. В абзаці першому розділу "Посади педагогічних працівників" переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015; 2001 р., N 19, ст. 812; 2004 р., N 2, ст. 58; 2006 р., N 8, ст. 454, N 46, ст. 3052), слова "приймальника-розподільника для неповнолітніх, притулку для неповнолітніх" замінити словами "приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей".

5. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 16, ст. 845):

слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку;

слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168; N 46, ст. 3055; 2005 р., N 16, ст. 845):

1) доповнити пункт 3 постанови абзацом такого змісту:

"Поширити на працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей умови оплати праці працівників закладів освіти для дітей і підлітків, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.";

2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських і районних у містах рад за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом і підпорядковується відповідній службі у справах дітей.

Центр діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього Типового положення і затверджується відповідною службою у справах дітей.";

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Прийняття дітей до центру здійснюється за висновком психолого-медико-педагогічної консультації на підставі направлення відповідної служби у справах дітей, за клопотанням органів опіки та піклування, органів управління освітою, у справах сім'ї та молоді, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ, притулків для дітей, батьків.";

абзац одинадцятий пункту 15 викласти в такій редакції:

"документ про освітній рівень (у разі, коли дитина навчалася у навчальному закладі);";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Рішення про вибуття дитини з центру приймається відповідною службою у справах дітей.";

у пункті 21:

доповнити абзац перший після слів "з письмового дозволу" словом "відповідної";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Особам, що супроводжують дитину, видаються на вимогу оригінали її документів, які зберігалися в центрі, та психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними рекомендаціями.";

доповнити абзац перший пункту 24 після слів "службою у справах дітей" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";

у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт" і "служба у справах неповнолітніх" замінити відповідно словами "Мінсім'ямолодьспорт" і "служба у справах дітей", а слова "притулки для неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа - словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і числі.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1291 "Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3326):

у назві та пункті 1 постанови слова "соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко" замінити словами "соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)";

у назві та тексті Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко" і "служба у справах неповнолітніх" у всіх відмінках замінити відповідно словами "соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)" і "служба у справах дітей" у відповідному відмінку, а слова "приймальника-розподільника для неповнолітніх органів внутрішніх справ" - словами "приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ".

____________

Опрос