Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

КМ Украины
Постановление КМ от 22.06.2007 № 856
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 2007 р. N 856

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2013 року N 440)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1 - 2, ст. 43), зміни, що додаються.

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести у тримісячний строк власні нормативні акти з питань пожежного нагляду у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Доповнити абзац перший пункту 1 після слів "Цей Порядок регулює видачу" словами "та анулювання".

2. Доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:

"пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "В.".

3. Доповнити абзац другий пункту 2 реченням такого змісту: "В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.".

4. В абзаці першому пункту 3 слова "за зразком" замінити словами "за формою", слова "а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди" - словами "завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди".

5. У пункті 5:

слова "подання заявником" замінити словом "надходження", а слова "за зразком" - словами "за формою";

в останньому реченні слова "надсилається заявникові" замінити словами "надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів)".

6. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.".

7. У пунктах 7 і 9 слово "скасування" замінити словом "анулювання".

8. Доповнити пункт 8 після слів "державного пожежного нагляду" словами ", акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією".

9. Пункт 111 викласти у такій редакції:

"111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом провадиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.".

10. У пункті 13 слова "планового пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється" замінити словами "планової перевірки, яка проводиться".

11. Доповнити Порядок пунктом 131 такого змісту:

"131. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно з додатком 4.".

12. Додаток 2 Порядку викласти у такій редакції:

 

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл) 

ДОЗВІЛ N

на ___________________________________________________________________________________
                                (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
                                   дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
                                                                  Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)
_____________________________________________________________________________________
                           (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      код згідно з ЄДРПОУ)
за адресою ___________________________________________________________________________
з ___ ____________ 200_ р.
Умови дії дозволу _____________________________________________________________________
                                                                        (дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів
_____________________________________________________________________________________
                                     порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення
_____________________________________________________________________________________
                         договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
_____________________________________________________________________________________
                            наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та
_____________________________________________________________________________________
                                                            виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)
Дозвіл видано ___ ____________ 200_ р. 

Керівник органу державного
пожежного нагляду 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

М. П.". 

13. Доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний пожежний нагляд

ПОСТАНОВА N ________
про анулювання дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

___ ____________ 200_ р. 

м _________________ 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                   (посада, найменування органу державного пожежного нагляду, прізвище, ім'я та
______________________________________________________________________________________,
                                                                          по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов дії дозволу на початок роботи _______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення,
______________________________________________________________________________________
                                                                                         його місцезнаходження) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________,
                                      (факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов дії дозволу,
______________________________________________________________________________________
                                                                            що є підставою для його анулювання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

        Керуючись  статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150,

ПОСТАНОВИВ:

        1. Анулювати дозвіл на початок роботи ________________________________________________
                                                                                   (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення, його місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
від ___ ____________ 200_ р. N _________

     2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного нагляду (посадової особи) або суду. 

Керівник органу державного
пожежного нагляду 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

Постанову одержав 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.". 

____________

Опрос