Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста

КМ Украины
Постановление КМ от 20.06.2007 № 839
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2007 р. N 839

Київ

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2008 року N 758
,
від 9 вересня 2009 року N 990
,
від 23 вересня 2009 року N 994
,
від 26 травня 2010 року N 365

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року N 266)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2007 році, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до обраних спеціальностей.

3. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики визначити і подати до 1 березня 2010 р. Кабінетові Міністрів України перелік кваліфікацій за спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 758)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Шифр галузі 

Найменування галузі знань 

Найменування спеціальності 

Код спеціальності 

Освіта 

0101 

Педагогічна освіта 

дошкільна освіта 

5.01010101 

початкова освіта 

5.01010201 

технологічна освіта 

5.01010301 

професійна освіта (за профілем підготовки) 

5.01010401 

соціальна педагогіка 

5.01010601 

0102 

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 

фізичне виховання* 

5.01020101 

Гуманітарні науки та мистецтво 

0201 

Культура 

бібліотечна справа 

5.01020201 

народна художня творчість 

5.01020401 

діловодство 

5.01020501 

позицію виключено

 

0202 

Мистецтво 

акторське мистецтво 

5.02020101 

театрально-декораційне мистецтво 

5.02020102 

хореографія* 

5.02020201 

кіно-, телемистецтво 

5.02020301 

музичне мистецтво* 

5.02020401 

образотворче мистецтво* 

5.02020501 

____________
* Спеціальності, за якими передбачається присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти. 

  

  

дизайн 

5.02020701 

перукарське мистецтво та декоративна косметика 

5.02020702 

декоративно-прикладне мистецтво 

5.02020801 

естрадно-циркове мистецтво 

5.02020901 

художнє фотографування 

5.02021101 

Соціальні науки, бізнес і право 

0303 

Журналістика та інформація 

видавнича справа та редагування 

5.03030301 

0304 

Право 

правознавство 

5.03040101 

правоохоронна діяльність 

5.03040102 

0305 

Економіка та підприємництво 

інформаційна діяльність підприємства 

5.03050201 

економіка підприємства 

5.03050401 

прикладна статистика 

5.03050601 

маркетингова діяльність 

5.03050701 

комерційна діяльність 

5.03050702 

фінанси і кредит 

5.03050801 

оціночна діяльність 

5.03050802 

бухгалтерський облік 

5.03050901 

товарознавство та комерційна діяльність 

5.03051001 

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

0306 
 

Менеджмент і адміністрування 
 

організація виробництва 

5.03060101 

організація обслуговування на транспорті 

5.03060102 

0307

Позицію виключено 

 

 

Природничі науки 

0401 

Природничі науки 

аналітичний контроль якості хімічних сполук 

5.04010101 

пошук та розвідка геологічними методами 

5.04010301 

пошук та розвідка геофізичними методами 

5.04010.302 

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 

5.04010303 

розвідування нафтових та газових родовищ 

5.04010304 

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

5.04010501 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем 

5.04010502 

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій 

5.04010503 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

5.04010601 

прикладна екологія 

5.04010602 

0403 

Системні науки та кібернетика 

прикладна математика 

5.04030101 

Інженерія 

0501 

Інформатика та обчислювальна техніка 

обслуговування програмних систем і комплексів 

5.05010101 

обслуговування систем баз даних і знань 

5.05010102 

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

5.05010201 

розробка програмного забезпечення 

5.05010301 

0502 

Автоматика та управління 

обслуговування систем управління і автоматики 

5.05020101 

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 

5.05020102 

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 

5.05020201 

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 

5.05020202 

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 

5.05020203 

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 

5.05020204 

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 

5.05020205 

0503 

Розробка корисних копалин 

відкрита розробка корисних копалин 

5.05030101 

підземна розробка корисних копалин 

5.05030102 

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 

5.05030103 

шахтне і підземне будівництво 

5.05030104 

маркшейдерська справа 

5.05030105 

буріння свердловин 

5.05030106 

механізація та автоматизація 
торфового виробництва 

5.05030201 
  

збагачення корисних копалин 

5.05030301 

обробка природного каменю 

5.05030302 

експлуатація нафтових і газових свердловин 

5.05030401 

випробування свердловин на нафту і газ 

5.05030402 

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 

5.05030403 

обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів 

5.05030404 

0504 

Металургія та матеріалознавство 

агломераційне виробництво 

5.05040101 

доменне виробництво 

5.05040102 

виробництво сталі і феросплавів 

5.05040103 

виробництво кольорових металів і сплавів 

5.05040104 

переробка вторинних кольорових та чорних металів 

5.05040105 

обробка металів тиском 

5.05040106 

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 

5.05040201 

термічна обробка металів 

5.05040301 

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів 

5.05040302 

0505 

Машинобудування та матеріалообробка 

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 

5.05050201 

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 

5.05050202 

обслуговування засобів гідромеханізації 

5.05050203 

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

5.05050204 

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 

5.05050205 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 

5.05050206 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 

5.05050207 

експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 

5.05050208 

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 

5.05050209 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 

5.05050210 

обслуговування машин і технологічних ліній пакування 

5.05050211 

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 

5.05050212 

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 

5.05050211 

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 

5.05050214 

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 

5.05050215 

експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 

5.05050216 

інструментальне виробництво 

5.05050301 

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

5.05050302 

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 

5.05050303 

виробництво абразивного та алмазного інструменту 

5.05050304 

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 

5.05050305 

виробництво двигунів 

5.05050300 

виробництво автомобілів і тракторів 

5.05050307 

виробництво сільськогосподарських машин 

5.05050308 

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

5.05050300 

важке машинобудування (за видами) 

5.05050310 

хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 

5.05050311 

виробництво рейкового транспорту (за видами) 

5.05050312 

зварювальне виробництво 

5.05050401 

газоелектротермічне нанесення покриття 

5.05050402 

контроль якості металів і зварних з'єднань 

5.05050403 

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 

5.05050404 

0506 

Енергетика та енергетичне машинобудування 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 

5.05060101 

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях 

5.05060102 

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060103 

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060104 

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 

5.05060201 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 

5.05060301 

конструювання та експлуатація парогенераторного обладнання 

5.05060401 

конструювання та виробництво турбінних установок 

5.05060402 

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 

5.05060403 

0507 

Електротехніка та електромеханіка 

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 

5.05070101 

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

5.05070102 

електропостачання 

5.05070103 

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

5.05070104 

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 

5.05070105 

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 

5.05070106 

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 

5.05070107 

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

5.05070108 

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 

5.05070109 

виробництво електричних машин і апаратів 

5.05070201 

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

5.05070202 

виробництво автоматизованих електротермічних систем 

5.050702011 

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 

5.05070204 

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 

5.05070205 

0508 

Електроніка 

конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки 

5.05080201 

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 

5.05080202 

виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок 

5.05080301 

0509 

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 

5.05090101 

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 

5.05090102 

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 

5.05090103 

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 

5.05090104 

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 

5.05090201 

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку 

5.05090301 

технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки 

5.05090302 

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 

5.05090303 

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 

5.05090104 

обслуговування обладнання підприємств зв'язку 

5.05090305 

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення 

5.05090300 

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби 

5.05090307 

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 

5.05090308 

організація та експлуатація поштового зв'язку 

5.05090401 

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку 

5.05090402 

0510 

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

радіотехнічні вимірювання 

5.05100101 

електротеплотехнічні вимірювання 

5.05100102 

механічні вимірювання 

5.05100103 

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 

5.05100301 

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 

5.05100401 

0511 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

виробництво авіаційних літальних апаратів 

5.05110101 

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів 

5.05110102 

виробництво авіаційних двигунів 

5.05110201 

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів 

5.05110301 

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 

5.05110302 

0512 

Морська техніка 

суднокорпусобудування 

5.05120101 

обслуговування суднового обладнання 

5.05120102 

монтаж і проектування суднових машин і механізмів 

5.05120103 

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 

5.05120104 

0513 

Хімічна технологія та інженерія 

виробництво органічних речовин 

5.05130101 

виробництво неорганічних речовин 

5.05130102 

переробка нафти і газу 

5.05130103 

коксохімічне виробництво 

5.05130104 

виробництво твердих хімічних речовин 

5.05130105 

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками 

5.05130106 

виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 

5.05130107 

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв 

5.05130108 

виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 

5.05130109 

виробництво високомолекулярних сполук 

5.05130110 

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 

5.05130111 

опоряджувальне виробництво 

5.05130201 

технологія обробки шкіри та хутра 

5.05130202 

обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості 

5.05130203 

0514 

Біотехнологія 

біохімічне виробництво 

5.05140101 

0515 

Видавничо-поліграфічна справа 

друкарське виробництво 

5.05150101 

розробка, виготовлення та оформлення пакувань 

5.05150102 

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 

5.05150103 

дизайн друкованої продукції 

5.05150104 

0516 

Текстильна та легка промисловість 

первинна обробка волокнистих матеріалів 

5.05160101 

виробництво та дизайн пряжі 

5.05160102 

виробництво та дизайн тканин і трикотажу 

5.05160103 

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів 

5.05160104 

швейне виробництво 

5.05160201 

виготовлення виробів із шкіри 

5.05160202 

моделювання та конструювання промислових виробів 

5.05160203 

кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

5.05160204 

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів 

5.05160205 

0517 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

виробництво харчової продукції 

5.05170101 

консервування  

5.05170102 

зберігання і переробка зерна 

5.05170103 

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

5.05170104 

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 

5.05170105 

бродильне виробництво і виноробство 

5.05170106 

виробництво жирів і жирозамінників 

5.05170107 

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 

5.05170108 

зберігання, консервування та переробка м'яса 

5.05170100 

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

5.05170110 

зберігання, консервування та переробка молока 

5.05170151 

0518 

Обробка деревини 

лісозаготівля та первинна обробка деревини 

5.05180101 

обробка деревини 

5.05180102 

виготовлення меблів 

5.05180103 

Будівництво та архітектура 

0601 

Будівництво та архітектура 

будівництво та експлуатація будівель і споруд 

5.06010101 

монтаж промислового устаткування 

5.06010102 

будівництво гідротехнічних споруд 

5.06010103 

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 

5.06010104 

обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 

5.06010105 

виготовлення металевих конструкцій 

5.06010100 

виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

5.06010107 

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

5.06010108 

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 

5.06010109 

будівництво мостів та інших штучних споруд 

5.06010110 

будівництво тунелів та метрополітенів 

5.06010111 

будівництво теплових і атомних електростанцій 

5.06010112 

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

5.06010113 

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 

5.06010114 

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 

5.06010115 

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр 

5.06010201 

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення 

5.06010301 

будівництво, обслуговування і 
ремонт гідромеліоративних споруд 

5.06010302 
  

Транспорт 

0701 

Транспорт і транспортна інфраструктура 

організація та регулювання дорожнього руху 

5.07010101 

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 

5.07010102 

організація перевезень і управління на залізничному транспорті 

5.07010103 

організація авіаційних перевезень 

5.07010104 

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 

5.07010105 

обслуговування повітряного руху 

5.07010201 

льотна експлуатація повітряних суден 

5.07010202 

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 

5.07010301 

технічне обслуговування засобів механізації та автоматизації в аеропортах 

5.07010302 

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами 

5.07010303 

судноводіння на морських шляхах 

5.07010401 

судноводіння на внутрішніх водних шляхах 

5.07010402 

експлуатація суднових енергетичних установок 

5.07010403 

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах 

5.07010404 

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден 

5.07010405 

експлуатація обладнання радіозв'язку та електрорадіонавігація суден 

5.07010406 

експлуатація електрообладнання та автоматики суден 

5.07010407 

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 

5.07010501 

технічне обслуговування і ремонт вагонів 

5.07010502 

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства 

5.07010503 

технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць 

5.07010504 

обслуговування транспортних засобів високої прохідності 

5.07010601 

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

5.07010602 

Геодезія та землеустрій 

0801 

Геодезія та землеустрій 

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 

5.08010101 

землевпорядкування 

5.08010102 

картографічні роботи 

5.08010103 

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції 

0901 

Сільське господарство і лісництво 

промислове квітництво 

5.09010101 

організація і технологія ведення фермерського господарства 

5.09010102 

виробництво і переробка продукції рослинництва 

5.09010103 

виробництво і переробка продукції тваринництва 

5.09010201 

бджільництво 

5.09010202 

звірівництво 

5.09010203 

лісове господарство 

5.09010301 

мисливське господарство 

5.09010302 

зелене будівництво і садово-паркове господарство 

5.09010303 

природно-заповідна справа 

5.09010304 

0902 

Рибне господарство та аквакультура 

рибництво та аквакультура 

5.09020101 

експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури 

5.09020102 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

1001 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 

5.10010101 

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 

5.10010102 

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

5.10010201 

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 

5.10010202 

експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

5.10010203 

Ветеринарія 

1101 

Ветеринарія 

ветеринарна медицина 

5.11010101 

Охорона здоров'я 

1201 

Медицина 

лікувальна справа 

5.12010101 

сестринська справа 

5.12010102 

медико-профілактична справа 

5.12010103 

стоматологія 

5.12010104 

акушерська справа 

5.12010105 

стоматологія ортопедична 

5.12010106 

стоматологічна справа 

5.12010107 

лабораторна діагностика 

5.12010201 

1202 

Фармація 

фармація 

5.12020101 

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук 

5.12020102 

виробництво фармацевтичних препаратів 

5.12020103 

Соціальне забезпечення 

1301 

Соціальне забезпечення 

соціальна робота 

5.13010101 

протезне виробництво 

5.13010102 

Сфера обслуговування 

1401 

Сфера обслуговування 

готельне обслуговування 

5.14010101 

ресторанне обслуговування 

5.14010102 

обслуговування та ремонт електропобутової техніки 

5.14010201 

організація обслуговування населення 

5.14010202 

туристичне обслуговування 

5.14010301

Військові науки 

1601 

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з урахуванням специфіки такої підготовки для Збройних Сил України та інших військових формувань, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

 

Безпека 

1702 

Цивільна безпека 

організація та техніка цивільного захисту 

5.17020101 

радіаційний та хімічний контроль 

5.17020102 

організація та техніка протипожежного захисту 

5.17020301 

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 990,
від 23.09.2009 р. N 994
,
від 26.05.2010 р. N 365)

____________

Опрос