Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении комплексной оценки социально-экономического развития Автономной Республики Крым, областей, гг. Киева и Севастополя

КМ Украины
Постановление КМ от 20.06.2007 № 833
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2007 р. N 833

Київ

Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 липня 2008 року N 683
,
 від 18 серпня 2010 року N 755

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2011 року N 650)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити комплексну оцінку соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

2. Затвердити Порядок проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, що додається.

3. Надати Міністерству економіки право вносити разом з Міністерством регіонального розвитку та будівництва і Державним комітетом статистики у разі потреби зміни до складу показників, за якими проводиться комплексна оцінка соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

4. Головному управлінню державної служби і Міністерству регіонального розвитку та будівництва розробити за участю інших заінтересованих органів виконавчої влади протягом трьох місяців проект Методики оцінки ефективності управлінської діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та подати його Кабінетові Міністрів України.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити щоквартальне проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів і районів у мм. Києві та Севастополі з використанням показників, що визначаються на відповідному рівні.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. N 263 "Про запровадження моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 719);

постанову Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. N 835 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. N 263" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2176);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 916 "Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1955).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 39

 

ПОРЯДОК
проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

1. Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - оцінка) проводиться за результатами аналізу соціально-економічного становища відповідних регіонів з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень.

2. Для проведення оцінки використовуються показники соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, що визначаються згідно з додатком 1, та в разі потреби останні статистичні дані, а також відомості центральних органів виконавчої влади і НАК "Нафтогаз України", які подаються відповідно до пункту 4 цього Порядку.

3. Оцінка проводиться на підставі результатів рейтингової оцінки окремих сфер соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і за усіма сферами соціально-економічного розвитку регіонів, що здійснюється за Методикою згідно з додатком 2.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та НАК "Нафтогаз України" подають щомісяця Держкомстату, Мінекономіки та Мінрегіонбуду відомості про зазначені у пункті 2 цього Порядку показники соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя разом з аналітичною довідкою стосовно обґрунтування факторів, що зумовили зміни в динаміці показників або відхилення від запланованих (прогнозних) показників.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації подають щомісяця до 25 числа наступного періоду Мінекономіки та Мінрегіонбуду інформацію про стан соціально-економічного розвитку регіону і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв'язання за встановленою Мінекономіки формою.

6. Держкомстат:

щомісяця готує на підставі показників соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя бюлетень соціально-економічного розвитку регіонів і подає його Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки та Мінрегіонбуду до 3 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

щокварталу із застосуванням Методики рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя визначає місце відповідного регіону за кожним показником, за кожною сферою соціально-економічного розвитку та за усіма сферами соціально-економічного розвитку регіонів і подає відповідні матеріали Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки та Мінрегіонбуду до 3 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

(абзац третій пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

7. Мінекономіки:

1) координує роботу центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань проведення оцінки;

2) щокварталу:

абзац другий підпункту 2 пункту 7 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

готує на підставі бюлетеня Держкомстату щодо соціально-економічного розвитку регіонів та інформації Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіт про результати проведення оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і до 10 числа другого місяця, що настає за кварталом, подає їх разом із пропозиціями щодо розв'язання нагальних проблем у регіонах Кабінетові Міністрів України.

 

ПОКАЗНИКИ
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Найменування показника 

Дані за звітний період 

Періодичність подання даних 

Строк 

Відповідальні за подання даних 

попереднього року 

поточного року 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, відсотків до попереднього року* 

  

  

рік 

за рік: попередні дані - в липні наступного року, остаточні дані - в березні, через рік і три місяці після звітного року  

Держкомстат

____________
* Узагальнюючий показник економічної діяльності регіону. Не включається до оцінки і має інформаційний характер.

Сфера реального сектору 

Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щомісяця 

на 20 день наступного періоду 

- " - 

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку звітного періоду, відсотків 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

Мінпаливенерго 

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку звітного періоду, відсотків 

  

  

- " - 

- " - 

НАК "Нафтогаз України" 

Темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щомісяця 

на дев'ятий день наступного періоду 

Держкомстат 

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків 

  

  

щороку 

1 квітня 

- " - 

Сфера інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності 

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій в основний капітал, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

- " - 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

щороку 

15 квітня 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

щороку 

15 квітня 

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року, млн. доларів США 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництво, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

щороку 

15 квітня 

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

Держкомстат 

щороку 

20 лютого 

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щомісяця 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

Темп зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Сфера державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств 

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів, відсотків до запланованих Мінфіном показників 

  

  

- " - 

на 29 день наступного періоду 

Мінфін
Державне казначейство 

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щомісяця 

на 29 день наступного періоду 

Мінфін
Державне казначейство 

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку звітного періоду 

  

  

- " - 

на 27 день наступного періоду 

ДПА 

Питома вага податкового боргу регіону в загальному обсязі податкового боргу, відсотків 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

- " - 

на 45 день наступного періоду 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків до відповідного періоду 

  

  

щомісяця 

на 45 день наступного періоду 

Держкомстат 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств, відсотків 

  

  

щокварталу 

на 75 день наступного періоду 

- " - 

Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств, відсотків 

  

  

щомісяця 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

Сфера соціального сектору 

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку звітного року 

  

  

- " - 

на 44 день наступного періоду 

- " - 

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років
(за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку 

  

  

щокварталу 

на 90 день наступного періоду 

- " - 

Утворено робочих місць, відсотків до чисельності економічно активного населення 

  

  

- " - 

на 100 день наступного періоду 

Мінпраці 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень 

  

  

щомісяця 

на 30 день наступного періоду 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, відсотків 

  

  

щокварталу 

на 45 день наступного періоду 

- " - 

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку звітного року 

  

  

щомісяця 

на 30 день наступного періоду 

- " - 

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, відсотків до початку звітного року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до Пенсійного фонду, відсотків до початку звітного року 

  

  

- " - 

на 25 день наступного періоду 

Пенсійний фонд 

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення, одиниць 

  

  

щомісяця 

на 16 - 18 день наступного періоду 

МВС 

Сфера споживчого ринку 

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб - підприємців), відсотків до відповідного періоду попереднього року 

  

  

щомісяця 

на 15 день наступного періоду 

Держкомстат 

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень 

  

  

- " - 

на 24 день наступного періоду 

- " - 

Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року 

  

  

щомісяця 

на 10 день наступного періоду 

Держкомстат 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, відсотків 

  

  

  

на 30 - 31 день наступного періоду 

- " - 

Сфера розвитку малого бізнесу**  

____________
** Не включаються до оцінки і мають інформаційний характер.

Позицію виключено 

  

  

 

 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення, одиниць 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, одиниць 

  

  

- " - 

- " - 

Держпідприємництво 

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб на 10 тис. населення, одиниць 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Обсяг реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) у діючих цінах (без ПДВ та акцизу), млн. гривень 

  

  

щороку 

20 червня 

Держкомстат 

Позицію виключено 

  

  

 

 

 

Прибутки малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, млн. гривень 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Збитки малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, млн. гривень 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Рівень зайнятості на малих підприємствах, відсотків до кількості населення у працездатному віці 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, гривень 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Сфера екології***

*** Не включаються до оцінки і мають інформаційний характер.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на 1 кв. кілометр, відсотків до попереднього року 

  

  

щороку 

15 квітня 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у розрахунку на 1 кв. кілометр, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

- " - 

Темп зростання (зменшення) скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

Мінприроди
Держводгосп 

Темп зростання (зменшення) розораності земель, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

Мінприроди
Держземагентство 

Темп зростання (зменшення) загальної площі земель лісового фонду, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

  

з них вкритих лісом, відсотків до попереднього року 

  

  

щороку 

15 квітня 

Мінприроди
Держземагентство 

Темп зростання (зменшення) площі природно-заповідного фонду, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

Мінприроди 

Темп зростання (зменшення) обсягів непридатних або заборонених до використання пестицидів, відсотків до попереднього року 

  

  

- " - 

- " - 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 755)

 

МЕТОДИКА
рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

1. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя здійснюється за показниками окремих сфер соціально-економічного розвитку відповідних регіонів та передбачає оцінку за усіма сферами соціально-економічного розвитку регіонів.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

2. На першому етапі рейтингова оцінка здійснюється на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного регіону від найкращих значень таких показників інших регіонів за формулою

  

Xmaxi - Xij 

  

Xij - Xmini 

  

Rj =  

 е 

—————— 

 + 

е  

—————— 

  

i = 1 

Xmaxi - Xmini 

  

i = 1 

Xmaxi - Xmini 

  

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного регіону за кожним з показників, що характеризують окрему сферу соціально-економічного розвитку;

Xij - значення і-го показника j-го регіону;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

Xmaxi - максимальне значення і-го показника;

Xmini - мінімальне значення і-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має негативний ефект (наприклад, приріст заборгованості).

3. На другому етапі визначається середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окрему сферу його соціально-економічного розвитку, за формулою

  

Rj 

  

R ср j =  

—— 

  

  

де R ср j - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма показниками окремої сфери соціально-економічного розвитку;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок в окремій сфері соціально-економічного розвитку.

Абзац пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

4. На третьому етапі визначається середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за усіма сферами його соціально-економічного розвитку за формулою

  

  

R ср j 

Ij 

________, 

  

  

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за усіма сферами соціально-економічного розвитку;

m - кількість сфер соціально-економічного розвитку регіонів, за якими проводився розрахунок.

(додаток 2 доповнено пунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

5. За результатами розрахунку визначається місце кожного регіону в рейтингу за усіма сферами соціально-економічного розвитку та окремими сферами такого розвитку. Найкращим вважається регіон, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

(додаток 2 доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 р. N 683)

____________

Опрос