Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением функций по управлению объектами государственной собственности и критериев определения эффективности управления объектами государственной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 19.06.2007 № 832
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2007 р. N 832

Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 квітня 2008 року N 297
,
від 3 вересня 2009 року N 927
,
 від 11 травня 2011 року N 483
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 18 січня 2012 року N 26
,
 від 5 грудня 2012 року N 1138
,
від 14 грудня 2016 року N 950
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

2. Міністерству економіки протягом трьох місяців розробити та затвердити методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності

(У тексті Порядку слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 483)

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності (далі - моніторинг) щодо:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

оцінки ефективності управління;

показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання;

стану виконання суб'єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності;

додержання законності щодо використання та збереження державного майна;

виконання суб'єктами управління обов'язків відповідно до законодавства.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 26)

2. Завданням моніторингу є збір, накопичення, аналіз інформації про виконання суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності.

3. Відповідальним за проведення моніторингу є Мінекономіки.

4. Для проведення моніторингу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 квітня року, що настає за звітним, подають Мінекономіки за встановленою ним формою інформацію:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 297
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927)

1) суб'єкти управління:

про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), а саме: їх майновий стан (у частині вартості та збереження цілісності активів, включаючи майно, яке не увійшло до статутного капіталу в процесі приватизації (корпоратизації), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, спрямування частини чистого прибутку (дивідендів) до державного бюджету, виконання керівником суб'єкта господарювання умов контракту кожного окремого суб'єкта господарювання;

(абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

про прийняті та реалізовані управлінські рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, до сфери управління іншого органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, відчуження основних фондів суб'єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність, а також призначення (звільнення) керівника суб'єкта господарювання;

(абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 26
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

про ефективність управління об'єктами державної власності, визначену відповідно до її критеріїв, про результати моніторингу фінансової діяльності суб'єктів господарювання, результати щорічних аудиторських перевірок окремо визначених суб'єктів господарювання, що проведені суб'єктами управління відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", та про прийняті рішення і вжиті заходи за результатами моніторингу та аудиторських перевірок;

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 26)

2) підпункт 2 пункту 4 виключено

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 297,
від 03.09.2009 р. N 927
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

3) Держстат - про перелік державних комерційних та казенних підприємств, державних акціонерних товариств;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

4) Мін'юст - про суб'єкти господарювання, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство.

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

5) абзац перший підпункту 5 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

Фонд державного майна подає Мінекономіки та Мінфіну протягом 75 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 травня року, що настає за звітним, інформацію про наявність і поточний стан об'єктів державної власності та будь-які зміни їх стану за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 297
,
абзац другий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927)

Абзац третій підпункту 5 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927)

41. Суб'єкти управління:

здійснюють моніторинг погоджених (затверджених) фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

подають Мінекономіки до 10 числа останнього місяця кварталу зведені показники моніторингу щодо погодження (затвердження) фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

5. Мінекономіки узагальнює та аналізує інформацію, надіслану йому відповідно до пунктів 4 і 41 цього Порядку, і подає:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

Кабінетові Міністрів України:

до 1 липня року, що настає за звітним (фінансовим) роком, звіт про ефективність управління об'єктами державної власності, в тому числі про результати моніторингу фінансової діяльності суб'єктів господарювання в розрізі органів управління та галузей згідно з КВЕД;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 297,
 від 18.01.2012 р. N 26)

до 30 числа останнього місяця кварталу інформацію щодо затвердження (погодження) фінансових планів суб'єктів господарювання;

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138
,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим
)

у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо внесення змін до законодавства, приватизації об'єктів державної власності, зміни суб'єкта їх управління, передачі в комунальну власність, закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження;

Держаудитслужбі та Мінфіну:

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
від 14.12.2016 р. N 950)

до 10 липня року, що настає за звітним, інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності;

(абзац сьомий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 297)

у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності проведення державного фінансового аудиту або інспектування певних суб'єктів господарювання;

правоохоронним органам - у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності перевірки фактів порушень законодавства у сфері управління об'єктами державної власності посадовими особами, відповідальними за стан фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, та уповноваженими особами, які виконують функції з управління корпоративними правами держави.

 

КРИТЕРІЇ
визначення ефективності управління об'єктами державної власності

(У тексті критеріїв слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

1. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності встановлюються з метою оцінки ефективності виконання за звітний період центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління), обов'язків, визначених відповідно до законодавства.

2. Критеріями визначення ефективності управління об'єктами державної власності є результати фінансово-господарської діяльності, стан використання та збереження державного майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), які належать до сфери управління суб'єктів управління, а також повнота та своєчасність виконання суб'єктом управління покладених на нього повноважень.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

4. Оцінка результатів діяльності суб'єктів господарювання проводиться з урахуванням соціально-економічних показників, показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів, показників стану активів, а також показника зносу основних засобів, коефіцієнтів фінансової стійкості, покриття, платоспроможності.

Оцінка результатів діяльності суб'єктів господарювання, що визнані в установленому порядку банкрутами і щодо яких розпочато процедуру ліквідації, не проводиться.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

5. До соціально-економічних показників належать середньооблікова кількість штатних працівників та наявність заборгованості із виплати заробітної плати (порівняно з відповідним періодом попереднього року).

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

6. До показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів належать обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету, відрахувань на виплату дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, капітальних інвестицій (порівняно із затвердженими обсягами згідно з фінансовими планами суб'єктів господарювання), а також розмір і структура дебіторської та кредиторської заборгованостей (порівняно з показниками на початок звітного періоду).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

61. До показників стану активів належать загальна вартість активів; вартість оборотних активів, власного капіталу; первісна вартість та ступінь зносу основних засобів (порівняно з показниками на початок звітного періоду).

(критерії доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

7. Суб'єкт управління до кінця року, що передує звітному, залежно від особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання може визначати додаткові показники, які будуть застосовуватися для оцінки діяльності відповідного суб'єкта господарювання протягом звітного (фінансового) року.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 927)

8. Суб'єкти управління аналізують діяльність суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, згідно з методичними рекомендаціями застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженими Мінекономрозвитку, та подають Мінекономрозвитку інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності та про результати моніторингу фінансово-господарської діяльності і щорічних аудиторських перевірок суб'єктів господарювання відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 26)

9. Управління об'єктами державної власності суб'єктами управління вважається позитивним, якщо:

понад 75 відсотків суб'єктів господарювання отримали оцінку "ефективно" за результатами фінансово-господарської діяльності;

понад 75 відсотків працюючих суб'єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

суб'єктом управління укладені контракти з керівниками понад 75 відсотків працюючих суб'єктів господарювання;

понад 75 відсотків суб'єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.

Управління об'єктами державної власності суб'єктами управління вважається задовільним, якщо:

від 50 до 75 відсотків суб'єктів господарювання отримали оцінку "ефективно" за результатами фінансово-господарської діяльності;

від 50 до 75 відсотків працюючих суб'єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

суб'єктом управління укладені контракти з керівниками від 50 до 75 відсотків працюючих суб'єктів господарювання;

від 50 до 75 відсотків суб'єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.

У всіх інших випадках управління об'єктами державної власності суб'єктами управління вважається негативним.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1138)

10. У разі коли управління об'єктами державної власності оцінено як задовільне або негативне, Мінекономрозвитку аналізує причини, що призвели до такого стану, та подає відповідні висновки і пропозиції Кабінетові Міністрів України та іншим органам відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

____________

Опрос