Идет загрузка документа (4068 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой правоохранительной программы "Обустройство и реконструкция государственной границы" на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ от 13.06.2007 № 831
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2007 р. N 831

Київ

Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 червня 2012 року N 528
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову правоохоронну програму "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Центральним органам виконавчої влади та обласним державним адміністраціям передбачати під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік видатки з виконання Програми.

4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати щороку до 20 січня Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 лютого Кабінетові Міністрів України разом з пропозиціями щодо внесення у разі потреби змін до Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення:

облаштування державного кордону та його технічне оснащення відповідно до європейських стандартів;

створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу України.

Шляхи і способи виконання Програми

Для реалізації мети Програми слід забезпечити:

проведення демаркації державного кордону з підготовкою належних документів, продовження роботи з укладення договорів про режим державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу;

укладення угод про спрощений порядок перетинання державного кордону громадянами, що проживають у прикордонних районах;

внесення змін до угод, які визначають порядок діяльності пунктів пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску), з метою уточнення їх кількості, категорії та виду сполучення, характеру транспортних перевезень, режиму та часу функціонування;

організацію спільного із суміжними державами контролю в пунктах пропуску;

розвиток співробітництва з прикордонними, митними та правоохоронними органами суміжних держав;

укладення угод про реадмісію з державами, з території яких незаконно прибувають в Україну їх громадяни або громадяни інших держав;

будівництво нових і реконструкцію існуючих пунктів пропуску, облаштування зон обслуговування осіб, що перетинають державний кордон (далі - зони обслуговування);

оснащення пунктів пропуску сучасним інженерно-технічним і технологічним обладнанням, а контрольних служб - засобами контролю;

розроблення і закупівлю технічних засобів охорони державного кордону, що відповідають європейським стандартам, оснащення ними органів та підрозділів охорони державного кордону;

створення автоматизованих систем охорони державного кордону, управління і спостереження за надводною та підводною обстановкою;

формування цифрової системи зв'язку, впровадження новітніх технологій та оснащення контрольних служб сучасними засобами зв'язку;

широке використання органами управління, органами і підрозділами охорони державного кордону та митних органів автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних комплексів, їх включення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи Держприкордонслужби, оснащення зазначених органів та підрозділів сучасною комп'ютерною технікою, створення мережі для передачі даних;

впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску, оптимізацію кількості контрольних служб, організацію роботи за принципом "єдиного офісу", "зеленого коридору";

зміцнення матеріально-технічної бази митних органів, організацію цільового замовлення, розроблення, впровадження і експлуатації технічних засобів митного контролю та боротьби з порушенням митних правил.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

завершення договірно-правового оформлення державного кордону;

удосконалення нормативно-правової бази з питань прикордонного співробітництва та механізму правового регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері захисту національних інтересів на державному кордоні;

забезпечення подальшого розвитку мережі пунктів пропуску, оптимізація їх кількості та удосконалення механізму функціонування, здійснення заходів щодо створення біля них інфраструктури зон обслуговування відповідно до європейських стандартів;

облаштування державного кордону поза пунктами пропуску з урахуванням досвіду іноземних держав.

Перелік завдань і заходів наведено у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

За результатами виконання Програми очікується:

забезпечити функціонування 421 пункту пропуску, з яких 164 міжнародних, 47 міждержавних і 210 місцевих;

привести інфраструктуру пунктів пропуску у відповідність з європейськими стандартами, забезпечити їх новітнім технологічним обладнанням і технічними засобами, впровадити сучасні технології контролю;

створити належні умови для учасників міжнародного руху та ефективної роботи контрольних служб у пунктах пропуску шляхом приведення їх стану у відповідність з європейськими стандартами із забезпеченням високого рівня протидії протиправній діяльності в зазначених пунктах;

створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти потенційним загрозам;

забезпечити створення сприятливих умов для поглиблення транскордонного співробітництва та прискорення соціально-економічного розвитку прикордонних районів, зміцнення їх економічних і культурних зв'язків.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Обсяги і джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік для центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій, відповідальних за її виконання, міжнародної фінансової і технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання Програми, та в цілому за Програмою.

Прогнозні обсяги фінансування наведено у додатку 3 до Програми.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

Найменування
завдання 

Наймену-
вання показника 

Усього 

У тому числі за роками 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів (співвиконавці заходів Програми) 

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

усього 

у тому числі за роками 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Оформлення державного кордону 

1. Проведення демаркації українсько-
молдовського державного кордону 

кілометр 

1222 (458) 

198 

260 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення прикордонними знаками та супутніми матеріалами  

Адміністрація Держприкордонслужби 

державний бюджет 

0,798 

0,505 

0,293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання топогеодезичних та інженерних робіт  

Мінприроди 

- " - 

18 

6,1 

11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт  

Держкомлісгосп 

- " - 

0,111 

0,02 

0,091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт  

- " - 

власні кошти* 

0,067 

0,01 

0,057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прикордонну смугу  

Держземагентство 

державний бюджет 

11,8 

 

 

 

 

 

 

56 

10 

34 

 

 

 

 

 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) земельних ділянок під прикордонну смугу  

Одеська облдержадміністрація  

місцевий бюджет 

28 

17 

 

 

 

 

 

 

0,4 

0,4 

0,6 

0,6 

 

 

 

 

 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) земельних ділянок під прикордонну смугу  

- " - 

- " - 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,776 

9,835 

17,54 

8,3 

20,3 

3,8 

 

 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

30,709 

6,625 

14,284 

3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

29 

3,2 

3,2 

5,3 

17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти* 

0,067 

0,01 

0,057 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення демаркації сухопутної ділянки українсько-
російського державного кордону 

кілометр 

1974 

 

259 

395 

395 

445 

480 

 

 

 

забезпечення прикордонними знаками та супутніми матеріалами  

Адміністрація Держприкордонслужби 

державний бюджет 

2,935 

 

0,54 

0,565 

0,61 

0,61 

0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання топогеодезичних та інженерних робіт 

Мінприроди 

- " - 

54,200 

 

5,72 

12,37 

12,37 

11,87 

11,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт 

Держкомлісгосп 

- " - 

0,765 

0,03 

0,2 

0,2 

0,2 

0,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт  

- " - 

власні кошти* 

1,537 

0,05 

0,371 

0,35 

0,35 

0,416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прикордонну смугу  

Держземагентство 

державний бюджет 

19 

 

 

 

гектар 

15 

 

 

 

 

 

 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) земельних ділянок під прикордонну смугу  

Донецька облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

7,5 

 

2,5 

2,5 

2,5 

 

 

 

 

 

- " - 

25 

 

 

 

 

 

Луганська облдержадміністрація 

- " - 

12,5 

 

 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

 

 

- " - 

20 

 

 

 

 

 

 

Харківська облдержадміністрація 

- " - 

10 

 

 

 

2,5 

2,5 

2,5 

 

 

- " - 

23 

 

 

 

10 

 

 

 

Сумська облдержадміністрація 

- " - 

11,5 

 

 

 

1,5 

2,5 

2,5 

 

 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська облдержадміністрація 

- " - 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

- " - 

0,7 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

 

 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) земельних ділянок під прикордонну смугу  

Донецька облдержадміністрація 

- " - 

0,4 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

 

 

- " - 

0,7 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

 

 

 

Луганська облдержадміністрація 

- " - 

0,4 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

 

 

- " - 

0,8 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

Харківська облдержадміністрація 

- " - 

0,4 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

- " - 

0,8 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

Сумська облдержадміністрація 

- " - 

0,4 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

- " - 

0,4 

 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

 

 

Чернігівська облдержадміністрація 

- " - 

0,2 

 

 

 

 

 

0,1 

0,1 

 

 

Разом за завданням 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126,637 

0,08 

10,431 

19,585 

25,83 

25,331 

27,88 

17,5 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

76,9 

0,03 

7,46 

14,135 

16,18 

15,615 

17,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

48,2 

 

2,6 

5,1 

9,3 

9,3 

10,4 

11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти* 

1,537 

0,05 

0,371 

0,35 

0,35 

0,416 

 

 

 

 

____________
* Тут і далі - власні кошти підприємств, що перебувають у сфері управління головного розпорядника та беруть участь у виконанні Програми 

3. Проведення демаркації українсько-білоруського державного кордону 

кілометр 

1084 

 

124 

200 

221 

251 

288 

 

 

 

забезпечення прикордонними знаками та супутніми матеріалами  

Адміністрація Держприкордонслужби 

державний бюджет 

2,6 

 

0,5 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання топогеодезичних та інженерних робіт  

Мінприроди 

- " - 

32,57 

 

4,02 

7,565 

6,995 

6,995 

6,995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт  

Держкомлісгосп 

- " - 

0,12 

 

0,015 

0,025 

0,025 

0,028 

0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання лісогосподарських та лісовпорядних робіт  

- " - 

власні кошти* 

0,103 

 

0,008 

0,025 

0,025 

0,022 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прикордонну смугу  

Держземагентство 

державний бюджет 

11 

 

0,5 

0,5 

1,5 

3,5 

 

 

гектар 

15 

 

 

 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) земельних ділянок під прикордонну смугу  

Чернігівська облдержадміністрація  

місцевий бюджет 

7,5 

 

1,5 

 

 

- " - 

13 

 

 

 

 

Волинська облдержадміністрація  

- " - 

6,5 

 

0,5 

0,5 

1,5 

 

 

- " - 

12 

 

 

 

 

 

 

Житомирська облдержадміністрація  

- " - 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

- " - 

12 

 

 

 

 

 

 

Рівненська облдержадміністрація  

- " - 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

- " - 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) земельних ділянок під прикордонну смугу 

Чернігівська облдержадміністрація  

- " - 

0,25 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

 

 

- " - 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

Волинська облдержадміністрація  

- " - 

0,25 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

 

 

- " - 

0,4 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

Житомирська облдержадміністрація  

- " - 

0,2 

 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

 

 

- " - 

0,4 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

Рівненська облдержадміністрація  

- " - 

0,2 

 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

 

 

Разом за завданням 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,293 

 

6,643 

10,34 

13,27 

14,77 

16,77 

11,5 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

46,29 

 

5,035 

8,615 

9,045 

9,548 

10,547 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

26,9 

 

1,6 

1,7 

4,2 

5,2 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти* 

0,103 

 

0,008 

0,025 

0,025 

0,022 

0,023 

 

 

 

4. Укладення до 2009 року договорів між Україною і Російською Федерацією  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укладення договорів: про державний кордон в Азовському морі та Керченській протоці 

МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби Мінприроди
Мінінфраструктури Міноборони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про демілітацію територіальних морів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведення переговорів та укладення до 2015 року угод з Республікою Молдова, Російською Федерацією та Республікою Білорусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення переговорів та укладення угод про режим державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань 

МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проведення разом з Румунією перевірок проходження лінії державного кордону із затвердженням нових демаркаційних документів 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання аерофотознімальних робіт 

Міноборони 

державний бюджет 

0,548 

 

0,548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання польових топогеодезичних робіт 

- " - 

- " - 

0,268 

 

0,268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання картографічних робіт 

- " - 

- " - 

0,054 

 

0,03 

0,024 

 

 

 

 

 

 

 

30 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

проведення поточного ремонту спеціальної техніки (обладнання) 

- " - 

- " - 

0,009 

 

0,005 

0,004 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,879 

 

0,851 

0,028 

 

 

 

 

 

 

7. Проведення разом з Угорською Республікою другої перевірки проходження лінії державного кордону із затвердженням нових демаркаційних документів  

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання аерофотознімальних робіт 

Міноборони 

державний бюджет 

0,268 

 

 

 

 

 

 

0,268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання польових топогеодезичних робіт 

- " - 

- " - 

0,236 

 

 

 

 

 

 

 

0,236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання картографічних робіт 

- " - 

- " - 

0,067 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,067 

 

18 

 

 

 

 

 

 

проведення поточного ремонту спеціальної техніки (обладнання) 

- " - 

- " - 

0,005 

 

 

 

 

 

 

0,0018 

0,0018 

0,0018 

Разом за завданням 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,576 

 

 

 

 

 

 

0,27 

0,238 

0,069 

8. Проведення разом з Республікою Польща другої перевірки проходження лінії державного кордону із затвердженням нових демаркаційних документів  

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання аерофотознімальних робіт 

Міноборони 

державний бюджет 

1,063 

 

 

 

 

 

1,063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання польових топогеодезичних робіт 

- " - 

- " - 

0,744 

 

 

 

 

 

 

0,4 

0,344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання картографічних робіт 

- " - 

- " - 

0,143 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,143 

30 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

проведення поточного ремонту спеціальної техніки (обладнання) 

- " - 

- " - 

0,009 

 

 

 

 

 

 

0,003 

0,003 

0,003 

Разом за завданням 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,959 

 

 

 

 

 

1,063 

0,403 

0,347 

0,146 

9. Закупівля спеціальної техніки, обладнання та програмного забезпечення 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закупівля необхідної спеціальної техніки, обладнання та програмного забезпечення 

Міноборони 

державний бюджет 

1,257 

 

0,79 

0,467 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264,377 

9,915 

36,255 

38,72 

59,4 

43,901 

45,713 

29,673 

0,585 

0,215 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

158,57 

6,655 

28,420 

26,245 

28,225 

28,963 

29,090 

10,173 

0,585 

0,215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

104,1 

3,2 

7,4 

12,1 

30,8 

14,5 

16,6 

19,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти* 

1,707 

0,06 

0,436 

0,375 

0,375 

0,438 

0,023 

 

 

 

Удосконалення нормативно-правової бази з питань прикордонного співробітництва та механізму правового регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері захисту національних інтересів на державному кордоні 

10. Укладення у 2007 році протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою і Прикордонною службою Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Державним митним комітетом Російської Федерації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укладення протоколу про режим роботи та відкриття руху в пунктах пропуску через державний кордон 

Адміністрація Держприкордонслужби Держмитслужба
МЗС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Проведення у 2007 році переговорів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення переговорів щодо правового врегулювання між Україною та Російською Федерацією майнових та земельних відносин, порядку експлуатації об'єктів залізничного транспорту, розташованих у Луганській і Сумській областях 

Фонд державного майна
Мінінфраструктури МЗС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення до 2015 року правового механізму організації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними державами  

Адміністрація Держприкордонслужби Держмитслужба
МЗС
Мінінфраструктури
СБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приймання та передачі осіб, що незаконно прибувають на територію України з інших держав 

МВС
МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Розроблення і затвердження у 2007 році проектів нормативно-правових актів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення і затвердження: програми будівництва, реконструкції та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року  

місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положення про зони обслуговування з визначенням механізму фінансування будівництва, реконструкції та утримання 

Адміністрація Держприкордонслужби Рада Міністрів Автономної Республіки Крим облдержадміністрації Мінінфраструктури Держмитслужба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових вимог до проектів зон обслуговування пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів пунктів пропуску через державний кордон для місцевого автомобільного сполучення з пропускною спроможністю на добу (до 250 осіб, до 100 одиниць легкового автотранспорту) 

Адміністрація Держприкордонслужби Держмитслужба Мінінфраструктури облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування державного кордону, вдосконалення прикордонної інфраструктури та підвищення рівня технічного оснащення 

Будівництво, реконструкція, облаштування і технічне оснащення пунктів пропуску через державний кордон 

13. Забезпечення умов щодо створення протягом 2008 - 2015 років зони обслуговування пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного, міждержавного та місцевого сполучення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінінфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Будівництво пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Вільча 

Держмитслужба  

державний бюджет 

6,55 

 

 

0,18 

3,2 

3,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Майдан-Копищанський  

- " - 

- " - 

4,2 

 

 

 

 

0,12 

3,1 

0,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Пулемець 

- " - 

- " - 

3,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Піща 

- " - 

- " - 

3,2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Прикладники 

- " - 

- " - 

3,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дольськ 

- " - 

- " - 

8,968 

0,217 

2,625 

6,126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Красна Талівка 

- " - 

- " - 

6,5 

 

 

 

0,2 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Танюшівка 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Новобіла 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Мілове  

- " - 

- " - 

 

0,18 

2,075 

2,745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Велика Писарівка 

- " - 

- " - 

4,254 

4,254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Рижівка 

- " - 

- " - 

7,897 

 

 

 

0,29 

3,4 

4,207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Катеринівка 

- " - 

- " - 

10,565 

 

0,311 

3,076 

7,178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Піски 

- " - 

- " - 

 

 

 

0,2 

2,6 

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Червонопартизанськ 

- " - 

- " - 

8,966 

 

 

0,34 

3,626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дьоміно-Олександрівка 

- " - 

- " - 

4,5 

 

 

 

0,12 

4,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Просяне 

- " - 

- " - 

6,326 

6,326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Покровка 

- " - 

- " - 

9,568 

 

0,21 

6,35 

3,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бударки 

- " - 

- " - 

4,5 

 

 

 

 

 

1,89 

2,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дякове 

- " - 

- " - 

6,779 

0,156 

3,5 

3,123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Олександрівка 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

2,5 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Нижанковичі  

- " - 

- " - 

18,78 

0,55 

3,50 

14,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Адамчуки 

- " - 

- " - 

19,802 

0,477 

6,200 

13,125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Боберка 

- " - 

- " - 

12,7 

 

0,38 

4,2 

8,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Белз 

- " - 

- " - 

10,734 

 

 

 

 

0,42 

3,101 

7,213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Угнів 

- " - 

- " - 

11,896 

 

 

 

 

 

0,413 

3,445 

5,031 

3,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Малі Сельменці 

- " - 

- " - 

8,676 

 

 

 

0,2 

3,476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ужгород 

- " - 

- " - 

3,999 

3,999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Соломонове 

- " - 

- " - 

19,876 

 

 

 

0,579 

5,789 

13,508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дякове 

- " - 

- " - 

9,687 

 

0,199 

4,5 

4,988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кельменці 

- " - 

- " - 

4,2 

0,199 

1,200 

2,801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Вашківці 

- " - 

- " - 

4,2 

 

0,210 

1,412 

2,578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Слов'яносербка 

- " - 

- " - 

3,35 

 

 

 

 

 

1,15 

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Градениці 

- " - 

- " - 

3,8 

 

 

 

 

 

 

2,3 

1,5 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Маяки-Удобне 

Держмитслужба  

державний бюджет 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Малоярославець 

- " - 

- " - 

1,951 

 

 

 

 

 

 

 

1,951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Виноградівка 

- " - 

- " - 

4,5 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Болган 

- " - 

- " - 

3,5 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Цекинівка 

- " - 

- " - 

2,501 

 

 

 

 

 

 

1,02 

1,481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Великоплоське 

- " - 

- " - 

2,568 

 

 

 

 

 

1,489 

1,079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бронниця 

- " - 

- " - 

12,65 

 

 

 

 

0,579 

3,621 

8,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Унгари 

- " - 

- " - 

12,65 

 

 

 

 

0,579 

3,621 

8,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Лісне 

- " - 

- " - 

2,579 

 

 

 

 

1,500 

1,079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Розсошани 

- " - 

- " - 

4,191 

4,191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Табаки 

- " - 

- " - 

3,651 

3,651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Косино 

- " - 

- " - 

5,679 

 

0,199 

1,644 

3,836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дзвінкове 

- " - 

- " - 

5,679 

 

 

0,199 

1,644 

3,836 

 

 

 

 

Разом за завданням 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309,822 

24,02 

18,714 

63,881 

45,886 

44,42 

45,234 

40,697 

20,463 

6,507 

15. Будівництво пунктів пропуску для міжнародного залізничного, морського (річкового, поромного), повітряного сполучення  

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту пункту пропуску Донузлав по тимчасовій схемі 

Мінінфраструктури 

власні кошти* 

0,26 

 

0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Донузлав по тимчасовій схемі 

- " - 

- " - 

0,9 

 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту пункту пропуску Донузлав по постійній схемі 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Донузлав по постійній схемі 

- " - 

- " - 

2,6 

 

 

0,6 

 

 

 

 

Разом за завданням 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,06 

 

1,46 

0,6 

 

 

 

 

16. Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Карповичі 

Чернігівська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Карповичі 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Клюси 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Клюси 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Костобобрів 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Костобобрів 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Грем'яч 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Грем'яч 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Нововасилівка 

Cумська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Нововасилівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Стара Гута 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Стара Гута 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Марчихіна Буда 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Марчихіна Буда 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Старикове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Старикове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ходине 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ходине 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бруски 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бруски 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бояро-Лежачі 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бояро-Лежачі 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Волфіне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Волфіне 

Cумська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ободи 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ободи 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кондратівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кондратівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Володимирівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Володимирівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Засілля 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Засілля 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Миропілля 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Миропілля 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Миропольське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Миропольське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Мар'їно 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Мар'їно 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тур'я 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тур'я 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Степок 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Степок 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Грабовське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Грабовське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Рясне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Рясне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Майське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Майське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Славгород 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Славгород 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Славгород-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Славгород-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Порозок 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Порозок 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Попівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Попівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Рижівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Рижівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Відроженівське  

Харківська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Відроженівське  

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тимофіївка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тимофіївка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тимофіївка-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тимофіївка-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Івашки 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Івашки 

Харківська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Петровське  

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Петровське  

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Басове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Басове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Козачок 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Козачок 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Козачок-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Козачок-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Уди 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Уди 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Уди-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Уди-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Уди-3 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Уди-3 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Окіп 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Окіп 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ветеринарське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ветеринарське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Козача Лопань 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Козача Лопань 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Стрілеча 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Стрілеча 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Пильна 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Пильна 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Борисівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Борисівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Борисівка-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Борисівка-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Лук'янці 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Лук'янці 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Нескучне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Нескучне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Зелене 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Зелене 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Плоске 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Плоске 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тернова 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тернова 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Стариця 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Стариця 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бугроватка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бугроватка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Огурцове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Огурцове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Гатище 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Гатище 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Зибіне 

Харківська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Зибіне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бочкове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бочкове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Піщане 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Піщане 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кругле 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кругле 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дегтярне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Дегтярне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Крейдянка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Крейдянка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Рублене 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Рублене 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Рублене-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Рублене-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Березики 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Березики 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Артільне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Артільне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Мілове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Мілове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Амбарне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Амбарне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Отрадне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Отрадне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бологівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бологівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бологівка-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бологівка-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Строївка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Строївка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тополі 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тополі 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тополі-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тополі-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Піщанка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Піщанка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Терни 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Терни 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Солонці 

Луганська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Солонці 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бабичеве 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бабичеве 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дьоміно-Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Дьоміно-Олександрівка 

Луганська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Сиротине 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Сиротине 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Богачка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Богачка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Воєводське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Воєводське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Розсипне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Розсипне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Розсипне-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Розсипне-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Розсипне-3 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Розсипне-3 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Петрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Петрівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Лозно-Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Лозно-Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Шарівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Шарівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Світле 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Світле 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Козлове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Козлове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Пантюхіно 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Пантюхіно 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Височинівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Височинівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Нікольське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Нікольське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Благодатне 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Благодатне 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Заринівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Заринівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Морозівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Морозівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Червона Зірка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Червона Зірка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бараниківка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бараниківка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бараниківка-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бараниківка-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Нижньобараниківка 

Луганська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Нижньобараниківка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Олександрівка (Титовка) 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Олександрівка (Титовка) 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Городище 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Городище 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Олександрівка (Новоруський) 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Олександрівка (Новоруський) 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Красна Талівка (Деркул) 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Красна Талівка (Деркул) 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Красна Талівка (Ушаківка) 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Красна Талівка (Ушаківка) 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Талове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Талове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Благовіщенка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Благовіщенка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Герасимівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Герасимівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Юганівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Юганівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Юганівка-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Юганівка-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кружилівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кружилівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Сєвєрний 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Сєвєрний 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Краснодарський 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Краснодарський 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Краснодарський-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Краснодарський-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Провалля 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Провалля 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Червонопартизанськ 

- " - 

- " - 

0,30 

 

0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Червонопартизанськ 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Бирюкове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Бирюкове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Астахове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Астахове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Никишівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Никишівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дякове 

Луганська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Дякове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дякове-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Дякове-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Клунникове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Клунникове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Новоборовці 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Новоборовці 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Новоборовці-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Новоборовці-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Дібровка 

Донецька облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Дібровка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Манич 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Манич 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ульянівське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ульянівське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Василівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Василівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Шевченко 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Шевченко 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кузнецово-Михайлівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кузнецово-Михайлівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Новоолександрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Новоолександрівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кузнеці 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кузнеці 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Успенка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Успенка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Загніткове 

Одеська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Загніткове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Круті 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Круті 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Цеханівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Цеханівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Гребеники 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Гребеники 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Крутоярівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Крутоярівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Фараонівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Фараонівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Олександрівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Петрівськ 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Петрівськ 

Одеська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Червоноармійське 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Червоноармійське 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Лісове 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Лісове 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Грабарівка 

Вінницька облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Грабарівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Студена 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Студена 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Михайлівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Михайлівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Оксанівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Оксанівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Велика Кісниця 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Велика Кісниця 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ямпіль (річковий) 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ямпіль (річковий) 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Цекинівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Цекинівка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Біла Криниця 

Чернівецька облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Біла Криниця 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Зелена-Медвежа 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Зелена-Медвежа 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Сокиряни-2 

- " - 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Сокиряни-2 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Подвір'ївка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Подвір'ївка 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Гута 

Волинська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Гута 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Хрипськ 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Хрипськ 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Тур 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Тур 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Горки 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Горки 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Ветли 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Ветли 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Кошари 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Кошари 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Щетинська Воля 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Щетинська Воля 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Переброди 

Рівненська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Переброди 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Вичівка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Вичівка 

Рівненська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Обсич 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Обсич 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Прилуки 

Житомирська облдержадміністрація 

- " - 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Прилуки 

- " - 

- " - 

0,15 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Девошин 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Девошин 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво пункту пропуску Лучанки 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштування пункту пропуску Лучанки 

- " - 

- " - 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,05 

 

9,9 

9,9 

9,9 

9,45 

9,9 

9,45 

8,55 

17. Реконструкція пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення 

одиниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Гоптівка 

Держмитслужба  

державний бюджет 

3,597 

 

 

1,597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Гоптівка 

- " - 

- " - 

0,011 

0,005 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Довжанський 

- " - 

- " - 

12 

 

0,25 

6,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Довжанський 

- " - 

- " - 

0,015 

0,006 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Новоазовськ 

- " - 

- " - 

2,921 

 

0,511 

2,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Новоазовськ 

- " - 

- " - 

0,015 

0,006 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Успенка 

- " - 

- " - 

0,529 

 

 

 

 

 

0,529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пропуску Успенка 

- " - 

- " - 

0,005 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Сеньківка 

- " - 

- " - 

0,933 

 

 

 

0,933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Сеньківка 

- " - 

- " - 

0,01 

0,005 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Чугунівка 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Чугунівка 

- " - 

- " - 

0,01 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Плетенівка 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Плетенівка 

- " - 

- " - 

0,016 

0,009 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Маринівка 

- " - 

- " - 

1,035 

 

 

 

 

1,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Маринівка 

- " - 

- " - 

0,012 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Юнаківка 

- " - 

- " - 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Юнаківка 

- " - 

- " - 

0,016 

 

0,008 

 

 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Бачівськ 

- " - 

- " - 

23,536 

12,377 

11,159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Бачівськ 

- " - 

- " - 

0,014 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція пункту пропуску Нові Яриловичі 

- " - 

- " - 

2,579 

 

2,579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення дорожньої розмітки та знаків пункту пропуску Нові Яриловичі 

- " - 

- " - 

0,018 

 

 

 

 

0,009 

 

 

0,009