Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации проекта "Модернизация государственных финансов"

КМ Украины
Постановление КМ от 06.06.2007 № 812
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2007 р. N 812

Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2008 року N 432-р

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 року N 523)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку, у складі згідно з додатком.

Надати голові Міжвідомчої робочої групи право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів", що додається.

3. Визначити Міністерство фінансів відповідальним за підготовку і реалізацію проекту "Модернізація державних фінансів".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів"

Міністр фінансів України 

- голова Міжвідомчої робочої групи 

ЛИТВИН
Володимир Миколайович 

- заступник Міністра фінансів, заступник голови Міжвідомчої робочої групи 

БАЛЮК
Віталій Віталійович 

- заступник директора Держзв'язку 

ГРИНЕНКО
Анатолій Степанович 

- заступник Голови Фонду державного майна 

ГРИЦУН
Тетяна Григорівна 

- заступник голови Державного казначейства 

ІВАНЕНКО
Юрій Вікторович 

- головний контролер - директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати 

КНИШЕНКО
Інна Федорівна 

- заступник директора департаменту реформування бюджетної системи Мінфіну 

КОВАЛЬ
Олег Анатолійович 

- заступник Начальника Головдержслужби 

КОЗАК
Тарас Романович 

- заступник Голови Держмитслужби 

КОЛОСОВА
Вікторія Павлівна 

- директор департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Мінфіну 

КУЧЕРЕНКО
Олена Василівна 

- директор департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Мінекономіки 

ЛОЗИЦЬКИЙ
Володимир Петрович 

- директор департаменту державного бюджету Мінфіну 

МАКСЮТА
Анатолій Аркадійович 

- перший заступник Міністра економіки 

МЯРКОВСЬКИЙ
Анатолій Іванович 

- заступник Міністра фінансів 

НІКОЛАЄВ
Олександр Борисович 

- директор департаменту інформаційних технологій Державного казначейства 

СИДОРОВИЧ
Ярослав Мар'янович 

- директор департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Мінфіну 

СКЛЯР
Олег Васильович 

- заступник Голови СБУ 

СТЕФАНОВСЬКИЙ
Сергій Степанович 

- заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений 

СТЕФАНЮК
Ігор Богданович 

- заступник Голови ГоловКРУ 

СУШКО
Наталія Іванівна 

- директор департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства 

ТРОЯН
Павло Іванович 

- начальник відділу інфраструктури інформатизації управління інформатизації Держзв'язку 

ФЕДОРЕНКО
Олександр Олексійович 

- директор департаменту з питань державних закупівель Антимонопольного комітету 

ФОМЕНКО
Катерина Олександрівна 

- заступник Міністра транспорту та зв'язку 

ФРОЛОВ
Олег Володимирович 

- заступник Голови Держспецзв'язку 

ФУТОРАНСЬКА
Юлія Миколаївна 

- директор департаменту реформування бюджетної системи Мінфіну 

ЧЕПУРДЯ
Геннадій Анатолійович 

- начальник управління інформаційних технологій ГоловКРУ 

ЧЕЧУЛІНА
Олена Олександрівна 

- заступник голови Державного казначейства 

ЧОРНУЦЬКИЙ
Сергій Петрович 

- директор департаменту організаційної роботи ГоловКРУ 

ШЕВЧЕНКО
Сергій Семенович 

- заступник директора департаменту інформатизації процесів оподаткування - начальник відділу впровадження та супроводу інформаційних систем податкового блоку Державної податкової адміністрації 

(склад у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 432-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів"

1. Міжвідомча робоча група з питань підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів" (далі - Міжвідомча робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним на період підготовки і реалізації проекту "Модернізація державних фінансів" (далі - проект).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

визначення основних напрямів модернізації державних фінансів;

організація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань підготовки і реалізації проекту;

сприяння центральним органам виконавчої влади у створенні прозорої та ефективної системи управління державними фінансами;

підготовка пропозицій щодо розроблення нормативних актів у сфері управління державними фінансами.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

проводити аналіз ефективності заходів з підготовки і реалізації проекту модернізації, їх відповідності державній політиці у сфері управління державними фінансами і цілям проекту;

надавати рекомендації щодо підвищення ефективності роботи з підготовки і реалізації проекту;

готувати рекомендації щодо розв'язання проблем, які стримують підготовку і реалізацію проекту;

організовувати взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань проведення статистичного аналізу і внесення до законодавчих актів змін, спрямованих на модернізацію державних фінансів;

утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи і залучати в установленому порядку до участі в них працівників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

вносити пропозиції щодо підвищення ефективності використання кредиту для реалізації проекту;

отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Міжвідомчої робочої групи є обов'язкові для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

6. Голова Міжвідомчої робочої групи:

здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

затверджує плани робіт з координації та контролю за підготовкою і реалізацією проекту;

бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданні Міжвідомчої робочої групи та визначає порядок денний засідання;

дає утвореним Міжвідомчою робочою групою тимчасовим робочим групам доручення для забезпечення виконання завдань, покладених на них.

7. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінфін.

____________

Опрос