Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной фармакологической комиссии ветеринарной медицины

КМ Украины
Постановление КМ от 06.06.2007 № 807
редакция действует с 14.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2007 р. N 807

Київ

Про затвердження Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 року N 853
,
від 28 лютого 2018 року N 136

Відповідно до статті 61 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 988 "Про затвердження Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1373).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини

(У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 853)

(У тексті Положення слово "Держветфітослужба" в усіх відмінках замінено словом "Держпродспоживслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року N 136)

1. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини (далі - Комісія) є експертно-дорадчим органом з питань реєстрації, регламентації безпечного і ефективного застосування ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів (далі - препарати).

Комісія діє при Держпродспоживслужбі.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики і Держпродспоживслужби.

3. Основними завданнями Комісії є підготовка науково обґрунтованих висновків і рекомендацій з питань розроблення препаратів, їх ефективності і безпечності для тварин, визначення доцільності та можливості застосування в тваринництві і ветеринарній медицині на підставі проведення експертизи результатів доклінічних і клінічних досліджень.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:

1) визначає пріоритетні напрями досліджень з розроблення нових препаратів;

2) розглядає загальні вимоги до препаратів, їх якості, ефективності і безпечності;

3) розглядає результати випробувань нових препаратів, пропонує науково обґрунтовані вирішення проблемних питань ветеринарної медицини, формує сучасні підходи до раціонального функціонування ринку препаратів;

4) подає до Держпродспоживслужби рекомендації щодо можливості реєстрації препаратів на основі експертних висновків Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок і Національного агентства ветеринарних імунобіологічних препаратів;

5) розглядає результати випробувань та рекомендує:

препарати до державної реєстрації;

максимально допустимі рівні залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у кормових добавках та кормах;

щорічну програму проведення вибіркового ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;

проведення моніторингу наявності залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у тканинах тварин, продуктах тваринного походження і кормах згідно з щорічним планом;

перелік препаратів, що відпускаються за рецептом, та правила видачі рецептів;

6) забезпечує:

підготовку інформаційних матеріалів з питань, що належать до її компетенції;

виконання інших функцій, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Комісія має право:

отримувати будь-яку інформацію щодо встановлення ефективності і підтвердження безпечності препаратів для тварин, людей та довкілля;

одержувати від розробників та виробників нових препаратів усі необхідні матеріали з питань, що належать до її компетенції;

забезпечувати додаткове (у тому числі повторне) проведення випробувань для встановлення ефективності і підтвердження безпечності препаратів;

утворювати постійно діючі секції за відповідними напрямами, експертну раду, робочі групи, залучати до їх роботи фахівців підприємств, установ та організацій (за згодою керівництва) для проведення експертної оцінки наукових розробок з питань якості, ефективності і безпечності препаратів;

запрошувати у разі потреби на засідання Комісії експертів (у тому числі зарубіжних), а також авторів розробок чи виробників препаратів.

6. До складу Комісії входять:

голова Комісії та його заступники;

члени Комісії:

- представники Держпродспоживслужби;

- наукові співробітники Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок і Національного агентства ветеринарних імунобіологічних препаратів;

- спеціалісти-експерти, працівники науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, організацій та установ, які є фахівцями з питань якості, ефективності і безпечності препаратів;

- технічний секретар.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Держпродспоживслужби.

7. Головою Комісії є перший заступник Голови Держпродспоживслужби.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань, затверджує положення про секції та експертну раду, координує їх роботу.

Голова Комісії має трьох заступників. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників, призначений головою Комісії.

Заступниками голови Комісії є директори Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 136)

8. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання вважається правоможним, якщо в роботі Комісії бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії оформлюють протоколом, який підписують голова Комісії та технічний секретар.

9. Роботу Комісії в період між засіданнями виконує президія, до складу якої входять голова Комісії, заступники голови Комісії і технічний секретар.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 136)

Президія розглядає спільні для секцій питання, координує їх роботу, готує матеріали на розгляд Комісії, організовує проведення її засідань.

10. Комісія працює на громадських засадах.

11. Комісія має власний бланк.

____________

Опрос