Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений о Главном управлении труда и социальной защиты населения областной, Киевской городской, управлении труда и социальной защиты населения Севастопольской городской и об управлении труда и социальной защиты населения районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 30.05.2007 № 790
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 травня 2007 р. N 790

Київ

Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації;

Типове положення про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. N 1498 "Про затвердження типових положень про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1698);

пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 497 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1827);

пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 910 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1199);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1098 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2265).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації

1. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Мінпраці.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;

забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення та реалізації територіальних програм зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;

удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об'єднаннями громадян та організаціями роботодавців.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить моніторинг у сфері праці, зайнятості, трудової міграції, загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також регіонального прожиткового мінімуму; аналізує та прогнозує соціально-трудові відносини на відповідній території;

2) організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників;

3) аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів);

4) подає пропозиції до програми соціально-економічного розвитку відповідної території та бере участь у їх реалізації, координує діяльність структурних підрозділів місцевої держадміністрації, пов'язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості, бере участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм з питань, що належать до його компетенції;

5) бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

6) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, що відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; здійснює організаційно-консультаційне та інформаційне забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві; бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць, доцільності створення і розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон;

7) вивчає стан трудової міграції на відповідній території, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків, бере участь у проведенні перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

8) бере участь в установленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час;

9) забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

10) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб - підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці;

11) вивчає стан додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подає пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та підвищення ефективності діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

12) здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення;

13) координує і контролює роботу підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу; сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, розвитку недержавних систем пенсійного забезпечення, впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи;

14) проводить роботу з надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам, у тому числі інвалідам; здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення; координує і контролює роботу підрозділів з нарахування і виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат;

15) забезпечує створення банку даних інвалідів; сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, безперешкодному їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури;

16) сприяє розвитку центрів професійної реабілітації інвалідів та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах; опрацьовує і аналізує документи про видатки на функціонування реабілітаційних установ, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення, направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

17) організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування; організовує, координує та здійснює контроль за забезпеченням інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно-курортним лікуванням;

18) вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вживає заходів для створення соціальних служб з надання послуг цим громадянам, забезпечує організацію роботи із створення у регіоні мережі установ і закладів з надання соціальних послуг;

19) забезпечує створення бази даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, проводить роботу, пов'язану з розвитком, зміцненням мережі інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, координує та контролює їх діяльність; сприяє розвиткові в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів підсобного господарства і виробництва для задоволення потреб цих установ; координує та контролює у межах своєї компетенції діяльність суб'єктів, що надають соціальні послуги;

20) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

21) подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

22) організовує контроль в межах своєї компетенції за наданням установлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім'ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань, розробляє та подає відповідні пропозиції;

23) організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та здійсненням заходів щодо їх соціального захисту і оздоровлення; розробляє основні напрями роботи, коротко- і довгострокові прогнози, проекти цільових програм забезпечення соціального захисту зазначених осіб і подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цих питань;

24) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

25) організовує, координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

26) організовує, координує та контролює здійснення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

27) організовує роботу обласної, Київської та Севастопольської міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

28) сприяє благодійним, релігійним, громадським організаціям, окремим громадянам у наданні допомоги та соціальних послуг соціально незахищеним громадянам;

29) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям з дітьми;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення (розірвання) і визначення умов контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевих держадміністрацій, а також щодо погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці;

31) спрямовує і контролює роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій; вивчає, узагальнює і поширює досвід та впроваджує прогресивні методи в їх роботу; надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним структурним підрозділам виконавчих органів рад;

32) проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації; координує підготовку соціальних працівників для відповідних територій;

33) забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян;

34) організовує через засоби масової інформації роз'яснення нормативно-правових актів про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальні послуги та соціальне обслуговування населення;

35) утворює підрозділи комп'ютерної обробки інформації, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі єдиної інформаційної системи Мінпраці;

36) виконує функції управління майном, що належить йому на праві оперативного управління;

37) забезпечує в установленому порядку ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

38) забезпечує створення та підтримання в актуальному стані бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

39) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань та координує роботу в рамках таких проектів;

40) забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

41) сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації;

42) визначає потребу та подає пропозиції обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації про утворення закладів соціального захисту бездомних громадян та установ, що надають соціальну допомогу особам, звільненим з місць позбавлення волі; проводить роботу, пов'язану з розвитком їх мережі та зміцненням матеріально-технічної бази, контролює якість надання ними соціальних послуг;

43) бере участь у вирішенні питань влаштування до стаціонарних закладів, що належать до сфери управління Мінпраці (за умови наявності відповідних документів для поселення до будинку-інтернату), колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, та до установ тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію держави, в якій ведуться або велися бойові дії, та перебувають в Україні на законних підставах;

44) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

45) організовує відповідно до законодавства впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, узагальнює інформацію про потребу в наданні соціальних послуг відповідними установами, закладами та фізичними особами, подає обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації пропозиції щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг;

46) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

47) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Управління має право:

1) подавати голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевих держадміністрацій, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у разі систематичного порушення законодавства у сфері праці, зайнятості, соціального захисту та соціального обслуговування;

2) подавати у разі потреби обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації, Мінпраці пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері праці, зайнятості, професійної освіти, трудової міграції, соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення на відповідній території;

3) залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій спеціалістів інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

4) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для висвітлення питань, що належать до його компетенції, а також випускати проспекти, листівки та інші матеріали;

7) виступати замовником науково-дослідних робіт у сфері соціально-трудових відносин, оплати і нормування праці, зайнятості, професійної освіти та трудової міграції, загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, налагодження соціального партнерства.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з релігійними, благодійними організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінпраці.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Мінпраці.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторис і штатний розпис управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує структуру, положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, інших відповідальних працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, а також представники відповідних громадських організацій.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Для розроблення наукових рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради.

Склад наукових рад та положення про них затверджує начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації після попередньої їх експертизи у фінансовому управлінні відповідної держадміністрації.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

2) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов'язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

4) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

5) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

6) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції з цих питань;

9) забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10) здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

12) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

13) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

14) видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

15) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

16) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

17) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

18) формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

19) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

20) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

21) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

22) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

23) бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

24) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

25) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

26) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

28) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

29) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

30) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

31) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

32) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

33) організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

34) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

35) бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

36) вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції з цього питання;

37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

38) організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;

39) подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

40) у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

5. Управління має право:

1) здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

2) здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) подавати районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

5) здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;

6) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням із заступником голови та відповідно з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

подає на затвердження голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації кошторис та штатний розпис управління;

затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос