Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об индивидуальной программе реабилитации лица с инвалидностью

КМ Украины
Постановление КМ от 23.05.2007 № 757
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2007 р. N 757

Київ

Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 978
,
від 19 лютого 2020 року N 132

Відповідно до статті 23 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

1. Затвердити Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 68) у частині затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда;

підпункт 3 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

(У тексті Положення слова "інвалід" (крім офіційного найменування "Фонд соціального захисту інвалідів") і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" і "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року N 132)

1. Це Положення визначає механізм виконання та фінансування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

2. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (далі - індивідуальна програма) - комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю.

3. Індивідуальна програма розробляється на підставі Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3311).

4. Індивідуальна програма для повнолітніх осіб з інвалідністю розробляється медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК), для дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за зареєстрованим місцем проживання або лікування осіб з інвалідністю.

5. Індивідуальна програма розробляється протягом одного місяця з дня звернення особи з інвалідністю до МСЕК, а законного представника дитини з інвалідністю - до ЛКК щодо встановлення інвалідності.

Фахівці МСЕК або ЛКК роз'яснюють особі з інвалідністю чи законному представнику дитини з інвалідністю мету індивідуальної програми, її завдання, очікувані результати та порядок виконання, а також інформують про її рекомендаційний характер.

6. Індивідуальна програма складається за формою, затвердженою в установленому порядку МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики, МОН і Мінсім'ямолодьспортом, та на підставі відомостей акта огляду МСЕК або медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

7. Під час огляду осіб чи дітей віком до 18 років з метою встановлення інвалідності МСЕК або ЛКК з урахуванням виду захворювання, фактичних потреб, віку, статі визначає оптимальні види, форми, обсяги, місце і строки проведення медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, потребу в технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення.

8. Індивідуальна програма розробляється за участю особи з інвалідністю чи законного представника дитини з інвалідністю фахівцями МСЕК або ЛКК із залученням в межах компетенції спеціалістів закладів охорони здоров'я, органів соціального захисту, державної служби зайнятості, органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального захисту інвалідів та інших органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

9. Порядок складання індивідуальної програми затверджується МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики, МОН, Мінсім'ямолодьспортом.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

10. У разі письмової відмови особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю від виконання індивідуальної програми в цілому або від будь-якого передбаченого нею виду, форми, обсягу або місця проведення реабілітаційних заходів у програмі робиться відповідний запис.

11. Індивідуальна програма готується у двох примірниках, які підписуються головою МСЕК або ЛКК та завіряються її печаткою. Перший примірник індивідуальної програми видається особі з інвалідністю чи законному представнику дитини з інвалідністю, а другий примірник залишається у МСЕК або ЛКК.

МСЕК або ЛКК надсилає засвідчені в установленому порядку копії індивідуальної програми лікувально-профілактичному закладу, органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, а у разі потреби - реабілітаційній установі, учасникам реабілітаційного процесу та навчальним закладам.

12. У разі потреби в оперативному коригуванні індивідуальної програми фахівці реабілітаційних та інтернатних установ можуть змінювати обсяг, строк та черговість проведення реабілітаційних заходів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 978)

13. Контроль за виконанням індивідуальної програми здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми, але не рідше ніж один раз на два роки, переглядає реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою.

15. Фінансування реабілітаційних заходів індивідуальної програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел.

____________

Опрос