Идет загрузка документа (237 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах реализации Закона Украины "О карантине растений"

КМ Украины
Постановление КМ от 12.05.2007 № 705
редакция действует с 02.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2007 р. N 705

Київ

Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 вересня 2009 року N 992
,
від 1 березня 2010 року N 236
,
 від 10 серпня 2011 року N 853
,
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
від 28 січня 2015 року N 42
,
від 16 листопада 2016 року N 829

Додатково див.
 постанову Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2009 року N 846

Відповідно до статтей 16, 26, 29 і 46 Закону України "Про карантин рослин"  Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

Абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

перелік об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України;

перелік об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

(абзац четвертий пункту 1 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1421);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 156 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 672" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 369).

3. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853,
від 16.11.2016 р. N 829)

забезпечити видачу карантинних та фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт виключно заявнику або уповноваженій ним особі;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

не допускати під час надання платних послуг, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, справляння платежів інших, ніж плата за такі послуги.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 236)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання.

2. У цьому Порядку термін "знезараження" означає методи обробки (фізичні, хімічні чи біологічні), в тому числі фумігацію, що спрямовані на ліквідацію шкідливих організмів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про карантин рослин".

3. Результати огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням оформлюються державним фітосанітарним інспектором у вигляді акта (додаток 1) у двох примірниках: перший примірник видається представнику власника об'єкта (об'єктів) регулювання, другий - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

4. Об'єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України та об'єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та реекспорту підлягають огляду державним фітосанітарним інспектором.

5. Огляд об'єктів регулювання проводиться шляхом інспектування, під час якого здійснюється відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи.

6. У разі складування, концентрації (нагромадження) та сортування у морських і річкових портах, на залізничних станціях, терміналах та в автопортах об'єктів регулювання проводиться їх огляд.

7. Для забезпечення відбору зразків під час огляду посівів, посадки рослин, багаторічних насаджень, складських приміщень використовуються феромонні пастки, харчові принади та ловильні пояси.

8. З метою визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання державні фітосанітарні інспектори проводять систематичні обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території (трикілометрової зони), місць обігу об'єктів регулювання.

Обстеження відповідної території в межах зони (ареалу) проводяться державним фітосанітарним інспектором у період вегетації культурних рослин з такою періодичністю:

кожні півроку - на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів;

щороку - на територіях, де вирощується елітне насіння і садивний (посадковий) матеріал, на державних сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів, на територіях, де вирощуються рослини з імпортного насіннєвого та садивного матеріалу, а також на територіях карантинних та регульованих зон;

один раз на два роки - на територіях, де здійснюється виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів, та на прилеглих до них територіях.

9. Для проведення обстеження можуть залучатися фахівці установ з питань карантину рослин, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби (далі - фахівці).

З метою залучення фахівця державний фітосанітарний інспектор звертається до установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби.

Державний фітосанітарний інспектор визначає площу та метод обстеження.

Фахівець під час обстеження визначеної площі відбирає зразки об'єктів регулювання, шкідливі та регульовані шкідливі організми, про що складає довідку про обстеження (додаток 2), яку разом із відібраними зразками подає державному фітосанітарному інспектору.

Державний фітосанітарний інспектор з метою проведення фітосанітарної експертизи надсилає відібрані під час проведення обстеження зразки до фітосанітарної лабораторії.

За результатами проведених фітосанітарних процедур державний фітосанітарний інспектор складає акт обстеження (додаток 3).

10. З метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів фітосанітарними лабораторіями Держпродспоживслужби проводиться фітосанітарна експертиза, яка включає:

проведення аналізу фітосанітарного стану об'єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів;

визначення видів виявлених шкідливих організмів;

підготовку висновку фітосанітарної експертизи.

11. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і здійснення під контролем державного фітосанітарного інспектора заходів щодо оздоровлення.

12. Висновок фітосанітарної експертизи видається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об'єкта регулювання на аналіз.

13. У разі проведення складного аналізу (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи видається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз.

14. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка об'єкта регулювання і оцінки виявлених шкідливих організмів державний фітосанітарний інспектор визначає фітосанітарний стан партії об'єктів регулювання та приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів.

15. Знезараження об'єктів регулювання провадиться з дотриманням вимог законодавства.

Заражені шкідливими організмами об'єкти регулювання, що вивозяться за межі митної території України або карантинної зони, підлягають знезараженню.

16. Об'єкти регулювання, у тому числі засоби перевезення, сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя, що переміщуються через державний кордон або карантинні зони, підлягають інспектуванню, а в разі виявлення шкідливих організмів - знезараженню, яке проводиться у місцях відвантаження чи безпосередньо у транспортних засобах.

17. Організацію та контроль за проведенням знезараження, в тому числі фумігації, об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, здійснюють головні управління Держпродспоживслужби.

18. У разі вивезення за межі митної території України партії вантажу, яка формується з декількох партій об'єктів регулювання, знезараження може проводитися у місці складування, концентрації (нагромадження) такої партії.

19. Після знезараження об'єктів регулювання їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі результатів інспектування та фітосанітарної експертизи.

У разі проведення фумігації об'єктів регулювання у транспортних засобах під час перевезення їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі відповідного акта, складеного суб'єктом господарювання, який провів таку фумігацію (знезараження), та власником таких об'єктів регулювання.

20. Об'єкти регулювання, за винятком суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів, вивозяться за межі митної території України, у тому числі шляхом реекспорту, за наявності фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який видається органом Держпродспоживслужби на кожну партію, що вивозиться у транспортному засобі.

21. Фітосанітарний та карантинний сертифікати видаються за результатами проведення фітосанітарних процедур.

22. Для отримання фітосанітарного сертифіката (додаток 4) або фітосанітарного сертифіката на реекспорт (додаток 5) державному фітосанітарному інспектору подається:

заява, заповнена англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (додаток 6);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на об'єкти регулювання, включені до переліку об'єктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

На запит особи, яка здійснює переміщення, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається державним фітосанітарним інспектором не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об'єктів регулювання на підставі проведених фітосанітарних процедур.

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявникові фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу державному фітосанітарному інспектору із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт на території України становить 14 днів.

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюються у двох примірниках: перший примірник видається заявникові, другий - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

23. Карантинний сертифікат (додаток 7) видається на об'єкти регулювання, включені до переліку об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, для цілей контролю за переміщенням територією України у разі:

вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони;

транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

На запит особи, яка здійснює переміщення, карантинний сертифікат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України.

На запит особи, яка здійснює переміщення об'єктів регулювання, що вироблялися на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів, карантинний сертифікат видається за результатами інспектування без здійснення відбору зразків та фітосанітарної експертизи.

24. Власник вантажу об'єктів регулювання не раніше ніж за 14 днів до відвантаження або відправлення пред'являє державному фітосанітарному інспектору партію зазначених об'єктів для проведення фітосанітарних процедур.

25. Для отримання карантинного сертифіката державному фітосанітарному інспектору подається:

заява (додаток 6);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката.

26. Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об'єктів регулювання територією України на підставі результатів проведених фітосанітарних процедур.

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявникові карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою державному фітосанітарному інспектору письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

Строк дії карантинного сертифіката становить 14 днів.

27. Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - надсилається органові Держпродспоживслужби, куди перевозяться об'єкти регулювання; третій - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

28. Фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт і карантинний сертифікат підписуються державним фітосанітарним інспектором і скріплюються трикутною печаткою встановленого зразка (додаток 8).

Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт і карантинного сертифіката здійснюються відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про карантин рослин".

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

_______________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)
АКТ N _____________________
про результати ________________________________________________
                       (огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням)

від ___ ____________ 20__ року

Мною, державним фітосанітарним інспектором ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
згідно із
Законом України "Про карантин рослин" проведено: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування фітосанітарної процедури)
_____________________________________________________________________________________

Місце проведення фітосанітарної процедури _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування об'єкта (об'єктів) регулювання: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг або вага партії об'єкта (об'єктів) регулювання ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Власник об'єкта (об'єктів) регулювання ___________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                              повне найменування, місце проживання, місцезнаходження та реквізити)
_____________________________________________________________________________________

Країна походження об'єкта регулювання __________________________________________________
                                                                                                                       (у разі експорту або реекспорту
_____________________________________________________________________________________
                                                                   зазначається країна експорту або реекспорту)
Вид транспортного засобу ______________________________________________________________
                                                                                   (найменування, номер транспортного засобу)
_____________________________________________________________________________________

Перелік документів, які супроводжують об'єкт регулювання _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати фітосанітарної експертизи ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прийняте рішення державного фітосанітарного інспектора: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Акт складено у присутності:

Представник власника
об'єкта (об'єктів) регулювання

________

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Державний фітосанітарний
інспектор

М. П.

________

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примітки.

1. У номері акта після цифр проставляється літера "І" у разі огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням об'єкта регулювання імпортного походження, наприклад: "Акт N 1234(І)", або літера "В" - у разі огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням об'єкта регулювання вітчизняного походження, наприклад: "Акт N 1243(В)".

2. У назві акта потрібне вписати.

3. У частині "Прийняте рішення державного фітосанітарного інспектора" зазначається "під фітосанітарним контролем", "вивезення з України дозволено", "ввезення в Україну дозволено", "вантаж підлягає фітосанітарному контролю за місцем призначення", "транзит по Україні дозволено", "вантаж повернуто", "вантаж вилучено та знищено", "вантаж підлягає знезараженню", "вантаж підлягає огляду з відбором зразків для проведення фітосанітарної експертизи".

4. У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення акта проведення фітосанітарних процедур, виходить за рамки позиції на бланку, зазначається:

на лицьовому боці у відповідній позиції - "Інформація зазначена на зворотному боці акта проведення фітосанітарних процедур";

на зворотному боці - дата оформлення та номер акта проведення фітосанітарних процедур; найменування позиції; інформація, необхідна для заповнення акта проведення фітосанітарних процедур, що скріплюється підписом і печаткою.

 

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

_______________________________________________________
(найменування установи з питань карантину рослин, що належить
до сфери управління Держпродспоживслужби)

ДОВІДКА ПРО ОБСТЕЖЕННЯ
N ________
від ____ __________ 20__ року

Мною, _______________________________________________________________________________
                                           (посада та прізвище, ім'я, по батькові фахівця установи з питань
_____________________________________________________________________________________
                                            карантину рослин, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби)
_____________________________________________________________________________________
проведено обстеження: _________________________________________________________________
                                                                                              (загальна площа земельної ділянки, гектарів,
_____________________________________________________________________________________
                                          прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи та її місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                   або прізвище, ім'я та по батькові власника або користувача земельної ділянки)

Місце обстеження: _____________________________________________________________________
                                                                                    (найменування населеного пункту, району, області)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Культура, що обстежується, _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обстежено на виявлення регульованих шкідливих організмів _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування шкідливих та регульованих шкідливих організмів)
_____________________________________________________________________________________

Метод проведення обстеження __________________________________________________________
                                                                                                        (у разі проведення обстеження із застосуванням
_____________________________________________________________________________________
                                              феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розміщення)
_____________________________________________________________________________________.

Виявлено ____________________________________________________________________________
                                                             (найменування шкідливих та регульованих шкідливих організмів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відібрано зразків у кількості ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фахівця установи
з питань карантину рослин, що належить до сфери
управління Держпродспоживслужби)

________________
(підпис)

 

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

_______________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ
N ________
від ___ ____________ 20__ року

Мною, _______________________________________________________________________________
                                        (посада та прізвище, ім'я, по батькові державного фітосанітарного інспектора)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проведено обстеження: _________________________________________________________________
                                                                                    (загальна площа земельної ділянки, гектарів,
_____________________________________________________________________________________
                                                прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи та її місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                        або прізвище, ім'я та по батькові власника або користувача земельної ділянки)

Місце обстеження: ____________________________________________________________________
                                                                                (найменування населеного пункту, району, області)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Культура, що обстежується, _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обстежено на виявлення регульованих шкідливих організмів ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування шкідливих та регульованих шкідливих організмів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Метод проведення обстеження* _________________________________________________________
                                                                                           (у разі проведення обстеження із застосуванням
_____________________________________________________________________________________
                                                         феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розміщення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виявлені _____________________________________________________________________________
                                                              (найменування шкідливих та регульованих шкідливих організмів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відібрані зразки у кількості ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Надіслані для підтвердження до фітосанітарної лабораторії ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування фітосанітарної лабораторії)

Висновки ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові державного
фітосанітарного інспектора)

________________
(підпис)

М. П.

Цей акт складено у двох примірниках, один з яких одержав

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(підпис)

____________
* У разі залучення до проведення обстеження фахівця установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби, зазначається дата і номер довідки про обстеження.

 

Зразок

Лицьовий бік

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
N ________________________________

3. Імпортер та його адреса
Declared name and address of consignee

4. До організації карантину і захисту рослин
________________________________ (країна-імпортер)
Plant Protection
Organization(s) of ________________ (country of import)

5. Місце походження
Place of origin

6. Пункт ввезення
Declared рoint of entry

Україна
UKRAINE
Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection


 

7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance

8. Маркування, кількість та опис паковання, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants

9. Кількість
Declared quantity

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація
Additional declaration

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment

18. Місце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прізвище державного фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector

Підпис державного фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.
Stamp

12. Обробка
Treatment

13. Хімічна (діюча речовина)
Chemical (active ingredient)

14. Експозиція та температура
Duration and temperature

15. Концентрація/доза
Concentration/dose

16. Дата
Date

17. Додаткова інформація
Additional information

Зворотний бік

Примітки.

1. Бланк фітосанітарного сертифіката виготовляється на папері, який має систему захисту від підробки та несанкціонованого тиражування, розміром 210 х 297 міліметрів. На зворотній стороні бланка фітосанітарного сертифіката зазначаються: "ХХ" - серія бланка, 000000 - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.

2. Бланк фітосанітарного сертифіката заповнюється друкованими літерами, англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), розбірливо, без виправлень, друкованим текстом.

3. У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення фітосанітарного сертифіката, виходить за рамки позиції на бланку, зазначається:

на лицьовому боці у відповідній позиції фітосанітарного сертифіката - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate (інформація зазначена на зворотному боці фітосанітарного сертифіката)";

на зворотному боці - дата оформлення та номер фітосанітарного сертифіката; номер та найменування позиції; інформація, необхідна для заповнення фітосанітарного сертифіката, що скріплюється підписом і печаткою.

 

Зразок

Лицьовий бік

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РЕЕКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
N __________________________

3. Імпортер та його адреса
Declared name and address of consignee

4. До організації карантину і захисту рослин
________________________________ (країна-імпортер)
To Plant Protection
Organization(s) of ______________ (country of import)

5. Місце походження
Place of origin

6. Пункт ввезення
Declared рoint of entry

Україна
UKRAINE
Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection


 

7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance

8. Маркування, кількість та опис паковання, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants

9. Кількість
Declared quantity

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші
об'єкти регулювання були імпортовані до ______________________ (країна реекспорту) з ______________________ (країна походження) у супроводі фітосанітарного сертифіката
N ___________________ (оригінал, затверджена копія, які додаються до цього сертифіката), а також засвідчує, що такі рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання упаковані, переупаковані в оригінальну нову упаковку, яка визначена оригінальним фітосанітарним сертифікатом. За результатами додаткового інспектування визнано їх відповідність діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, а також засвідчено, що під час зберігання в Україні вантаж не зазнав ризику інфікування чи зараження.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described
above where imported into (contracting party of re-export) ______________________ from __________________ (contracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate N _______________________ (in original certified true copy of which is attached to this certificate); that they are packed, repacked in original new containers, based on the original phytosanitary certificate. By the results of additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Ukraine the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

11. Додаткова декларація
Additional declaration

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinfestation and/or disinfection treatment

18. Місце оформлення
Place of issue

Дата
Date

Прізвище державного фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector

Підпис державного фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector

М. П.

Stamp

12. Обробка
Treatment

13. Хімічна (діюча речовина)
Chemical (active ingredient)

14. Експозиція та температура
Duration and temperature

15. Концентрація (доза)
Concentration (dose)

16. Дата
Date

17. Додаткова інформація
Additional information

Зворотний бік

Примітки.

1. Бланк фітосанітарного сертифіката на реекспорт виготовляється на папері, який має систему захисту від підробки та несанкціонованого тиражування, розміром 210 х 297 міліметрів. На зворотній стороні бланка фітосанітарного сертифіката на реекспорт зазначається: "ХХ" - серія бланка, "000000" - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.

2. Бланк фітосанітарного сертифіката на реекспорт заповнюється друкованими літерами, англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAО), розбірливо, без виправлень, друкованим текстом.

3. У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення фітосанітарного сертифіката на реекспорт, виходить за рамки позиції на бланку, зазначається:

на лицьовому боці у відповідній позиції фітосанітарного сертифіката на реекспорт - "Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate for re-export (інформація зазначена на зворотному боці фітосанітарного сертифіката на реекспорт)";

на зворотному боці - дата оформлення і номер фітосанітарного сертифіката на реекспорт; номер та найменування позиції; інформація, необхідна для заповнення фітосанітарного сертифіката на реекспорт, що скріплюється підписом і печаткою.

 

ЗАЯВА/APPLICATION
на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного
сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката
/ for issuance of a phytosanitary certificate, re-export
phytosanitary certificate, quarantine certificate
(непотрібне закреслити) / (cross out the unnecessary)

1. Відправник (експортер) та його адреса / Name and address of consignor (exporter)
____________________________________________________________________________________

Для резидентів/For residents _____________________________________________________________
                                                                                      код згідно з ЄДРПОУ / code according to
_____________________________________________________________________________________
                                               the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*

2. Отримувач (імпортер) та його адреса / Name and address of consignee (importer)
_____________________________________________________________________________________

Для резидентів/for residents _____________________________________________________________
                                                                                           код згідно з ЄДРПОУ / code according to
_____________________________________________________________________________________
                                           the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*

3. Країна походження / Country of origin ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Місце (регіон) походження та місце зберігання  / Place (region) of origin and storage area
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Спосіб транспортування та номер транспортного засобу / Mode of transport and its number plate
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Пункт або станція призначення / Destination point or station
_____________________________________________________________________________________

7. Пункт ввезення до країни-імпортера / Point of entry to the country of destination**
_____________________________________________________________________________________

8. Кількість (об'єм або вага) об'єкта регулювання / Quantity (volume or weight) of regulated article(s)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Найменування об'єкта регулювання та маркування / Name (title) and marking of regulated article(s)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Пункт або станція відправлення / Departure point or station
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Додаткова декларація або інформація, що подається заявником / Additional declaration or information provided by the applicant
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Вимоги до об'єкта регулювання та транспортного засобу в частині здійснення карантину рослин, що повинні бути виконані під час оформлення сертифіката / Plant quarantine requirements to regulated article(s) and the vehicle that must be performed during certificate registration ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата подання заяви /
Date of application

 
________________ 20___ року

Відправник (експортер) /
Consignor (exporter)

 
______________________________
(прізвище і підпис) / (name and signature)

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Number of taxpayer's registration card or passport series and number for individuals, who because of their religious beliefs refused to accept the number of a taxpayer's registration card and reported an appropriate authority of the State Tax Service and have a mark in the passport.

** Заповнюється для фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт.

To be filled only for re-export phytosanitary certificates.

 

Зразок

Лицьовий бік

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

_______________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ N _________________
від ___ _________ 20__ р. дійсний до ___ ___________20___ р.

1. Виданий ___________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, місце постійного проживання власника
_____________________________________________________________________________________
                                                   (відправника) об'єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;
_____________________________________________________________________________________
                                             повне найменування, місцезнаходження та реквізити власника (відправника) 
                                                                          об'єктів регулювання - для юридичної особи)

2. Отримувач об'єктів регулювання _______________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, місце постійного
_____________________________________________________________________________________
                            проживання власника (отримувача) об'єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;
_____________________________________________________________________________________
                                           повне найменування, місцезнаходження та реквізити власника (отримувача)
                                                               об'єктів регулювання - для юридичної особи)

3. Найменування об'єктів регулювання ____________________________________________________

4. Загальна кількість місць (одиниць) _____________________________________________________

5. Обсяг партії об'єктів регулювання або їх вага ____________________________________________
                                                                                                                            (словами в одиницях вимірювання)

6. Спосіб транспортування ______________________________________________________________
                                                                                           (із зазначенням для морських перевезень - 
                                                                                                       найменування судна, баржі;
_____________________________________________________________________________________
                                                                для залізничних перевезень - номера вагона; для автомобільних
                                                                         перевезень - номера автотранспортного засобу)

7. Країна походження __________________________________________________________________

8. Місце або станція відправлення _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Місце або станція призначення ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Інформація про фітосанітарний стан об'єктів регулювання і проведення фітосанітарних
процедур ____________________________________________________________________________
                                                                                                 (відмітка про фітосанітарний стан
_____________________________________________________________________________________
                                                              об'єктів регулювання і проведені заходи)

11. Умови, що встановлюються у разі відвантаження, відправлення, транспортування, приймання та використання об'єктів регулювання: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Місце оформлення карантинного сертифіката __________________________________________

Державний фітосанітарний інспектор
М. П.

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)


 

Зворотний бік

Примітки.

1. Бланк карантинного сертифіката виготовляється на папері, який має систему захисту від підробки та несанкціонованого тиражування, розміром 210 х 297 міліметрів. На зворотній стороні бланка карантинного сертифіката "ХХ" - серія бланка, 000000 - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.

2. Бланк карантинного сертифіката заповнюється друкованими літерами державною мовою, розбірливо, без виправлень, друкованим текстом.

3 У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення карантинного сертифіката, виходить за рамки позиції на бланку, зазначається:

на лицьовому боці у відповідній позиції карантинного сертифіката - "Інформація зазначена на зворотному боці карантинного сертифіката";

на зворотному боці - дата оформлення та номер карантинного сертифіката; номер та найменування позиції; інформація, необхідна для заповнення карантинного сертифіката, що скріплюється підписом і печаткою.

 

Примітки.

1. "ХХ" - код відповідного органу Держпродспоживслужби.

2. "000" - код державного фітосанітарного інспектора.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992,
від 01.03.2010 р. N 236,
 від 10.08.2011 р. N 853
,
від 25.12.2013 р. N 955,
від 28.01.2015 р. N 42,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

 

ПОРЯДОК
оформлення карантинного дозволу

Порядок виключено

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 236,
 від 10.08.2011 р. N 853
,
від 25.12.2013 р. N 955,
від 28.01.2015 р. N 42,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України

Код згідно
з
УКТЗЕД

Найменування об'єкта регулювання

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

0603

Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза гібрид для сівби (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша

0713

Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; та крім серцевини сагової пальми)

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

0806

Виноград, свіжий або сушений

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

0810

Інші плоди, свіжі

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі

1001*

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1002*

Жито

1003*

Ячмінь

1004*

Овес

1005*

Кукурудза

1006*

Рис

1007*

Сорго зернове

1008*

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

1103*

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1104*

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

1107 10*

Солод необсмажений

1201*

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

1202*

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

1204 00*

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

1205*

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

1206 00*

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

1207*

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

1210*

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

1211*

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1212* (крім 1212 21 00 00 та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнених або неподрібнених); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені

1214*

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені (крім соняшникового лушпиння)

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи і залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи не гранульовані

2308 00*

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавок із яблук та виноградних вичавок)

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)

4403 (крім 4403 10 00 00, що оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

4406 10 00 00

Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних колій, не просочені

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з'єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; обичайки дерев'яні

5101 11 00 00

Вовна немита, стрижена

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки

____________
* Видача карантинного сертифіката на зазначені об'єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України не обов'язкова. Видача карантинного сертифіката здійснюється виключно у разі добровільного звернення осіб.

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 42
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту

Код згідно
з
УКТЗЕД

Найменування об'єкта регулювання

Країни-експортери
або зони країн походження,
для яких заборонено імпорт в Україну об'єктів регулювання

Країни-імпортери,
на вимогу яких об'єкти регулювання супроводжуються фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей

 

усі країни світу

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

 

усі країни світу

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

 

усі країни світу

0603

Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

 

усі країни світу

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

 

усі країни світу

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

Сирійська Арабська Республіка*

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

 

усі країни світу

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0705

Салат-латук
(Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гібрид для сівби

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0713

Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

 

усі країни світу

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; крім серцевини сагової пальми)

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії)

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки

 

усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0802

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії)

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

 

усі країни світу

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

 

усі країни світу

0806

Виноград, свіжий або сушений

 

усі країни світу

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

 

усі країни світу

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

 

усі країни світу

0810

Інші плоди, свіжі

 

усі країни світу

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0814 00 00 00

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі (крім морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном

 

усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0903 00 00 00

Мате або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0906

Кориця та квіти коричного дерева

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0907

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0908

Горіх мускатний, маціс і кардамон

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, кумину, кмину; ягоди ялівцю

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

 

усі країни світу

1002

Жито

 

усі країни світу

1003

Ячмінь

 

усі країни світу

1004

Овес

 

усі країни світу

1005

Кукурудза

 

усі країни світу

1006

Рис

 

усі країни світу

1007

Сорго зернове

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

 

усі країни світу

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 (крім із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08)

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1107 10

Солод необсмажений

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1201

Соєві боби, подрібнені або не подрібнені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1202

Арахіс, не смажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1203 00 00 00

Копра

 

усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1205

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

 

усі країни світу

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

 

усі країни світу

1207

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

 

усі країни світу

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

 

усі країни світу

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

 

усі країни світу

1212 (крім 1212 21 00 00 та
1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнені або не подрібнені); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені

 

усі країни світу

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані

 

усі країни світу

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені

 

усі країни світу

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао

 

усі країни світу, крім Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи не гранульовані

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавок з яблук та виноградних вичавок)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей

 

усі країни світу

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований

 

усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей

 

усі країни світу

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)

 

усі країни світу

4403 (крім 4403 10 00 00 оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

 

усі країни світу

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

 

усі країни світу

4406 10 00 00

Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних аналогічних колій, не просочені

 

усі країни світу

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів

 

усі країни світу

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з'єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, заокруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання

 

усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; обичайки дерев'яні

 

усі країни світу

4416 00 00 00

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану

5101 11 00 00

Вовна, немита, стрижена

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

9406 00 20 00

Конструкції будівельні збірні з дерева

 

усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки

 

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

____________
* Із Сирійської Арабської Республіки забороняється ввезення в Україну товарів, які класифікуються за
кодом згідно з УКТЗЕД 0709 30 00 00 (баклажани) та за кодом згідно з УКТЗЕД 0709 60 (перець).

(постанову доповнено переліком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829)

____________

Опрос