Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и реализации дивидендной политики государства

КМ Украины
Постановление КМ от 12.05.2007 № 702
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2007 р. N 702

Київ

Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 травня 2013 року N 416
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статей 52 і 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 416)

1. Затвердити Порядок формування та реалізації дивідендної політики держави (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам суб'єктів управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах господарських організацій, забезпечити реалізацію дивідендної політики та надходження до державного бюджету дивідендів згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснювати моніторинг сплати дивідендів господарськими організаціями в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах цих організацій, і щомісяця до 15 числа надавати Міністерству фінансів в розрізі областей і господарських організацій інформацію про обсяги надходження дивідендів станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 416,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
формування та реалізації дивідендної політики держави

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм формування Мінекономіки разом з Мінфіном дивідендної політики держави, її реалізації суб'єктами управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій (далі - суб'єкти управління корпоративними правами держави).

2. Дія цього Порядку поширюється на всі господарські організації з державною часткою у статутному капіталі, а також на господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, державна частка у статутному капіталі яких становить 100 відсотків, у тому числі на дочірні підприємства.

3. Мінекономіки здійснює моніторинг стану сплати дивідендів, нарахованих на державну частку (далі - дивіденди) господарськими організаціями, в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами держави і подає щомісяця до 15 числа Мінфіну інформацію про обсяги надходження дивідендів у звітному періоді в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами держави, областей, господарських організацій із зазначенням їх державної частки станом на перше число кожного місяця.

4. Суб'єкти управління корпоративними правами держави подають щороку до 15 березня на основі затверджених фінансових планів на поточний рік Мінекономіки за встановленою ним формою інформацію про зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та дивідендів кожної господарської організації із зазначенням розміру державної частки, функції з управління корпоративними правами якої виконують такі суб'єкти.

5. З урахуванням галузевих особливостей, виду господарської діяльності та обсягу прибутку, одержаного господарськими організаціями за минулі роки, на підставі показників, передбачених державним бюджетом і основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період, та прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку суб'єкти управління корпоративними правами держави щороку до 20 березня готують і подають Мінекономіки пропозиції щодо встановлення базових нормативів частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році.

6. Базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, становлять не менш як 30 відсотків чистого прибутку.

7. Мінекономіки подає щороку до 20 травня Мінфіну інформацію про очікувані в наступному році обсяги надходження дивідендів до державного бюджету.

8. Базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, затверджуються щороку Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки та доводяться до відома суб'єктів управління корпоративними правами держави.

9. Суб'єкти управління корпоративним правами держави забезпечують відповідно до затверджених базових нормативів частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, реалізацію дивідендної політики держави шляхом здійснення заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими організаціями згідно з їх установчими документами та законодавством.

10. Суб'єкти управління корпоративними правами держави подають щомісяця до 5 числа Мінекономіки за встановленою ним формою узагальнену інформацію про нарахування і перерахування дивідендів у поточному бюджетному році, а також інформацію про кожну господарську організацію, стосовно якої такі суб'єкти виконують функції з управління корпоративними правами держави.

11. Казначейство подає Мінекономіки інформацію про надходження дивідендів у встановленому порядку.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.05.2013 р. N 416)

____________

Опрос