Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок обеспечения инвалидов автомобилями

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2007 № 661
действует с 14.05.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2007 р. N 661

Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130), зміни, що додаються.

2. Дія абзацу шостого пункту 5 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями не поширюється на осіб, які стали на облік для забезпечення автомобілем до набрання чинності цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

1. У пункті 1:

доповнити абзац третій після слів "(далі - головні управління соціального захисту" словами "або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції)";

останній абзац замінити абзацами такого змісту:

"Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування інваліда на проживання до установи соціального обслуговування автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, повертається цьому головному управлінню або управлінню у повному комплекті для реалізації в установленому порядку.

Марки автомобілів, якими забезпечуються інваліди, визначаються Кабінетом Міністрів України.".

2. У пункті 2:

в абзаці четвертому слова "виділяються головними управліннями соціального захисту згідно з укладеними з управліннями виконавчої дирекції договорами" замінити словами "видаються управліннями виконавчої дирекції";

доповнити абзац сьомий після слів "Фонд соціального захисту інвалідів" словами "та Фонд соціального страхування".

3. Доповнити пункт 3 абзацами такого змісту:

"Факт спільного проживання інваліда та члена сім'ї, якому передається право керування автомобілем, може бути встановлений на підставі паспортів (інваліда та члена сім'ї) чи акта комісії, утвореної у складі депутата місцевої ради, посадової особи районного управління соціального захисту і двох сусідів інваліда, або довідки житлово-експлуатаційної організації чи іншого органу, визначеного місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у сільській місцевості - сільськими (селищними) радами.

До членів сім'ї інваліда належать особи, які проживають разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми.".

4. Доповнити останній абзац пункту 4 після слів "головних управлінь соціального захисту" словами ", а у разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду соціального страхування - спільними наказами управлінь виконавчої дирекції та головних управлінь соціального захисту".

5. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

не мають в особистому користуванні автомобіля, у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік та забезпечення автомобілем органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкоми міської, районної у місті ради (далі - районні управління соціального захисту) надсилають запит до відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про реєстрацію на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку.

Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.

Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем.

Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.".

6. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який не має права на передачу керування автомобілем члену сім'ї (за умови взяття його на облік до набрання чинності цього Порядку), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) моделі знято з виробництва, такий інвалід забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда.".

7. У пункті 7 слова "і коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування" замінити словами "або через управління виконавчої дирекції за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування".

8. Доповнити пункт 10 після слова "інвалідів" словами ", а інвалідам унаслідок трудового каліцтва - згідно із спільним наказом управління виконавчої дирекції та головного управління соціального захисту".

9. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС робиться позначка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування ним без дозволу головного управління соціального захисту.".

10. У пункті 14:

доповнити абзац перший після слів "головні управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції", а після слів "рішення про забезпечення автомобілем" - словами і цифрами "(крім випадків, передбачених пунктом 241 цього Порядку)";

доповнити абзац третій після слів "головні управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

11. Доповнити пункт 15 після слів "головного управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

12. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:

має підстави для забезпечення автомобілем згідно з пунктом 3 цього Порядку;

проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС на підставі письмової довідки, форма якої затверджується Мінпраці. Довідка видається інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда головним управлінням соціального захисту, в якому інвалід перебував на обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - управлінням виконавчої дирекції.

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом.

Ступінь зношення автомобіля визначається головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції і становить 0,84 відсотка на місяць і 10 відсотків на рік. Під час розрахунку ступеня зношення автомобіля неповний місяць користування (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінпраці.

В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), спадкоємцю інваліда за його заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля, але не більше ніж сума, обчислена головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції виходячи із ступеня зношення автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму з урахуванням фактичного ступеня його зношення.

Вилучення автомобіля, отриманого інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда здійснюється відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду відповідно до подання головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку.".

13. Доповнити пункт 17 після слів "головне управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

14. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. У разі повернення автомобіля головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції він підлягає зняттю з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується Мінпраці (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС).

Повернутий головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції автомобіль підлягає технічному огляду в установленому порядку для визначення його придатності для подальшої експлуатації, ступеня зношення та проведення експертної оцінки залишкової вартості.

Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції пропонуються інвалідам (за письмовою згодою інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда) для використання протягом строку, визначеного з урахуванням ступеня зношення автомобіля. Забезпечення інвалідів такими автомобілями здійснюється у порядку черговості.

Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються головними, районними управліннями соціального захисту або управліннями виконавчої дирекції підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

Інваліди (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), перераховують кошти до спеціального фонду державного бюджету на спеціальний реєстраційний рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, а інваліди внаслідок трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.

Перераховані за автомобілі кошти (7 або 30 відсотків вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.

Кошти за повернуті (вилучені) головним, районним управлінням соціального захисту автомобілі спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а за автомобілі, повернуті (вилучені) управлінням виконавчої дирекції, - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.

Кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі, та кошти за повернуті (вилучені) автомобілі використовуються для:

навчання інвалідів керувати автомобілем;

зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;

визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки їх залишкової вартості;

переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, проводять технічний огляд та експертну оцінку залишкової вартості автомобілів;

оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;

судових витрат у зв'язку з вилученням автомобілів;

проведення технічного огляду автомобілів;

інших витрат, пов'язаних з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів.

Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі та надійшли за повернуті (вилучені) автомобілі, відділення Фонду соціального захисту інвалідів зобов'язані перерахувати Фонду прогнозований залишок коштів з урахуванням очікуваного використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання автомобілів для інвалідів.".

15. У пункті 23:

абзац перший викласти в такій редакції:

"23. У витягу з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) повинні зазначатися:";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Витяг з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилається головним управлінням соціального захисту. У разі коли інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, копія витягу надсилається також відповідному управлінню виконавчої дирекції.".

16. У пункті 24:

доповнити пункт після слів "законному представнику" словами "недієздатного інваліда,", а після слів "дитини-інваліда," - словами "головному управлінню соціального захисту,";

слова "органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі - районні управління соціального захисту)" замінити словами "районному управлінню соціального захисту".

17. Доповнити Порядок пунктом 241 такого змісту:

"241. Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а діти-інваліди - у разі досягнення 18-річного віку.".

18. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.".

19. Абзаци другий і третій підпункту 3 пункту 30 виключити.

20. Пункти 31 і 34 викласти в такій редакції:

"31. Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди з дитинства;

інваліди від загального захворювання;

особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

інваліди від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як інвалідів війни;

інваліди III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру;

сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що вони не мають права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів 29 - 30 цього Порядку;

2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним - особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, за умови взяття їх на облік до набрання чинності цим Порядком.

За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні представники (за відсутності в них протипоказань до керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування автомобілем) недієздатних інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів та інваліди з дитинства (з передачею права керування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда) внаслідок дитячого церебрального паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у таких інвалідів, дітей-інвалідів медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням.";

"34. Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву, форма якої затверджується Мінпраці.

До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;

паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім'ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, якому передається право керування автомобілем, або акт, що засвідчує факт спільного проживання інваліда і такого члена сім'ї;

для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;

для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма N 088/0) і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов'язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту, яке видало таке направлення.

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу районне управління соціального захисту надсилає документи інваліда разом із заявою до головного управління соціального захисту.".

21. У пункті 36:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік з дати подачі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль.

У разі заміни автомобіля, отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, інвалід береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім'ї береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.".

22. У пункті 37:

абзац другий після слів "законного представника" доповнити словами "недієздатного інваліда,";

абзац п'ятий після слів "затверджується Мінпраці" доповнити словами ", чи розпорядження управління виконавчої дирекції - для інвалідів унаслідок трудового каліцтва";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"довідка, видана відповідним підрозділом МВС про відсутність у інваліда транспортного засобу.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

абзац восьмий замінити абзацами такого змісту:

"Якщо на момент взяття на облік в інваліда або члена сім'ї, якому буде передано право керування автомобілем, немає посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової справи його копію.

На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до особової справи додається висновок лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда або члена його сім'ї, якому буде передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда керувати автомобілем.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

доповнити абзац десятий після слів "головного управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

23. Доповнити абзац перший пункту 40 після слів "головних управліннях соціального захисту" словами ", а їх копії - в управліннях виконавчої дирекції".

24. У пункті 41:

у другому реченні абзацу першого слова "інваліди (за їх бажанням)" замінити словами "інваліди (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних інвалідів)";

в абзаці другому слова "інваліду (за його згодою)" замінити словами "інваліду (за його згодою або за згодою законного представника недієздатного інваліда)".

25. Абзац другий пункту 42 викласти в такій редакції:

"У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить позначку про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного управління.".

26. Доповнити Порядок пунктом 43 такого змісту:

"43. Мінпраці на підставі копій документів, що підтверджують право керування автомобілем інваліда або члена його сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда, інформації про вартість і кількість отриманих автомобілів і копій висновків Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України затверджує кошториси головних управлінь соціального захисту на суму вартості ввезених в Україну і визнаних гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням зазначених сум на балансових рахунках головних управлінь соціального захисту.".

27. Пункти 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 32, 35 і 41 та назви розділів після слів "законний представник" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами "недієздатного інваліда," у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос