Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной службе автомобильных дорог Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 16.04.2007 № 628
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 квітня 2007 р. N 628

Київ

Про затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 року N 439)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну службу автомобільних доріг України, що додається.

2. Державній службі автомобільних доріг привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу автомобільних доріг України

1. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку.

2. Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра транспорту та зв'язку та цим Положенням.

Укравтодор узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Укравтодор організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Укравтодору є:

підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства та забезпечення її реалізації;

розроблення і реалізація стратегії розвитку дорожнього господарства;

підготовка та організація виконання з питань, що належать до його компетенції, державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування (далі - автомобільні дороги), вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд.

4. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства і забезпечує її реалізацію, здійснює управління у зазначеній сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, що належать до його компетенції;

2) аналізує стан розвитку дорожнього господарства і рівень задоволення суспільних потреб в автомобільних дорогах, готує пропозиції щодо забезпечення розвитку їх мережі, розробляє і в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо забезпечення розвитку дорожнього господарства;

3) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету, прогнозних і програмних документів з питань економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

4) бере участь у межах своїх повноважень у підготовці пропозицій щодо формування і реалізації державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної, зовнішньоекономічної, податкової, антимонопольної та цінової політики у сфері дорожнього господарства;

5) розробляє державні програми розвитку дорожнього господарства та забезпечує їх виконання;

6) вживає у межах своїх повноважень заходів до створення рівних умов господарювання для підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у сфері дорожнього господарства, незалежно від форми власності;

7) погоджує відповідно до законодавства питання щодо:

будівництва споруд, комплексів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг;

8) здійснює відповідно до законодавства управління коштами Державного дорожнього фонду та в межах своїх повноважень визначає напрями використання бюджетних коштів, призначених для фінансування дорожнього господарства;

9) виступає в установленому порядку державним замовником наукових і науково-технічних досліджень з питань функціонування та розвитку дорожнього господарства;

10) координує здійснення заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій у сфері дорожнього господарства;

11) бере участь у межах своїх повноважень у розробленні та виконанні державних екологічних програм, заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

12) виконує функції з управління автомобільними дорогами та іншими об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

13) вживає заходів до удосконалення механізму державного регулювання у сфері дорожнього господарства, створення правових та економічних умов для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності у зазначеній сфері;

14) бере участь у розробленні механізму перебудови структури дорожнього господарства та вдосконалення його системи управління;

15) веде статистичний облік автомобільних доріг, забезпечує їх паспортизацію, а також веде облік відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу, інших споруд;

16) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування переліків автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни, що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;

17) погоджує відповідно до законодавства маршрути проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами;

18) забезпечує здійснення контролю за ваговими та габаритними параметрами транспортних засобів на автомобільних дорогах;

19) здійснює згідно із законодавством закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів;

20) організовує проведення робіт з надання автомобільних доріг у концесію;

21) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань користування та охорони автомобільних доріг;

22) аналізує інформацію про стан автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, організовує проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційного стану зазначених доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд, розробляє і здійснює заходи щодо підвищення рівня їх якості;

23) подає в установленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації державного майна, що перебуває у сфері його управління;

24) бере участь у межах своїх повноважень у розробленні та здійсненні організаційних, інженерно-технічних та інших заходів щодо підготовки єдиної транспортної системи до функціонування в особливий період; забезпечує у разі запровадження в державі особливого періоду переведення об'єктів дорожньої інфраструктури на відповідний режим функціонування, технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг;

25) бере участь відповідно до законодавства у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, проводить службові розслідування;

26) розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

27) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом робіт із запобігання правопорушенням на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

28) забезпечує разом з МВС додержання вимог законодавства щодо охорони автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд;

29) забезпечує в установленому порядку складення та подання статистичної звітності з питань, що належать до його компетенції;

30) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників дорожнього господарства;

31) проводить відповідно до законодавства роботу із залучення додаткових (небюджетних) джерел для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожнього господарства;

32) забезпечує функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

33) координує діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язану з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг;

34) затверджує у межах своїх повноважень галузеві стандарти, нормативно-технічну документацію з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, технічні умови виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання у сфері дорожнього господарства, а також здійснює контроль за їх додержанням;

35) забезпечує розроблення, проводить експертизу та затверджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд;

36) забезпечує організацію будівництва та експлуатацію автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, інших споруд, у тому числі на умовах концесії;

37) проводить моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

38) затверджує відповідно до законодавства техніко-економічні обґрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних робіт, організовує виконання дорожніх робіт та контроль за їх виконанням;

39) організовує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції вітчизняного дорожнього господарства в європейську і світову транспортні системи;

40) бере участь відповідно до законодавства у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації, укладає міжнародні договори та забезпечує виконання Україною зобов'язань за такими договорами з питань, що належать до його компетенції;

41) здійснює заходи щодо забезпечення галузевого співробітництва України з ЄС, забезпечує у межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, проведення інших заходів щодо інтеграції України в ЄС;

42) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави, визначених законодавством;

43) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Укравтодору, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

44) здійснює контроль за використанням підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, фінансових ресурсів, проводить оцінку ефективності господарської діяльності, виявляє порушення, що перешкоджають ефективному використанню коштів і майна, відтворенню виробництва, та здійснює заходи щодо запобігання таким порушенням;

45) приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

46) укладає і розриває в установленому порядку контракти з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх виконанням;

47) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо оплати праці та соціального захисту працівників дорожнього господарства;

48) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Укравтодор має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати у разі потреби в установленому порядку комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

приймати у випадках та у порядку, передбачених законодавством, рішення про обмеження або заборону руху автомобільними дорогами;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Укравтодор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Укравтодор у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання та у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Укравтодору підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

8. Рішення Укравтодору, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Укравтодор реалізує свої повноваження безпосередньо та через органи управління на місцях.

10. Укравтодор очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Укравтодору вносить Міністр транспорту та зв'язку.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства Кабінетом Міністрів України.

11. Голова Укравтодору:

здійснює керівництво Укравтодором, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на нього завдань;

розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Укравтодору;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Укравтодору відповідного рангу державного службовця, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравтодору, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів центрального апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків Голова Укравтодору.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність і проведення яких визначає Голова.

Рішення колегії провадяться в життя наказами Укравтодору.

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших програм та інших питань в Укравтодорі можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад дорадчих та консультативних органів та положення про них затверджує Голова Укравтодору.

14. Граничну чисельність працівників Укравтодору затверджує Кабінет Міністрів України.

Структура центрального апарату та положення про структурні підрозділи Укравтодору затверджуються в установленому законодавством порядку.

Штатний розпис та кошторис Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Укравтодор є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос