Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных организаций физкультурно-спортивного направления

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2007 № 520
редакция действует с 26.04.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2007 р. N 520

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 квітня 2007 року N 654

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються:

центральним та місцевим радам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" на їх поточне утримання (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші витрати за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів), організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних верств населення, навчально-тренувальних зборів і всеукраїнських спортивних змагань, повноваження на проведення яких надані таким товариствам Мінсім'ямолодьспортом;

центральним школам вищої спортивної майстерності фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" на їх поточне утримання (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші витрати за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів), проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів таких шкіл та забезпечення їх участі у всеукраїнських спортивних змаганнях, придбання інвентарю та обладнання;

авіаційно-спортивним клубам Товариства сприяння обороні на їх поточне утримання (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші витрати за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів) і проведення спортивних заходів загальнодержавного рівня, повноваження на проведення яких надані таким клубам Мінсім'ямолодьспортом;

абзац п'ятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 26.04.2007 р. N 654)

іншим всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування (федераціям, асоціаціям, спілкам тощо) на проведення спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, повноваження на проведення яких надані таким організаціям Мінсім'ямолодьспортом.

3. Мінсім'ямолодьспорт здійснює розподіл бюджетних коштів між зазначеними в пункті 2 цього Порядку громадськими організаціями та закладами (далі - одержувачі бюджетних коштів) з урахуванням поданого ними обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, що визначені на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, затверджених Міністерством календарних планів заходів та положень про їх проведення, регламентних документів міжнародних спортивних організацій, а також можливості здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших джерел.

4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. До договорів про закупівлю товарів і послуг обов'язково включаються вимоги щодо можливості відповідного коригування суми договору в разі зменшення бюджетних призначень за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" чи у разі зменшення Мінсім'ямолодьспортом обсягу бюджетних коштів, що передбачаються для одержувачів бюджетних коштів.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання для проведення спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане із забезпеченням проведення зазначених заходів та участі в них;

витрати, які повинні здійснюватись за рахунок видатків інших бюджетних програм Мінсім'ямолодьспорту або забезпечуватись його апаратом.

8. Мінсім'ямолодьспорт затверджує поквартальні результативні показники виконання бюджетної програми, відомості про які подає Мінфіну в місячний строк.

Інформація про виконання зазначених показників подається Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця та за результатами виконання показників за одинадцять місяців.

У разі їх невиконання Мінсім'ямолодьспорт утворює комісію, яка розглядає питання щодо доцільності продовження фінансування. Про рішення комісії Мінсім'ямолодьспорт письмово повідомляє Мінфін.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено суттєві порушення, Мінфін та Мінсім'ямолодьспорт проводять узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування.

9. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на Мінсім'ямолодьспорт та їх одержувачів.

10. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос