Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2007 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для строительства и приобретения жилья отдельным категориям граждан

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2007 № 506
редакция действует с 17.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2007 р. N 506

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2007 року N 1245
,
від 17 квітня 2008 року N 369

(Установлено, що використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року N 369)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян

(У тексті Порядку слово "Мінбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року N 369)

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Мінрегіонбуду в державному бюджеті за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів" (далі - субвенція).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіонбуд, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - розпорядники коштів).

2. Державне казначейство перераховує субвенцію щомісяця до 25 числа на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, а в грудні - до 20 числа згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807; 2003 р., N 14, ст. 617; 2007 р., N 6, ст. 226), та Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369)

3. Субвенція спрямовується на:

будівництво (реконструкцію) житла (далі - будівництво житла), у тому числі на умовах пайової участі;

придбання житла на ринку.

4. Видатки з будівництва житла здійснюються відповідно до законодавства, Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), і Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374). При цьому субвенція спрямовується у першу чергу на фінансування об'єктів незавершеного будівництва з високим рівнем готовності та об'єктів, які відповідно до титулу будови передбачається ввести у дію у поточному році.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369)

5. Будівництво житла на умовах пайової участі здійснюється відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369)

Договір про будівництво житла на умовах пайової участі укладається щодо об'єкта незавершеного будівництва за умови введення в експлуатацію такого об'єкта у поточному році. До зазначеного договору додаються копії рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки для будівництва житла та рішення про затвердження відповідної проектно-кошторисної документації.

Перерахування субвенції на будівництво житла на умовах пайової участі здійснюється виключно на рахунок замовника.

6. До договорів про будівництво житла, у тому числі на умовах пайової участі, включаються вимоги щодо:

визначення строків (етапів) будівництва об'єкта житла;

відповідальності підприємств (установ, організацій), що здійснюють капітальне будівництво, за порушення строків (етапів) будівництва житла.

Перерахування субвенції здійснюється згідно з графіком фінансування будівництва житла.

У разі невиконання строків (етапів) будівництва житла, передбачених договорами про будівництво житла, у тому числі на умовах пайової участі, обсяг бюджетних асигнувань на будівництво зменшується до рівня обсягу фактично виконаних робіт.

Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт згідно із зазначеними договорами.

Після закінчення тримісячного строку невикористані суми авансу повертаються замовнику.

7. Придбання житла на ринку здійснюється відповідно до законодавства, договору купівлі-продажу житла та (або) договору про надання послуг з купівлі-продажу житла, а також рішення власника житла про його продаж (якщо учасник процедури закупівлі є представником такого власника).

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369)

Під час визначення загальної вартості придбаного житла враховуються витрати з переоформлення права власності та сплати передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).

8. Будівництво і придбання житла здійснюється згідно з програмами (планами) житлового забезпечення, які розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними держадміністраціями з урахуванням кількості зазначених у пункті 1 цього Порядку осіб, що перебувають на квартирному обліку, затверджуються відповідними радами і у тижневий строк після затвердження надсилаються Мінрегіонбуду разом з переліком житлових об'єктів, які передбачається фінансувати у 2007 році за рахунок субвенції.

Мінрегіонбуд у тижневий строк після отримання зазначених документів подає Мінфіну узагальнену інформацію.

9. Рішення про будівництво та придбання житла на ринку приймають розпорядники коштів за результатами відкритих торгів. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла повинна включати витрати з будівництва житлового будинку, улаштування внутрішньомайданчикових інженерних мереж і упорядкування території.

(пункт 9 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2007 р. N 1245
,
від 17.04.2008 р. N 369)

10. Проектування та будівництво житла за рахунок субвенції здійснюється з урахуванням норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

11. З метою запобігання виникненню кредиторської заборгованості на кінець року до договорів про будівництво житла, у тому числі на умовах пайової участі, та придбання житла включаються вимоги щодо коригування визначеної в них суми та фінансових зобов'язань у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету.

12. Розпорядники коштів протягом тижня місяця, що настає за звітним кварталом та після закінчення одинадцяти місяців, подають Мінрегіонбуду звіти про обсяги використання субвенції та виконаних робіт у розрізі об'єктів за формою, встановленою Міністерством.

13. Мінрегіонбуд протягом двох тижнів, що настають після звітного кварталу та після закінчення одинадцяти місяців, подає Мінфіну зведений звіт за показниками, зазначеними у пункті 12 цього Порядку.

14. У разі несвоєчасного або неналежного виконання умов договору розпорядник коштів припиняє перерахування субвенції та утворює комісію, яка вивчає питання щодо доцільності продовження фінансування і в письмовій формі повідомляє про прийняте рішення Мінрегіонбуд, який у триденний строк інформує Мінфін.

У разі коли під час виконання робіт за рахунок субвенції допущено суттєві порушення, Мінфін та Мінрегіонбуд проводять узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо подальшого фінансування.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369)

15. Контроль, за дотриманням вимог законодавства під час будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян здійснюється Державним департаментом адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів і місцевими органами виконавчої влади.

16. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Державне казначейство щомісяця до 16 числа наступного періоду інформує Мінрегіонбуд і Мінфін про обсяги перерахування та використання субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(Порядок доповнено пунктом 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369) 

18. Районні та районні в мм. Києві і Севастополі держадміністрації разом з виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад до 1 травня поточного року подають відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям відомості про кількість військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, членів сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів.

(Порядок доповнено пунктом 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369) 

19. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації на підставі одержаних даних формують довідку про загальну кількість зазначених у пункті 18 цього Порядку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (за формою, встановленою Мінрегіонбудом), та подають її до 10 травня Державному департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів для подальшого узагальнення і подання Мінрегіонбуду до 15 травня для врахування під час формування показників Державного бюджету України на 2009 рік.

(Порядок доповнено пунктом 19 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 369) 

____________

Опрос