Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения званий лицам командного состава морских судов

КМ Украины
Постановление КМ от 05.03.2007 № 373
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2007 р. N 373

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 січня 2014 року N 2)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 38 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 137), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден

1. Цим Положенням визначається процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден (далі - особи командного складу).

Дія Положення не поширюється на осіб, які виконують службові обов'язки на суднах, що плавають під військово-морським прапором України, риболовних суднах, яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями, і суднах валовою місткістю менше ніж 80 одиниць та/або потужністю головної енергетичної установки менше ніж 55 кВт.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

ГМЗЛБ - скорочена назва Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

далеке плавання - плавання за межами вод, визначених для прибережного та малого плавання;

звання осіб командного складу - кваліфікаційна категорія, яка присвоюється залежно від рівня освіти, професійної компетентності, стажу роботи на суднах, підтверджується видачею диплома або кваліфікаційного свідоцтва та надає право таким особам займати відповідну посаду на морському судні. Звання осіб командного складу не належать до спеціальних;

мале плавання - плавання, під час якого судно (в тому числі у разі виконання міжнародних рейсів) віддаляється не більш як на 200 морських миль від порту або місця, в якому пасажири та екіпаж могли б перебувати у безпеці. Відстань між останнім портом заходження в країні, з якої судно вийшло в рейс, та кінцевим портом призначення, або дальність зворотного рейсу, не повинна перевищувати 600 морських миль. Кінцевий порт призначення - останній порт заходження, з якого судно виходить у зворотний рейс до країни, з якої воно вийшло в рейс;

малотоннажне судно - судно валовою місткістю від 80 до 500 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки від 55 до 750 кВт;

оператор ГМЗЛБ - радіоспеціаліст, який має відповідну кваліфікацію і виконує обов'язки згідно з вимогами глави IV Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі - Конвенція), забезпечує радіозв'язок і може бути призначений радіооператором, відповідальним за радіозв'язок ГМЗЛБ відповідно до типу диплома (обмеженого чи загального);

прибережне плавання - плавання вздовж берегів України та сусідніх держав з віддаленням від берега на відстань до 20 морських миль;

радіоелектронік ГМЗЛБ - особа командного складу, яка має кваліфікацію згідно з Регламентом радіозв'язку та відповідно до положень глави IV Конвенції, несе відповідальність за радіозв'язок, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт всього обладнання зв'язку ГМЗЛБ та радіонавігаційного обладнання на судні і може бути призначена радіооператором, відповідальним за радіозв'язок під час лиха у будь-яких морських районах;

схвалення - визнання відповідним органом, який має повноваження визнавати підготовку такою, що відповідає вимогам Конвенції і національним вимогам, та підтвердження відповідними документами.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Конвенції, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

3. Звання осіб командного складу присвоюються громадянам України, які закінчили навчальні заклади, що здійснюють підготовку моряків, а також іноземцям, які закінчили морські навчальні заклади України, колишнього Радянського Союзу та у передбачених міжнародними договорами України випадках.

4. Особам командного складу можуть присвоюватися такі звання:

судноводіям - капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, судноводій-механік 1 класу, судноводій-механік 2 класу, судноводій-механік 3 класу, судноводій малотоннажного судна, судноводій-механік малотоннажного судна; 

судновим механікам - механік першого розряду, механік другого розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна;

судновим електромеханікам - електромеханік першого розряду, електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду;

судновим радіоспеціалістам - радіоелектронік ГМЗЛБ першого класу, радіоелектронік ГМЗЛБ другого класу, радіооператор першого класу, радіооператор другого класу, оператор ГМЗЛБ, оператор-радіотелефоніст;

судновим рефрижераторним механікам - рефрижераторний механік першого класу, рефрижераторний механік другого класу, рефрижераторний механік третього класу.

Звання штурман малого плавання, яке було присвоєне особі командного складу до прийняття цього Положення, відповідає званню штурман, яке передбачене цим Положенням.

Особи, яким присвоєно звання капітан далекого плавання або механік першого розряду, мають право на носіння відповідних нагрудних знаків у порядку, встановленому Мінтрансзв'язку.

5. Особи командного складу, яким присвоєно відповідне звання, можуть займати такі посади:

судноводії - капітана, старшого помічника капітана, другого помічника капітана, вахтового помічника капітана, капітана-механіка, змінного помічника капітана, шкіпера, помічника шкіпера;

суднові механіки - старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка;

суднові електромеханіки - старшого електромеханіка, другого електромеханіка, електромеханіка;

суднові радіоспеціалісти - радіоелектроніка ГМЗЛБ, начальника радіостанції, радіооператора;

суднові рефрижераторні механіки - механіка суднових рефрижераторних установок.

6. Рішення щодо присвоєння або підтвердження звання приймається Державною кваліфікаційною комісією (далі - Кваліфікаційна комісія), яка утворюється Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків. Порядок роботи Кваліфікаційної комісії визначається Мінтрансзв'язку.

7. Звання осіб командного складу присвоюються особам віком не молодше 18 років, а звання капітана - віком не молодше 20 років, які:

закінчили схвалені навчальні заклади, що здійснюють підготовку моряків за навчальними програмами, погодженими Мінтрансзв'язку (далі - морські навчальні заклади), і здобули освіту, що відповідає міжнародним вимогам та законодавству України з питань підготовки та дипломування моряків (далі - національні вимоги) і дає право на присвоєння звань осіб командного складу та отримання дипломів або кваліфікаційних свідоцтв. Перелік морських навчальних закладів встановлюється МОН;

мають документально підтверджену необхідну спеціальну або спеціалізовану підготовку згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами у схвалених підприємстві, установі, організації, що здійснюють підготовку моряків (навчально-тренажерні заклади), і документально підтверджений стаж плавання на суднах згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами (далі - стаж плавання). Перелік підприємств, установ, організацій, що здійснюють підготовку моряків, визначається Мінтрансзв'язку;

є придатними до роботи на судні за станом здоров'я. Порядок встановлення придатності моряків до роботи на судні за станом здоров'я визначається МОЗ за погодженням з Мінтрансзв'язку;

підтвердили свою кваліфікацію в Кваліфікаційній комісії.

8. Випускники денного відділення морського навчального закладу за умови наявності необхідного стажу плавання та проходження спеціальної або спеціалізованої підготовки згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами мають право підтверджувати кваліфікацію на відповідність вимогам Конвенції та національним вимогам безоплатно під час проходження державної атестації на спільному засіданні державної екзаменаційної комісії морського навчального закладу та Кваліфікаційної комісії. Оплата роботи членів Кваліфікаційної комісії здійснюється за рахунок навчального закладу в розмірі, встановленому для членів екзаменаційної комісії.

На підставі протоколу спільного засідання комісій та документів, що засвідчують необхідні стаж плавання і практичну підготовку, випускник має право протягом 12 місяців з дати проведення засідання отримати у капітана морського порту диплом або кваліфікаційне свідоцтво, які засвідчують присвоєння зазначеного в протоколі звання особи командного складу, та підтвердження диплома або кваліфікаційного свідоцтва. Порядок проведення спільного засідання комісій визначається Мінтрансзв'язку за погодженням з МОН.

9. Особи командного складу для присвоєння чергового звання і підтвердження диплома або кваліфікаційного свідоцтва повинні пройти курси підвищення кваліфікації у морських навчальних закладах відповідного рівня акредитації і отримати свідоцтво встановленого зразка.

10. Присвоєння звання та надання права на зайняття відповідної посади на судні засвідчується дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом - документами, що визначають кваліфікацію осіб командного складу.

11. Диплом і кваліфікаційне свідоцтво вважаються дійсними за наявності відповідного підтвердження, що є невід'ємною частиною диплома і кваліфікаційного свідоцтва і надає право займати посади або виконувати певні обов'язки згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

Підтвердження видається на строк, що не перевищує п'яти років від дати прийняття рішення Кваліфікаційною комісією.

12. Диплом, кваліфікаційне свідоцтво та їх підтвердження видаються на підставі протоколу засідання Кваліфікаційної комісії та інших документів у порядку, що визначається Мінтрансзв'язку.

13. Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден у прибережному плаванні, а також тих, що здійснюють плавання виключно у внутрішніх водах, у межах захищених вод чи у безпосередній до них близькості і в районах дії портових правил, та у випадках, передбачених главою VII Конвенції, а також порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу, для яких цим Положенням не передбачено присвоєння звань, персоналу яхт, що не займаються комерційними перевезеннями, та осіб суднової команди морських суден, а також видачі їм відповідних кваліфікаційних документів визначається Мінтрансзв'язку.

14. В окремих випадках, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або довкілля, за поданням судновласника особам командного складу, які мають відповідну кваліфікацію та практичний досвід, капітаном морського порту може бути виданий пільговий дозвіл, який дає право на зайняття посади на категорію вище, ніж це передбачено дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом, у порядку, що визначається Мінтрансзв'язку.

15. Інформація про видані дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та їх підтвердження вноситься до Єдиного державного реєстру документів моряків, порядок ведення якого визначається Мінтрансзв'язку.

16. Позбавлення звання та вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва здійснюється за рішенням суду.

17. Особам, які претендують на присвоєння звання, необхідно мати:

1) для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс), та національним вимогам;

стаж плавання на морських самохідних суднах не менше ніж 12 місяців у складі палубної команди, що зараховується як частина схваленої програми підготовки, документально підтвердженої в Книзі реєстрації підготовки, порядок ведення якої визначається Мінтрансзв'язку (у іншому разі стаж плавання на морських самохідних суднах повинен становити не менше ніж три роки), з виконанням протягом зазначеного стажу плавання обов'язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних суднах;

диплом оператора ГМЗЛБ;

2) для присвоєння звання штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом штурмана;

диплом оператора ГМЗЛБ загальний;

стаж плавання не менш як 18 місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні, з яких не менш як шість місяців на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні;

3) для присвоєння звання капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні відповідно до Правила II/3 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/3 Кодексу, та національним вимогам;

диплом штурмана;

диплом оператора ГМЗЛБ;

стаж плавання не менш як 24 місяці у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні.

Капітан морського судна валовою місткістю менше ніж 500 одиниць, не зайнятого в прибережному плаванні, повинен мати диплом капітана малого плавання або капітана далекого плавання з правом зайняття посади на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше;

4) для присвоєння звання капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому плаванні відповідно до Правила II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом штурмана або штурмана далекого плавання;

диплом оператора ГМЗЛБ загальний;

стаж плавання не менш як 24 місяці з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в малому або далекому плаванні;

5) для присвоєння звання капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом штурмана далекого плавання;

диплом оператора ГМЗЛБ загальний;

стаж плавання не менш як 18 місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні;

6) для присвоєння звання механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правила III/1 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" чи "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками" або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" чи "Суднові енергетичні установки та устаткування" із спеціалізацією "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/1 Кодексу, та національним вимогам;

стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах у складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка; виконання схваленої програми підготовки на судні повинно бути документально підтверджено записами в Книзі реєстрації підготовки;

стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

7) для присвоєння звання механіка другого розряду та отримання права на зайняття посади другого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" або спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" чи "Суднові енергетичні установки та устаткування" із спеціалізацією "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом механіка третього розряду;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

8) для присвоєння звання механіка першого розряду та отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" або "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом механіка другого розряду;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 3000 кВт або на посаді старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

9) для присвоєння звання електромеханіка третього розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах з виконанням обов'язків з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового електрообладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

10) для присвоєння звання електромеханіка другого розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальностями "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як 24 місяці з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом електромеханіка третього розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах;

11) для присвоєння звання електромеханіка першого розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальностями "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як 24 місяці з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом електромеханіка другого розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах;

12) для присвоєння звання суднового оператора-радіотелефоніста та отримання права на виконання обов'язків оператора-радіотелефоніста відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку та національних вимог - пройти відповідну підготовку в морському навчальному закладі за програмою підготовки операторів-радіотелефоністів і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

13) для присвоєння звання радіооператора другого класу та отримання права на зайняття посади радіооператора відповідно до Регламенту радіозв'язку та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден" або "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж роботи або навчально-виробничої практики, що пов'язані з радіозв'язком, не менш як шість місяців, з яких не менш як три місяці під час плавання на самохідних суднах;

14) для присвоєння звання радіооператора першого класу та отримання права на зайняття посади начальника радіостанції відповідно до Регламенту радіозв'язку та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Радіотехніка" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

диплом радіооператора другого класу;

стаж плавання на самохідних суднах не менш як 12 місяців на посаді радіооператора;

15) для присвоєння звання оператора ГМЗЛБ та отримання права на виконання обов'язків оператора ГМЗЛБ відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правила IV/2 Конвенції та національних вимог:

пройти відповідну підготовку в навчально-тренажерному закладі за програмою підготовки операторів ГМЗЛБ і відповідати стандарту компетентності оператора ГМЗЛБ, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Кодексу за типом диплома (обмеженого чи загального);

16) для присвоєння звання радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу та отримання права на зайняття посади радіоелектроніка відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правила IV/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Кодексу;

стаж роботи або навчально-виробничної практики, що пов'язані з радіозв'язком, не менш як шість місяців, з яких не менш як три місяці під час плавання на самохідних суднах;

17) для присвоєння звання радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу та отримання права на зайняття будь-якої посади за спеціальністю на будь-яких суднах відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правила IV/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Кодексу;

диплом радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу;

стаж плавання на самохідних суднах не менш як 24 місяці на посаді радіоелектроніка з дипломом радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу;

18) для присвоєння звання рефрижераторного механіка третього класу відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Холодильні машини і установки" або "Експлуатація суднових енергетичних установок" із спеціалізаціями "Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок", "Холодильні установки" або "Холодильні та компресорні машини і установки", або "Машини і апарати по кондиціонуванню повітря", а також за спеціальністю "Кріогенна техніка і технологія" або "Суднові машини та механізми" із спеціалізацією "Холодильні установки" та відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

19) для присвоєння звання рефрижераторного механіка другого класу відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста або бакалавра за спеціальністю "Холодильні машини і установки" або "Експлуатація суднових енергетичних установок" із спеціалізаціями "Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок", "Холодильні установки" або "Холодильні та компресорні машини і установки", або "Машини і апарати по кондиціонуванню повітря", а також за спеціальністю "Кріогенна техніка і технологія" або "Суднові машини та механізми" із спеціалізацією "Холодильні установки";

кваліфікаційне свідоцтво рефрижераторного механіка третього класу;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді рефрижераторного механіка суден з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю понад 300000 ккал/г (349 кВт) або одноступінчатою установкою понад 1200000 ккал/г (1396 кВт);

20) для присвоєння звання рефрижераторного механіка першого класу відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю "Холодильні машини і установки" або "Експлуатація суднових енергетичних установок" із спеціалізаціями "Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок", "Холодильні установки" або "Холодильні та компресорні машини і установки", або "Машини і апарати по кондиціонуванню повітря", а також за спеціальністю "Кріогенна техніка і технологія" або "Суднові машини та механізми" із спеціалізацією "Холодильні установки";

кваліфікаційне свідоцтво рефрижераторного механіка другого класу;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді рефрижераторного механіка на суднах з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю понад 700000 ккал/г (815 кВт) та одноступінчатою установкою холодопродуктивністю понад 2800000 ккал/г (3260 кВт).

18. Особи, яким присвоєно звання штурмана, мають право займати посади:

вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

старшого помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

старшого помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у прибережному та малому плаванні за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра та стажу плавання не менш як 18 місяців на посаді вахтового помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в будь-якому плаванні;

капітана на суднах валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 24 місяці на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в прибережному або малому плаванні.

19. Особи, яким присвоєно звання штурмана далекого плавання, мають право займати посади:

до старшого помічника капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у малому плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні;

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в будь-якому плаванні.

20. Особи, яким присвоєно звання капітана прибережного плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на самохідних суднах прибережного плавання валовою місткістю менше ніж 500 одиниць;

вахтового помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в будь-якому плаванні.

21. Особи, яким присвоєно звання капітана малого плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах в малому та прибережному плаванні;

до старшого помічника капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового помічника морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше у далекому плаванні.

22. Особи, яким присвоєно звання капітана далекого плавання, мають право займати посади до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні.

23. Особи, яким присвоєно звання механіка третього розряду, мають право займати посади:

вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 3000 кВт за наявності документа, що підтверджує стаж плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 750 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового механіка на самохідних суднах.

24. Особи, яким присвоєно звання механіка другого розряду, мають право займати посади:

до другого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт.

25. Особи, яким присвоєно звання механіка першого розряду, мають право займати посади до старшого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності.

26. Особи, яким присвоєно звання електромеханіка третього розряду, мають право займати посади:

до другого електромеханіка включно на суднах, що не мають гребних електродвигунів;

до другого електромеханіка включно на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців з виконанням обов'язків електромеханіка (вахтового електромеханіка) на суднах з гребними електродвигунами потужністю до 3000 кВт.

27. Особи, яким присвоєно звання електромеханіка другого розряду, мають право займати посади:

до старшого електромеханіка включно на суднах, що не мають гребних електродвигунів;

до другого електромеханіка включно на будь-яких суднах;

до старшого електромеханіка включно на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців з виконанням обов'язків другого електромеханіка на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт.

28. Особи, яким присвоєно звання електромеханіка першого розряду, мають право займати посади до старшого електромеханіка включно на будь-яких суднах з будь-якою загальною потужністю електрообладнання.

29. Особи, яким присвоєно звання оператора-радіотелефоніста, мають право виконувати обов'язки оператора-радіотелефоніста на суднах з радіотелефонним устаткуванням і не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ.

30. Особи, яким присвоєно звання оператора ГМЗЛБ, мають право виконувати обов'язки оператора ГМЗЛБ згідно з Регламентом радіозв'язку та вимогами глави IV Конвенції і можуть бути призначені радіооператором, відповідальним за радіозв'язок у разі лиха, відповідно до типу диплома (обмеженого чи загального).

31. Особи, яким присвоєно звання радіооператора другого класу, мають право займати посади:

радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, за наявності диплома оператора ГМЗЛБ.

32. Особи, яким присвоєно звання радіооператора першого класу, мають право займати посади:

начальника радіостанції або радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

начальника радіостанції або радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, за наявності диплома оператора ГМЗЛБ.

33. Особи, яким присвоєно звання радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу, мають право займати посади:

радіоелектроніка;

начальника радіостанції або радіооператора на будь-яких суднах.

34. Особи, яким присвоєно звання радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу, мають право займати будь-яку посаду за спеціальністю на будь-яких суднах.

35. Особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка третього класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю до 300000 ккал/г (349 кВт) та одноступінчатою установкою до 1200000 ккал/г (1396 кВт).

36. Особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка другого класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю до 700000 ккал/г (815 кВт) або одноступінчатою установкою холодопродуктивністю до 2800000 ккал/г (3260 кВт).

37. Особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка першого класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з холодильною установкою будь-якої холодопродуктивності.

____________

Опрос