Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета для предоставления поддержки фермерским хозяйствам

КМ Украины
Постановление КМ от 01.03.2007 № 349
действует с 01.03.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2007 р. N 349

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2005 р., N 22, ст. 1207; 2006 р., N 8, ст. 441), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами, іншим фермерським господарствам (далі - фінансова підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) і його регіональні відділення.

2. Фінансова підтримка надається:

новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими садибами на безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" і на конкурсних засадах на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам";

іншим фермерським господарствам - лише на конкурсних засадах на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".

Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, які перебувають в стадії ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом України, а також у яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

3. Фінансова підтримка надається в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі (далі - бюджетні кошти).

4. Мінагрополітики:

за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п'яти робочих днів розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів і доводить відповідну інформацію до відома регіональних відділень Фонду;

подає протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.

Пропозиції щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі Фонд готує з урахуванням кількості фермерських господарств, створених за останні три роки, та фермерських господарств з відокремленими садибами за інформацією, поданою відповідними державними установами, а щодо надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2000 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності.

5. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається фермерському господарству протягом одного бюджетного року для компенсації не більш як за двома видами витрат, пов'язаних з:

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків - у розмірі 8 відсотків річних;

3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством не менш як три роки з моменту державної реєстрації - у розмірі 30 відсотків, але не більш як 150 тис. гривень за одиницю техніки;

4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) - у розмірі 30 відсотків;

5) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", - у розмірі не більш як 50 відсотків;

6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;

7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.

6. Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів:

новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами - строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

іншим фермерським господарствам - строком до п'яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації земель.

7. Для надання фінансової підтримки регіональні відділення Фонду утворюють комісії, які очолюють їх керівники.

Положення про комісію та її склад затверджує керівник Фонду за погодженням з Мінагрополітики.

8. Фермерські господарства для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі подають до комісії заявку за формою, визначеною Мінагрополітики, та такі документи:

копію Статуту фермерського господарства;

довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

довідку про банківські реквізити фермерського господарства;

довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену садибу;

довідку, видану відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

баланс та звіт про фінансові результати господарської діяльності фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;

письмове зобов'язання фермерського господарства повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних за кожен день прострочення).

Крім того, подаються такі документи для компенсації витрат, пов'язаних з:

розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, - копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт щодо розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;

сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі 8 відсотків річних, - копія кредитної угоди з банком, довідка-розрахунок банку про суму сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру компенсації; видана банком виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);

придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, - копії документа про оплату трактора, комбайна, вантажного автомобіля, видаткової накладної (акта приймання-передачі) на придбання трактора, комбайна, вантажного автомобіля, свідоцтва про реєстрацію (технічний паспорт, технічний талон старого зразка) трактора, комбайна, вантажного автомобіля в установленому порядку та довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, довідка відповідних органів державної податкової служби про те, що фермерське господарство є платником податку на додану вартість та довідка, видана Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна, вантажного автомобіля);

компенсацією витрат, пов'язаних з будівництвом (реконструкцією) тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30 відсотків, - копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акта експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі проведення будівництва, реконструкції господарським способом), акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з будівництва, реконструкції та платіжних документів, що підтверджують витрати з будівництва (реконструкції) тваринницьких приміщень; 

внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, - копія договору обов'язкового страхування та довідка, видана страховиком про фактичну суму сплати страхових платежів;

підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, - копія договору фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати за навчання;

розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу, - копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу, пов'язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі робіт та документи, що підтверджують оплату вартості виконаних робіт.

У разі надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі комісія організовує і проводить конкурс в порядку і на умовах, визначених Мінагрополітики.

Перелік документів, які подаються фермерським господарством для участі у конкурсі на одержання фінансової підтримки на поворотній основі, визначає Мінагрополітики.

Основними критеріями при визначенні переможців конкурсу є:

забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі;

ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів;

створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;

спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської продукції.

9. Комісія перевіряє подані документи та реєструє їх у порядку надходження в журналі обліку фермерських господарств, які претендують на отримання фінансової підтримки, форму якого визначає Мінагрополітики.

Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається голові фермерського господарства.

У разі відмови у наданні фінансової підтримки фермерському господарству комісія надає у триденний строк обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

У разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки комісія:

подає відповідні документи регіональним відділенням Фонду;

видає фермерському господарству довідку про надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі, на підставі якої регіональні відділення Фонду укладають з ним договір про надання фінансової підтримки на поворотній основі.

Зразки довідки і договору затверджує Мінагрополітики.

10. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

11. Регіональні відділення Фонду на підставі документів, поданих комісією у порядку їх надходження, складають і затверджують реєстри фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка, за формою, встановленою Мінагрополітики.

Для перерахування коштів фінансової підтримки регіональні відділення Фонду надсилають територіальному органу Державного казначейства:

платіжні доручення та подані фермерськими господарствами документи, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів, - у разі надання фінансової підтримки на безповоротній основі;

платіжні доручення і договір - у разі надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі.

Видатки щодо надання фінансової підтримки здійснюються шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків.

12. Фермерське господарство несе відповідальність згідно із законодавством за нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення до державного бюджету коштів фінансової підтримки.

У разі коли фермерське господарство відчужує придбаний перший трактор, комбайн, вантажний автомобіль до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв'язку з ліквідацією фермерського господарства), отримані на безповоротній основі кошти фінансової підтримки для компенсації 30 відсотків вартості придбаної техніки повертаються до державного бюджету.

13. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідні рахунки Фонду і його регіональних відділень, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

14. Регіональні відділення Фонду щомісяця до 5 числа наступного періоду надсилають Фонду інформацію про використання бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі за формою, встановленою Мінагрополітики.

Фонд щокварталу до 10 числа наступного місяця надсилає Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

Мінагрополітики щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення бюджетного року подає до Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників відповідно до паспортів бюджетних програм.

____________

Опрос