Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета, направляемых на частичную компенсацию стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства

КМ Украины
Постановление КМ от 01.03.2007 № 321
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2007 р. N 321

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 березня 2017 року N 130)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2005 р., N 4, ст. 208), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським товаровиробникам (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядниками нижчого рівня - Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій (далі - розпорядники бюджетних коштів).

Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники.

2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі - техніка) згідно з переліком, рекомендованим Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.

3. Мінагрополітики затверджує у п'ятиденний строк за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2000 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю та доводить його до розпорядників бюджетних коштів.

Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.

Кошти, виділені з бюджету для часткової компенсації вартості техніки, розподіляються в одноденний строк Мінагрополітики пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються розпорядникам бюджетних коштів.

Державне казначейство спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам:

яких визнано банкрутами;

проти яких порушено справу про банкрутство;

які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів до державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду;

яким надано фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов'язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств).

5. Для здійснення часткової компенсації вартості техніки розпорядники бюджетних коштів утворюють конкурсні комісії (далі - комісії), до складу яких включаються їх представники і представники обласних органів статистики, фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб.

Комісії очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, заступники начальника головного управління агропромислового розвитку обласних і заступник начальника Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження наказу Мінагрополітики про затвердження розподілу бюджетних коштів та переліку техніки, що пропонується для реалізації з частковою компенсацією вартості у відповідному році.

6. Сільськогосподарські товаровиробники подають до комісії такі документи:

1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);

2) завірену в установленому порядку копію:

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства - за останній звітний період);

3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки;

4) копії підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунок-фактура, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості техніки, посвідчений банком);

5) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Автономної Республіки Крим, відповідного регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов'язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств);

6) письмове зобов'язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання (зокрема, продажу або передачі в оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її вартості, до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування такими коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних бюджетних періодів;

7) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника.

7. Комісія розглядає протягом п'яти днів після закінчення строку подачі заявки документи сільськогосподарських товаровиробників і приймає у порядку черговості реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій компенсації вартості техніки.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, а також за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки;

рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.

Комісії визначають відповідно до розподілу ліміти коштів для часткової компенсації вартості техніки по кожному району пропорційно відношенню середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства району до середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства по регіону за попередні три роки (у порівняльних цінах 2000 року).

У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

8. На підставі протоколу, оформленого комісією, розпорядники бюджетних коштів складають протягом двох банківських днів реєстри сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачується часткова компенсація вартості техніки, за формою, затвердженою Мінагрополітики, та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування компенсації сільськогосподарському товаровиробнику на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі.

9. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 10 числа наступного місяця подають Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації вартості техніки за затвердженою ним формою.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки, її вартість і кількість господарств, які отримали таку техніку.

10. Складення та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

____________

Опрос