Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), увечья или инвалидности военнослужащих и инвалидности лиц, уволенных с военной службы, происшедших в 2006 году

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2007 № 284
редакция действует с 04.06.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р. N 284

Київ

Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році

(Виплату одноразової грошової допомоги відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого цією постановою, завершено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 68, 14 вересня 2009 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 5 жовтня 2009 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 29 червня 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році

1. Одноразова грошова допомога (далі - грошова допомога) призначається та виплачується у разі загибелі (смерті) під час виконання обов'язків військової служби військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту членам їх сімей або утриманцям у розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) військовослужбовця за останньою посадою.

Право на одержання грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців мають особи, визначені статтями 30 і 31 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з урахуванням того, що батьки, діти та дружина (чоловік) мають право на її одержання незалежно від віку та того, працездатні вони чи ні. Грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її одержання. У разі відмови однієї з осіб від одержання грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання.

2. Грошова допомога виплачується:

1) військовослужбовцям (у разі заподіяння їм під час виконання обов'язків військової служби каліцтва без встановлення групи інвалідності) у розмірі 36-місячного грошового забезпечення;

2) військовослужбовцям (у разі настання інвалідності в період проходження військової служби) та особам, звільненим з військової служби (у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з військової служби чи внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, незалежно від строку, що минув після звільнення з військової служби), у розмірі:

48-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи;

42-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи;

36-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи;

3) військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, у разі настання інвалідності внаслідок виконання обов'язків військової служби у розмірі:

60-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи;

54-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи;

48-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи.

3. Розмір грошової допомоги визначається відповідно до грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за військове звання, відсоткової надбавки за вислугу років та 100-відсоткової надбавки, передбаченої Указами Президента України від 10 квітня 1996 р. N 925 та від 23 лютого 2002 р. N 173 і постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829) за останньою посадою, яку військовослужбовець займав на день втрати працездатності, а особа, звільнена з військової служби, - на день звільнення.

У разі встановлення групи інвалідності, яка дає право на отримання грошової допомоги у більшому розмірі, її виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

4. Для призначення та виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця члени його сім'ї або утриманці подають до військової частини, закладу, установи або організації (далі - військова частина) за місцем проходження служби військовослужбовця такі документи:

заяву від кожного повнолітнього члена сім'ї, а у разі наявності неповнолітніх дітей - від іншого з батьків або опікунів чи піклувальників про виплату грошової допомоги;

витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця із списків особового складу Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

копію документа, що свідчить про обставини загибелі (смерті) військовослужбовця;

копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;

копію свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошової допомоги батькам;

копію свідоцтва про шлюб військовослужбовця - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

копію свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової допомоги дітям;

копію сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я і по батькові та місце реєстрації;

копію посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником (у разі встановлення опіки чи піклування над дітьми військовослужбовця);

довідку від кожного повнолітнього члена сім'ї, а у разі наявності неповнолітніх дітей від іншого з батьків або опікунів чи піклувальників про те, що їм не провадилися інші передбачені законами України виплати у разі загибелі (смерті) військовослужбовця.

5. Для призначення та виплати грошової допомоги у разі заподіяння каліцтва чи настання інвалідності військовослужбовець або особа, звільнена з військової служби, подає до військової частини, в якій проходить чи проходила військову службу, або її правонаступника такі документи:

заяву про виплату грошової допомоги у зв'язку із заподіянням каліцтва чи настанням інвалідності;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або рішення відповідної військово-медичної установи про визнання заподіяння каліцтва;

довідку про те, що їм не провадилися інші передбачені законами України виплати у разі заподіяння каліцтва або настання інвалідності військовослужбовця та інвалідності особи, звільненої з військової служби;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я і по батькові та місце реєстрації.

6. Копії документів, які подаються для призначення та виплати грошової допомоги, завіряються в установленому порядку командиром військової частини.

7. Військовослужбовці вважаються такими, що виконували обов'язки військової служби за умов, визначених частиною третьою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

8. За наявності права на грошову допомогу та інші передбачені законами України виплати у зв'язку із загибеллю (смертю), заподіянням каліцтва або настанням інвалідності військовослужбовця та інвалідності особи, звільненої з військової служби, члени сім'ї або утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовослужбовець та особа, звільнена з військової служби, мають право лише на одну з них.

9. Військова частина подає головному розпорядникові коштів висновок щодо можливості виплати грошової допомоги, до якого додаються документи, зазначені в пунктах 4 і 5 цього Порядку, а у разі заподіяння каліцтва військовослужбовцю чи його загибелі (смерті) - також копію висновку розслідування за цим фактом.

Головний розпорядник коштів приймає на підставі зазначених документів рішення про призначення грошової допомоги і надсилає його разом з цими документами до військової частини для видання наказу про виплату грошової допомоги.

Виплата грошової допомоги особам, які мають на неї право, провадиться шляхом її перерахування військовою частиною на рахунок в установі банку, відкритий одержувачем виплати.

10. Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть), каліцтво чи інвалідність:

настали у зв'язку з вчиненням військовослужбовцем навмисного злочину або є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

є наслідком навмисного заподіяння військовослужбовцем собі тілесного ушкодження.

11. Виплата грошової допомоги провадиться згідно з цим Порядком за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту.

____________

Опрос