Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по зачислению в кадровый резерв на должности государственных служащих первой - третьей категории, назначения на которые осуществляется Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины или Кабинетом Министров Украины или согласовывается с Кабинетом Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2007 № 272
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р. N 272

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 листопада 2007 року N 1352
,
від 25 лютого 2009 року N 129
,
 від 8 грудня 2010 року N 1109
,
 від 22 серпня 2012 року N 809

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, що додається. 

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

1. Конкурс із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України (далі - конкурс), є одним із заходів, що забезпечує реалізацію громадянами рівного права доступу до державної служби. 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

Конкурс із зарахування до кадрового резерву проводиться:

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129)

на посади перших заступників та заступників міністрів - відповідним міністерством;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129)

на посади керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників - відповідним центральним органом виконавчої влади;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129
,
 абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

на посади голів обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі держадміністрацій - відповідними обласними, Севастопольською міською держадміністраціями;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129
,
 абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

на посади голів районних в Автономній Республіці Крим держадміністрацій - Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129)

на посади голів Київської міської та районних у м. Києві держадміністрацій - Київською міською держадміністрацією.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

2. Конкурс проводиться щороку у грудні. Рішення про дату проведення конкурсу приймається керівником державного органу.

3. Для проведення конкурсу наказом (розпорядженням) керівника державного органу утворюється комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Головою конкурсної комісії є заступник керівника державного органу. До складу комісії входять керівники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу, представники Нацдержслужби або його територіальних органів.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

4. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

є громадянами України;

вільно володіють державною мовою;

мають повну вищу освіту;

мають стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п'ять років та займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії, а на посади голів районних державних адміністрацій - не нижче п'ятої категорії або мають стаж роботи не менш як п'ять років на посадах керівників державних підприємств, установ та організацій, їх заступників.

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1352,
від 25.02.2009 р. N 129)

5. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;

в інших випадках, установлених законами.

6. Особи, які подали до державного органу зазначені в пункті 9 цього Порядку документи для участі у конкурсі, є претендентами для зарахування до кадрового резерву (далі - претенденти).

Народні депутати України, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займали посади першої, другої категорії не менш як два роки, переможці та лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", зараховуються до кадрового резерву без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений строк.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129)

7. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати відповідне оголошення в офіційному друкованому виданні, а також розмістити його у визначеному місці в приміщенні органу та на своєму офіційному веб-сайті.

8. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування державного органу із зазначенням його адреси та номерів контактних телефонів;

перелік посад, на які формується кадровий резерв;

основні вимоги до претендентів, визначені цим Порядком;

строк прийняття документів - протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення;

дата, місце і час проведення співбесіди.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

9. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

заповнену особову картку форми П-2 ДС;

фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.

Може подаватися також додаткова інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

10. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

11. Подані претендентами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі державного органу.

12. Відбір претендентів здійснюється у формі співбесіди, яка проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки їх знань, управлінських, організаційних і аналітичних здібностей, комунікативності.

13. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

14. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

15. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові державного органу не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свої окремі пропозиції.

Кадрова служба державного органу на підставі протоколу засідання та поданих претендентами документів готує список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, згідно з додатком та подає його на погодження керівникові державного органу.

У разі недостатньої кількості заяв про участь у конкурсі керівник державного органу з урахуванням вимог пункту 4 цього Порядку самостійно приймає рішення про включення претендентів до списку осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву.

(абзац другий пункту 15 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Нацдержслужбі зазначений список подається державним органом у трьох примірниках з біографічними довідками.

(абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

16. Конкурсна комісія повідомляє претендентам про результати конкурсу протягом трьох днів після його проведення та розміщує відповідну інформацію у визначеному місці в приміщенні органу і на своєму офіційному веб-сайті.

17. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено керівнику державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з рішенням.

Рішення керівника державного органу може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

 

ПОГОДЖЕНО 

____________________________
(підпис керівника державного органу) 

________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

М. П. 

СПИСОК
осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, на 200_ рік

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1109)

___________________________________________________
(найменування державного органу в орудному відмінку)

Порядковий номер 

Посада, на яку формується кадровий резерв 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата народження 

Освіта (навчальний заклад, дата закінчення, спеціальність, кваліфікація), науковий ступінь, вчене звання 

Дата зарахування до резерву 

Посада, яку займає, місце роботи 

Стаж роботи на посаді 

Категорія,
ранг 

Підстава для включення до списку

Голова конкурсної комісії 

__________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 129)

____________

Опрос