Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2007 № 257
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р. N 257

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. N 502)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2007 року N 878
,
від 30 липня 2008 року N 687
,
 від 24 березня 2010 року N 283
,
від 9 червня 2010 року N 424
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 12 березня 2012 року N 230
,
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 20 червня 2012 року N 565
,
 від 27 травня 2013 року N 502
,
від 14 грудня 2016 року N 950
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 року N 623-р

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 лютого 2021 року N 81)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств у складі згідно з додатком.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. N 502)

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. N 502)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії

Міністр юстиції, перший заступник голови Комісії

Державний секретар Мінекономрозвитку, заступник голови Комісії

Директор юридичного департаменту Мінекономрозвитку, секретар Комісії

Міністр аграрної політики та продовольства

Міністр внутрішніх справ

Міністр закордонних справ

Міністр фінансів

Голова Фонду державного майна

Голова Держгеокадастру

Голова ДРС

Голова Держаудитслужби

Голова Держфінмоніторингу

Голова НАДС

Голова Національного антикорупційного бюро України

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації

Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник начальника Управління з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту приватного права Мін'юсту

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Генеральний прокурор України (за згодою)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Голова СБУ (за згодою)

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова Антимонопольного комітету

Голова Національного банку (за згодою)

Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)

Голова Ради суддів України (за згодою)

Бізнес-омбудсмен (за згодою)

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

(склад у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.07.2008 р. N 687
,
 від 24.03.2010 р. N 283
,
від 09.06.2010 р. N 424
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
 від 12.03.2012 р. N 230
,
 від 28.03.2012 р. N 256
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2012 р. N 565
,
 від 27.05.2013 р. N 502
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 950
,
у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 13.09.2017 р. N 623-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

1. Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідній сфері;

розроблення комплексу заходів щодо захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, забезпечення вдосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії порушенням прав інвесторів, незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує оперативний обмін між державними органами відповідною інформацією;

організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

проводить аналіз звернень та інших документів на предмет наявності ознак порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, представників державних органів з питань, що належать до її компетенції;

інформує громадськість про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та в разі потреби вносить до нього зміни.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії;

скликає засідання Комісії;

затверджує проект порядку денного Комісії та вносить до нього зміни;

веде засідання Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на три місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

10. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим і копії якого надсилаються Кабінетові Міністрів України, членам Комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання Комісії.

Пропозиції та рекомендації Комісії є обов'язковими до розгляду державними органами.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням. Комісія має власну веб-сторінку та розділ на Урядовому порталі.

12. Опрацювання інформації, підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, зокрема проекту порядку денного засідання, висновків щодо питань порядку денного та відповідних проектів рішень, здійснює аналітична група, яку очолює секретар Комісії.

Положення про аналітичну групу та її персональний склад затверджує голова Комісії.

13. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 878
,
від 30.07.2008 р. N 687,
від 24.03.2010 р. N 283,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 424
,
 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230
,
від 20.06.2012 р. N 565
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2013 р. N 502)

____________

Опрос