Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Ремонт и реконструкция тепловых сетей и котельных"

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2007 № 233
редакция действует с 31.10.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 233

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 жовтня 2007 року N 1272

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень", що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень"

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінжитлокомунгоспу (далі - головний розпорядник) за програмою "Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1272)

2. Бюджетні кошти спрямовуються на ремонт та реконструкцію теплових мереж і котелень (теплових пунктів), що забезпечують теплопостачання житлових будинків, насамперед тих, де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

3. За рахунок бюджетних коштів забороняється фінансувати:

об'єкти, визначені в установленому порядку аварійними;

внутрішньобудинкові мережі теплопостачання;

об'єкти, введення в дію яких не заплановано на 2007 рік, а також ті, що не забезпечені гарантованими джерелами співфінансування для введення їх в дію у запланований строк;

об'єкти, на яких проводиться поточний ремонт.

4. Бюджетні кошти розподіляються головним розпорядником за погодженням з Мінфіном між регіонами пропорційно величині відношення чисельності населення у кожному регіоні до загальної чисельності в Україні.

У разі використання бюджетних коштів не в повному обсязі головний розпорядник за погодженням з Мінфіном має право здійснювати їх перерозподіл між регіонами.

5. Бюджетні кошти виділяються в першу чергу для пускових об'єктів та об'єктів із ступенем будівельної готовності не менш як 50 відсотків у разі, коли:

проектно-кошторисну документацію затверджено відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 800);

ціни (тарифи) на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в окремому місті, селищі затверджено на рівні, достатньому для відшкодування економічно обґрунтованих витрат з їх надання;

органами місцевого самоврядування передбачено кошти для співфінансування об'єктів за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел;

запроваджуються енергозберігаючі технології та здійснюються заходи з економії природного газу на об'єктах комунальної теплоенергетики не менш як 8 відсотків;

забезпечується створення, збільшення чи проведення капітального ремонту основних фондів комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або їх спільної власності, що перебувають в управлінні міських, районних у містах, районних та обласних рад.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування складають перелік об'єктів за затвердженою головним розпорядником формою і у двотижневий строк подають на його розгляд.

7. До переліку об'єктів додаються:

копії титульних аркушів проектно-кошторисної документації, затвердженої замовником та погодженої з Міністерством житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

інформація про розрахунок обсягів економії природного газу, електроенергії та інших енергоресурсів;

інформація про обсяги співфінансування з місцевого бюджету та інших джерел.

8. Головний розпорядник проводить у двотижневий строк аналіз та узагальнення поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями переліків об'єктів, робить висновки щодо їх відповідності вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку, і за погодженням з Мінфіном видає наказ щодо розподілу бюджетних коштів.

У разі включення до переліку об'єктів, які не відповідають зазначеним вимогам, головний розпорядник повертає у десятиденний строк переліки об'єктів Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям для доопрацювання.

9. Фінансування об'єктів за рахунок бюджетних коштів здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

для кожного з об'єктів, розташованих у мм. Києві, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 25 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для фінансування об'єкта;

для кожного з об'єктів, розташованих у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, - не менш як 10 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для фінансування об'єкта;

для кожного з об'єктів, розташованих у районних центрах, - не менш як 5 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для фінансування об'єкта.

Обов'язковою умовою фінансування за рахунок бюджетних коштів є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів та інших джерел за цільовим призначенням на кожний об'єкт.

Розроблення проектно-кошторисної документації може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, що передбачаються для співфінансування.

Норми цього пункту не застосовуються до об'єктів комунальної власності сільських та селищних територіальних громад.

10. Головний розпорядник визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня - Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

11. Визначення виконавців робіт з ремонту та реконструкції теплових мереж і котелень та укладення з ними відповідних договорів здійснюється Міністерством житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

12. Головний розпорядник перераховує бюджетні кошти на реєстраційні рахунки Міністерства житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відкриті в органах Державного казначейства, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

Балансоутримувач відображає у бухгалтерському обліку вартість робіт, виконаних у 2007 році на об'єкті (об'єктах) за рахунок бюджетних коштів.

Ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності здійснюються в установленому законодавством порядку.

Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом державного бюджету беруться лише після надходження відповідних коштів до спеціального фонду державного бюджету.

13. Державне казначейство щомісяця інформує головного розпорядника та Мінфін про обсяги асигнувань, виділених для виконання бюджетної програми у розрізі регіонів та об'єктів.

14. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають інформацію головному розпоряднику та Мінфіну про використання та перерахування бюджетних коштів за затвердженою головним розпорядником формою.

Фінансова звітність про використання бюджетних коштів складається в порядку, визначеному Державним казначейством.

15. Головний розпорядник до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, узагальнює матеріали, подані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, та інформує Кабінет Міністрів України про використання бюджетних коштів.

16. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

____________

Опрос