Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2006 г. N 411

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2007 № 225
действует с 14.02.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 225

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. N 411

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. N 411 "Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству промислової політики за деякими програмами" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 983, N 52, ст. 3495) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. N 411

1. У постанові:

1) у назві постанови цифри "2006" замінити цифрами "2007";

2) у вступній частині слова і цифри "Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" виключити;

3) у постановляючій частині цифри "2006" замінити цифрами "2007".

2. У Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству промислової політики за деякими програмами, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку цифри "2006" замінити цифрами "2007";

2) у пункті 1 слова "Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив" замінити словами "Сертифікація та валідація літака Ан-148";

3) у пункті 2:

в абзаці другому цифри "2004" замінити цифрами "2006";

абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

"за програмою "Консервація виробничих потужностей промислових підприємств" - на виконання робіт з консервації ртутного виробництва (відкачування та очищення стічних вод, утримання в робочому стані гірничих виробок, будівель та споруд поверхневого комплексу і головної понижувальної підстанції, реконструкція стовбуру, вентиляторної та калориферної установок, проектно-конструкторські роботи) на державному підприємстві гідрогеологічного захисту "Шахта 2-біс" відповідно до затвердженого проекту переведення підприємства у режим гідрогеологічного захисту та ліквідації споруд, не пов'язаних з гідрозахистом (далі - проект).

Бюджетні кошти зараховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі державному підприємству гідрогеологічного захисту "Шахта 2-біс", і спрямовуються згідно з планом використання бюджетних коштів, затвердженим цим підприємством за погодженням з Мінпромполітики, та затвердженим в установленому порядку Мінпромполітики кошторисом робіт на 2007 рік відповідно до проекту;";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Бюджетні кошти зараховуються на рахунки, відкриті у Державному казначействі підприємствам, залученим до виконання зазначених робіт, і спрямовуються згідно з планами використання бюджетних коштів, затвердженими цими підприємствами за погодженням з Мінпромполітики, та затвердженими в установленому порядку Мінпромполітики кошторисами виконання робіт на 2007 рік відповідно до робочих проектів;";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"за програмою "Сертифікація та валідація літака Ан-148" - на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2006 році за виконані згідно з бюджетною програмою "Підготовка виробництва літака Ан-70 та створення літака Ан-148" науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи із сертифікаційних випробувань літака Ан-148, що включена Державним казначейством до фінансової звітності за обліковими даними розпорядника бюджетних коштів;";

абзац восьмий виключити;

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"за програмою "Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" - на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2006 році за виконані згідно з бюджетною програмою "Державна програма підтримки інновацій та інвестицій, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи із створення технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, розроблення і виготовлення дослідних зразків нових видів складної сільськогосподарської техніки, необхідних для здійснення заходів, що визначені Програмою виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 403, та Державною програмою розвитку виробництва складної сільськогосподарської техніки на 2004 - 2006 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 906 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1887), що включена Державним казначейством до фінансової звітності за обліковими даними розпорядника бюджетних коштів;";

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"Бюджетні кошти зараховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд, і спрямовуються згідно з планом використання бюджетних коштів, затвердженим цим комбінатом за погодженням з Мінпромполітики, та затвердженим в установленому порядку Мінпромполітики кошторисом робіт на 2007 рік;";

4) доповнити Порядок пунктами 3 - 5 такого змісту:

"3. Закупівля товарів, робіт і послуг провадиться відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг включається вимога щодо коригування визначеної в договорі суми та зобов'язань сторін договору у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на 2007 рік.

4. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.".

____________

Опрос