Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии по координации работ по утилизации непригодных и излишних ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2007 № 215
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 215

Київ

Про затвердження Положення про Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 червня 2010 року N 469
,
 від 1 лютого 2012 року N 50

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2012 року N 230)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин

1. Комісія з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який координує діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану з утилізацією ракет, боєприпасів і вибухових речовин (далі - боєприпаси).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 50)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 50)

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій Міноборони, Агентства держмайна, ДКА, інших центральних органів виконавчої влади під час організації та виконання робіт з утилізації боєприпасів;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 50)

удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері утилізації боєприпасів;

розгляд пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо:

формування переліку боєприпасів, що підлягають утилізації;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 469)

абзац шостий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2010 р. N 469)

створення технологій і виробничих потужностей для утилізації боєприпасів;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час утилізації боєприпасів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань готує і подає Кабінетові Міністрів України:

1) пропозиції щодо:

виконання міжвідомчих заходів з утилізації боєприпасів;

внесення змін до державної програми утилізації боєприпасів;

створення виробничих потужностей для утилізації боєприпасів;

2) інформацію про стан розвитку і модернізації виробничих потужностей для утилізації боєприпасів.

5. За підсумками звітного періоду Комісія готує і подає Кабінетові Міністрів України інформацію щодо:

номенклатури та кількості боєприпасів, утилізованих за звітний період;

стану виробничих потужностей для утилізації боєприпасів;

використання бюджетних коштів, виділених для утилізації боєприпасів.

6. Комісія відповідно до своїх повноважень має право:

заслуховувати інформацію керівників (представників) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

одержувати від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали та документи.

7. Роботою Комісії керує голова, а в разі відсутності голови - один з його заступників.

8. Голова Комісії має право залучати для виконання завдань з утилізації боєприпасів працівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства.

9. Голова Комісії:

визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

затверджує щорічний план її роботи;

скликає у разі потреби позачергові засідання Комісії.

10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова Комісії.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для врахування центральними і місцевими органами виконавчої влади.

Питання діяльності Комісії, пов'язані з державною таємницею, вирішуються відповідно до законодавства.

11. Роботу з підготовки засідань Комісії, оформлення протоколу та контроль за виконанням її рішень здійснює секретар Комісії.

____________

Опрос