Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2007 № 211
действует с 20.02.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 211

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

З метою вдосконалення системи проведення соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 236; 1993 р., N 3, ст. 53) слова "Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям" замінити словами "Міністерству праці та соціальної політики".

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий - четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 44).

3. У Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233):

1) у пункті 3:

доповнити абзац третій після слів "надання пільг" словами "у разі, коли вперше встановлено відповідний статус постраждалої особи і видано відповідне посвідчення,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі зміни категорії постраждалої особи або її посвідчення проведення виплати поновлюється з дня припинення останньої виплати за умови, що особа мала право на такі виплати та повідомила про це уповноважений орган протягом трьох місяців.";

2) у пункті 4:

у підпункті 3 слово "щомісячна" виключити;

у підпункті 9:

слово "щорічної" виключити;

доповнити підпункт після цифр і слів "14 робочих днів" цифрами і словами "(16 календарних днів)";

підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до статті 47 Закону, та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України "Про відпустки" або інших законів громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення;";

в абзаці першому підпункту 14 слова і цифри ", частин четвертої та шостої статті 30" замінити словами і цифрами "статті 30, а також за умови реєстрації на території зони посиленого радіоекологічного контролю до вступу в навчальний заклад та виїзду на період навчання з цієї території або навчання на цій території - відповідно до пункту 1 частини першої статті 23, частини шостої статті 30";

доповнити пункт підпунктами 16 - 21 такого змісту:

"16) щомісячна грошова допомога на дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах до вступу їх до школи (не старше 8 років) відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 836 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 411);

17) щомісячна грошова допомога на дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах до вступу їх до школи (не старше 8 років) у випадках, коли діти тимчасово не відвідують дитячий дошкільний навчальний заклад (з будь-яких причин) відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 836 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 411);

18) щомісячна виплата незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка народилася після 26 квітня 1986 р. від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 836 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 411);

19) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні і не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 12 частини першої статті 30 Закону;

20) виплата щомісячної грошової компенсації до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах та технікумах (училищах), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення і які не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів, а також за всі дні, коли перелічені особи з поважних причин не відвідували ці заклади, відповідно до пункту 11 частини першої статті 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 44);

21) відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, відділам освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах рад, які до 25 числа кожного місяця подають уповноваженим органам відомості - розрахунки відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону та частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту".";

3) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"Виплати грошової допомоги, передбачені підпунктами 16 і 17 пункту 4 цього Порядку, здійснюються на підставі відомостей про відвідування дітьми дошкільних закладів, поданих до уповноваженого органу відділами освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах рад відповідно до підпункту 21 пункту 4 цього Порядку.";

4) в абзаці четвертому пункту 6 слово "отримані" замінити словом "нараховані";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Мінпраці в десятиденний строк після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік, виходячи з розроблених МОЗ фізіологічних (медичних) норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 236), і даних Держкомстату щодо середніх цін на продукти харчування, що склалися в регіонах за попередні три місяці, визначає в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування відповідно до Закону для громадян, віднесених до категорій 1 і 2, потерпілих дітей у разі захворювання кровотворних органів (гострі лейкози), щитовидної залози (аденома, рак), на злоякісні пухлини, а також для батьків потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та шкільні заклади і не забезпечуються продуктами харчування.";

6) доповнити Порядок пунктами 131 і 132 такого змісту:

"131. Видатки, пов'язані з безплатним харчуванням потерпілих дітей у навчальних закладах відповідно до пункту 11 частини першої, частини третьої статті 30 Закону, здійснюються щомісяця головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів підприємствам, установам та організаціям (далі - організатори харчування) відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на підставі платіжних доручень.

Оплата послуг організатора харчування здійснюється за фактично надані послуги на підставі актів про виконані роботи, погоджених з керівником навчального закладу та завірених уповноваженим органом за місцем розташування навчального закладу відповідно до укладених договорів. Акт разом із зведеним реєстром видатків надається визначеному у договорі про закупівлю розпоряднику бюджетних коштів протягом п'яти днів після закінчення місяця, у якому надані послуги.

132. Оплата послуг на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян відповідно до пункту 4 частини першої статті 20, пункту 2 частини першої статті 21, пункту 2 частини першої статті 22, пункту 2 частини першої статті 23, пункту 5 частини першої статті 30 Закону здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів підприємствам, установам та організаціям відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на підставі укладених договорів.

Оплата послуг підприємств автомобільного та залізничного транспорту щодо перевезення груп дітей до місця оздоровлення та у зворотному напрямку здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на підставі укладених договорів.

Організація оздоровлення постраждалих громадян здійснюється відповідно до Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 831).

Виплата грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні здійснюється уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 17 Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 831).

Видатки здійснюються в межах бюджетних призначень, встановлених головному розпоряднику законом про Державний бюджет України на відповідний рік.".

____________

Опрос