Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2007 № 201
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 201

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 листопада 2007 року N 1347
,
 від 27 лютого 2008 року N 101
,
від 29 липня 2009 року N 810

(Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27 серпня 2009 року N 675/2009)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 року N 559
,
 від 28 березня 2011 року N 346

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 770 "Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2047).

3. Державному комітетові у справах національностей та релігій подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України у справах національностей та релігій

1. Державний комітет України у справах національностей та релігій (Держкомнацрелігій) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

Абзац другий пункту 1 втратив чинність 

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1347
,
абзац другий пункту 1 втратив чинність згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810
,
дію абзацу другого пункту 1 відновлено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559
,
абзац другий пункту 2 втратив чинність у зв'язку з втратою
 чинності
пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України
 від 07.07.2010 р. N 559
згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2011 р. N 346)

2. Держкомнацрелігій у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держкомнацрелігій є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення захисту прав національних меншин України, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну (далі - особи, які повернулися), а також у сфері релігії, відносин із церквою і релігійними організаціями;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

управління у зазначеній сфері, міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань, що належать до його компетенції;

координація роботи з підготовки і здійснення органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення захисту прав національних меншин, осіб, які повернулися;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

участь у забезпеченні розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, у тому числі національно-культурними автономіями, товариствами, земляцтвами, координація заходів, здійснюваних у цій сфері, що належать до його компетенції;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення цього законодавства та їх внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до його компетенції;

створення умов для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України;

сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин України;

організація прийому, облаштування та адаптації осіб, які повернулися;

сприяння зміцненню взаєморозуміння релігійних організацій різних віросповідань, вирішенню відповідно до законодавства спірних питань, що виникають у відносинах між такими організаціями;

сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з поверненням релігійним організаціям культових будівель, споруд та іншого майна.

4. Держкомнацрелігій відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, етномовної політики, забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, а також у сфері релігії, відносин із церквою і релігійними організаціями;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших державних програм та забезпечує їх виконання у межах своїх повноважень;

3) вивчає та аналізує проблеми осіб, які повернулися, тенденції етнонаціонального та культурного розвитку національних меншин України, етномовних та релігійних процесів у державі, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

4) забезпечує взаємодію органів виконавчої влади під час здійснення ними заходів щодо забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

5) сприяє реалізації в установленому порядку прав осіб, що належать до національних меншин України, осіб, які повернулися;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

6) підпункт 6 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

7) вживає заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в частині забезпечення задоволення етномовних потреб національних меншин України;

8) сприяє:

діяльності громадських організацій національних меншин в Україні;

проведенню благодійних акцій та заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин України, осіб, які повернулися;

9) залучає в установленому порядку кошти міжнародних та неурядових організацій, установ іноземних держав для проведення благодійних акцій та виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

10) надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у вирішенні питань, що належать до його компетенції;

11) вживає заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі;

12) подає в установленому порядку пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із міжнародними нормами і стандартами з питань, що належать до його повноважень;

13) координує діяльність органів виконавчої влади з питань формування і регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

14) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) навчальних закладів;

15) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій за участю їх представників, представників наукових установ, учених-релігієзнавців та фахівців інших галузей;

16) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в Україні, та культових будівель, споруд та іншого майна, які належать релігійним організаціям та/або використовуються ними, а також колишніх культових будівель, споруд та іншого майна, які використовуються не за призначенням;

17) сприяє:

вирішенню питань, пов'язаних з передачею у користування та повернення у власність релігійних організацій культових будівель, споруд та іншого майна;

установленню релігійними організаціями України ділових контактів з міжнародними релігійними центрами та іноземними релігійними організаціями;

організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

досягненню на прохання релігійних організацій домовленостей між ними та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

18) забезпечує роз'яснення, в тому числі за допомогою засобів масової інформації, змісту державної політики у сфері міжнаціональних відносин, етномовної політики, захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, а також у сфері релігії, церкви, релігійних організацій, застосування відповідного законодавства;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

19) співпрацює в установленому порядку з державними установами, громадськими організаціями іноземних держав, а також міжнародними організаціями;

20) організовує проведення наукових досліджень з питань міжнаціональних відносин, забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, реалізації права на свободу світогляду і віросповідання, діяльності церкви і релігійних організацій;

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

21) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи щодо проведення наукових досліджень з формування і реалізації державної політики з питань міжнаціональних відносин, етномовної політики, забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, а також релігії, церкви і релігійних організацій;

(підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

22) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, забезпечує виконання визначених міжнародними договорами зобов'язань України;

23) подає в установленому порядку пропозиції щодо зупинення дії або скасування актів центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування, посадовими особами підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що суперечать законодавству про міжнаціональні відносини, забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, свободу совісті та релігійні організації;

(підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

24) організовує і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, інших заходів, здійснює інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

25) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

(підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

26) організовує в установленому порядку професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників свого центрального апарату, відповідних органів Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

(підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

27) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, та контроль за ефективністю використання таких об'єктів;

28) розподіляє відповідно до законодавства кошти і матеріальні ресурси та контролює їх використання; затверджує відповідно до законодавства кошториси витрат на проведення заходів, необхідних для реалізації своїх завдань, плани капітального будівництва об'єктів; виконує в установленому порядку функції замовника під час закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб;

29) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави;

30) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

31) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держкомнацрелігій має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими органами виконавчої влади комісії, експертні та консультаційні ради, робочі групи;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

звертатися у випадках, передбачених законодавством, до суду із заявами про припинення діяльності релігійних організацій;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Держкомнацрелігій здійснює свої повноваження безпосередньо та через відповідні органи Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомнацрелігій у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Комітет у разі потреби може видавати разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативні акти.

Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

8. Держкомнацрелігій очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Розподіл обов'язків між своїми заступниками здійснює Голова.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

9. Голова Держкомнацрелігій:

1) здійснює керівництво Комітетом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

2) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Комітету;

4) представляє Комітет у відносинах з іншими органами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Комітет;

6) приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України територіальних органів Держкомнацрелігій, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Комітету;

7) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Комітету;

(підпункт 7 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

9) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам Комітету відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Комітету;

11) підписує накази Комітету;

12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомнацрелігій, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови, інших керівних працівників.

У разі потреби до складу колегії Держкомнацрелігій можуть входити в установленому порядку інші особи.

Персональний склад колегії затверджує Голова.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомнацрелігій.

11. Для здійснення релігієзнавчої експертизи у Держкомнацрелігій утворюється експертна рада за участю представників наукових установ, учених-релігієзнавців та фахівців з інших галузей.

Склад експертної ради та положення про неї затверджує Голова.

У Держкомнацрелігій можуть утворюватися наукова (науково-консультаційна) рада, інші дорадчі та консультаційні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова.

12. Граничну чисельність працівників Держкомнацрелігій затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Комітету затверджує Голова за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис і кошторис Комітету затверджує Голова за погодженням з Мінфіном.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Комітету затверджує Голова.

13. Держкомнацрелігій є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос