Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки и выполнения государственных целевых программ

КМ Украины
Постановление КМ от 31.01.2007 № 106
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. N 106

Київ

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2009 року N 266
,
 від 19 вересня 2012 року N 861
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 13 травня 2013 року N 365
,
 від 4 грудня 2013 року N 882
,
від 23 січня 2019 року N 128
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
 від 4 грудня 2019 року N 1065

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державні цільові програми" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення та виконання державних цільових програм, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 18

 

ПОРЯДОК
розроблення та виконання державних цільових програм

(У тексті Порядку слова "Мінпраці", "НАЕР", "Мінекономіки" замінено відповідно словами "Мінсоцполітики", "Держенергоефективності", "Мінекономрозвитку", а слова "МОН" і "Держінвестицій" - словами "МОНмолодьспорт" і "Держінвестпроект" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 861)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

(У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, подання для затвердження та виконання державних цільових програм (далі - програми).

2. Програми поділяються на загальнодержавні програми, які спрямовуються на розв'язання проблем розвитку держави або значної кількості її регіонів, мають довгостроковий період виконання та виконуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, та інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.

Ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське обговорення концепції програми

3. Ініціаторами розроблення програми (далі - ініціатор) можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний банк, Національна академія наук, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

4. Ініціювання розроблення програми здійснюється за таких підстав:

наявність проблеми, яку не можна розв'язати засобами територіального чи галузевого управління та яка потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

відповідність мети програми пріоритетним напрямам державної політики, визначеним у законах України, указах Президента України, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, а також у міжнародних договорах (з посиланням на джерело);

необхідність забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв'язків;

наявність реальних можливостей для забезпечення виконання програми: фінансових ресурсів - коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

5. Назва програми повинна бути лаконічна, відображати мету програми і містити слова "загальнодержавна" чи "державна", "цільова", а також "економічна", "наукова", "науково-технічна", "соціальна", "національно-культурна", "екологічна", "оборонна", "правоохоронна" або "регіональна" тощо відповідно до спрямування програми.

6. Ініціатор розроблення програми готує проект концепції програми, який містить такі розділи:

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом;

Мета програми;

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів;

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми;

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності;

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

7. У розділі "Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма" чітко формулюється проблема, обґрунтовується її значущість і відповідність пріоритетам державної політики (з посиланням на документ, в якому визначено пріоритети), порівнюються основні прогнозні показники її розв'язання з відповідними показниками іноземних держав і вітчизняними офіційними статистичними даними, узятими, як правило, за період не менш як 3 - 5 років до початку розроблення проекту програми, а у разі їх відсутності - даними наукових досліджень, бухгалтерського обліку тощо (з посиланням на джерела інформації).

8. У розділі "Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом" подається аналіз причин виникнення проблеми, обґрунтовується неможливість її розв'язання в рамках раніше прийнятих програм, а також визначаються основні заходи для розв'язання проблеми.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

Обґрунтування здійснюється з урахуванням кожної з підстав, визначених пунктом 4 цього Порядку.

9. У розділі "Мета програми" чітко і стисло визначається мета програми з урахуванням напрямів соціально-економічного та тенденцій науково-технічного розвитку держави.

10. У розділі "Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів" проводиться аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми з визначенням переваг і недоліків таких варіантів, наводяться приклади розв'язання подібних проблем в інших країнах (в основному в проектах концепцій програм з наукових та науково-технічних питань).

11. У розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми" визначаються оптимальний варіант розв'язання проблеми, строки виконання програми (як правило, не більш як 5 років), виконання її завдань і заходів.

12. У розділі "Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності" визначаються показники, зокрема економічні, соціальні, екологічні, яких передбачається досягти в результаті виконання програми, та проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних показників найближчого від початку виконання програми звітного року.

Економічні та соціальні показники включають обсяги створення нових робочих місць та обсяги працевлаштування на нові робочі місця безробітних.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. N 365)

13. У розділі "Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми" дається оцінка фінансових (з обґрунтуванням обсягів фінансових ресурсів за джерелами фінансування та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення виконання програми за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел), матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

Під час оцінки обсягів фінансових ресурсів в обов'язковому порядку враховуються прогнозні показники зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три роки, затверджені в установленому порядку.

Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні три роки, які подаються разом з проектом Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, інших прогнозних документів, затверджених в установленому порядку.

14. Проект концепції програми опубліковується ініціатором в офіційних засобах масової інформації та розміщується на його веб-сайті.

Ініціатор проводить громадське обговорення проекту концепції програми (на засіданнях колегії, конференціях, нарадах), за результатами якого готує пропозиції, що враховуються під час доопрацювання проекту.

Проект концепції програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, опублікуванню не підлягає.

15. Ініціатор погоджує в установленому порядку проект концепції програми з Мінфіном, Мінсоцполітики, МОН (з наукових, науково-технічних та інноваційних питань, питань трансферу технологій), Мінекоенерго (з екологічних питань та питань, що стосуються видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), Держенергоефективності (з питань енергозбереження), Держінвестпроектом та іншими заінтересованими органами виконавчої влади.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 266,
 від 04.12.2013 р. N 882
,
від 23.01.2019 р. N 128)

16. Під час погодження проекту концепції програми враховуються:

пріоритетність проблеми;

інноваційна спрямованість;

обґрунтованість, комплексність, екологічна безпека, наслідки для довкілля та для здоров'я населення програмних заходів, строк їх здійснення;

(абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

наявність реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету;

співвідношення фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел;

соціально-економічна ефективність програми (рівень наближення до відповідних стандартів ЄС, підвищення конкурентоспроможності, питання енергозбереження тощо), очікувані кінцеві результати виконання програми та її вплив на соціально-економічний та культурний розвиток України.

17. Ініціатор подає проект концепції разом з висновками Мінфіну, Мінсоцполітики, МОН, Мінекоенерго, Держенергоефективності, Держінвестпроекту та інших заінтересованих органів виконавчої влади для погодження і складення узагальненого висновку до Мінекономіки.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

18. Після отримання узагальненого висновку Мінекономіки ініціатор доопрацьовує проект концепції з урахуванням зауважень і повторно надсилає його до Мінекономіки для погодження.

Прийняття рішення про розроблення проекту програми, визначення державного замовника та строку її розроблення

19. Погоджений проект концепції разом з узагальненим висновком Мінекономіки, інформацією про результати громадського обговорення подається ініціатором на розгляд Кабінету Міністрів України.

20. У разі схвалення концепції програми Кабінет Міністрів України приймає рішення про розроблення проекту програми, визначає одного або кількох державних замовників, строк розроблення проекту програми та його подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

За наявності більше ніж одного державного замовника визначається державний замовник-координатор.

21. Державними замовниками програми можуть бути центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

22. Державний замовник призначає керівника програми, яким можуть бути керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Розроблення проекту програми

23. Проект програми розробляється державним замовником (або визначеним ним розробником) на основі схваленої концепції.

Розроблення проекту програми з наукових та науково-технічних питань здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".

24. Проект програми містить такі розділи:

Мета програми;

Шляхи і способи розв'язання проблеми;

Завдання і заходи;

Очікувані результати, ефективність програми;

Обсяги та джерела фінансування.

25. Назва програми, відомості про державного замовника, керівника та виконавців програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування подаються у паспорті програми згідно з додатком 1.

26. У розділі "Мета програми" чітко і стисло визначається мета програми, яка повинна бути тісно пов'язана з проблемою, на розв'язання якої спрямована програма.

27. У розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми" обґрунтовується вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів.

28. Завдання і заходи з виконання програми, спрямовані на розв'язання проблеми і досягнення мети програми, визначаються за формою згідно з додатком 2.

Перелік завдань і заходів формується відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог. Під час визначення завдань і заходів слід дотримуватися таких принципів:

взаємозв'язаність;

повнота охоплення проблеми;

логічність викладу;

відсутність суперечностей і повторів.

Державний замовник готує пропозиції щодо включення визначених заходів програми до відповідних бюджетних програм.

У разі коли до виконання заходів програми передбачається залучення інших (крім державного замовника) головних розпорядників бюджетних коштів, державний замовник повинен узгодити прогнозні обсяги фінансових ресурсів з такими розпорядниками бюджетних коштів.

За наявності більше ніж одного державного замовника заходи та прогнозні обсяги фінансових ресурсів для їх виконання в обов'язковому порядку узгоджуються з державним замовником-координатором.

29. У розділі "Очікувані результати, ефективність програми" подаються розрахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, екологічні, наукові тощо), яких передбачається досягти в результаті виконання програми з обґрунтуванням їх ефективності. Розраховані показники подаються за формою згідно з додатком 3.

Методика оцінки ефективності виконання програми розробляється державним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих результатів.

Економічні та соціальні показники включають обсяги створення нових робочих місць та узгоджені з територіальними органами Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах обсяги працевлаштування безробітних на нові робочі місця.

(пункт 29 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. N 365)

30. У розділі "Обсяги та джерела фінансування" подаються детальні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів програми з різних джерел з розподілом за роками.

Окремо визначаються прогнозні обсяги фінансування, спрямовані на капітальні вкладення, інноваційну діяльність (дослідження і розробки), наукові дослідження та розробки, а також інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти).

Дається обґрунтування реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету (з урахуванням прогнозних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні роки), місцевих бюджетів та інших джерел.

31. Контроль за розробленням проекту програми здійснюється державним замовником і керівником програми.

Державна експертиза та стратегічна екологічна оцінка проекту програми

(назва розділу у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

32. Державний замовник програми організовує проведення державної експертизи (наукової, науково-технічної, інвестиційної, санітарно-епідеміологічної, експертизи землевпорядної документації тощо) проекту програми на його відповідність критеріям, визначеним законодавчими актами, що регламентують проведення такої експертизи, та подає відповідні документи.

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

У разі коли в проекті програми передбачається фінансування видатків для проведення фундаментальних досліджень за рахунок коштів державного бюджету, необхідно подати висновок експертної ради при Національній академії наук про доцільність їх проведення.

Державний замовник програми забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту програми у випадках, визначених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".

(пункт 32 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

Погодження та затвердження Програми

33. Державний замовник доопрацьовує і погоджує проект програми згідно з пунктами 15 - 18 цього Порядку.

34. Проект державної цільової програми разом з висновками державної експертизи і Мінекономіки, звітом про стратегічну екологічну оцінку, довідками про консультації та про громадське обговорення, підготовленими відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (у випадках, визначених цим Законом), та проектом постанови Кабінету Міністрів України державний замовник подає до Кабінету Міністрів України для затвердження.

(абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

Текст проекту постанови Кабінету Міністрів України повинен містити пункти щодо:

затвердження програми;

абзац четвертий пункту 34 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

врахування Мінфіном визначених державним замовником обсягів бюджетних коштів для виконання завдань і заходів програми у відповідних бюджетних програмах під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік виходячи з можливостей державного бюджету;

строку подання проміжних звітів про результати виконання програми (у разі потреби);

заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання програми відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

(пункт 34 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

У разі проведення транскордонних консультацій, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", проект державної цільової програми подається на розгляд Кабінету Міністрів України після завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.

(пункт 34 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

35. Проект Загальнодержавної цільової програми після схвалення Кабінетом Міністрів України разом з проектом закону про її затвердження подається в установленому порядку до Верховної Ради України.

У разі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Загальнодержавної цільової програми до пояснювальної записки додаються звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації та про громадське обговорення, підготовлені відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

(пункт 35 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

Організація виконання завдань і заходів програми

36. Відповідальність за виконання програми, цільове та ефективне використання виділених для її виконання коштів несе керівник програми.

37. Виконавцями заходів програми можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

38. Відбір виконавців заходів програми здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Про виконавців заходів програми, якою передбачається створення нових робочих місць, та обсяги створення нових робочих місць, визначених для кожного виконавця, керівник програми інформує Державну службу зайнятості протягом десяти днів з дня визначення виконавців.

(пункт 38 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. N 365)

Виконавці заходів програми, якою передбачається створення нових робочих місць, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" інформують Державну службу зайнятості про попит на робочу силу (вакансії).

(пункт 38 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. N 365)

39. Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців.

40. У процесі виконання програми державний замовник:

проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми;

подає в установленому порядку фінансову звітність;

подає у разі потреби щороку до кінця березня Мінфіну та Мінекономіки пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний період;

організовує розміщення на своєму веб-сайті інформації про хід виконання програми.

41. Державний замовник утворює у разі потреби координаційну раду як консультативно-дорадчий орган (для програм з наукових та науково-технічних питань - науково-технічну раду), до складу якої входять представники державного замовника, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виконанні програми.

Очолює координаційну раду (науково-технічну раду) керівник програми. Склад ради затверджується державним замовником за поданням керівника програми.

42. Абзац перший пункту 42 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

Державний замовник визначає обсяги видатків на виконання завдань та заходів програми у складі бюджетних програм під час формування проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Мінфін враховує під час складання проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік обсяги видатків на виконання завдань та заходів програми у відповідних бюджетних програмах з урахуванням можливостей державного бюджету.

Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів

43. Мінекономіки веде облік затверджених державних цільових програм та подає відповідну інформацію Мінфіну і державним замовникам. Порядок обліку програм затверджується Мінекономіки за погодженням з Мінфіном.

44. Державний замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів і готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про хід виконання програми.

У разі коли програма має кількох державних замовників, зазначені звіти готує державний замовник-координатор на основі звітів, що подають інші державні замовники в установлений ним строк.

45. Державний замовник програми подає Кабінетові Міністрів України і Мінекономіки щорічні звіти про результати виконання програми до 1 березня року, що настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк), і проміжні - у строк, установлений актом про її затвердження.

(абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 861)

Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету програми, дату прийняття та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено, про державних замовників та виконавців програми, строк її виконання, обсяги та джерела фінансування з визначенням конкретних бюджетних програм (код, назва бюджетної програми), в рамках яких фактично здійснювалося фінансування, а також результати виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого її виконання.

46. Мінекономіки разом з державними замовниками, Мінфіном, Мінсоцполітики, МОН, Держінформнауки, Мінекоенерго, Держенергоефективності, Держінвестпроектом проводить аналіз стану виконання програми на основі поданих державним замовником щорічних та проміжних звітів.

(пункт 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

47. Мінекономіки подає до 1 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання програми разом із пропозиціями щодо подальшого їх виконання.

(пункт 47 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 861)

48. Після закінчення встановленого строку виконання програми державний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його Кабінетові Міністрів України разом з узагальненим висновком про результати виконання програми, підготовленим Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінсоцполітики, МОН, Держінформнауки, Мінекоенерго, Держенергоефективності, Держінвестпроектом.

(абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

Заключний звіт повинен містити основні дані про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності виконання програми.

49. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

50. Державний замовник програми організовує опублікування заключного звіту про результати виконання програми, крім звіту про результати виконання програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, в офіційних засобах масової інформації та розміщує його на своєму веб-сайті.

 

ПАСПОРТ

____________________________________
(найменування Державної цільової програми)

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20_ р. N ____.

2. Програма затверджена:

Законом України від ___ ____________ 20_ р. N _____,

постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20_ р. N _____.

3. Державний замовник-координатор _____________________________________________________

4. Державні замовники __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Керівник Програми ___________________________________________________________________
                                                                                                                             (посада) 

6. Виконавці заходів Програми ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Строк виконання _________________

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

Державний бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

Керівник Програми 

______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання __________________________________________________
(найменування Державної цільової програми)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

Приклад заповнення 

1. Знизити рівень материнської смертності 

рівень материнської смертності (на 100 тис. дітей, народжених живими) 

  

16,8 

16,1 

15,4 

1) забезпечення акушерських відділень препаратами для подання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі 

МОЗ 

державний бюджет 

84 

28 

28 

28 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

60 

20 

20 

20 

рівень забезпечення реанімобілів обладнанням, необхідним для подання акушерської допомоги, відсотків 

55 

65 

80 

Київська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

51 

17 

17 

17 

Севастопольська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

45 

15 

15 

15 

Запорізька облдержадміністрація 

обласний бюджет 

21 

Разом 

261 

87 

87 

87 

у тому числі 

державний бюджет 

84 

28 

28 

28 

місцеві бюджети 

177 

59 

59 

59 

2) забезпечення сучасним обладнанням реанімобілів для виїзної акушерської бригади 

МОЗ 

державний бюджет 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

1,2 

0,4 

0,4 

0,4 

Київська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

0,9 

0,3 

0,3 

0,3 

Севастопольська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

0,9 

0,3 

0,3 

0,3 

Богуславська райдержадміністрація 

районний бюджет 

0,6 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

5,1 

1,7 

1,7 

1,7 

у тому числі 

державний бюджет 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

місцеві бюджети 

3,6 

1,2 

1,2 

1,2 

3) безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують їх життю 

МОЗ 

державний бюджет 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

1,2 

0,4 

0,4 

0,4 

Київська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Севастопольська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

0,6 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

9,3 

3,1 

3,1 

3,1 

у тому числі 

державний бюджет 

місцеві бюджети 

3,3 

1,1 

1,1 

1,1 

Разом за завданням 1 

275,4 

91,8 

91,8 

91,8 

у тому числі 

державний бюджет 

91,5 

30,5 

30,5 

30,5 

місцеві бюджети 

183,9 

61,3 

61,3 

61,3 

2. Знизити рівень анемії серед вагітних 

рівень анемії серед вагітних (на 100 вагітних) 

  

9,6 

9,2 

8,8 

1) забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних 

МОЗ 

державний бюджет 

102 

34 

34 

34 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

51 

17 

17 

17 

Київська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

51 

17 

17 

17 

Севастопольська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

Разом 

213 

71,0 

71,0 

71,0 

у тому числі 

державний бюджет 

102 

34 

34 

34 

місцеві бюджети 

111 

37,0 

37,0 

37,0 

Разом за завданням 2 

213 

71,0 

71,0 

71,0 

  

державний бюджет 

102 

34 

34 

34 

місцеві бюджети 

111 

37,0 

37,0 

37,0 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 

488,4 

162,8 

162,8 

162,8 

  

державний бюджет 

193,5 

64,5 

64,5 

64,5 

місцеві бюджети 

294,9 

98,3 

98,3 

98,3 

у тому числі 

МОЗ 

державний бюджет 

193,5 

64,5 

64,5 

64,5 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

113,4 

37,8 

37,8 

37,8 

Київська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

104,4 

34,8 

34,8 

34,8 

Севастопольська міськдержадміністрація 

міський бюджет 

55,5 

18,5 

18,5 

18,5 

Запорізька облдержадміністрація 

обласний бюджет 

21 

Богуславська райдержадміністрація 

районний бюджет 

0,6 

0,2 

0,2 

0,2 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання _____________________________________________
(найменування Державної цільової програми)

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

20__ 

  

економічні 

  

  

  

  

  

  

  

  

соціальні 

  

  

  

  

  

  

  

  

екологічні 

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос