Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

КМ Украины
Постановление КМ от 31.01.2007 № 81
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. N 81

Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1046)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 вересня 2007 року N 1134
,
 від 30 січня 2008 року N 26
,
від 9 квітня 2008 року N 328
,
від 20 серпня 2008 року N 723
,
від 3 грудня 2008 року N 1046
,
 від 16 лютого 2011 року N 115
,
 від 21 грудня 2011 року N 1314
,
 від 24 жовтня 2012 року N 983
,
 від 21 листопада 2013 року N 845
,
 від 20 серпня 2014 року N 354
,
від 23 серпня 2016 року N 520

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2019 року N 552)

Строк дії постанови продовжено на 2008 рік
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2008 року N 26)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1046)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1046)

(У тексті Порядку слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1134)

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 115)

(У тексті Порядку слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінено словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 354)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", а також механізм здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 328,
від 03.12.2008 р. N 1046
,
 від 20.08.2014 р. N 354)

2. Державна соціальна допомога на дітей (далі - соціальна допомога) призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Якщо у дитячому будинку сімейного типу виховується більш як 10 дітей, соціальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 січня 2006 року.

3. Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

4. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються управлінням праці і соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці і соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі - уповноважений орган) дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї на підставі підготовлених службою у справах дітей документів, що зберігаються протягом п'яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення

5. Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

документи, що підтверджують статус дитини;

довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

довідка з місця навчання про розмір стипендії;

копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку;

(пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 983
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим
)

копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

(пункт 5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. N 845
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим
)

Якщо батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідну службу у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

(абзац дев'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 723)

6. Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 26,
від 20.08.2008 р. N 723)

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I - IV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 983
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім'ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

7. Уповноважений орган подає щомісяця Мінсоцполітики в установленому ним порядку інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. N 115
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1314)

Розміри соціальної допомоги та грошового забезпечення

8. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 26
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 723)

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 983)

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної інформації зобов'язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 520)

Якщо батьками-вихователями або прийомними батьками невчасно подано інформацію про зміну розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що призвело до виплати коштів надміру, уповноважені органи:

(пункт 8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 520)

повідомляють батькам-вихователям або прийомним батькам про обсяг надміру виплачених коштів і строки їх повернення;

(пункт 8 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 520)

проводять щомісяця відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків суми грошового забезпечення батьків-вихователів або прийомних батьків до повного погашення надміру виплачених коштів на підставі заяви батьків-вихователів або прийомних батьків про надання згоди на відрахування таких коштів або на підставі своїх рішень;

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 520)

вирішують питання про стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку в разі неповернення їх добровільно батьками-вихователями або прийомними батьками.

(пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 520,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим)

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю до розрахунку розміру соціальної допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 983)

9. Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

91. Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. N 845)

10. У разі встановлення іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення

11. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом через банківську установу або державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї.

Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 328)

12. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються уповноваженими органами за рахунок коштів державного бюджету.

13. Кошти державного бюджету, передбачені для виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, перераховуються в установленому порядку як субвенція до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 328)

Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 26)

14. Державна казначейська служба перераховує щомісяця субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державної казначейської служби, згідно з розписом державного бюджету та на виконання зобов'язань, взятих уповноваженими органами.

15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та районів у містах на підставі розрахункових даних про витрати з виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, наданих Міністерством у справах сім'ї, молоді та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах дітей за погодженням з фінансовими управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 328)

Головні управління Державної казначейської служби перераховують щомісяця на підставі платіжних документів, підготовлених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районів у містах, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Райдержадміністрації, виконавчі органи рад міст обласного значення та районів у містах перераховують субвенції на рахунки уповноважених органів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

16. Органи Державної казначейської служби перераховують кошти на підставі платіжних документів, підготовлених уповноваженим органом, батькам-вихователям, одному з прийомних батьків через державне підприємство поштового зв'язку або на особові рахунки батьків-вихователів, одного з прийомних батьків у банківських установах за їх вибором, а також на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах, відкриті в установах уповноваженого банку.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 328)

17. Субвенції, не використані за призначенням протягом бюджетного року розпорядниками коштів місцевого бюджету усіх рівнів, перераховуються в останній робочий день бюджетного року органами Державної казначейської служби до державного бюджету.

Звітність

18. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль та відповідальність

19. Контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату соціальної допомоги та грошового забезпечення, здійснюється органами державної фінансової інспекції шляхом проведення інспектування та аудиту та уповноваженими органами шляхом проведення моніторингу виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. N 115,
 від 21.12.2011 р. N 1314)

20. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів несуть уповноважені органи згідно із законодавством.

____________

Опрос