Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственной инспекции по контролю качества угольной продукции

КМ Украины
Постановление КМ от 25.01.2007 № 60
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2007 р. N 60

Київ

Про утворення Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну інспекцію з контролю якості вугільної продукції як урядовий орган державного управління у складі Міністерства вугільної промисловості.

2. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю якості вугільної продукції, що додається.

3. Міністерству фінансів та Міністерству вугільної промисловості передбачати починаючи з 2007 року під час формування Державного бюджету України кошти на утримання Міністерства вугільної промисловості з урахуванням витрат, необхідних для забезпечення функціонування Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції.

4. Взяти до відома, що Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції розташовуватиметься по вул. Богдана Хмельницького, 4, у м. Києві.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з контролю якості вугільної продукції

1. Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції (далі - Інспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінвуглепрому і йому підпорядковується.

Інспекція з метою захисту інтересів споживачів бере участь у межах своїх повноважень в реалізації державної політики у сфері управління якістю продукції та здійсненні державного нагляду і контролю за якістю вугілля, вугільної продукції, торфу та лігніту (далі - вугільна продукція).

У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінвуглепрому і цим Положенням.

2. Основним завданням Інспекції є здійснення разом із Держспоживстандартом контролю за дотриманням вугледобувними, вуглепереробними, торфодобувними підприємствами та брикетними фабриками (далі - виробники) незалежно від форми власності вимог державних стандартів та технічних умов щодо якості вугільної продукції (далі - державні стандарти).

3. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює контроль за відбором і підготовкою проб вугільної продукції для визначення її марки та за проведенням досліджень відповідно до міжнародної системи кодифікації вугільної продукції;

2) разом із Держспоживстандартом бере участь у перевірці якості вугільної продукції, що проводиться споживачами - підприємствами, яким виробники постачають вугільну продукцію;

3) бере участь у розгляді прогнозних показників якості вугільної продукції у виробників;

4) проводить перевірку технологічних процесів, які впливають на якісні показники вугільної продукції, узагальнює та аналізує інформацію про її якість;

5) утворює за погодженням з Міністром вугільної промисловості територіальні інспекції з контролю якості вугільної продукції (далі - територіальні інспекції);

6) утворює контрольні пункти та організовує їх діяльність;

7) проводить лабораторні дослідження вугільної продукції з визначенням показників її якості;

8) подає в установленому порядку заінтересованим органам виконавчої влади інформацію про юридичних та фізичних осіб, які порушують вимоги державних стандартів, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

9) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до її компетенції;

10) виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Інспекція має право:

1) залучати до проведення перевірки якості вугільної продукції представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій;

2) перевіряти стан дотримання вимог державних стандартів виробниками вугільної продукції;

3) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, узагальнювати та аналізувати її;

4) проводити відбір контрольних та розрахункових проб вугільної продукції на всіх стадіях її виробництва та транспортування до споживачів, а також на складах виробників та споживачів вугільної продукції;

5) видавати припис щодо недоцільності відвантаження вугільної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів;

6) здійснювати контроль за проведенням технічного аналізу з визначення показників якості вугільної продукції її виробниками та споживачами;

7) підтверджувати результати перевірки якості вугільної продукції споживачами.

Працівники Інспекції відповідно до законодавства для проведення перевірки якості вугільної продукції мають право безперешкодного доступу на територію підприємств - виробників та споживачів.

5. Інспекція:

взаємодіє у своїй діяльності з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у сфері управління якістю вугільної продукції;

видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до її компетенції, та контролює їх виконання.

6. Керівництво Інспекцією здійснює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра вугільної промисловості.

Начальник Інспекції входить до складу колегії Мінвуглепрому.

Начальник Інспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра вугільної промисловості, погодженим з начальником Інспекції.

Начальник Інспекції є головним державним інспектором України з питань контролю якості вугільної продукції.

Заступники начальника Інспекції є заступниками головного державного інспектора України з питань контролю якості вугільної продукції.

7. Начальник Інспекції:

здійснює керівництво діяльністю Інспекції;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, територіальних інспекцій та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів Інспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

підписує накази Інспекції, організовує перевірку їх виконання;

погоджує штатний розпис та плани роботи територіальних інспекцій;

забезпечує організаційне і методичне керівництво територіальними інспекціями;

вживає заходів щодо удосконалення професійної підготовки працівників Інспекції;

затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Граничну чисельність працівників Інспекції за поданням її начальника затверджує Міністр вугільної промисловості в межах граничної чисельності Мінвуглепрому.

9. Штатний розпис і кошторис Інспекції затверджує її начальник за погодженням з Мінвуглепромом та Мінфіном.

10. Інспекція фінансується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Мінвуглепрому.

11. Умови оплати праці працівників Інспекції визначає Кабінет Міністрів України.

12. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого зразка.

13. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос