Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. N 1729

КМ Украины
Постановление КМ от 16.01.2007 № 31
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2007 р. N 31

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729

Дію постанови зупинено
 Указом Президента України
  від 25 червня 2007 року N 552/2007
 в частині внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2001 року N 1729
, передбачених підпунктом 2
 та абзацом третім підпункту 3 пункту 2 Змін, затверджених цією постановою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2007 року N 1403
,
від 26 березня 2008 року N 247

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2016 року N 442)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 p., N 52, ст. 2347; 2004 p., N 4, ст. 162; 2006 p., N 10, ст. 616, N 24, ст. 1769, N 50, ст. 3321) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729

1. У пункті 2 постанови:

1) підпункти 1 і 4 викласти у такій редакції:

"1) населення - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарськими товариствами, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій (часток, паїв) яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими ними особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами для виробничо-технологічних витрат, задоволення власних потреб і виробництва скрапленого газу, та з інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є уповноваженим суб'єктом з формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовується для задоволення потреб населення.

Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" (з урахуванням обсягів газу, видобутого його регіональними управліннями, а також на підставі договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених управлінь), Національна акціонерна компанія "Надра України" (з урахуванням обсягів газу, видобутого її дочірніми підприємствами, а також на підставі договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств), господарські товариства, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій (часток, паїв) яких володіє держава, реалізують видобутий природний газ виключно Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за погодженою з Національною комісією регулювання електроенергетики ціною, яка не перевищує граничного рівня оптової ціни на природний газ, що використовується для задоволення потреб населення, без урахування тарифів на транспортування, постачання природного газу і збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ.

Реалізація природного газу для задоволення потреб населення здійснюється суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом, за роздрібними цінами, встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики;";

"4) для задоволення виробничо-технологічних та власних потреб газодобувних підприємств, а також для виробництва скрапленого газу - за рахунок обсягів природного газу власного видобутку;";

2) у підпункті 5:

в абзаці першому слова "цього Порядку" замінити словами "цієї постанови";

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

"товариств (підприємств), утворених за участю Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", які закуповують природний газ за зовнішньоекономічними контрактами;

суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу, крім обсягів газу, які згідно з абзацом першим підпункту 1 пункту 2 цієї постанови підлягають продажу Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

3) абзац восьмий викласти у такій редакції:

"Споживачі, які не уклали договорів про закупівлю природного газу та/або не здійснюють розрахунків за використаний природний газ і послуги з його транспортування, обмежуються у газопостачанні або відключаються від газових мереж у встановленому порядку.".

2. У Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженому зазначеною постановою:

1) підпункт 1 пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.03.2008 р. N 247)

2) підпункт 2 пункту 2 скасовано

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2007 р. N 1403)

3) абзац третій пункту 12 замінити абзацами такого змісту:

"забезпечують у межах виділених постачальниками (крім підприємств НАК "Нафтогаз України" та товариств (підприємств), утворених за участю НАК "Нафтогаз України", які закуповують природний газ за зовнішньоекономічними контрактами) планових обсягів природного газу його транспортування відповідно до договорів, укладених із споживачами (крім населення)". 

абзац третій підпункту 3 пункту 2 скасовано

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2007 р. N 1403)

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

4) доповнити Порядок пунктами 131 і 141 такого змісту:

"131. У разі реорганізації суб'єкта господарювання, у якого на момент реорганізації залишилася заборгованість з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, правонаступником за зазначеними борговими зобов'язаннями у повному обсязі визнається суб'єкт господарювання, до якого перейшло право власності (володіння або користування) на основні засоби реорганізованого суб'єкта господарювання.

Якщо в результаті реорганізації суб'єкта господарювання утворюється два і більше суб'єктів господарювання, до яких частково переходять права власності (володіння або користування) на основні засоби реорганізованого суб'єкта господарювання, правонаступниками за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування визнаються всі зазначені суб'єкти господарювання пропорційно до частки прав власності (володіння або користування) на основні засоби.

У разі коли суб'єкту господарювання надано в оренду цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, він визнається правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував (володів або користувався) зазначене майно.

Договори про постачання та транспортування природного газу укладаються з правонаступниками реорганізованого суб'єкта господарювання з вироблення теплової енергії виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування за попередній період.";

"141. Керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вживають заходів до недопущення реорганізації суб'єктів господарювання, в результаті діяльності яких виникла заборгованість з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, без правонаступництва за зазначеними борговими зобов'язаннями, а також передачі в оренду цілісного майнового комплексу (індивідуально визначеного майна) з вироблення теплової енергії без правонаступництва за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, які виникли в результаті використання зазначеного майна.".

____________

Опрос