Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы "Репродуктивное здоровье нации" на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2006 № 1849
редакция действует с 11.11.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. N 1849

Київ

Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 жовтня 2014 року N 574

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, та Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 1 лютого подавати Міністерству охорони здоров'я інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 20 лютого Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

Загальна частина

Людина, її життя та здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров'я населення.

Результати аналізу змін населення за останні 10 - 15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я, яке є невід'ємною складовою частиною здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005", сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено службу планування сім'ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики непланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції.

Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня материнської та дитячої смертності, однак ці показники залишаються високими і значно перевищують середньоєвропейські. Потребують розв'язання проблеми невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат.

Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я населення.

Аналіз причин виникнення проблеми

Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров'я, зумовлені:

незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту сім'ї, збереження традиційної культури взаємовідносин у сім'ї як основної складової суспільства;

недостатньою соціальною і правовою захищеністю у сфері праці, відсутністю належного контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; дискримінацією жінок, особливо у сфері приватної підприємницької діяльності, що витісняє їх у низькооплачувані галузі або змушує шукати роботу в тіньовому секторі економіки чи за кордоном;

недосконалістю нормативно-правової бази;

смертністю чоловіків працездатного віку, що у 3,6 раза перевищує смертність жінок. Незворотні втрати чоловічого населення у репродуктивному віці позначаються на статевому співвідношенні у суспільстві, зумовлюючи наявність значної кількості одиноких жінок, неповних сімей та дітей-сиріт;

високим рівнем материнської та малюкової смертності, пов'язаним з недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім'ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров'я та підготовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомоги;

незадовільним станом здоров'я вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості ускладнень під час пологів, які спричинюють виникнення хвороб у новонароджених, а також впливають на рівень захворюваності дітей віком до 14 років та дитячої інвалідності;

високим рівнем штучного переривання вагітності (19,1 на 1000 жінок репродуктивного віку), що впливає на фертильність і перебіг наступної вагітності та пологів. Штучне переривання вагітності і пов'язані з ним ускладнення призводять до смерті майже кожної десятої жінки;

незадовільним станом здоров'я підлітків, негативний вплив на яке має поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків);

високим рівнем безпліддя українських сімей, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат;

поширеною онкогінекологічною патологією репродуктивних органів, що є однією з основних причин смертності і призводить до втрати значної кількості молодих жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію;

недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров'я.

Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров'я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, невиношування вагітності, онкогінекологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плода з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку. Прямі репродуктивні втрати від невиношування вагітності щороку становлять 36 - 40 тис. ненароджених дітей. У зв'язку з високими темпами поширення ВІЛ-інфекції особливої важливості набуває проблема ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що в свою чергу пов'язана з негативною динамікою збільшення ВІЛ-інфікованих дітей.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров'я населення як важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Основними завданнями Програми є:

створення умов безпечного материнства;

формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді;

удосконалення системи планування сім'ї;

збереження репродуктивного здоров'я населення;

забезпечення ефективного управління виконанням Програми.

Для більш ефективного розв'язання проблеми репродуктивного здоров'я визначені основні групи:

діти віком до 14 років;

діти підліткового віку 15 - 17 років;

молодь у віці 18 - 20 років;

молоді сім'ї до 35 років;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки репродуктивного віку.

Пріоритетні напрями виконання Програми

Пріоритетними напрямами виконання Програми є:

у соціально-економічній сфері

удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони репродуктивного здоров'я сім'ї;

пропагування сімейних цінностей, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім'ї;

охорона здоров'я соціальне незахищених верств населення;

у сфері освіти

розроблення та реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

інформування населення з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров'я;

проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань;

у сфері медицини

забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я для кожної цільової групи;

впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я лікарями загальної практики та сімейними лікарями;

забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї відповідно до протоколів її надання;

забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я;

розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення;

розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров'я на основі висновків науково-доказової медицини;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони репродуктивного здоров'я;

удосконалення та оптимізація системи планування сім'ї;

розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання непланованій вагітності;

створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї;

включення до навчальних програм переддипломної та післядипломної підготовки фахівців розділів з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї;

підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров'я;

удосконалення системи управління в закладах охорони здоров'я;

у сфері науки

проведення наукових досліджень з метою:

- виявлення факторів та механізму впливу на збереження і поліпшення репродуктивного здоров'я;

- проведення аналізу щодо стану захворюваності на туберкульоз органів репродуктивної системи;

у сфері управління та контролю за виконанням Програми

моніторинг та оцінка здійснення заходів Програми.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень:

- материнської смертності на 20 відсотків;

- анемії серед вагітних на 45 відсотків;

- малюкової смертності на 20 відсотків;

- гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків;

- підліткової вагітності на 20 відсотків;

- запальних захворювань статевих органів у підлітків 15 - 17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності серед підлітків 15 - 17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності в дорослих жінок на 20 відсотків;

- захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків;

- захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків;

- захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків;

- онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків;

- смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків;

збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків;

забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних;

довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг "Клініка дружня до молоді" до 90 відсотків;

підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків.

Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування завдань і заходів Програми (додаються) здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОЗ та іншим органам виконавчої влади, що беруть участь у виконанні Програми, бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить 494122,7 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 295135,2, з інших джерел - 10709,6 тис. гривень.

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 574)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

(тис. гривень)

Завдання 

Зміна показника 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Джерела та орієнтовний обсяг фінансування, усього 

У тому числі за роками 

рік 

значення 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Створення умов безпечного материнства 

1. Знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків 

 

17,6
(базовий) 

забезпечення сучасним обладнанням реанімобілів для обласної виїзної акушерської бригади 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
4523 

 

 

4523 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

17,2 

2007 

16,8 

2008 

16,5 

2009 

16,1 

2010 

15,7 

забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі 

- " - 

державний бюджет
83000 

 

 

10375 

10375 

10375 

10375 

10375 

10375 

10375 

10375 

2011 

15,4 

2012 

15,1 

2013 

14,7 

2014 

14,4 

 

 

місцевий бюджет
61627,5 

 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

6847,5 

2015 

14,1
(на 100000 народжених живими) 

 

безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю 

- " - 

державний бюджет
10444 

 

 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

1305,5 

розроблення та впровадження в діяльність родопомічних закладів системи аудиту з материнської та перинатальної смертності 

- " - 

позабюджетні кошти
66,2 

9,5 

18,9 

18,9 

18,9 

 

 

 

 

 

 

забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами УЗД, апаратами штучної вентиляції легень, пульсоксиметрами, сучасним портативним лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
37502 

 

 

10790 

3816 

3816 

3816 

3816 

3816 

3816 

3816 

забезпечення акушерських стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ 

- " - 

місцевий бюджет
1027,8 

 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

114,2 

забезпечення родопомічних закладів комп'ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику 

- " - 

місцевий бюджет
202,5 

 

 

202,5 

 

 

 

 

 

 

 

продовження діяльності з підготовки та впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії відповідно до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини 

- " - 

позабюджетні кошти
1815,1 

 

21,7 

21,7 

271,7 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

розроблення та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах 

- " - 

позабюджетні кошти
12,6 

 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знизити рівень анемії серед вагітних на 45 відсотків 

 

34,8
(базовий) 

забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
3294 

 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

2006 

33 

2007 

31,5 

2008 

29,5 

2009 

28 

2010 

26,5 

2011 

25 

2012 

23,5 

2013 

22,5 

2014 

21 

2015 

19,1
(на 100 вагітних) 

3. Знизити рівень малюкової смертності на 20 відсотків 

 

10
(базовий) 

реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка) 

- " - 

місцевий бюджет
97002 

 

10778 

10778 

10778 

10778 

10778 

10778 

10778 

10778 

10778 

2006 

9,8 

2007 

9,6 

2008 

9,4 

2009 

9,2 

2010 

2011 

8,8 

2012 

8,6 

2013 

8,4 

забезпечення закупівлі реанімобілів та сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень 

- " - 

державний бюджет
129270 

 

120500 

 

8770 

 

 

 

 

 

 

2014 

8,2 

2015 

8
(на 1000 народжених живими) 

місцевий бюджет
400 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та пілотне впровадження системи фінансування і кадрового забезпечення родопомічних закладів у розрахунку на медичну послугу 

МОЗ, Мінекономіки, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
51 

 

17 

17 

17 

 

 

 

 

 

 

вивчення механізму зниження перинатальних втрат при різних видах екстрагенітальної патології на основі розроблення та впровадження сучасних стандартів надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним (наукова робота) 

Академія медичних наук, МОЗ 

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

 

вивчення ролі перинатальних факторів у виникненні інвалідності дітей і розроблення ефективної системи профілактики та медико-соціальної реабілітації (наукова робота) 

- " - 

державний бюджет
640 

 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

вивчення пренатальних аспектів репродуктивного здоров'я жінок як фактора зменшення перинатальних втрат в умовах психосоціальної дезадаптації (наукова робота) 

- " - 

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

 

4. Знизити рівень гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків 

 

8,2
(базовий) 

забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
15537,6 

 

 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

1942,2 

2006 

2007 

7,9 

2008 

7,7 

2009 

7,6 

2010 

7,4 

2011 

7,3 

2012 

7,1 

2013 

2014 

6,8 

2015 

6,6
(на 1000 народжених вагою 1000 грамів та більше) 

5. Знизити показник смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків

 

1,1
(базовий)

забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет
69651

3000

3750

2993

2993

2993

2993

13196,5

13196,5

12268

12268

2006

1,08

2007

1,06

2008

1,04

2009

1,02

2010

1,01

2011

1

2012

0,98

2013

0,96

2014

0,94

2015

0,9
(на 1000 народжених живими)

6. Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків 

 

45,5
(базовий) 

розроблення галузевої програми "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні" відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо діяльності закладів, яким надано статус "Лікарня доброзичлива до дитини" 

- " - 

позабюджетні кошти
51,3 

 

17,1 

17,1 

17,1 

 

 

 

 

 

 

2006 

47 

2007 

48 

2008 

50 

2009 

51 

2010 

52 

2011 

54 

2012 

56 

2013 

58 

2014 

59 

2015 

60 

7. Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних 

 

88,4
(базовий) 

організація нормативного забезпечення ходу спостереження за здоровими вагітними для впровадження в практику сімейного лікаря 

- " - 

позабюджетні кошти
25,2 

 

12,6 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

89 

2007 

90 

2008 

91 

2009 

92 

2010 

93 

проведення тренінгів для сімейних лікарів / лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними 

- " - 

місцевий бюджет
2146,5 

 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

238,5 

2011 

94 

2012 

95 

2013 

96 

позабюджетні кошти
44,1 

6,3 

18,9 

18,9 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

97 

2015 

98 

проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
15615 

 

1735 

1735 

1735 

1735 

1735 

1735 

1735 

1735 

1735 

позабюджетні кошти
25,2 

6,3 

18,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

утворення у кожному родопомічному лікувальному закладі пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль, що належать до груп ризику 

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
34,2 

 

 

 

17,1 

17,1 

 

 

 

 

 

запровадження шкіл відповідального батьківства у кожному закладі, що надає антенатальну допомогу, забезпечення їх необхідним обладнанням 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
3443 

 

603 

355 

355 

355 

355 

355 

355 

355 

355 

позабюджетні кошти
6,3 

2,1 

2,1 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

проведення наукового дослідження факторів ускладненого перебігу вагітності для розроблення заходів щодо запобігання їм на основі висновків науково-доказової медицини та рекомендацій ВООЗ для впровадження їх у діяльність медичних закладів різного рівня (наукова робота) 

Академія медичних наук, МОЗ 

державний бюджет
640 

 

 

 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

проведення наукового дослідження щодо впровадження сучасних медичних технологів з доведеною ефективністю у сфері репродуктивного здоров'я та їх медико-соціального впливу (наукова робота) 

- " -

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

 

Разом

 

540017,1

3024,2

145072

53553,7

50617,7

41773

41915,9

51639,4

51479,4

50550,9

50390,9

у тому числі кошти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

 

353127,6

3000

124250

32408,7

29841,7

21071,7

21231,7

30955,2

30795,2

29866,7

29706,7

місцевих бюджетів 

 

184758,3 

 

20682,2 

21036,7 

20434,2 

20434,2 

20434,2 

20434,2 

20434,2 

20434,2 

20434,2 

позабюджетні 

 

2131,2 

24,2 

139,8 

108,3 

341,8 

267,1 

250 

250 

250 

250 

250 

Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді 

8. Знизити рівень підліткової вагітності на 20 відсотків 

 

14
(базовий) 

внесення змін до статті 22 Сімейного кодексу України щодо встановлення єдиного шлюбного віку для жінки та для чоловіка - 18 років 

МОЗ, Мін'юст, Мінсім'ямолодьспорт, Академія медичних наук 

позабюджетні кошти
25,2 

 

12,6 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

13,7 

2007 

13,4 

2008 

13,2 

2009 

12,9 

2010 

12,7 

2011 

12,4 

2012 

12,2 

2013 

11,9 

2014 

11,7 

2015 

11,2
(на 1000 дівчат 15 - 17 років) 

9. Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15 - 17 років на 20 відсотків 

 

152,8
(базовий) 

розроблення модульно-інформаційного блок-мінімуму з проблем здорового способу життя та статевого виховання з урахуванням вікових особливостей для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації для провадження санітарно-просвітницької діяльності 

МОН, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Академія медичних наук, Академія педагогічних наук 

позабюджетні кошти
161,8 

 

5,9 

35,9 

30 

30 

30 

30 

 

 

 

2006 

150 

2007 

147 

2008 

143 

2009 

140 

2010 

137 

2011 

133 

2012 

130 

2013 

127 

2014 

125 

2015 

122

(на 10000 дівчат 15 - 17 років) 

розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я (листівки, буклети, плакати тощо) 

МОН, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
1395 

 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

10. Довести рівень впровадження в амбулаторно-
поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг "Клініка дружня до молоді" до 90 відсотків 

 

(базовий) 

розроблення методичних рекомендацій з питань організації діяльності амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладів за системою надання послуг "Клініка дружня до молоді" 

МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт 

позабюджетні кошти
5,8 

 

2,9 

2,9 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

2007 

10 

2008 

20 

2009 

30 

2010 

40 

2011 

50 

2012 

60 

2013 

70 

2014 

80 

2015 

90 

11. Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15 - 17 рогів на 20 відсотків 

 

4,93
(базовий) 

внесення змін до законодавства про охорону здоров'я щодо застосування засобів та методів запобігання непланованій вагітності та добровільного обстеження на ВІЛ-інфекцію для осіб віком старше 14 років стосовно приведення його у відповідність із статтею 284 Цивільного кодексу України 

МОЗ, Мін'юст 

позабюджетні кошти
50,6 

7,2 

21,7 

21,7 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

4,83 

2007 

4,73 

2008 

4,64 

2009 

4,55 

2010 

4,45 

2011 

4,37 

2012 

4,28 

2013 

4,19 

2014 

4,11 

розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім'ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ВІЛ: видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах 

МОЗ, МОН, Держкомтелерадіо, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
1150 

 

 

110 

520 

520 

 

 

 

 

 

2015 

394
(на 1000 дівчат відповідної вікової групи) 

місцевий бюджет
1395 

 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

створення в мережі Інтернет сайта для батьків, дітей та молоді за тематикою статевого виховання з постійною інформаційною підтримкою 

МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, МОН 

державний бюджет
288 

 

 

50 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

проведення досліджень з вивчення сучасного стану здоров'я підлітків для визначення факторів ризику формування порушень жіночої та чоловічої статевої системи, розроблення стандартів щодо їх діагностики та лікування (наукова робота) 

Академія медичних наук, МОЗ 

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

 

Разом 

 

5111,4 

7,2 

353,1 

703,1 

1054 

1054 

534 

374 

344 

344 

344 

У тому числі кошти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету 

 

2078 

 

 

320 

714 

714 

194 

34 

34 

34 

34 

місцевих бюджетів 

 

1395 

 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

позабюджетні 

 

1638,4 

7,2 

198,1 

228,1 

185 

185 

185 

185 

155 

155 

155 

Удосконалення системи планування сім'ї 

12. Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків 

 

289,5
(базовий) 

внесення змін до переліку речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженого наказом МОЗ, щодо естрогенвмісних оральних контрацептивів та зазначення дозування естрогену як компонента або назви препарату 

МОЗ, Мін'юст, Академія медичних наук 

позабюджетні кошти
25,2 

 

12,6 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

294 

2007 

299 

2008 

304 

2009 

309 

2010 

315 

2011 

320 

2012 

325 

2013 

331 

2014 

336 

2015 

347 
(рівень використання внутрішньо-
маткових та гормональних контрацептивів на 1000 жінок фертильного віку) 

внесення змін до спільного наказу МОЗ та Мінекономіки від 1 серпня 1997 р. N 265/101 щодо включення певних видів контрацептивів до переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню 

МОЗ, Мінекономіки, Мін'юст 

позабюджетні кошти
14,7 

2,9 

5,9 

5,9 

 

 

 

 

 

 

 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" щодо перегляду цільових категорій населення та визначення їх такими: молодь у віці 18 - 20 років; жінки з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю; ВІЛ-інфіковані жінки; жінки з малозабезпечених сімей 

МОЗ, Мін'юст 

позабюджетні кошти
8,8 

2,9 

5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення (молодь у віці 18 - 20 років; жінки з малозабезпечених сімей) 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
81089 

 

 

4703 

7407 

8814 

10888 

11433 

12004 

12605 

13235 

забезпечення впровадження в усіх центрах планування сім'ї та репродукції людини комп'ютерної інформаційної системи 

- " -

місцевий бюджет
1337,5 

 

 

1337,5 

 

 

 

 

 

 

 

позабюджетні кошти
14,7 

2,9 

5,9 

5,9 

 

 

 

 

 

 

 

13. Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20 відсотків 

 

19,5
(базовий) 

підвищення рівня матеріально-технічного оснащення центрів планування сім'ї та репродукції людини 

- " - 

державний бюджет
486 

 

 

486  

 

 

 

 

 

 

 

позабюджетні кошти
14,7 

2,9 

5,9 

5,9 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

19,1 

утворення національного центру планування сім'ї та репродуктивного здоров'я, розроблення Положення про його діяльність та забезпечення відповідним матеріально-технічним обладнанням 

МОЗ, Мін'юст 

державний бюджет
343 

 

 

343 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

18,7 

2008 

18,4 

2009 

18 

2010 

17,6 

2011 

17,3 

2012 

16,9 

2014 

16,3 

2015 

15,6
(на 1000 жінок фертильного віку) 

розроблення і впровадження стандартів / протоколів забезпечення послуг з планування сім'ї для первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів / лікарів загальної практики), лікарів жіночих консультацій і центрів планування сім'ї та репродукції людини відповідно до рекомендацій ВООЗ 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
325,9 

10,8 

71,7 

71,7 

71,7 

50 

50 

 

 

 

 

розроблення та впровадження протоколу з питань використання добровільної стерилізації як методу запобігання непланованій вагітності 

МОЗ, Мін'юст 

позабюджетні кошти
38,5 

7,7 

15,4 

15,4 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення розроблення та оптимізації планів і програм післядипломної підготовки лікарів - акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки - фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
7602,3 

 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

844,7 

позабюджетні кошти
176,4 

6,3 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

18,9 

розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання непланованій вагітності за допомогою тематичних телерадіопередач та соціальної реклами 

МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
480 

 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання непланованій вагітності за допомогою видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів 

МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
3645 

 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

позабюджетні кошти
1867,5 

 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

207,5 

проведення клініко-епідеміологічного дослідження впливу штучного переривання вагітності на репродуктивні втрати з метою поліпшення демографічної ситуації (наукова робота) 

Академія медичних наук, МОЗ 

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

 

 

 

Разом 

 

98109,2 

36,4 

1599,4 

8683 

9174,8 

10560,1 

12634,1 

12969,1 

13540,1 

14141,1 

14771,1 

У тому числі кошти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету 

 

1949 

 

 

1049 

220 

220 

220 

60 

60 

60 

60 

місцевих бюджетів 

 

93673,8 

 

1249,7 

7290,2 

8656,7 

10063,7 

12137,7 

12682,7 

13253,7 

13854,7 

14484,7 

позабюджетні 

 

2486,4 

36,4 

349,7 

343,8 

298,1 

276,4 

276,4 

226,4 

226,4 

226,4 

226,4 

Збереження репродуктивного здоров'я населення 

14. Знизити рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків 

 

50
(базовий) 

розроблення та впровадження протоколу з діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповідно до рекомендацій ВООЗ 

МОЗ, Академія медичних наук 

позабюджетні кошти
12,6 

 

12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

48,4 

2007 

46,9 

2008 

45,4 

2009 

43,9 

2010 

42,5 

2011 

41,2 

забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
70000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

2012 

39,8 

2013 

38,6 

2014 

37,3 

2015 

35
(рівень захворюваності на сифіліс на 100000 дорослого населення) 

позабюджетні кошти
4,2 

2,1 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення закупівлі лабораторного обладнання для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, а також для забезпечення інфекційного контролю в пологових стаціонарах 

- " - 

державний бюджет
39378,6 

5000 

2378,6 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

проведення наукового дослідження основних факторів жіночого та чоловічого безпліддя і розроблення оптимальних підходів до профілактики та лікування (наукова робота) 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет
640 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

  

 

 

15. Знизити рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків 

 

70,6
(базовий) 

розроблення стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи

МОЗ, Академія медичних наук 

позабюджетні кошти
51,3 

 

17,1 

17,1 

17,1 

 

 

 

 

 

 

2006 

69,9 

2007 

69,3 

2008 

68,6 

проведення досліджень стану репродуктивного здоров'я чоловіків та розроблення галузевої звітності щодо захворювань чоловічої репродуктивної системи (наукова робота) 

- " - 

державний бюджет
640 

 

 

 

 

 

160 

160 

160 

160 

 

2009 

67,9 

2010 

67,3 

2011 

66,7 

2012 

66 

2013 

65,4 

2014 

64,8 

2015 

63,5
(показники на 100000 дорослого чоловічого населення) 

16. Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків 

 

18,4
(базовий) 

здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет
10312,5 

 

 

2875 

2875 

2875 

337,5 

337,5 

337,5 

337,5 

337,5 

2006 

18 

місцевий бюджет
12600 

 

4200 

4200 

4200 

 

 

 

 

 

 

2007 

17,7 

2008 

17,3 

2009 

17 

2010 

16,6 

2011 

16,3 

2012 

16 

2013 

15,6 

2014 

15,3 

2015 

14,7
(на 100000 населення) 

запровадження соціальної реклами на телебаченні з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я 

МОЗ, Держкомтелерадіо, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
550 

 

 

110 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

17. Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків 

 

61,4
(базовий) 

розроблення та впровадження протоколу заходів щодо профілактики та раннього виявлення раку молочної залози 

МОЗ, Академія медичних наук 

позабюджетні кошти
91,8 

 

30,6 

30,6 

30,6 

 

 

 

 

 

 

2006 

60,8 

2007 

60,2 

2008 

59,7 

2009 

59,1 

2010 

58,5 

2011 

58 

2012 

57,4 

2013 

56,9 

2014 

56,3 

2015 

55,3
(на 100000 населення) 

забезпечення центрів репродуктивного здоров'я / жіночих консультацій мамографами для діагностики захворювань молочної залози 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет
14157 

 

 

14157 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та забезпечення розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічннх захворювань жінок 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
135 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

позабюджетні кошти
3060 

 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

створення і показ щомісяця циклу телепередач "Репродуктивне здоров'я української нації" 

МОЗ, Держкомтелерадіо

державний бюджет
1440 

 

 

180 

180 

180 

180 

180

180 

180 

180 

Разом 

 

153073 

12002,1 

13996 

33084,7 

18927,7 

14570 

12302,5 

12032,5 

12142,5 

12032,5 

11982,5 

У тому числі кошти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету 

 

136568,1 

12000 

9378,6 

28372,0 

14215,0 

14215,0 

11837,5 

11677,5 

11677,5 

11677,5 

11517,5 

місцевих бюджетів 

 

12735 

 

4215 

4215 

4215 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

позабюджетні 

 

3769,9 

2,1 

402,4 

497,7 

497,7 

340 

450 

340 

450 

340 

450 

Забезпечення ефективного управління виконанням Програми 

18. Досягти результатів виконання Програми відповідно до визначених показників, відсотків 

 

 

створення при МОЗ Координаційної ради з питань виконання Програми 

МОЗ, Мінекономіки, МОН, Мінсім'ямолодьспорт 

позабюджетні кошти
461,1 

31,8 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2006 

60 

2007 

70 

2008 

80 

2009 

90 

2010 

95 

2011 

100 

вирішення питання щодо утворення обласних комітетів, відповідальних за здійснення заходів Програми, та введення штатної одиниці для особи, відповідальної за здійснення визначених заходів 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет
2573,1 

 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

2012 

100 

2013 

100 

2014 

100 

2015 

100 

розроблення та затвердження плану проведення моніторингу та оцінки здійснення заходів Програми 

МОЗ, Мінекономіки, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Академія медичних наук, Держкомстат 

позабюджетні кошти 
79,5 

31,8 

47,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення аналізу здійснення заходів Програми для контролю за виконанням визначених завдань за розробленими показниками оцінки (кінцевими та проміжними) незалежними експертами з широким обговоренням громадськості для внесення необхідних змін 

МОЗ, Мінекономіки, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Держкомстат, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

позабюджетні кошти
143,1 

 

15,9 

15,9 

15,9 

15,9 

15,9 

15,9 

15.9 

15,9 

15,9 

забезпечення видання Вісника репродуктивного здоров'я 

МОЗ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Академія медичних наук, Академія педагогічних наук 

державний бюджет
400 

 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Разом 

 

3656,8 

63,6 

397,2 

399,5 

399,5 

399,5 

399,5 

399,5 

399,5 

399,5 

399,5 

У тому числі кошти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету 

 

400 

 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

місцевих бюджетів 

 

2573,1 

 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

285,9 

позабюджетні 

 

683,7 

63,6 

111,3 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

Усього

 

799967,5

15133,5

161417,7

96424

80173,7

68356,6

67786

77414,5

77905,5

77468

77888

У тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

 

494122,7

15000

133628,6

62199,7

45040,7

36270,7

33533,2

42776,7

42616,7

41688,2

41368,2

місцевих бюджетів

 

295135,2

 

26587,8

32982,8

33746,8

30953,8

33027,8

33572,8

34143,8

34744,8

35374,8

позабюджетні

 

10709,6

133,5

1201,3

1241,5

1386,2

1132,1

1225

1065

1145

1035

1145

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 574)

____________

Опрос