Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1997 г. N 1471 и от 26 апреля 2003 г. N 625

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2006 № 1829
действует с 19.01.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. N 1829

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 та від 26 квітня 2003 р. N 625

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 146; 2006 р., N 11, ст. 722) та від 26 квітня 2003 р. N 625 "Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 838) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 та від 26 квітня 2003 р. N 625

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471:

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках, з ядерними матеріалами" замінити словами "фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами";

2) у Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до законодавства, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки.";

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. З урахуванням категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів установлюється відповідно перша, друга або третя категорія особливих робіт; для джерел іонізуючого випромінювання першої та другої категорії - відповідно друга та третя категорія таких особливих робіт:";

доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Керівникам та працівникам підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, для яких не визначається категорія, допуск не надається.";

доповнити пункт 15 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі виконання працівниками підприємств особливих робіт на інших підприємствах перелік погоджується керівниками інших підприємств.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити пункт 28 абзацом такого змісту:

"Дія цього Порядку не поширюється на інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які відповідно до законодавства України провадять інспектування на ядерних установках та підприємствах.".

2. Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 625, викласти у такій редакції:

"ПОРЯДОК
визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії

Загальні питання

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

2. Порядок є обов'язковим для виконання всіма центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать ядерні установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, а також Національною академією наук, суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі експлуатуючими організаціями (далі - суб'єкт діяльності).

3. Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих мінімально необхідних умов для визначення, створення та технічного переоснащення системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які забезпечують здатність системи протистояти ймовірній загрозі злочинного посягання.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внутрішня зона - зона всередині захищеної зони, в якій використовується та/або зберігається ядерний матеріал I категорії;

захищена зона - оточена фізичним бар'єром територія, що перебуває під захистом, в якій розміщуються внутрішні та особливо важливі зони, ядерні установки і ядерні матеріали II категорії;

особливо важлива зона - зона всередині захищеної зони, в якій розміщуються особливо важливі технічні елементи ядерної установки або ядерні матеріали, акт ядерного тероризму щодо яких може безпосередньо або опосередковано призвести до опромінення персоналу та населення, радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Інші терміни вживаються відповідно до законодавства.

Визначення категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

5. Категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, визначаються згідно з додатками 1 - 3.

6. Категорії мінеральної сировини, матеріалів, відходів та обладнання, які містять техногенно-підсилені джерела іонізуючого випромінювання природного походження, визначаються з урахуванням потужності поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 метра.

Визначення рівня фізичного захисту

7. Рівень фізичного захисту визначається з урахуванням категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, згідно з додатком 4. У разі наявності на одному об'єкті ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з різним рівнем застосовується більш високий рівень фізичного захисту для такого об'єкта.

Для відходів переробки уранових руд застосовується без визначення їх категорії IV рівень фізичного захисту.

Рівень фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання при перевезенні визначається згідно з додатком 5.

8. Рівень фізичного захисту ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, визначається під час виконання проектно-пошукових робіт з вибору майданчика для їх розміщення.

9. Рівень фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, визначається безпосередньо суб'єктом діяльності.

10. Визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, підтверджується відповідним актом за встановленою згідно з додатком 6 формою, який складається комісією в чотирьох примірниках і підписується головою та членами комісії.

11. Комісія утворюється наказом керівника суб'єкта діяльності. До складу комісії входять працівники суб'єкта діяльності з урахуванням фахової підготовки та освіти, а також представник регіонального органу СБУ.

12. Акт затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері діяльності суб'єкта діяльності, або Національною академією наук.

13. Акт погоджується з Держатомрегулювання та відповідним структурним підрозділом Центрального управління СБУ або регіональним органом СБУ.

14. Суб'єкт діяльності надсилає копію акта, затвердженого та погодженого в установленому порядку, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері його діяльності, або Національній академії наук і Держатомрегулювання.

Один примірник акта, затвердженого та погодженого в установленому порядку, залишається у суб'єкта діяльності.

15. Держатомрегулювання при прийнятті рішення про погодження акта перевіряє відповідність визначеного рівня фізичного захисту зазначеним в акті відомостям про ядерні установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами.

16. Суб'єкт діяльності зобов'язаний на запит Держатомрегулювання подати додаткову документацію та інші матеріали для прийняття ним рішення про погодження акта.

17. У разі звернення суб'єкта діяльності до Держатомрегулювання щодо отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії до пакета документів додається копія акта.

18. Суб'єктами діяльності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, для яких не визначається категорія, акт не оформлюється, а такі джерела іонізуючого випромінювання охороняються в межах, необхідних для забезпечення їх збереження та з урахуванням практичної доцільності і вимог радіаційної безпеки.

19. У разі коли ліцензіат має намір поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, що може призвести до зміни їх категорії та відповідно рівня фізичного захисту, акт підлягає переоформленню згідно з цим Порядком.

20. Під час перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання незалежно від рівня фізичного захисту слід дотримуватися таких загальних вимог:

зведення до необхідного мінімуму кола осіб, що мають доступ до інформації про перевезення, та забезпечення конфіденційності такої інформації;

призначення для участі у перевезенні супроводжуючих осіб, споряджених відповідними засобами зв'язку;

зведення до мінімуму загального часу перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, кількості і тривалості їх передачі (перевантаження з одного транспортного засобу на інший, передача на тимчасове збереження та отримання назад), тимчасового збереження під час очікування прибуття транспортних засобів тощо;

забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та тимчасового збереження відповідно до їх категорії;

уникнення регулярних графіків руху;

переміщення упаковок з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання тільки всередині закритих та замкнених автотранспортних засобів, залізничних вагонів або трюмів суден;

використання такої конструкції упаковок, яка забезпечує їх замкнення або опломбування.

21. Вимоги до рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, визначаються нормами та правилами з фізичного захисту.

 

КАТЕГОРІЇ
ядерних установок, ядерних матеріалів

I категорія: 

ядерні установки, до складу яких належать реакторна установка, завантажена ядерним паливом та оснащена засобами управління ланцюговою реакцією; ядерні матеріали I категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 року; 

II категорія: 

ядерні установки, які не належать до I категорії; ядерні матеріали II категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 р.; відпрацьоване ядерне паливо; 

III категорія: 

ядерні матеріали III категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 року. 

 

КАТЕГОРІЇ
радіоактивних відходів та об'єктів, призначених для поводження з ними

I категорія
(високоактивні): 

тверді радіоактивні відходи, які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта (контейнера) більш як 104 мкГр/год; 

рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як або дорівнює 106 PCBingest

об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами І категорії. 

II категорія
(середньоактивні): 

тверді радіоактивні відходи, які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта (контейнера) більш як 102 мкГр/год і менш як або дорівнює 104 мкГр/год; 

рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як або дорівнює 102 PCBingest і менш як 106 PCBingest

об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії. 

III категорія
(низькоактивні): 

тверді радіоактивні відходи, які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта (контейнера) більш як 1 мкГр/год і менш як або дорівнює 102 мкГр/год; 

рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як 1 PCBingest і менш як 102 PCBingest

об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами III категорії. 

____________ 

Примітки: 

1. До рідких радіоактивних відходів належать розчини неорганічних речовин, пульпи фільтроматеріалів, шлами, солеві плави, органічні рідини (масла, розчинники).

2. Органічні рідини мають такі радіаційні характеристики:

вміст окремих радіонуклідів перевищує допустиму концентрацію, встановлену для води, що використовується населенням та має господарсько-питне призначення (PCBingest);

сума співвідношення питомої активності кожного окремого радіонукліда до відповідного значення його PCBingest перевищує одиницю.

3. Значення питомої активності рідких радіоактивних відходів подаються в одиницях кратності PCBingest

 

КАТЕГОРІЇ
джерел іонізуючого випромінювання

I категорія: 

радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, для яких одночасно виконуються умови:

активність джерела перевищує 3,7 х 1013 Бк;

період напіврозпаду радіоізотопу перевищує 5 років. 

II категорія: 

радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, які не належать до I категорії, але підлягають категоризації. 

Не визначається категорія: 

нерадіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання;

джерела іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування;

джерела іонізуючого випромінювання, які звільняються від регулюючого контролю. 

 

РІВЕНЬ
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

Категорія 

Рівень фізичного захисту 

Вимоги до рівня фізичного захисту 

Ядерна установка I категорії 

розміщення в захищеній зоні, а особливо важливі технічні елементи ядерної установки розміщуються в особливо важливих зонах 

Ядерний матеріал I категорії 

розміщення у внутрішній зоні 

Ядерна установка II категорії 

II 
 
 
 
 

розміщення в захищеній зоні 

Ядерні матеріали II категорії 

 

Радіоактивні відходи I категорії 

 

Об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами I категорії 

 

Відпрацьоване ядерне паливо 

 

Ядерні матеріали III категорії 

III 
 
 
 

розміщення в межах зони, доступ до якої контролюється 

Радіоактивні відходи II категорії 

 

Об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії 

 

Джерела іонізуючого випромінювання I категорії 

 

Радіоактивні відходи III категорії 

IV 
 
 

зберігання та поводження з урахуванням практичної доцільності та вимог потенційної радіаційної небезпеки в межах об'єкта, обладнаного охоронною сигналізацією 

Об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами III категорії 

Джерела іонізуючого випромінювання II категорії 

 

РІВЕНЬ
фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання при перевезенні

Категорія  

Рівень фізичного захисту 

Вимоги до рівня фізичного захисту 

Ядерні матеріали І категорії 

забезпечення захисту усієї інформації про перевезення відповідно до законодавства

забезпечення охорони спеціалізованим військовим підрозділом

використання такої конструкції транспортного засобу та упаковки, яка забезпечує неможливість несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу і зведення до мінімуму наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища та опромінення людей у разі вчинення диверсії

дотримання вимог для забезпечення фізичного захисту ядерного матеріалу I категорії під час перевезення

дотримання загальних вимог для забезпечення фізичного захисту під час перевезення 

Ядерні матеріали II категорії 

II 

забезпечення захисту інформації, пов'язаної з графіком та маршрутом перевезення, відповідно до законодавства 

Радіоактивні відходи I категорії 

  

забезпечення охорони спеціалізованим військовим підрозділом або підрозділом відомчої охорони 

Відпрацьоване ядерне паливо 

 

використання такої конструкції транспортного засобу та упаковки, яка забезпечує неможливість несанкціонованого вилучення ядерних матеріалів, відпрацьованого палива та радіоактивних відходів і зведення до мінімуму наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища та опромінення людей у разі вчинення диверсії

дотримання вимог для забезпечення фізичного захисту ядерного матеріалу II категорії під час перевезення

дотримання загальних вимог для забезпечення фізичного захисту під час перевезення 

Ядерні матеріали III категорії 

III 

дотримання загальних вимог для забезпечення фізичного захисту під час перевезення. 

Радіоактивні відходи II і III категорії 

Джерела іонізуючого випромінювання I і II категорії 

 

ПОГОДЖЕНО
______________________________
(посада керівника Державного
комітету ядерного регулювання)

_____________ ___________________
        (підпис)                    (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________
(посада керівника центрального органу виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері діяльності суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, або Національної академії наук)

_____________ ___________________
           (підпис)                (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

ПОГОДЖЕНО
______________________________
(посада керівника відповідного структурного підрозділу Центрального управління СБУ або посада керівника регіонального органу СБУ)

_____________ ___________________
              (підпис)              (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

 

АКТ
визначення рівня фізичного захисту

__________________________________________________________________________________
(зазначити: ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами)

відповідно до їх категорії

___ ____________ 20__ р. N ___

____________________________________________________________________________________
                   (найменування суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, що складає цей акт)

Комісією у складі:
голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)

члени комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)

визначено: 

Перелік та характеристика 

Категорія 

Рівень фізичного захисту 

Рівень фізичного захисту при перевезенні 

Ядерні матеріали: 

  

  

тип ядерного матеріалу; 

згідно з додатком 1 

згідно з додатком 4  

згідно з додатком 5 

для урану - рівень його збагачення (природний уран, збіднений уран, низькозбагачений, високозбагачений), відсотків; 

 

 

 

ізотопний склад, відсотків 

 

 

 

кількість (грамів, кг) 

  

  

  

Ядерні установки: 

  

  

не визначається 

тип ядерної установки;
кількість 

згідно з додатком 1 

згідно з додатком 4 

 

Радіоактивні відходи: 

  

  

  

Потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 м в мкГр/год 

згідно з додатком 2 

згідно з додатком 4  

згідно з додатком 5 

Рідкі радіоактивні відходи: 

 

 

 

питома активність в одиницях кратності PCBingest 

 

 

 

Джерела іонізуючого випромінювання: 

згідно з додатком 3 
  
  
  
  

згідно з додатком 4  
  
  
  
  

згідно з додатком 5 
  
  
  
  

місце зберігання 

тип джерела 

радіонуклід 

кількість 

активність джерела, Бк 

Висновок:

рівень фізичного захисту ________________________________________________________________
                                                                              (зазначити: ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
                                                                                 інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для  
                                                                                                               поводження з радіоактивними відходами)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
   (зазначити рівень фізичного захисту; за наявності кількох рівнів фізичного захисту застосовується більш високий рівень)

при перевезенні _______________________________________________________________________
                                                         (зазначити рівень фізичного захисту; за наявності кількох рівнів фізичного захисту
                                                                                                    застосовується більш високий рівень). 

Голова комісії ____________
                                          (підпис) 

_______________________
            (ініціали та прізвище) 

Члени комісії ____________ 

_______________________ 

                       ____________ 

______________________". 

____________

Опрос