Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок реализации материальных ценностей государственного резерва

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2006 № 1827
действует с 27.12.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. N 1827

Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Порядок реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2246), викласти в редакції, що додається.

2. Державному комітетові з державного матеріального резерву у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 18

 

ПОРЯДОК
реалізації матеріальних цінностей державного резерву

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного резерву (далі - державний резерв).

2. Реалізація Держкомрезервом матеріальних цінностей державного резерву (далі - продукція) здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу та конкурсу з обмеженою участю.

Конкурс з обмеженою участю проводиться у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання державної підтримки окремим галузям, регіонам та необхідності стабілізації ринку або у разі звернення Міноборони, МВС, МНС, Державного департаменту з питань виконання покарань, Адміністрації Держприкордонслужби щодо реалізації підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери їх управління, продукції для власних потреб таких підприємств, установ та організацій.

3. Відкритий конкурс та конкурс з обмеженою участю проводяться конкурсною комісією, що утворюється Держкомрезервом (далі - комісія).

Очолює комісію Голова Держкомрезерву або його заступник. До складу комісії входять представники Держкомрезерву та Мінекономіки, а також можуть входити представники Мінфіну та правоохоронних органів.

Кількість членів комісії не повинна становити менше ніж сім осіб.

4. Положення про комісію та її склад затверджується Держкомрезервом за погодженням з Мінекономіки.

5. Зразок типового договору про реалізацію продукції, форма конкурсної пропозиції, а також порядок формування і ведення реєстру конкурсних пропозицій та переліку недобросовісних учасників відкритого конкурсу та конкурсу з обмеженою участю затверджуються Держкомрезервом та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

6. Продукція, що реалізується, за рішенням комісії може бути поділена на частини (лоти). У цьому разі відкритий конкурс та конкурс з обмеженою участю проводяться за кожним лотом.

Стартова ціна продукції (одиниці продукції), окремого лота визначається за методикою згідно з додатком до цього Порядку.

7. Учасником відкритого конкурсу є підприємство, установа, організація (резидент або нерезидент) чи фізична особа - підприємець, що виявили намір взяти участь у конкурсі та подали конкурсну пропозицію у визначений строк.

Учасником конкурсу з обмеженою участю є визначені згідно із рішенням Кабінету Міністрів України або Держкомрезерву відповідно до пункту 2 цього Порядку підприємства, установи чи організації, які отримали запрошення взяти участь у такому конкурсі та подали конкурсні пропозиції у визначений строк.

8. За рішенням Держкомрезерву організаційні заходи щодо проведення конкурсу можуть бути здійснені підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери його управління.

9. У разі проведення відкритого конкурсу комісія розміщує відповідне оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Держкомрезерву не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати його проведення.

10. У разі проведення конкурсу з обмеженою участю комісія надсилає відповідним підприємствам, установам чи організаціям запрошення взяти участь у конкурсі.

11. У разі реалізації продукції, яка знаходиться на відповідальному зберіганні у підприємства - відповідального зберігача, йому надсилається окреме запрошення взяти участь у відкритому конкурсі або конкурсі з обмеженою участю (далі - конкурси). Таке запрошення надсилається комісією в день подання нею оголошення про проведення конкурсів до редакції газети "Урядовий кур'єр".

12. В оголошенні (запрошенні) про проведення конкурсів (далі - оголошення (запрошення)) зазначається:

назва, характеристика та обсяг продукції, що реалізується, у тому числі обсяг і кількість лотів, а також умови реалізації та оплати продукції (у разі неможливості зазначити в оголошенні повний перелік продукції, що реалізується, такий перелік розміщується на офіційному веб-сайті Держкомрезерву у складі оголошення про проведення конкурсів);

стартова ціна продукції (одиниці продукції, окремого лота);

місце зберігання продукції;

форма і спосіб подання конкурсної пропозиції та перелік документів, що додаються до неї;

місце і строк подання конкурсної пропозиції та документів, що додаються до неї;

розмір і умови надання конкурсного забезпечення (у разі, коли це передбачено відповідним рішенням комісії);

місце, дата і час проведення конкурсів;

контактні телефони осіб, відповідальних за їх проведення.

В оголошенні (запрошенні) може зазначатися додаткова інформація, визначена комісією.

13. У разі зміни місця, дати, часу, а також умов проведення конкурсів комісія зобов'язана повідомити про це у письмовій формі усіх внесених до реєстру учасників із зазначенням нових місця, дати, часу, а також умов проведення конкурсів не пізніше ніж за три робочі дні до зазначеної в оголошенні (запрошенні) дати проведення конкурсів.

14. Для участі у конкурсах кожен учасник відкритого конкурсу або конкурсу з обмеженою участю (далі - учасник) подає конкурсну пропозицію за формою та у спосіб, зазначені в оголошенні (запрошенні).

15. Конкурсна пропозиція подається учасником у запечатаному конверті, на якому зазначається назва продукції (лота), місце її зберігання (у разі необхідності), а також повне найменування та місцезнаходження учасника.

16. До конкурсної пропозиції додаються:

для фізичної особи - підприємця - засвідчені в установленому порядку копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва про право сплати єдиного податку;

для юридичної особи:

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (для резидентів);

довідка органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (для резидентів);

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів);

документ, що підтверджує надання конкурсного забезпечення (у разі, коли таке передбачено відповідним рішенням комісії);

інша інформація, зазначена в оголошенні (запрошенні).

17. Комісія реєструє конкурсні пропозиції у день їх надходження, про що робиться відповідний запис у реєстрі конкурсних пропозицій, та надає або надсилає учасникам конкурсів підтвердження про отримання конкурсних пропозицій із зазначенням реєстраційних номерів.

18. Учасник має право:

подати тільки одну конкурсну пропозицію;

внести зміни або відкликати конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого конкурсного забезпечення.

19. Конкурсні пропозиції, що надійшли до комісії після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

20. Конкурсне забезпечення надається учасником шляхом розміщення депозиту або банківської гарантії, строк дії якої не може бути меншим ніж зазначений в оголошенні (запрошенні) строк дії конкурсної пропозиції.

Розмір конкурсного забезпечення не може перевищувати 15 відсотків стартової ціни продукції (лота).

21. Конкурсне забезпечення повертається учаснику протягом п'яти календарних днів після настання підстави для його повернення. Такими підставами можуть бути:

закінчення зазначеного в оголошенні (запрошенні) строку дії конкурсної пропозиції;

відкликання учасником конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання;

неукладення договору про реалізацію продукції з учасником, який був визначений комісією переможцем;

відхилення комісією його конкурсної пропозиції;

повернення конкурсної пропозиції, що надійшла з порушенням строку подання;

укладення договору про реалізацію продукції з переможцем.

22. У разі коли конкурсне забезпечення надавалося переможцем шляхом розміщення депозиту, сума цього забезпечення зараховується в оплату продукції, що реалізується відповідно до укладеного договору.

У разі коли конкурсне забезпечення надавалося переможцем шляхом банківської гарантії, ця гарантія повинна бути замінена гарантією забезпечення виконання договору про реалізацію продукції або на депозит. Лише після виконання переможцем цієї вимоги з ним укладається договір про реалізацію продукції.

23. Конкурсне забезпечення не повертається:

учаснику - у разі відкликання або зміни ним конкурсної пропозиції після закінчення строку її подання;

переможцю - у разі його відмови укласти договір про реалізацію продукції, невиконання ним вимог абзацу другого пункту 22 цього Порядку або договору про реалізацію продукції.

24. У разі відмови переможця укласти договір про реалізацію продукції або невиконання ним умов укладеного договору такий переможець вважається недобросовісним учасником і за рішенням комісії вноситься до відповідного переліку. Перелік недобросовісних учасників конкурсів складається і ведеться комісією, а його відомості оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомрезерву. Недобросовісний учасник не допускається до участі у конкурсах протягом року з дати включення його до зазначеного переліку, а його конкурсні пропозиції не підлягають розгляду.

25. Конкурси проводяться у два етапи.

26. На першому етапі здійснюється розкриття та розгляд комісією зареєстрованих відповідно до цього Порядку конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції розкриваються у день закінчення строку їх подання у місці та у час, зазначені в оголошенні (запрошенні) про проведення конкурсів. На розкритті конкурсних пропозицій можуть бути присутні учасники, які їх подали.

Під час розкриття конкурсних пропозицій комісією перевіряється наявність та правильність оформлення документів, що додаються до них, відповідно до вимог пункту 16 цього Порядку.

27. Конкурсна пропозиція відхиляється комісією, якщо вона не відповідає вимогам пункту 16 цього Порядку або запропонована в ній ціна нижча від зазначеної в оголошенні (запрошенні) стартової ціни продукції.

28. Результати розкриття комісією конкурсних пропозицій оформляються відповідним протоколом, у якому зазначаються повне найменування та місцезнаходження кожного з учасників, відповідність їх конкурсних пропозицій вимогам цього Порядку, перелік відхилених конкурсних пропозицій із зазначенням підстав їх відхилення.

Копія протоколу видається учаснику на його запит протягом трьох робочих днів.

Учасникам, конкурсні пропозиції яких були відхилені за результатами першого етапу, надсилається протягом трьох робочих днів після розкриття конкурсних пропозицій відповідне повідомлення, у якому зазначаються підстави такого відхилення.

29. Другий етап відбувається шляхом проведення торгів, до участі в яких допускаються учасники, конкурсні пропозиції яких не були відхилені на першому етапі.

30. Комісія протягом трьох робочих днів після розкриття конкурсних пропозицій надсилає учасникам, які за результатами першого етапу допущені до участі у торгах, відповідні запрошення. У запрошенні зазначаються місце, дата та час проведення торгів. Торги проводяться не раніше ніж через три робочі дні після надіслання запрошення.

31. Під час проведення торгів комісія пропонує учасникам визначити в усній формі нову (підвищену) цінову пропозицію щодо продукції (лота).

Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної (підвищеної) цінової пропозиції щодо продукції (лота) жоден з учасників конкурсу не запропонував нової (підвищеної) цінової пропозиції, торги припиняються.

Переможцем визначається учасник, який під час торгів запропонував найбільшу цінову пропозицію.

Відсутність на торгах окремих учасників або їх уповноважених представників не є перешкодою для проведення торгів.

Результати проведення торгів, у тому числі кожна названа учасником цінова пропозиція, зазначаються у протоколі проведення торгів.

Копія протоколу видається учаснику протягом трьох робочих днів після надходження відповідного запиту.

32. Результати другого етапу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомрезерву не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його проведення.

33. Конкурси визнаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

на участь у першому етапі надійшло менше ніж дві конкурсні пропозиції;

за результатами розгляду скарги учасника конкурси були відмінені;

комісією відхилено усі конкурсні пропозиції відповідно до цього Порядку або до другого етапу допущений один учасник.

Конкурси визнаються такими, що не відбулися частково за окремим лотом, у разі настання зазначених обставин стосовно цього лота.

34. Не раніше ніж через три робочих дні після оприлюднення результатів другого етапу на офіційному веб-сайті Держкомрезерву, але не пізніше ніж протягом 15 робочих днів після проведення другого етапу Держкомрезерв укладає з переможцем договір про реалізацію продукції.

35. У разі відмови переможця від укладення договору про реалізацію продукції комісія визначає замість нього переможцем учасника, який відповідно до протоколу проведення торгів запропонував другу за розміром найвищу цінову пропозицію. У разі відмови зазначеним учасником укласти договір про реалізацію продукції конкурси вважаються такими, що не відбулися.

36. До укладення договору про реалізацію продукції учасник може подати Держкомрезерву скаргу на дії або бездіяльність комісії.

У разі надходження скарги проведення конкурсів зупиняється на строк не більше ніж 10 робочих днів.

Держкомрезерв протягом двох робочих днів після отримання скарги подає Мінекономіки пояснення щодо суті скарги, копію скарги та відповідну конкурсну документацію.

Мінекономіки протягом п'яти робочих днів подає Держкомрезерву висновки щодо розгляду скарги, які враховуються під час прийняття ним рішення.

Рішення про результати розгляду скарги надсилається учаснику, що її подав, а копія - Мінекономіки.

 

МЕТОДИКА
визначення стартових цін на матеріальні цінності державного резерву, які підлягають реалізації

Стартові ціни реалізації матеріальних цінностей державного резерву визначають мінімальний рівень цін, за якими можуть реалізовуватися зазначені цінності (далі - стартова ціна), і обчислюються комісією за цією Методикою.

Стартова ціна визначається за формулою:

Цст = Црн х [(1 - К1) х (1 - К2)],

де Цст - стартова ціна;

Црн - ринкова ціна відповідних нових матеріальних цінностей на дату оцінки;

К1 - коефіцієнт уцінки залежно від строку зберігання;

К2 - коефіцієнт уцінки залежно від кількості спроб реалізації.

Для встановлення рівня діючих ринкових цін на відповідні нові матеріальні цінності використовується інформація, отримана з офіційних джерел.

Для визначення стартової ціни застосовуються такі коефіцієнти уцінки залежно від строку зберігання:

Найменування матеріальних цінностей 

Фактичний строк зберігання (К1) 

до 1 нормативного строку зберігання 

1 - 1,5 нормативних строків зберігання 

1,5 - 2 нормативних строків зберігання 

більше 2 нормативних строків зберігання 

непридатні до використання за призначенням 

Металургійна сировина 

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 - 0,5 

 

Прокат чорних металів 

0,1

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,8 

Прокат кольорових металів 

 

0,1

0,2 

0,3 

0,8 

Хімічна продукція, в тому числі паливно-мастильні матеріали 

0,1

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 

0,8 

Гумотехнічна продукція 

0,1 

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 

0,8 

Кабельно-провідникова продукція 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

0,8 

Промислове устаткування, комплектувальні вироби, оснащення 

0,1

0,1 - 0,2 

0,1 - 0,3 

0,5 

0,8 

Запасні частини 

0,1 

0,1 - 0,2 

0,1 - 0,3 

0,5 

0,8 

Підшипники 

0,1 

0,1 - 0,2 

0,1 - 0,3 

0,5 

0,8 

Санітарно-господарське майно 

0,1

0,1 - 0,2 

0,1 - 0,3 

0,5 

0,8 

Деревина та пиломатеріали 

0,1

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,8 

Медичне обладнання 

0,1

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 

0,8 

Текстильна продукція 

0,1

0,1 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,7 

0,8 

Лікарські препарати 

0,1 - 0,8 

 

 

 

0,8 - 0,9 

Вироби медичного призначення 

0,1

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 

0,9 

Продуктові товари 

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

 

 

0,5 - 0,9 

Зерно 

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,6 

0,6 - 0,7 

0,9 

Зернова продукція 

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,4 

0,5 - 0,6 

0,9 

Рішення щодо застосування конкретного розміру коефіцієнта К1 приймається комісією на підставі інформації, викладеної в актах постійних технічних комісій підприємств-зберігачів, актів огляду матеріальних цінностей за участю представників підприємств-зберігачів, даних лабораторних аналізів, випробувань тощо.

Коефіцієнт уцінки (К2) залежно від кількості спроб реалізації продукції має таке значення:

0,1 - для першої повторної спроби реалізації,

0,2 - для другої повторної спроби реалізації,

0,3 - для третьої (останньої) повторної спроби реалізації.

Стартова ціна на прокат чорних та кольорових металів повинна бути не нижче ринкової ціни їх брухту. Стосовно інших матеріальних цінностей їх ціна не може бути нижче ринкової вартості вторинної сировини та її складових з урахуванням витрат на демонтаж, транспортування, інших витрат, пов'язаних з приведенням матеріальних цінностей до товарного виду.

Під час визначення стартових цін на вугільну продукцію у разі невідповідності фактичного попелу і масової частки вологи та сірки встановленим нормам (що підтверджується відповідною експертизою) до діючих ринкових цін застосовуються знижки (надбавки) в таких розмірах: щодо попелу - за кожний відсоток перевищення або зниження частки попелу в рядовому та розсортованому вугіллі, виробах збагачення вугілля - 2,5 відсотка, щодо масової частки вологи - за кожний відсоток перевищення або зниження масової частки вологи - 1,3 відсотка, щодо масової частки сірки в рядовому та збагаченому вугіллі, яке використовується для коксування, - 0,5 відсотка за кожну 0,1 відсотка перевищення або зниження масової частки сірки.

У разі проведення Держкомрезервом оцінки продукції із залученням незалежних експертів визначення стартової ціни здійснюється без застосування цієї Методики на підставі висновку незалежного експерта, що має відповідні сертифікати та ліцензії відповідно до Закону України "Про оцінку та оціночну діяльність", та стандартів оцінки.

____________

Опрос